19 de noviembre de 2013

SANT JAUME, NIEVES I LA MATRACA (D): COPIA LITERAL DE L’ACTA DE BENEDICCIÓ DE LA MATRACA (Publicat en l'anterior web el dia 2-3-2012)

ACTA DE BENEDICCIÓ DE LA MATRACA PER AL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE APÒSTOL DE MOIXENT

El dia 22 de febrer de l’any del Senyor de 2012, essent Papa Benet XVI, i Arquebisbe de València Don Carlos Osoro Sierra, al finalitzar la celebració de l’Eucaristia, en interior de l’Església Parroquial de Sant Pere Apòstol de Moixent, a sigut beneïda la Matraca que serà instal·lada en el Campanar de dita Església, es va reunir un gran numere de fidels, amb la presència del President de l’Associació Campaners de Moixent Felipe Sanchis Tárrega, acompanyat d’un grup de Campaners i de José Manuel Calatayud Palmi President de la Junta de Setmana Santa de Moixent, així com Confrares d’altres Confraries i la Hermandat.

1-Campaners de Moixent, Associació que complix 5 anys treballant per la recuperació de tocs tradicionals de campanes manuals, investigant, donant a coneixer els mateixos, vetlant per l’estat de les Campanes, va proposar la conveniència de realitzar una Matraca per al dol de la Passió i Mort del Senyor, substituint a les Campanes que se silencien del Glòria del Dijous Sant al Glòria de la Vigília Pascual.  Feta la proposta a la Parròquia, Campaners de Moixent, es va comprometre a gestionar la realització de la Matraca: empresa executora, dimensions, elements decoratius, lloc de la seua ubicació en el Campanar, finançament.  Des del primer moment va proposar també la conveniència que reflectira graficament el testimoni del Primer Centenari de la “Cofradia Santo Sepulcro” (1912-2012) i que també mostrara els signes d’identitat de les altres Confraries i Hermandat, així com la dedicatòria al Santíssim Crist del Mont Calvari, Patró del Poble, i la referència al també Patro i Titular de la Parròquia: Sant Pere Apòstol, incloent una referència al 5é Aniversari de l’Associació Campaners de Moixent.

2-La Matraca, serà instal·lada en el campanar, en la part superior del portal que alberga la segona campana mes antiga de Moixent datada de 1792 dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, perquè sone durant el Triduo Pasqual, sent la Parròquia Sant Pere Apòstol la propiètaria de la Matraca.

3-La Junta de Setmana Santa de Moixent, any rere any, organitza els actes públics, propis d’eixa setmana dels misteris de la Fe que se celebren commemorant la Passió, Mort, Sepultura i Resurrecció de Jesucrist, al mateix temps que promouen la participació en la Setmana Santa Moixentina dels mateixos confrares i devots.  És evident la seua gran solera, signe de l’interes que la sosté, així de com de la seua tradició que de molts anys la nodrix. De fet, en l’Arxiu Parroquial es conserva el “Reglamento de la Cofradia del Santo Sepulcro” datat a l’abril de 1912, dada que indica que dita Confraria ja existia.  Enguany (2012) al complir-se el 1er Centenari d’eixe esdeveniment quedara consignat en el gràfic de la Matraca per a perpètua memòria dels Moixentins i Moixentines.  Es menciona de viva veu que la “Confradia de la Soledad” es va fundar en eixe mateix temps que la del Sepulcre, cosa que pareix normal i conforme amb el procedir dels Cristians, però no hi ha notícies documentals respecte d’això.  Les altres Confraries i la Hermandad han sorgit posteriorment, completant un equip harmoniós al servici de la riquesa devota i artística de la nostra Setmana Santa.  A tots ells i al reconeixement agraït dels que ens han precedit en la Fe es dedica la present Matraca.

4-El Rector d’esta Parròquia, qui ha presidit l’Eucarístia, benëix esta Matraca, aixi com tots els ferratges i accesoris de la mateixa, realitzats per l’empresa Electrorecamp S.L, en forma de creu grega, mesura 90 cm de diàmetre, amb 12 martells per a fer-la sonar, els martells i la creu es de fusta de faig, el braç on están els eixos i el cigonyal es de fusta d’iroko.  En una de les cares estan les iconografies: referents al Titular de la Parroquià (les claus i la tiarra papal, i la inscripció “TU ES PETRUS”), l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, el dibuix de estandart de la Cofradia Santo Sepulcro i damunt l’incripció “1er Centenari / de la Cofradia / Santo Sepulcro 1912-2012”, l’anagrama de Campaners de Moixent amb el text “5é Aniversari / de l’Associació / Campaners / de Moixent / 2007-2012” En l’altra part de la Matraca estan els estandarts de la Cofradia Jesús Nazareno, la Hermandad del Cristo Crucificado, la Cofradia de la Dolorosa i de la Soledad.
 
Aquest es un dia molt important en la historia i en el patrimoni Campaner de Moixent, ja que no es recorda el so de la Matraca en el Campanar, i per a suplir eixa carència si que es recorda una Matraca de mà fent-la sonar pels carrers.  Per a perpètua memòria d’este gran Acte s’escriu la present Acta, la qual la firmen el President de l’Associació Campaners de Moixent Felipe Sanchis Tárrega, i el President de la Junta de la Setmana Santa de Moixent José Manuel Calatayud Palmí, entregant una còpia a la Parròquia Sant Pere Apòstol de Moixent, a l’Associació Campaners de Moixent i a la Junta de Setmana Santa de Moixent.

Sello de Campaners de Moixent
Felipe Sanchis Tárrega
President de l’Associació Campaners de Moixent

José Manuel Calatayud Palmi
President de la Junta de Setmana Santa de Moixent