16 de diciembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: TEMPS DE NADAL

NAIXEMENT DE JESÚS: Durant tot l'any es pot veure el Betlem que esta en el Retaule de Sant Antoni de Padua.  En esta Solemnitat es col·locara en el Presbiteri el Xiquet Jesús (gran) per a adorar; en la Capella del Santíssim davant del altar es col·loca el Xiquet Jesús xicotet.  Les cantores de la missa de 10:30 solen monten en la Residencia un betlem, pero aquest any amb motiu de la pandemia no es pot. Així com també alguns canvis en actes del Nadal com la adoracció al Xiquet Jesús i la  cavalgada dels Reigs Mags.
 
Desde l’any 2008, la primera missa de Nochebuena es celebra per la vesprada, dirigida als xiquets,  que depositen unes ofrenes junt amb el Naixement que està en el Presbiteri davant de l'Altar Major, i canten unes nadales.  Es una de les misses en que el Temple Parroquial més s’ompli de tot l’any; i el dia 25 de desembre la missa és a les 12 del migdia, concorreguda per les famílies i persones majors.   
 
Estos dies de Nadal, per la megafonia pública posen unes nadales, i alguns balcons de les cases estan amb colgadures del Jesuset.  Una de les Nadales més tradicionals, i que continuament es canten en la nostra Església Parroquial, “Campana sobre Campana” fa menció d’eixa menció festiva tan apropiada per als nostres dies de les nostres campanes.  Les Campanes col·laboren al servici de la Litúrgia en estos dies a posar en sintonía els misteris que celebra l’Església amb les festes que invadixen els carrers.   Amb els seus sons col·laboren a la gloria de Déu que canta l’Església i vol oferir a tots sons d’alegria i de pau.  

                    Foto: Mari Carmen Vidal 24-12-2012


Vespra del Naixement de Jesús, 24 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 18:30, en el segon toc Volteig de Sant Pere Apòstol.  El tercer, Volteig General.
- Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 
Naixement de Jesús, 25 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 12, i Volteig amb  Sant Pere Apòstol, el tercer Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 
 
SANT ESTEVE.  ANIVERSARI TRASLLAT SANTES RELÍQUIES DEL CONVENT A LA ESGLÉSIA PARROQUIAL:  El segon dia de Nadal, festa del Martiri de Sant Esteve, en Moixent se celebra l'Aniversari del trasllat de les Santes Relíquies que va ocorrer l’any 1835, des de la Capella del deruit Convent de Franciscans fins a la Capella que rep d'ella el seu nom en el Temple Parroquial. 
Les Santes Relíquies van rebre culte en el Convent de Sant Antoni de Pàdua, fins que a causa de la llei de desamortització queda suprimit el Convent.  Després d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Moixent per a traslladar les Santes Relíquies al anterior Església, es va obtindre el permís per part de l'Arquebisbat, i es realitza el trasllat “Con una lucidísima procesión y acompañamiento del pueblo, siendo colocadas en el altar Mayor de la Capilla de la Asunción, perteneciente al Muy Ilustre Sr.Marqués de la Romana".
Segons l’Acta que es conserva en l'Arxiu (junt amb altres Documents de les Santes Relíquies), firmanda davant de l'Escriba de Sa Majestat, pel Sacerdot i components de l'Ajuntament, entre altres acords, es van comprometre a celebrar tres festes a l'any en honor de les S.Relíquies. 
Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes a la nostra Parròquia en 1835.  
 
En la missa es ressen les Lletanies dels Sants del Reliquiari, i es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”.   Enguany com a preparació a aquest aniversari, s’ha recuperat el novenari a les Santes Relíquies del dia 15 al 23 de desembre.
Este dia Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 18 a 18:45h com venim origen els dissabtes de les ultimes setmanes.
 
Sant Esteve (Aniversari trasllat S.Reliquies del Convent-Església, 185 anys), 26 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies. 
 
 
SAGRADA FAMILIA: Es celebra el primer diumenge següent a la Solemnitat del Naixement de Jesús.   Es la Jornada per la Familia i per la Vida, l'exemple dels pares, influïx en la conducta dels fills.  
 
Sagrada Familia, 27 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Jaume a Nieves.
 El tercer, Volteig de Sant Antoni a Santes Relíquies. 
 

SANTA MARIA MARE DE DÉU: Comencem l'any civil posant-ho davall la protecció de Maria, la Mare del Salvador, demanant per la pau del món en esta Jornada Mundial d'Oració per la Pau.
 
El poble Cristià de Moixent és profundament Marià. en l'Església Parroquial, té quatre altars dedicats, amb les advocacions de Puríssima Concepció, Mare de Déu dels Desemparats, Mare de Déu del Rosari i Soledat. Es pot contemplar una Assumpció i del Pilar, una Mare de Déu del Rosari del segle XVII en la Sagristia; una del Carme, Dolorosa en el Retaule de la Capella de les Santes Relíquies;  ela Capella del Santíssim Sacrament: Maria al peu de la Creu presidix el Retaule major, també esta la imatge Nostra Senyora del Sagrat Cor. I un quadre de la Mare de Déu del Miracle d’enguany en el pulpit.   En l’Església, abans de la Missa es resa el Sant Rosari cada dia de la setmana (excepte els diumenges).  Amb motiu d’una defunció dies després del soterrar, es celebra tres ressos en sufragi del difunt en el Temple Parroquial.  Se celebra un Triduo a la Milagrosa i una festa a la Mare de Déu dels Àngels i la Novena a la Puríssima.    
El Campanar de Moixent té una campana dedicada a la Mare de Déu amb el títol "Santa Maria Mare de Déu", este dia necessàriament té gran protagonisme, en atenció al seu títol perquè és una Solemnitat Mariana dins de les festes Nadalenques i que celebra la "Maternitat" de la Mare de Déu, sent l'ultima campana en parar els voltejos.  El bronze té gravades les imatges de la devoció Mariana Moixentina com són: Mare de Déu dels Desamparats, la Milagrosa, la Soledat i la Pietat, i també té l’anagrama de la Maria. 
 
La vespra es celebra una missa: a les 18:30 hores; i el dia de la Solemnitat, primer dia de l’any, a les 12 hores.  Al ser la Jornada Mundial d'Oració per la Pau, es canta la Plegaria a Sant Pere Apòstol que nomena la pau.   A més enguany el dia 1 coincidix amb el primer divendres de més dedicat al Sagrat Cor de Jesús.
 
Conclou el V Centenari del Naixement del Venerabre Fra Cristóbal Moreno del Camino (1520-2020), religios franciscà, fill predilecte de Moixent, que va arribar a ser provincial de l'orde franciscana. 
 
Vespra de Santa Maria Mare de Déu, 31 de desembre
- Tres repics festius d’avís a missa de 20h, i Volteig en el segon toc amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer, Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.

                        Foto: Mari Carmen Vidal 24-12-2012

.
Santa Maria Mare de Déu, 1 de gener
- Tres Repics festius  d’avís a missa de 12, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu  
   El tercer toc, Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
 
EPIFANIA DEL SENYOR: Es celebren dos misses de l’Epifania. Una la vespra a les 20h, ja que no es fara la cavalgada; i altra el dia de la solemnitat a les 12h.
 
Vespra del Epifania del Senyor, 5 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20.  En el segon toc Volteig de Sant Jaume a Nieves.   El tercer, Volteig de Sant Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
Epifania del Senyor, 6 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Volteig  de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
- Volteig al final de la celebració de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
Campaners de Moixent, els desitgem un Bon Nadal i Feliç Any 2021!

28 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ I NOVENARI A LES SANTES RELÍQUIES

SANTA BÁRBERA: Es la Patrona dels Campaners.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  

En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.

Enguany concidix amb el primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, hi ha Exposició del Santíssim abans del Rosari, pel que es es fara el toc d’Exposició del Santíssim.

Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 1er divendres de mes  4 de desembre
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies. Després del primer toc.  Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.  

L’any 1943 es beneixen en Moixent les dos imatgens de la Inmaculada. La esvelta del escultor Pio Mollar que presidix un enorme Retaule lateral; i la del escultor moixenti Virgilio Sanchis que abans es treia en processó i que ara esta en la Sagristia i que desde el dia 29, 9 dies abans es trau a la vista dels fidels.

En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està Museu Pare Moreno),  a més també esta en dit Museu la imatge de la Puríssima de l’any 1943 procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular. Així com un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006.

La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.

La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana i es destacara també al ser l’ultima campana en parar en els voltejos amb altres campanes.  

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de la Puríssima que abans es treia en processó.

 
Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
- Tres repics festius d’avís a missa de 20h, i Volteig en el segon toc amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya), 8 de desembre
- Tres Repics festius  d’avís a missa de 12, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.
-Volteig al final de la celebració de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

NOVENA A LES SANTES RELÍQUIES: Enguany es recupera el Novenari a les nostres Patrones.  La primera constancia escrita de la Novena consta en el Llibre Distribuidor de l’Arxiu Parroquial en l’any 1913 quant es celebrava en el mes d’octubre començant el dia 21 (dia de Santa Úrsula); després de la Persecució religiosa i guerra civil es torna a celebrar en l’any 1942; en l’any  1953 es va pasar la Novena al 16 desembre.  El entonces Rector Rvd.En José Pellicer va elaborar l’any 1963  (tal i com explica en una fulla del “Aleluya” (nº1.178), una nova composició de la Novena ja que constava de dos oracions i les consideracions d’altre llibre.    Va repartir en nou consideracions per a cada dia; es van complir els tramits d’aprovació pel Arquebistat. Es van fer varios eixemplars per a pregar e implorar algún favor particular així com reviure la devoció a les Santes Relíquies i al Pare Moreno. L’ultima constancia escrita del Novenari es en la Revista “La Bastida” l’any 1968. 

Durant l’estat d’alarma en el mes de març en els grups de whatsapp de la parroquia entre les informacions i plegaries i gojos de Moixent, Felipe va enviar la Novena per a poder pregar desde casa.

Enguany s’ha vist convenient recuperar el novenari per tal de fomentar la devoció al Pare Moreno i a les S.Relíquies.  Començara el dimarts dia 15 de desembre per tal de acabar el dia 23, de tal forma que també es una forma de preparar el temps del Naixement del Jesús, tenint en compte que el temps d'Advent es un temps d'oració.  Oració es tratar al Senyor, encontrar-mos amb Ell, i el temps de l'Advent vol propiciar aixó.  Esta a més el fet de que la representació del Naixement de Jesús de forma plastica sabem  que es cosa de Sant Francesc d'Assís i la nostra Novena esta vinculada al Pare Moreno (franciscà) i a les Santes Relíquies que son testics del Senyor, però testics amb el máxim testimoni, entregant la vida, confesant-lo.  

També la novena prepara per a celebrar, com cada any, el dia 26 de desembre, segon dia de Nadal, que la comunitat cristiana de Moixent recorda el aniversari del trasllat de les Santes Relíquies del Convent de S.Antoni de Padua a l’església Parroquial fet ocorregut l’any 1835.

Durant estos nou dies, la campana Santes Relíquies voltejara en el primer toc d’avís a missa.

4 de noviembre de 2020

MUSEU PARE MORENO: NOU PANEL EXPOSITOR

A fi d’harmonitzar els elements que contenen la información que s’exposa i enriquir-la, reunint materials que guarden relació entre si, s’ha pogut confeccionar un nou panel, que es va  col·locar el dia 26 d'octubre en la part Esquerra del presbiteri segons s’entra (on estaba abans el Expositor del Reliquiari que a principis de setembre es va traslladar a l’església a l’espera de tornar-lo a col·locar en el Retaule de la Capella de les Santes Relíquies en el seu lloc d’orige complint la funció de bocaport.
 
El panel ha sigut confeccionat per l’imprenta Grau de Xàtiva amb les indicacions de Felipe que es qui va tindre la idea i qui el ha pagat, dignificant les fulles soltes que abans estaben. Medix 2 metres d’alt i 1 metre d’ample. En el fons apareix els colors blau i groc (colors de la bandera de Moixent) com la resta dels panels de l’exposició.
 
En el panel podras vorer: en la part superior dos marxes de processons dedicades a Sant Antoni i a les Santes Relíquies amb les seues partitures i una descripció (en el trasfondo apareix el logotip de la Banda de Música “La Constancia” de Moixent. En la part  central quatre poesies del poeta moixentí Gabriel Vila (el seu rostre apareix al fons), referents a la Cova del Pare Moreno, el Pou del Consell y dos sobre les Santes Relíquies.  En la part de baix la descripció amb fotografíes de la campana Santes Relíquies fosa l’any 2006 que està en la sala de les campanes, i la campana “Màrtirs del segle XX de Moixent” bronze que esta exposat en el Museu Pare Moreno.

Recorda que el Museu Pare Moreno el pots visitar cada dissabte de vesprada de 18 a 18:45hs o posant-te en contacte amb l’Associació Campaners de Moixent.

1 de noviembre de 2020

NOTICIA PUBLICADA EN LA WEB DEL PERIÓDICO “LAS PROVINCIAS”, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020

Las campanas de Moixent sonarán en Todos los Santos

La asociación de Campaners realiza un toque de «solemnitat» el día 1 y a partir del día 2 tocarán a difuntos


A.TALAVERA
La pandemia está condicionando este año las fiestas y tradiciones, también las visitas a los cementerios en Todos los Santos que tienen que realizarse con cita previa, en algunos municipios, y controlando aforos y tiempo de estancia.

Sin embargo, en Moixent las campanas sonarán un año más para conmemorar esta festividad sin que el coronavirus altere su programación.

La Associació Campaners de Moixent ha organizado diferentes toques para estos días. Comenzará el día 1 con una 'solemnitat', toque muy antiguo y arraigado en el pueblo cristiano, tanto que no necesita estímulos externos.

Para esta solemnidad de Todos los Santos las campanas voltean en señal de fiesta y de alegría. Un toque que cambia completamente por la tarde y el resto de días del mes de noviembre ya que las campanas empiezan a sonar a toques de difuntos.

El día 2 de noviembre, conocido también en valenciano como día de 'Ànimes', es una celebración cristiana cuyo objetivo es rezar por aquellos que han acabado su vida terrenal, y especialmente para aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio.
Esta día los campaneros de Moixent realizan el 'mig vol', un toque de homenaje de las Campanas los Difuntos donde la sonoridad es de una cierta calidad fúnebre, como si hicieran un aplauso moderado no clamoroso. Las campanas con este toque sirven para recordar a los fieles que tienen que rezar por todos aquellos que ya no están. Un toque que los Campaners de Moixent recuperaron en 2008.

Además, desde 2017 la asociación realiza el toque de 'ánimas' que tiene lugar todas las noches a las nueve para invitar a rezar por los difuntos, se realiza con la campana San Pedro-Isidro Labador-Antonio, la más antigua del campanario.
 
Recuperando la tradición
La tradición de los toques manuales de campanas se retomó en esta localidad de la Costera en 2007 con la constitución de la asociación. Desde este momento los campaneros deleitan a los vecinos con sus volteos desde el campanario.

La pandemia no ha acabado con esta tradición que se ha tenido que adaptar y los miembros de la asociación utilizan mascarillas durante los toques.

El objetivo de los Campaners de Moixent desde sus inicios ha sido "abrir las puertas del campanario a la gente para que en los niños surja la inquietud por las campanas", explica el presidente Felipe Sanchis. Unas visitas que ahora no se pueden realizar pero son muchos los vecinos que aprovechan a grabar desde la calle a los campaneros mientras voltean en las alturas.

22 de octubre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS I TRIDUO A LA VERGE MILAGROSA

TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  

Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria; i a la vesprada es quant a les campanes es fan sonar tocs de difunts, com a vespra del dia 2 de novembre. Per tant les Campanes acompanyen la profunda devoció dels fidels en estos dies, amb tocs adecuats als diferents sentiments de cadascun dels dos dies.

Amb motiu de la pandemia del covid-19, no es resara el Rosari en el cementeri el dia de Tots Sants per la vesprada; sino que la vespra de Tots Sants i el dia de Difunts abans de la missa en l’església Parroquial es resara el Rosari per tots els difunts.

Vespra de Tots Sants,  31 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20, i en el segón toc Vol de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Tots Sants, 1 de novembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i de Nieves. El tercer  toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  

El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

L'any 2017, es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Fidels Difunts, 2 de novembre
 -Tres tocs d’avis a missa de 19 amb les campanes a Mig Vol. 

 

TRIDUO A LA MILAGROSA: “Las Hijas de la Caridad” van vindre a Moixent el 17 de gener de 1894 fins al setembre de 1999, per a atendre un llar-asil per a ancians dedicat a Sant Joan Baptiste, i després escolaritzar els xiquets més xicotets, fins que més majors ja els acollien en les escoles (en la teulada tenia la campana, que ara està en la Venta del Potro).  En està llarga presència i activitat a Moixent una de les coses de més arrelament i de major ressonància és la devoció a la Milagrosa i el Triduo que han fomentat, així com instituir les “Conferencias a San Vicente de Paúl”, i la “Medalla Milagrosa”.

Al construir de 1994-1996 la Residencia on era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asilo), es va dedicar la Residencia amb el nom de: "Residencia La Milagrosa".

L'Associació de la “Medalla Milagrosa” va començar a Moixent cap al 1913 o 1915; i el dia 10 de gener de 1991 va ser erigida com Associació.  

Un grup de dones i les Filles de la Caritat que venen a Moixent es reuneixen alguns dijousos en la Capella de la Residencia “La Milagrosa”,  a una reunió de formació cristiana i resar.  Quan naix algun xiquet les mares que volen ho presenten la Mare de Déu perquè ella els mostre el camí i els protegisca, se'ls entrega una medalla perquè el xiquet la porte sobre el pit. Durant tot el mes de maig, mes de María, es reunixen en la capella de la Residència per a oferir flors i oracions, i en el mes d’octubre mediten la Novena.  Al voltant de 40 celadores es preocupen que la Capelleta de la Milagrosa passe per les families de Moixent. Per a les comunions donen una imatge xicoteta de la Milagrosa als xiquets que han recibit per primera volta a Jesucrist en l’Eucaristia.

A més de la imatge processional, hi ha una en el pati de la Residència, altra en la gruta del Calvari (des de les altures de la muntanya ens veu i protegix a tots) i on cada diumenge del mes d’octubre es resa el Rosari.  Té un carrer dedicat (que se adorna amb banderes i colgadures), amb ceràmica de la Milagrosa, i altra en una font en el Calvari.  Segons una poesia del moixenti Gabriel Vila, la Milagrosa es patrona de la partida de Gramoixent.

El Triduo presdit per un Pare Paul es celebra en la Parròquia desde l’any 1952 (segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial) ja que en la Capella del Col·legi Sant Joan Baptiste, era reduït per a la gent.  Des de l’any 2014 el Triduo comença amb el Trasllat el dissabte, canviant la costum de divendres a diumenge.

Estos tres dies, la missa s’oferix per els socies y socios difunts de la Medalla Milagrosa de Moixent amb cants marians.  Algunes celadores al finalitzar la celebració de l’Eucaristia repartixen medalles. Al finalitzar la Missa de 12 del diumenge, es presenten els xiquets a la Verge.

Desde l’any 2012, l’Associació de Moros i Cristians que la tenen per Patrona, es porta el dissabte en trasllat la Milagrosa desde la Capella de la Residència fins a l’Església Parroquial, acompanyen a la Milagrosa els xiquets de la catequesis, alguns fidels amb flors per la Milagrosa, les Filles de la Caritat que venen per al Triduo i el Pare Paul,  les filades de Moros i Cristians i la Banda de Música “La Constancia”. La imatge permaneix en l’església parroquial fins el dia de la festa de Moros i Cristian son de nou torna a la Capella de la Residencia que porta el seu nom.

Enguany amb motiu de la pandemia del Covid-19 s’ha suspés la festa de Moros i Cristians, per lo tant el Triduo s’ha traslladat per als dies 25, 26 i 27 de novembre (este ultim dia dia es el litúrgic de la Medalla Milagrosa).

Enguany novament en els calendaris de la Milagrosa la imatge que ix es la de Capella la Milagrosa de la Residencia i baix el poble de Moixent

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.

1er dia del Triduo a la Milagrosa, 25 de de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.
 
2on dia del Triduo a la Milagrosa, 26 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.  

3er dia del Triduo a la Milagrosa, 27 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19,  amb Santa Maria Mare de Déu. 

8 de octubre de 2020

LOTERIA PER AL SORTEIG DE NADAL 2020

 Sabeu que enguany amb motiu de la pandemia, ens hem vist impedits per a oferir el servici de les Visites guiades al Campanar i en les que rebem sempre algunes aportacions voluntàries, que col·laboren al finançament de les nostres activitats.

Per a les nostres tasques d’impressió i difusió de materials entorn de les campanes també enguany ens vindria bé el suport d’uns ingressos per lotería, per a no quedar-nos només amb les quotes dels socis.

T’oferim com en els últims tres anys poder col·laborar d’esta manera participant en la lotería per al sorteig de Nadal del dia 22 de desembre. 

És el número 03123 en paperetes o decims.  Pots posar-te en contacte amb els membres de l’Associació que ja els estem distribuint o a través del correu electrónic campanersdemoixent@hotmail.com

Agraïm la teua aportació.

 

20 de septiembre de 2020

VOLTEJANT LES CAMPANES EN EL CAMPANAR DE LA FONT DE LA FIGUERA

La Font de la Figuera estaria de festes que allí celebren amb motiu de la Nativitat de la Mare de 
Déu Titular de l’església parroquial, a qui allí veneren amb la devoció de la Mare de Déu del Rosari dels Xics, devoció tan arrelada i tan intensa que s’ha vist reconeguda per l’Església concedint-li el titul de Santuari Diocesà Marià de la Mare de Déu dels Xics.

El campaner de la Vall Blanca Isaac Montell li va comentar al campaner de Moixent Felipe de que anirien el diumenge dia 6 al campanar de la Font per si volia també acompanyar-los. 
Es presentarem en l’església i després del primer toc vam poder accedir a la sala de les campanes que alberga quatre bronzes, es posaren en la ballesta les cordes per a poder voltejar a corda i així poder interpretar el volteig general en el tercer toc, també un toc d’alçar a Déu amb la campana gran i altre volteig general al final de la celebració.

Com resulta un campanar molt visible des de la plaça de l’Església vam poder comprobar l’atenció que ens dedicaven part dels fidels que al eixir de la celebració de la missa, sorpressos de veure siluetes humanes voltejant les campanes després de molts anys.

Agraïm al rector En Antonio Ferrero la seua favorable acollida pera a voltejar manualment les campanes, i als campaners de la Vall Blanca la seua.

Açi podeu vorer el ultim volteig https://www.youtube.com/watch?v=LKnUMc9A44E

16 de septiembre de 2020

VISITANT ELS CAMPANARS DE BÉTERA I CASTALLA

La vespra de la Solemnitat de l’Assumpció tres membres de l'Associació Campaners de Moixent ens aproparem fins a Bétera a visitar la torre campanar i l’església de la Puríssima Concepció.  
Vam anar al migdia per a coincidir en el volteig de la vespra de l’Assumpció, de carácter festiu per a Bétera, de la que tots tenim alguna noció de les seus “alfabegues”.   Una vegada allí ens esperarem alguns dels campaners de la Colla de Betera, Natxo Sánchez ens va explicar detalls de l’església així com del campanar que té 6 campanes.  Després del toc de l’Àngelus festiu es realitza el volteig corresponent on vam poder participar voltejant la campana Crist Rei.

El dijous dia 3 de setembre de mati també visitarem la ciutat de Castalla: l'església de l'Assumpció molt bell temple de pedra dedicat a l’Assumpció encara que la nostra presència allí era per a la missa de l’ofrena de flors a la Mare de Déu de la Soledat Gloriosa amb motiu de la festa de Moros i Cristians.
També asistirem 3 membres de la nostra associació, el campaner Juan Carlos Candela amb la seua dona ens van atendren.  Pujarem fins a la sala de les campanes i ens va explicar el conjunt de cinc campanes així com la maquinaria del rellotge.  Vam presenciar els tres tocs d’avís a missa amb un volteig general en el segon toc; també el toc d’alçar a Déu i altre volteig general en el momento del Cant de la “Salve”.

Agraïm als campaners de Bétera i Castalla l'atenció per la visita i les seues explicacions.

8 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SERVENT DE DÉU RAFAEL CIRUGEDA, ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÓNICA DE LES SANTES RELÍQUIES I SANT FRANCESC D’ASSÍS

SERVENT DE DÉU RAFAEL VICENTE CIRUGEDA TORTOSA MÀRTIR:  El 21 de setembre, és l'Aniversari del Martiri del Servent de Déu Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, naixcut a Moixent  el dia 10 d’octubre de 1916, batejat en la nostra Parròquia,  però que residia a Alzira.  Va entregar la vida per la Fe, a pocs dies de complir 20 anys, estava en l'Acció Catòlica en la que havia obstentat càrrecs de caracter local, sent martiritzat el 21 de setembre de 1936.
  Les seues restes mortals van ser traslladaes el 5 de juny de 1939 a una fosa comú en el cementeri d’Alzira.

Està inclòs en el procés de martiri dels servents de Déu Antonio Vicente Avaria Tarazona i 158 companys màrtirs”, obert a valència en 2004 i dividit en 2012. en fase d'estudi, com la del també màrtir Rvd.En Pedro Puig (Vicari de Moixent de 1905 a 1936) per a passar després a la Congregació de les Causes  dels Sants a Roma.

En el presbiteri es col·loca una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris, i desde l'any 2011 es volteja la campana Santes Relíquies.

Desde l'any 2009 es va recuperant en Moixent el record dels mártirs que donaren la seua vida per la fe, vinculats a Moixent, el president de l'Associació Campaners de Moixent, s'he preocupa per investigar sobre els nostres màrtirs i donar-los a conéixer, en Moixent tenim a quatre sacerdots (dos fills de la nostra Comunitat Cristiana) i al Jove Moixenti Rafael Cirugeda.
Es preciso que las Iglesias locales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria“.  (Carta Apóstolica Novo Millennio Ineutne de Sant Joan Pau II)

Servent de Déu, Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, Màrtir, 21 de setembre
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 20, amb Santes Relíquies.


ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÒNICA DE LES SANTES RELÍQUIES: El 24 de setembre, es l’Aniversari de la Coronació de les Santes Relíquies.  Este dia l’any 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula.  Concluint el I Centenari de la Construcció del Temple, i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Relíquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregeren tots els carrers de la població celebrant la Eucarisita en cada barri,  amb els balcons engalanats amb les colgadures que es realitzaren per a este acontecimient. 

Video de la celebració de la Santa Missa on va tindre lloc la Coronació Canónica de les Santes Relíquies: https://www.youtube.com/watch?v=ITPXYtHJYg8

Desde l'any 2013 es recorda aquest aniversari i en la missa es canten els” Gojos a les Santes Reliquies” i les Lletanies dels Sants del Relíquiari. Per a este dia Voltejara la campana Santes Relíquies, que te gravades les efigies dels Bustos de les Santes Relíquies i del Pare Moreno.

Aniversari de la Coronació Canónica de les Santes Relíquies (30 anys), 24 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


SANT FRANCESC D’ASSÍS:   Así a Moixent va instituir la vida franciscana conventual el Venerable Pare Moreno, insigne moixenti francisca (segle XVI), i  fins l’any 1835, van estar els franciscans en el poble.  

La Festa de Sant Francesc d’Assís la celebra amb intensitat particular la 3ª Orde Fransciscana, o rama seglar que manté viu eixe esperit franscisca a Moixent. Els socis de la Tercera Orde en Moixent tenen capelletes amb l’imatge de Sant Francesc que recorren les cases dels socis. 

En la Capella del Santíssim Sagrament te un Retaule amb altar e imatge, i en el Reliquiari de la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Reliquia del Sant.  
En el Museu Pare Moreno està l'estandart amb estampa de l'any 1943 de Sant Francesc.

En el poble té un llarc carrer en la part més antiga i alta, el qual en una casa tenen una imatge beneida el dia 4 d’octubre de 1953.  En este mateix carrer hi ha un plafó ceràmic; hi ha altra ceràmica de Sant Francesc en el carrer Raval i en Sant Bonaventura.

Enguany cau diumenge, en la missa s'oferix per les socies i socios difunts de la Tercera Orde.  En el Presbiteri es col·loca des de l’any 2015, a la vista dels fidels la imatge de Sant Francesc que la té una persona en la casa del carrer del Sant i que abans es traslladava a l’església per a celebrar la seua festa. Enguany no es podrá sortejar les imatges com tots els anys.  

Sant Francesc d’Assís, 4 d’octubre
- Tres Vols d’avís a missa de 10:30, amb Santes Relíquies.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 

-Tres voltejos d'avís a missa de 12h, amb Santes Relíquies.

4 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: "DIES NATALIS" DEL PARE MORENO I ANIVERSARI CONSAGRACIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

A primers de setembre tingem en Moixent unes celebracions molt entranyables per a la Comunitat Crisitana local: el dia 7, la Mort o Naixement a la Glòria del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino; i el 9 l’Aniversari de la Consagració de l’Església Parroquial, un dia molt important.
No podem deixar de fer constar commemoracions com estes, que sent senzilles han servit per a mantindre la memòria i devoció cap al Pare Moreno, com els nostres avantpassats al construir i consagrar l'Església Parroquial

ANIVERSARI DE LA MORT DEL VENERABLE PARE MORENO:   Encara que va morir a València en el Convent de Franciscans de Sant Llorenç el dia 7 de setembre de 1603, l'Ajuntament  amb la aprovació del Rector de Moixent l'any 1838 va reclamar les seues restes mortals a fi que reposaren en el seu volgut Moixent.   
El seu Sepulcre està en la Capella de les Santes Relíquies de l'Església Parroquial, junt a les Santes Relíquies que Ell mateix va portar amb tant d'amor al Convent de Franciscans de Sant Antoni de Pàdua (actualment “Museu Pare Moreno”) que va fundar a Moixent, sent Provincial de l’orde.

El  Pare Moreno, com es conegut familiarement, va naìxer a Moixent l’any 1520 (Enguany estem celebrant el 5é Aniverari del seu naixement), va vestir els hàbits de monjo dels jeronis, i més tart el Papa li va conecidr vestir l’hàbit franciscà.  Ordenat Sacerdot, va ser un gran predicador, sent un dels més famosos de València, després de Sant Vicent Ferrer, inclús va conseguir nombroses conversions.  Va tenir el càrrec de Provincial de l’orde l’any 1583.  
Va escriure molts llibres de “devoció i espérit” (alguns d’ells els pots vorer en la web del la Biblioteca Digital Valenciana).
El Sepulcre del P.Moreno i les Reliquies que va portar
Foto en l'estiu de 2015 quant es van col·locar
les reliquies com estaven abans per a unes fotografies
Felipe Sanchis
A Moixent va fundar i beneïr en 1585 el Convent dedicat a Sant Antoni de Padua.
Portador de les Santes Relíquies com ja em dit en anteriors articles.
Se li atribuixen alguns miracles representats en les pintures del Presbiteri.
Va tenir una gran amistat amb el Beat Pedro Nicolas Factor.  També com a religiós rellevant de l’època va tenir relació amb el patriarca  Sant Joan de Ribera, Arquebisbe de València, prova d’aço són la Casulla, i el calze entre altres regals que va fer l’Arquebisbe al Pare Moreno.

Reconegut també per la noblesa, va ser confessor de les Monjes Descalces Reials, de l’emperadriu Na Maria d’Àustria que li va regalar un “Lignum Crucis” i relíquies de Santa Ùrsula i Santa Córdula.

 

La figura del Pare Moreno ha deixat moltes emprentes en el seu poble natal, que han arribat fins a hui en dia.  Els moixentins i moixentines del segle XXI continuen estimant i recordant un fill il·lustre del poble que va viure cinc segles abans.  Sens dubte el carisma i la personalitat de Fra Cristóbal fan que açò siga possible.  Indicis claus de l’alta valoració que ha aconseguit a la seua terra son:
Pîntures sobre la vida del P.Moreno 
en la part dreta segons es 
mira al Presbiteri. 
Foto: J.Lluís Cebrián
En la part dreta segons es mira al Presbiteri i han sis pintures pintades a l’oleo per Salvador Gil Camarena, de la Academia de Sant Carles de València, col·locades per a les Festes Patronals d’agost de 1965. Relaten alguns moments de la vida del Pare Moreno en Moixent, com: 
-El Pare Moreno en el Calvari i en els fons la cova que porta el seu nom.
-El Pare Moreno arriba des de Madrid per a visitar al seu poble i ixen a rebre-ho
-El Pare Moreno beneint el Convent de Sant Antoni de Pàdua de Moixent fundat per Ell
-Brota d'un pou, miraculosament, l'aigua que necessitava el Convent
-Un xiquet cau en la séquia i discorre per damunt de l'aigua amb l'hàbit de Sant Francesc sense ofegar-se
-Trasllat de les restes mortals del Pare Moreno des de València a Moixent.

●La Cova on el seu pare el va portar per a evitar el contagi de l'epidemia, porta el seu nom, així, com el paseig més important de Moixent i el col·legi públic.  Este passeig te un bust de bronze amb la seua efigie beneït en la festa de les Santes Relíquies de 2003, copia del que es conserva en el Museu que també porta el seu nom.  
●En març de 2007 es va inaugurar el Museu Pare Moreno en la Capella de les Santes Relíquies, la unica edificació que queda del Convent de Sant Antoni de Pàdua.  Una exposició sobre el Pare Moreno que mostra el context en el que Fra Cristóbal va viurer, desenvolupar la seua labor religiosa.  (Entre les peçes que es mostren en el Museu hi ha un bust de l'any 1954 del escultor moixentí Virgilio Sanchis)
 Son molts els xiquets que han estat batejats amb el nom de Cristóbal.

●Durant molts anys els xiquets anaven vestits amb l'hàbit franciscà, algunes persones al morir, se'ls vestien en el feretre amb l'hábit franciscà, inclús persones van ser sepultades dins del mateix Convent.
 El dia del Funeral per els Moixentins Difunts (divendres de Festes Patronals), es sol fer una ofrena floral al bust del flare en el passeig que porta el seu nom.
Desde l’any 2003 (Quart Centenari de la seua mort),  a més de folletos es van repartir estampes amb la seua imatge, una oració privada i una breu biografia. Eixe any Antonio Ricardo Marín Gomez, Rector de Moixent (1970-1997) el seu magnific llibre "Grato Recuerdo" sobre el Pare Moreno i les Santes Relíquies fruit d'una laboriosa informació i gran amor a Moixent.
La campana Santes Relíquies fundida l’any 2006 te gravada la efigie del Pare Moreno.
● Fa tres anys la Parroquia Sant Pere Apòstol va editar un fullet amb il·lustracions i relats sobre la Vida del Venerable Pare Moreno amb el títol “Para conocer al Padre Moreno”.
● L'Associació Campaners de Moixent vam publicar l'any 2016 un llibret titulat "Las Campanas en un escrito del Padre Moreno" que relata el ritual de la Benedicció de les campanes que diu el Pare Moreno en un dels seus llibres "Excelencias del Agua Bendita" on un Capitol trata sobre com beneïr una campana.  
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Pare Moreno com una de les pintures Retaule del Presbiteri. 
●El dia 28 de juny de 2020 l’Associació Campaners de Moixent el va nombrar “Campaner d’honor de Moixent a titol postum”.


Hi un document eclesiàstic de caràcter oficial, que fa referència a eixa fama de santedat. Es tracta del “Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia”.  Estan els que donen compte dels trasllats del Convent de València on va viure i va morir, li seguix a què correspon al trasllat del Convent a la parròquia de Sant Martí de València, però a Moixent en 1866 també va haver un trasllat de la part dreta a la part esquerra de la Capella de les Santes Relíquies de l'anterior església.  Per a efectuar eixe trasllat es demana permís a l'Arquebisbat, qui anomena una Comissió encarregada de portar a efecte eixa tasca.  Actua de notari de Moixent En Jose Gines Martinez i Lopez, el qual redacta i dóna fe de les activitats dutes a terme pel trasllat i a més arreplega literalment l'Expedient que arreplega i dóna compte dels anteriors trasllats del Venerable Pare Moreno, i en tal expedient, pagines 54 i 55, en referencia al trasllat del Convent de Sant Francesc a Sant Martí en gener de 1838 se cita literalment: "comisionamos  a V. en debida forma para que acompañado de dos Eclesiasticos de su confinaza proceda a la exhumación de dicho Cadaver y a su colocación en una Caja construida al efecto con las diligencias que el caso exige para que siempre conste la identidad de ser los mismos restos del referido Venerable, cuya causa de Beatificación se halla pendiente en la Curia Romana, alargandose a continuación de este Oficio las diligencias que se practicaren".


Este títol de "Venerable" ja apareix quant en el primer trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de Sant Francesc de València, l'any 1695, quant dins del feretre van col·locar entre altres coses un canó xicotet de vindre que tènia la següent nota "Hacemos fe los reverendos padres Guardián y Discretos de este Real Convento de S.Francisco, de Valencia, como el cuerpo contenido en esta arca es del Venerable P.Cristóbal Moreno, sacerdote provincial que fue de esta provincia y fundador del Convento de S.Antonio, de Mogente".  Este pergami estaba firmat i segellat  el dia 31 d'agost de 1695 i que en els posterios trasllats va apareixer dins del feretre, tal i com apareix en el "Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia" págines 65 i 66, en que es fa referencia al trasllat de Sant Martí de València fins a Moixent.
El títol de Venerable, ja se li aplica com em vist noranta-dos anys després de morir el Pare Moreno i  des de entonces apareix sempre en els altres documents com en l'any 1826 en el segon trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de València.  En la Escritura pública de la que fem referencia i que es conserva en l'Arxiu Parroquial de Moixent, consta la transcripció literal del segon dels pergamins que van apareixer dins del canut de vindre quant es va obrir la sepultura en 1826 i se li cita com "Venerable Cuerpo... Venerable Siervo de Dios Fray Cristobal Moreno"; així com un plafó ceràmic.

Relleu de Fra Cristóbal Moreno en la campana
Santes Relíquies
Este dia es ressen les Lletanies dels Sants del Relíquiari i també es canten els “Gojos a les Santes Relíquies”.   El quadre que es va pintar amb motiu del seu 400 aniversari de la seua mort, l’any 2003, i beneït en la Solemnitat de Sant Pere d’eixe any, i que està damunt del Sepulcre del Venerable, es col·loca per a este dia en el Presbiteri, amb un ciri roig, i davant del Sepulcre es col·loca un ciri blanc.


El poble té gran Veneració i Estima, i d'acord amb eixe record i afecte, les Campanes també es fan ressò d'eixa devoció popular. Desde l’any 2003 (que es van complir els 400 anys de la seua mort) es voltegen les campanes i desde la restauració de les campanes, per a este dia, Volteja de manera particular la campana Santes Relíquies, bronze que té gravades la efigie del Venerable Pare Moreno i dels Bustos de les primeres relíquies que va portar a Moixent les Santes Úrsula i Còrdula.
La seua influencia perdura en Moixent per què estava ple de Déu, convençut d'amor, bondat, no s'oblida del seu poble. Per això els moixentins del segle XXI, el veneren i s'encomanen a Ell en les seues oracions, el estimen i recorden al seu fill mes il·lustre.  El Pare Moreno es un model com a cristià, però també com a moixenti.

Mort del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino, 7 de setembre
-  12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies. 

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
: Es el 9 de setembre, té categoría de Solemnitat, per este motiu es Voltejaran totes les campanes.  Este dia l’any 1989,  el llavors Bisbe Auxiliar de València En José Vilaplana Blasco va consagrar les parets del Temple, finalitzant la Consagració que va començar l'any 1964 amb la Consagració de l'Altar Major.  Este dia coincidix en l'Aniversari de la Benedicció de la Capella del Santíssim Sacrament de l'any 1917 construïda a expenses de Victoria Liñana Sales.

Este dia s'iluminen els ciris que estan en les quatre creus on el Bisbe va consagrar les parets que estan al costat dels Retaules del Cor de Jesús i de la Puríssima.
Davall d'una placa on esta marcada la creu del Crisma, en la part dreta segons es mira el Retaule de la Puríssima, a l'entrada de la Capilla de les Santes Relíquies, hi ha una placa recordatoria de la Consagració de l'Església i una breu informació.
La Missa s’oferix en sufragi dels Sacerdots nascuts en Moixent i els que han exercit el seu Ministeri Pastoral en la nostra Parròquia. Al final de la missa es canten els “Goigs a Sant Pere Apòstol” Titular de l’Ésglésia.

Aniversari de la Consagració del Temple Parroquial (31 anys), 9 de setembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.