26 de septiembre de 2014

AGENDA 2014: TOMA DE POSESSIÓ D'ARQUEBISBE DE VALÈNCIA DEL CARDENAL CAÑIZARES I SANT FRANCESC D'ASSÍS

TOMA DE POSSESIÓ DEL CARDENAL ANTONIO CAÑIZARES: En atenció a la disposició publicada per l'Administrador Apostòlic i Arquebisbe electe de Madrid En Carlos Osoro en la que mana "que en todas las parroquias y temolos de la Archidiócesis realicen Volteo General de Campanas con los toques tradicionales que en cada población reservan, para los dias de mayor festividad, tanto el sabado 4 de octubre, como en la víspera de esta gran fiesta, el viernes 3, a las 12 del mediodia". Nosaltres procurarem eixe Volteig mes solemne, però en compte de les 12 del migdia nosaltres des de l'electrificació de les campanes es realitza a les 13hs, i així ho farem també per a esta ocasió voltejant les huit campanes del campanar unint-se així a la de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari que volteja cada dia a les 13hs per a recordar l'oració mariana de l'Àngelus
Este divendres dia 3, coincidix en ell primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, abans de la Missa es farà Exposició Major del Santíssim Sacrament, i  voltejara la campana que te dedica.

Vespra de la Toma de Posessió de En Antonio Cardenal Cañizares, 3 d’octubre
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.


SANT FRANCESC D’ASSÍS  (Toma de Possesió d'Arquebisbe de València del Cardenal Cañizares: Es el dia 4 d’octubre, así a Moixent va instituir la vida franciscana conventual el Venerable Pare Moreno, insigne moixenti francisca (segle XVI).   La Festa de Sant Francesc d’Assís la celebra amb intensitat particular la 3ª Orde Fransciscana, o rama seglar que manté viu eixe esperit franscisca a Moixent.

En la Capella del Santíssim Sagrament te un Retaule amb altar e imatge, i en el Reliquiari de la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Reliquia del Sant.  
En el poble té un llarc carrer en la part més antiga i alta, el qual en una casa tenen una imatge. En este mateix carrer hi ha un plafó ceràmic; hi ha altra ceràmica de Sant Francesc en el carrer Raval i en Sant Bonaventura.
Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial (1952-1968) per a la festa hi havien festers.

Els dies anteriors a la festa es resa una Oració de Sant Francesc. En la missa en el Presbiteri es col·loca un Estandart amb l’estampa del Sant, i es beneïxen dos imatges de Sant Francesc que al final de la celebració se sortegen entre els membres de la Tercera Orde.  
Enguany este dia de Sant Francesc d’Assís coincidix en la Toma de Possesió de Arquebisbe de València del Cardenal Antonio Cañizares Llovera i com es mana en un disposició, es voltejaran totes les campanes al migdia, com es fara el dia anterior.

Sant Francesc d’Assís, (Toma de PosSesió d’Arquebisbe de València EN ANTONIO Cardenal Cañizares llovera), 4 d’octubre
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General. 

- Tres Vols d’avís a missa de 20, amb Santes Relíquies.  El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.  

23 de septiembre de 2014

PRÒXIMAMENT

1- Cada diumenge del mes d'octubre en la Gruta del Calvari de Moixent davant de l'imatge de la Milagrosa a les 8:30 es resa el Rosari 

2-El dia 3 d’octubre, primer divendres dedicat al Cor de Jesús es farà Exposició del Santíssim Sacrament, Vol d’una Campana i toc d’Exposicicó del Santíssim

3- Els dies 3 i 4 d’octubre a les 13 hores, Volteig General de Campanes per la Toma de Possesió de En Antonio Cardenal Cañizares Llovera com Arquebisbe de València

4- El dia 4 es Sant Francesc d’Assís.  A Moixent es un Sant de devoció popular, Volteig de 3 campanes.
En la Granja de la Costera Vols de Campanes, per ser el Titular de l’Església, i també es celebren festes en honor a la Divina Aurora i al Santíssim Crist de la Victoria.

5- La primera setmana d’octubre en Aiacor, celebren el dissabte a Sant Antoni de Pádua i el diumenge la “Pujà” del Crist a l’Ermita, Vols de Campanes.

6- El dia 7 es la festa litúrgica de la Mare de Déu del Rosari. En Moixent, Vol de la campana Santa Maria Mare de Déu. 
A Novetle es Titular de l’Església, Patrona en Alberic i en Albaida amb l’advocació: Verge del Remei, Vols de Campanes.

7- El dia 9 es la festa de la Comunitat Valenciana, i l’Aniversari de la Dedicació de la Catedral de València, Vols de campanes en la Catedral.  En Moixent es faran pastes i racions de paelles a benefici de les obres de les Cúpules

8-Els dies 11 i 12 d'octubre, la imatge pelegrina de la Mare de Déu dels Desemparats visitara la ciutat de Xàtiva.

9-El dia 12 d’octubre es la Mare de Déu del Pilar. A Moixent Volteig de la campana Santa Maria Mare de Déu. 
En Aiacor es la Patrona del poble, Volteig de campanes

10- El 24 es la festa del Sant Calze en la Catedral de València, Vols de Campanes.

11- Els dies 25, 26 i 27 a Moixent es el Triduo a la Milagrosa.  Vols de 4 campanes i de manera especial de la campana que té la seua efigie: Santa Maria Mare de Déu.
Els dies que està l’imatge de la Milagrosa en l’Església Vol de la campana Santa Maria Mare de Déu en el primer toc d’avís a missa.

22 de septiembre de 2014

ABREVIATS: DE ABRIL A AGOST

Excursions: Felipe va fer el dia 12 d'abril de guia de l’Església i el Museu Pare Moreno a un grup de persones que van visitar el poble;  a més el dia 23 de maig  a mes van ser un grup d‘escolars acompanyats per la professora de religió, per a saber mes cuses dels Santes Relíquies, i el Temple Parroquial.  Els xiquets mostraren un gran interés per tot el que Felipe explicava.

Viatjes Culturals: el dia 7 de juny despres de la missa on és va Beneir l'Expositor del Reliquiari vam anar a l'Alcúdia de Crespins a veure com cremen la foguera de Sant Onofre; i el dia 31 de juliol vam anar de visita al Castell de Xàtiva, aprofitarem també per a poder pujar al campanar de la Col·legiata de Santa Maria i presenciar en persona el Volteig de campanes per ser la vespra de Sant Felix, Patró de la Ciutat https://www.youtube.com/watch?v=2xOJ82znkHo

Voltejant els campanes el Torre de Flares: El dia 13 de juliol la pedania de Canals de Torre de Flares amb motiu de celebrar les seues festes parlarem amb el  Rector de Aiacor i vam poder voltejar en el primer i tercer toc, el segon van voltejar unes persones que s'encargan de voltejar de forma manual les campanes. Ens alegrem de poder voltejar les campanes en un campanar mes de la nostra Comarca. https://www.youtube.com/watch?v=Yk3Fi73o2bg

Nou apartat: com podeu veure en el blog teniu ja un nou apartat sobre Etiquetes on podeu veure totes les publicacions reunides segons la seua secció.

Visites a altres Campanars.  Felipe va poder pujar a dos tres campanars mes de la Comarca per a presenciar i gravar el volteig de campanes.  El dia 24 de juilol a Barxeta, el 26 d'agost en Novetle, i el dia 28 d'agost en Lloc Nou d’en Fenollet.  Agraïm als Rectors estos pobles el poder pujar al campanar i mostrar per internet els sons dels seus campanes.

20 de septiembre de 2014

HUI FA 125 ANYS DE LA DONACIÓ DE LA CAMPANA SANT PERE-ISIDRE LLAURADOR-ANTONI PER PART DE L'AJUNTAMENT A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL JUNT A UN RELLOTGE I ALTRA CAMPANA

MOGENTE
AÑO 1889

Copia del ACTA de entrega del Reloj público de esta Villa y campanas del mismo al Señor Cura párroco Don Consantino Quilis Quilis, para su colocación en la torre de la Iglesia
Sello de Mogente
Don Jesús Wollstein Golling, Secretario del Ayuntamiento Const. De Mogente.
Certifico: que entre los diferentes documentos que se custodian en la Secretaria de mi cargo existente uno que a la letra es como sigue:

“Acta de entrega del Reloj público de esta villa y campanas del mismo al Sr.Cura párroco Don Constantino Quilis Quilis para su colocación en la torre de la Iglesia = En la Villa de Mogente a los veinte días de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve Don Vicente Tortosa García, Alcalde Constitucional, Don Jose Ferrandis Biosca, Sindico del Ayuntamiento y Don Jesús VVollstein Golling, Secretario de la Corporación Municipal comisionados al efecto por el Ayuntamiento según acuerdo de la Sesión de quince del actual se personaron en casa del Sr.Cura párroco de esta villa Don Constantino Quilis Quilis para hacerle entrega del reloj público de esta villa y sus campanas que están colocadas en la Casa Capitular con el objeto de poderlo trasladar a la torre de la Iglesia parroquial de nueva construcción que se ha de bendecir el dia veintitrés de los corrientes.

Presente Don Constantino Quilis Quilis y explicado el objeto de la Comisión por el Sr.Alcalde, concertaron la cesión de dichos objetos con las condiciones siguientes:
1ª El Ayuntamiento de Mogente cede el reloj público y sus campanas que esta colocado en la Casa Capitular para que sea colocado en la torre de la Iglesia, reservándose la propiedad de dichos objetos.
2ª El reloj y sus campanas, precisamente ha de estar colocado en la torre de la Iglesia parroquial y en el lugar que tiene designado y si por desperfectos de la torre ú otra cualquiera circunstancia tuviera de que torre el reloj del sitio que ha de ocupar el Ayuntº de acuerdo con el Sr.Cura párroco desiguaria el sitio en que se ha de colocar.
3ª El Sr.Cura podrá mientras este colocado el reloj en la torre de la iglesia utilizar las campanas para las funciones del culto.
4ª El reloj ha de tocar las horas en la campana de sonido mas grave y de mas peso que haya colocada en la torre y las medias y cuartos en cualquiera de las otras siempre que forma armonia con las de las horas; y si esto no pudiera ser por cualquiera circunstancia, tocara las horas, y medias y los cuartos precisamente en las campanas que hasta ahora han venido tocando.

Después de concertadas las anteriores condiciones, procediéndose a inventariar los objetos ya mencionados, que dio el resultado siguiente:
Un reloj de Torre fabricado por Pedro Beses, el cual tiene todas las piezas
correspondientes en buen estado y que también tiene una plancha de porcelana con la inscripción siguiente:
PEDRO BESES
CALLE DE ZARAGOZA. 11
VALENCIA.


Una campana de metal del peso de ocho arrobas y ocho libras, sin trucha; cuya campana en los relieves exteriores tiene la inscripción siguiente:

+ S + JOAqUIN + I + ANA + AÑO 1722 +

Otra campana de metal de peso de poco más o menos de veinticuatro arrobas, sin trucha; cuya campana tiene en sus relieves exteriores la inscripción siguiente:

SANTI PETRE ISIDORE AGRICOLA ET ANTONI
ORATE PRONOBIS
A EXPENSAS DEL COMUN + REINANDO CARLOS IV.
RAIMUNDO ROSES
+ ET TORMO MEFECIT + AÑO 1792

En cuya forma quedo autorizado el Señor Cura párroco para hacer la traslación que como tiene acordado el Ayuntamiento los gastos corran de cuenta del Municipio, levantándose la presenta acta de todo lo estipulado que se archivara en la oficinas municipales y una copia certificada de ellas se conservara en el archivo de la parroquia. Firmando todos; de que certifico= Vicente Tortosa, Alcalde= Licenciado Constantino Quilis = Cura =Jose Ferrandis =Jesús Wollstein, Señor.
Así resulta y es de vez del original a que hago referencia. I para que conste y obre sus efectos en el archivo de la Iglesia parroquial de esta villa, libro la presente en cumplimiento a lo acordado en el último párrafo de la anterior acta que firmo en Mogente a veintiocho de febrero de mil ochocientos noventa.

Visto Bueno
Sello del Ayuntamiento. Firma el Alcalde, Jesús Wollstein

18 de septiembre de 2014

TREBALLS VOLUNTARIS (28): FESTES PATRONALS

El mes d'agost reclama una generosa dedicació en els treballs per a disposar les celebracions que centren estos dies.

Passada la festa de Ntra.Sra.dels Àngels prepararem la celebració de l'Assumpció: la bella imatge que representa la dormició de la Mare de Déu, de l'escultor Virgilio Sanchis, la col·locarem en el Presbiteri, en els mateixos escalons, a fi de com la seua inclinació resultara més fàcilment visible per als fidels.  Acabada la missa de 12 de la dita Solemnitat vam tornar al seu lloc la imatge, perquè immediatament calia preparar les imatges dels Sants de la Pedra, que també vam disposar en el Presbiteri.

Guardades després les imatges dels Sants Abdó i Senén el següent va ser ocupar-nos del Reliquiari amb els bustos de Santa Úrsula i Santa Córdula amb el pedestal que conté la Creu on va morir S.Pere, i els suports per als rams de flors per a l'Ofrena.   Enguany els rams han durat més temps de manera que per al dia del Funeral de Difunts els col·locarem amb els suports en les dos bases laterals del Presbiteri davant de l'Ambó i la Pila Baptismal i van romandre allí fins passats totes les festes.

Per al dia de difunts vam disposar les cadires per a les reines i dames en la part de l'ambó però per al dia del Santíssim Crist va caldre passar-los a la part de la Pila. En la part de l'Ambó el dissabte 23 col·locarem la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, sobre uns bancs de fusta a  altura perquè la imatge no resultara excessivament elevada en el Presbiteri.
Després de la missa del Crist abaixem la imatge a la nau central i en el Presbiteri, en el mateix lloc on estava el Crist col·locarem també  sobre les andes de S.Pere les Relíquies amb els Bustos de les Santes Úrsula i Córdula amb el pedestal que conté la relíquia en què va morir Sant Pere. 
Aprofitem estos treballs per a mantindre la neteja de les imatges i així evitar el deteriorament

Entre dissabte i diumenge vam preparar l'ofrena de ciris que realitzen els fidels, i que progressivament hem millorat en la seua disposició.
Passades les festes , el dilluns, llevarem els bustos amb les Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardem també les andes de S.Pere al trasaltar, ordenarem l'Església pel desorde de cadires, i abaixem el tauler per a la Catequesi, llevarem el panell sobre les fotos de En Antonio Ricardo Marín Gomez i col·locarem unes fotos sobre la Consagració de l'Altar Major (que complix 50 anys de la seua Consagració), Consagració de l'Església (fa 25 anys) i també de la Coronació Canònica de les Santes Relíquies (fa 25 anys).

Sempre realitzem estes tasques amerats amb les suors dels voltejos solemnes d'estos dies. Tot açò suposa un esforç més després de voltejar les campanes però tenim l'avantatge que amb il·lusió i tindre un bon grup de campaners ens resulta més pràctic, còmode i coincidim a fer-ho amb generositat para bé de la nostra església i el poble

16 de septiembre de 2014

VIDA PARROQUIAL (29): EN LA SETMANA DE FESTES PATRONALS

És de destacar la presència i acció de la Comissió de festes, perquè l'any anterior, no comptarem amb la dita Comissió,  i a destacar la puntualitat, la correcta i la generosa participació de tota la Comissió.

Indicar que la Reina de València va haver de fer front a dificultats familiars al trobar-se malalta sa mare i no va poder comptar amb la companyia dels seus pares. Per la dita causa es canvia el dia de la seua exaltació pública i es trasllada al divendres a la vesprada amb l'esperança que pogueren participar els seus pares.  Per tal motiu l'Ofrena de flors a les Santes Relíquies, resulta a millor hora i queda així molt més participada perquè en els últims anys l'hora massa tardana dificultava la presència dels fidels.

El dia del Funeral concelebra la Missa com ja hem dit en anteriors noticies, el President de la Comissió d'Infància i Joventut del Arquebisbat de Valencia En Oscar Benavent qui també visita l'Església va pujar a la Sala de les Campanes, i firma en el Llibre d'Honor de l'Associació Campaners de Moixent

Des dels anys 1970-1980 les Reines se situaven en el Presbiteri amb les seues dames d'honor, la de Moixent a l'esquerra i la de València a la dreta, amb l'inconvenient de moltes vegades de passar d'un costat a l'altre per a les lectures i el ritu de la pau i la dificultat dels fotògrafs i camares. Sentíem la preocupació de millor està disposició i en enguany s'ha aconseguit: les reines juntes amb les seues respectives dames en la part dreta on està la Paraula (com es va fer en alguna vegada en els anys 1990), però les Autoritats i pares de les Reines van demanar que es col·locaren en la part de l'esquerra on està la Pila Baptismal, i així es va fer perquè les imatges del Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Úrsula i Cordula amb el pedestal que conté la relíquia en què va morir Sant Pere estaven en la part dreta. Resultant així una disposició més adequada per als patrons als que se'ls dedica les festes i  per a les Reines.

Es consoliden els horaris en les processó acceptats per tots, totes a les 20 hores, i a destacar una participació generosa i encara que en la processó del Crist es van produir assenyalats talls.  Va haver-hi un sentit retard per a començar la de les Santes Relíquies per la falta de portadors un retard de 19 minuts però després es desenvolupa amb agilitat i elegància.

El dia de la pujà del Crist les llums electriques del recorregut del calvari estaven apagades però inesperadament resulte bell perquè totes les “voltetes” apareixien amb les flames dels ciris creant en tot el Calvari un ambient de pietat i de religiositat molt apropiat per a acompanyar el Santíssim Crist del Mont Calvari. També destaquem que acabada la processó i amb l'ermita repleta de fidels es van cantar els “Goigs al Santíssim Crist” i es resa la Pregària, molt participades gràcies a les fotocòpies que estaven a l'entrada de l'Ermita.

En la missa de 10:30 del dia de les Santes Relíquies com és fa desde que és recuperaren en 2011 es van resar les Lletanies dels Santos del Reliquiari

Tots els actes programats s'han pogut celebrar amb dignitat gràcies a la correcta i generosa participació de la Comissió que ha mostrat una actitud digna i respectuosa en totes les expressions de religiositat i devoció popular.

Video dels actes litúrgics en la Televisió Comarcal  https://www.youtube.com/watch?v=29rQbOiyM3I

6 de septiembre de 2014

AGENDA 2014: CONFIRMACIONS, SERVENT DE DÉU RAFAEL CIRUGEDA, ANIVERSARIS DE LA BENEDICCIÓ DE L'ESGLÉSIA I DE LA CORONACIÓ CANÓNICA DE LES SANTES RELÍQUIES

CONFIRMACIONS: El pròxim dissabte, el Vicari Episcopal En José Maria Payá Mataix administrara a uns jóvens de la parròquia el Sagrament de la Confirmació.  Els jóvens des de fa uns mesos han acudit a llegir l'Evangeli un dia a la setmana en la Capilla del Santíssim i algun dia el rés de Vespres.

Confirmacions, 13 de setembre
-Tres Vols d’avís a missa de 19:30,  Sant Pere Apòstol.  El tercer, Vol General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.


SERVENT DE DÉU RAFAEL VICENTE CIRUGEDA TORTOSA MÀRTIR.  CONFIRMACIONS: El 21 de setembre, és l'Aniversari del Martiri del Servent de Déu Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, naixcut a Moixent  el dia 10 d’octubre de 1916 però que residia a Alzira que va entregar la vida per la Fe, a pocs dies de complir 20 anys, estava en l'Acció Catòlica en la que havia obstentat carrecs de caractec local, sent martiritzat el 21 de setembre de 1936.Està inclòs en el procés de martiri dels servents de Déu Antonio Vicente Avaria Tarazona i 158 companys màrtirs”, obert a valència en 2004 i dividit en 2012.
En el presbiteri es col·loca una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris, i desde l'any 2011 es volteja la campana Santes Relíquies

Servent de Déu, Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, Màrtir, 21 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 10:30, amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santes Relíquies.


ANIVERSARI DE LA BENEDICCIÓ DE LES OBRES DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: El dia 25 de març de 1881 es va beneir i va ser col·locada la primera pedra de la nostra Església Parroquial.  L’església, ja acabada, es va beneir el dia 23 de setembre de 1889.  Es complix enguany el 125 aniversari de tan grat esdeveniment.   Esta data és la de la inauguració oficial; però esta data no haguera arribat si abans no hi haguera hagut una altra, la del 25 de març de 1881 que es va posar la primera pedra.  I entre ambdós, un esforç considerable, una generositat grandiosa dels llavors veïns de Moixent.   No podem parlar del temple sense que vinga a la nostra ment el record afectuós i de gratitud cap al rector promotor d'esta magnificència  Reverend En Constantino Quilis.
En esta web en l'apartat de seccions hi ha una titulada “La nostra Església de Moixent. Recuperant Notes” per si vols saber un poc d'història  de la nostra Església Parroquial, Retaules…
El dia 20 es complix també enguany 125 anys de la Donació de la campana mes antiga del campanar i la segona mes antiga de Moixent: Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, per part de l'Ajuntament a la llavors recent construïda església, junt amb una altra campana que no està i un rellotge. En uns dies publicarem la còpia literal de l'Acta de la donació.  Per este motiu el dia 23 de setembre, aniversari de la Benedicció de l’Església voltejara la unica campana que queda en el campanar desde aquell gran aconteciment.


Aniversari de la Benedicció de l’Església Parroquial (125 anys), 23 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Sant Isidre.


ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÒNICA DE LES SANTES RELÍQUIES: El 24 de setembre, es l’Aniversari de la Coronació de les Santes Relíquies.  Este dia l’any 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula.  Concluint el I Centenari de la Construcció del Temple, i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Relíquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregeren tots els carrers de la població celebrant la Eucarisita en cada barri,  amb els balcons engalanats amb les colgadures que es realitzaren per a este acontecimient, Açí teniu el video de la celebració de la Santa Missa on va tindre lloc la Coronació Canónica de les Santes Relíquies: https://www.youtube.com/watch?v=ITPXYtHJYg8

En la missa es canten els” Goigs a les Santes Reliquies” i les Lletanies dels Sants del Relíquiari. Per a este dia Voltejara la campana Santes Relíquies, que te gravades les efigies dels Bustos de les Santes Relíquies i del Pare Moreno.

Aniversari de la Coronació Canónica de les Santes Relíquies (25 anys), 24 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.

PUBLICACIÓ EN EL PERIÒDIC "LEVANTE, EL MERCANTIL VALENCIANO" EL DIA 26 D'AGOST DE 2014

157 visitantes han ascendido este año a la Sala de Campanas de Moixent
LEVANTE-EMV MOIXENT

■Dentro de los actos programados para las fiestas patronales dedicadas al Santísimo Cristo del Monte Calvario y a las Santas Reliquias, la Asociación Campaners de Moixent, organiza desde el año 2008 visitas guiadas a la Sala de las Campanas, de lunes a viernes y en horario de 17:30 a 18:30.  Este año han sido un total de 157 visitantes entre niños, jóvenes, adultos y gente mayor, quienes en grupos de 10 personas han subido los 82 escalones hasta llegar a la sala. Entre las visitas de este año cabe destacar la de Oscar Benavent, presidente de la Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia (el cuál firmó en el Libro de Honor de la Asociación), quién vino acompañado del mogentino Manuel Camarasa, presidente de la Federación de Folklore de la Comunidad Valencia.  En la base del campanario se ha podido contemplar la imagen de Santa Bárbara, patrona de los campaneros, y también una exposición de fotografías de Antonio Ricardo Marín Gómez, párroco de Moixent entre los años 1979 y 1997, fallecido el 27 de abril de este año.

5 de septiembre de 2014

LLIBRE D'HONOR DE CAMPANERS DE MOIXENT (6):ÓSCAR BENAVENT

Amb gran sorpresa per a tots al començar la missa Funeral pels Moixentins/nes difunts, entrà en l'Església En Óscar Benavent Calatayud amb la fortuna de veure  a Felipe, a qui coneixia, qui va acudir a la seua trobada per a preguntar-li si i concelebrarà la missa, i davant de la resposta afirmativa li acompanya fins a la sagristia e incorporació a l'Eucaristia per una porta que dona al Presbiteri.

En Óscar és President Diocesà d'Infància i Joventut de l'Arquebisbat de València, el que organitza entre altres activitats, les Vigílies d'Oració amb els jóvens, algunes de les quals hem participat alguns Campaners de Moixent, així com les Rutes Gent Jove…
Vènia a visitar Moixent amb Manolo Camarasa, moixenti President de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana
Després de la missa va haver  uns moments per a les salutacions i el compartir l'ambient propi de la Festa.  En la Sagristia va recibir la salutació de persones conegudes de la Parròquia done-la Pobla llarga on és natural que es trobaven en la missa.  La vida està plena de sorpreses.
Va estar visitant l'Església acompayat de Manolo Camarasa, i Campaners de Moixent es va oferir perquè pogueren visitar els dos el campanar i així va ser.  En la Sala de les Campanes plena de llum intensa del sol d'un migdia d'agost quedà vivament sorprés pel conjunt de Campanes i la matraca, i va atendre amb  interes les explicacions que Felipe li deia sobre els bronzes i els seus tocs, en un compartir alegre i festiu.
De la seua grata impressió  ens ha volgut deixar constatació en les elets que ens ha dedicat al firmar en el nostre Llibre d'Honor que ací vos proporcionem.

22 d’agost de 2014
Amb molt de gust i alegria, he vingut a visitar el poble Moixent.  Molt amablement m’han ensenyat les campanes i el campanar que m’ha sorprés per la seua grandiositat i bellesa.
Que sempre pugau seguir convocant al poble de Déu per mig d’un so tan emblemàtic.
Amb molt d’afecte:

Óscar Benanvent
President Diocesà per a la Infancia i la Joventut, Arquebisbat de València

3 de septiembre de 2014

157 PERSONES HAN VISITAT EL CAMPANAR DURANT LA SETMANA DE FESTES PATRONALS

Com es fa desde l’any 2008 dins dels actes programats per a les festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies, l'Associació Campaners de Moixent, oferix la oportunitat de visitar la Sala de les Campanes de de dilluns a divendres de 17:30 a 18:30

Enguany han sigut 157 visitants. Tot tipus de de gent de moixentins i visitants des de xiquets, jóvens, adults i gent major, en grups de 10 persones han pujat els 82 escalons fins a arribar a la Sala de les Campanes els que s'alegraven de pujar a la Torre Campanar un dels llocs més emblemàtics i estimats del poble, i també per les explicacions que després un dels Campaners donava sobre les huit campanes, la seua dedicació, any de funció,  dimensions,  i la Matraca així com alguns tocs i la seua funció.  Han contemplat la panoràmica del poble, sobretot han pogut veure de prop les dos Cúpules de l'Església recentment reparades, fer-se fotos, inclús fer sonar alguna campana de manera particular de la gran dedicada a Sant Pere Apòstol que arrancava els crits de l'esglai, i intentar voltejar a corda la campana més xicoteta Sant Jaume, i mencionaven el bon aire que feia en la Sala de les Campanes després de pujar els 82 escalons.   
Este any s’ha resaltat en la explicació la campana mes antiga del campanar i la 2ª mes antiga de Moixent: Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, que el proper dia 20 de setembre complira 125 anys de la donació per part de l’Ajuntament a l’Església Parroquial.

Destacar la visita del divendres, del Sacerdot Oscar Benavent, President de la Infància i Joventut de l'Arquebisbat de València (que firma en el Llibre d'Honor de l'Associació i que concelebra la Missa Funeral pels moixentins difunts) i que va pujar acompanyat del moixenti Manolo Camarasa President de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana; així com una parella d’inglesos.
Tots han mostrat un gran interés i sorpresa pel que veien i escoltaven, inclús hi ha hagut gent que ha repetit en la seua visita al campanar. 

En la base del campanar han pogut veure la imatge de Santa Bárbera, patrona dels campaners; una peça de ceràmica de l'anterior bola que corona el campanar, la primera esfera del rellotge del campanar, 3 batalls de campanes, una matraca semblant a la tradicional de mà, i una altra que trobarem els campaners en la Casa Rabosa (on anteriorment era Parròquia), i una Carraca.
Durant l'espera en la nau de l'Església teníem una exposició de fotografies del Sacerdot Antonio Ricardo Marín Gómez difunt el 27 d'abril d'enguany i que va ser rector de Moixent de 1970 a 1997

Les visites Guiades al Campanar és ja un servici consolidat durant la Setmana de festes Patronals i molt ben acceptat pels Moixentins i visitants, a pesar de la calor de la vesprada.