30 de junio de 2021

MUSEU PARE MORENO: VISITES JULIOL I AGOST 2021

Des de febrer fins a juny el Museu a estat obert tots els dissabtes de 18h a 18:45h, a fí de facilitar la seua visita, com també per airejar la Capella-Museu.
 
Arribats al mes de juliol, com els ultims anys, l’Associació Campaners de Moixent, obrirem el Museu Pare Moreno cada divendres d’este mes al igual que en el mes d’agost, i sempre de 22 a 23h, o bé posante en contecte amb l’Associació.
El Museu es l’única Capella ens a quedat de les dos que contenia el Convent de Sant Antoni de Pàdua fundat pel Moixenti Pare Moreno beneït l’any 1585, ubicat en el Carrer Santes Relíquies.
Es tracta d’uns mesos on el passeig per la nit resulta agradós, i el Museu te ve molt al pas.  A més eixa localització facilita els corrents d’aire tant convenients en els presents calors.
 
L’Associació Campaners de Moixent saps que gustosament li dedica temps i atenció, a fi de  oferir elements de la nostra tradició parroquial i del nostre Patrimoni que anem logrant reunir.  Volem avivar la nostra memoria agraida a fets i persones que pel seu amor a Moixent mereixen la nostra consideració. 
Per a estos dos mesos podras trovar una nova novetat: elements del sacerdot moixenti Rvd.En Antonio Calabuig Juan (1896-1953) a qui els mes majors recorden agradosament, i que hem procurat reunir-los i oferir-los tenint en compte, que en el mes d’agost es complix el 125 anys del seu naixement, el dia 6. 
 
De D.Antonio Calabuig en el Museu hi ha de forma permanent una fotografía, ben enmarcada, en el que es pot apreciar el semblant jove i agradable del sacerdot moixentí.   A més consta altra fotografía junt a altres fotografíes de sacerdots moixentins.
I es que considerem important i molt valiós comptar en referencies grafiques de persones que la seua condició de sacerdots, servint a l’església, han sigut embaixadors del bon talant de Moixent.
 
Els elements que només per a estos dos mes ens ha facilitat una neboda del Rvd.Antonio Calabuig i que li agraïm de tot cor, son els següents: Es tracta d’una capa-manteu, el bonete, un sobrero clerical, una Biblia (antic testament, firmada pel mártir Rvd.En Pedro Vicente Puig Alonso), un señalador en forma de dit, aixi com un bolígrafo en apareix el seu nom i cognom i uns recordatoris i estampes.
Em acompanyat a estos elements unes notes biografiques tamany folio, una copia de l’Acta de Naixement i de Bateig   Tots estos elements els trobaras reunit en una taula i maniquí.
 
Ens han aplegat molts testimonis del gran aprecí que sempre mostrava D.Antonio Calabuig per Moixent, fins i tot, afrontant una malaltía, va estar del 30 de ju7ny de 1922 al 10 de maig de 1924, servint a la Parroquia Puríssima Concepció de les Alcusses (Casa Rabosa), indicador dels efectes sanadors de Moixent, en particular les Alcusses, que tant favorables li resultaven; a més de les visites que feia per a les Festes Patronals. 
No desaprofites esta ocasió de aproximarte a la seua figura.

25 de junio de 2021

VIDA PARROQUIAL: PROGRAMA DE ACTOS SAN PEDRO APÓSTOL 2021

Ya está disponible el programa que ha elaborado el Ayuntamiento con motivo de San Pedro Apóstol Patrón de Moixent, cuyos actos se han de celebrar con limitaciones.  Fiesta Patronal, que fue declarada de “Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana” en el año 2020.

La parte central del folleto ofrece el programa de actos desde hoy viernes dia 25 hasta el martes dia 29 de junio además de la poesía “Matí de Sant Pere en quin goig t’espere” del poeta mogentino Gabriel Vila, todo  sobre un fondo en que se aprecia la cúpula de la Iglesia y la torre campanario. 

En la portada se ve la fachada de la Iglesia como lugar que nos acoge  para celebrar la Eucarística en Honor a San Pedro, con la Torre Campanario desde el que se nos convoca con los hermosos sones de las campanas: dos de ellas dedicadas a San Pedro, la más antigua de 1792 y la más grande del año 1943;  resaltando por las letras “Festivitat Sant Pere 21 Moixent” y el logo del Ayuntamiento de Moixent en la parte inferior. 

La efigie de San Pedro este año nos la muestra la propia Cruz Parroquial: bellísima Cruz realizada en el año 1959 y que en el anverso aparece San Pedro Apóstol, detalle que junto a un lado de la Torre Campanario aparece en la contraportada del folleto.

Para revivir la devoción a nuestro Titular y Patrón, para suplicarle de nuevo por la paz en nuestro mundo y por la fortaleza y vigor de nuestra Fe, que hemos de celebrar, vivir y testimonio como Él, somos convocados estos días.  Para el corazón creyente, el corazón que ama la Fe, para la súplica confiada, para acoger la Palabra de Dios y el Sacramento del amor en la Eucaristía, no nos afectan las restricciones: aviva tu deseo y ponte en camino, junto a San Pedro tienes sitio en Moixent.

16 de junio de 2021

PROGRAMA DE TOCS: SOLEMNITAT DE SANT PERE (PATRÓ DE MOIXENT I TITULAR DE L'ESGLÉSIA) I SANT PAU

La devoció a Sant Pere Apòstol com a Titular de l’Església Parroquial de Moixent, es remunta allà per el segle XIV.

Té un carrer dedicat, i en la Cooperativa del Camp que portà el seu nom, hi ha un gran plafó ceràmic representant al nostre Patró (beneït en la festa de Sant Pere de 1960).    
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de Sant Pere que precidix el Retaule del Presbiteri.
 
Una esvelta imatge de Sant Pere Apòstol beneïda  el 1 de gener de 1958 presidix el Presbiteri de l'Església Parroquial a què dóna nom, sent Titular i Patró del poble. 
 A la esquerra de l’imatge del Titular, segons es mira, està Sant Pau. 
En està mateixa part hi han sis pintures sobre la vida del Patró,  pintades a l’oleo per Salvador Gil Camarena, de la Academia de Sant Carles de València i col·locades per a les Festes Patronals de Sant Pere de 1965. Relaten alguns fets de la vida del Titular: Tu eres Pere,  Pesca Miraculosa, Pere caminant sobre les aigues, Arrepentiment de Sant Pere, Lliberació de Pere de la pressó,  “Quo Vadis, Domine?” 
Baix dels bustos-Reliquiaris de les Santes Úrsula i Cordula,  està la Reliquia de la Creu on va morir San Pere (amb l’autentica firmada el 24 de gener de 1942 en Roma).
 
A més de la imatge del Retaule del Presbiteri, està la procesional de 1939-1940, que va ser la primera imatge que es va regalar a l’església despres de la Persecució religiosa i que fins l’any 1957 precidia tota l’Església;  i altra amb un Sant Pau (aproximadament de finals del Segle XVIII, procedent de l’anterior Església restaurades fa tres anys).
En la decoració de la Parròquia hi han diverses iconografies com la Tiara Papal i les Claus,  un dels medallons estil renaixetista que es troben en la nau central davall del trifori on están representants els apòstols apareix Sant Pere així com en candelabros i en una portapaz.
 
En lo més alt del campanar, en el penell està la figura de San Pere Apóstol sobre una clau. 
En la Sala de campanes hi han dos campanes que en este dia del martiri de Sant Pere es fan notar de manera particular: la més antiga del Campanar "Sancti Petre-Isidore Agricolae et Antoni", (Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni) de 1792; i la més gran del Campanar que portà el seu nom "SAN PEDRO APÓSTOL" de 1943, i que en esta Solemnitat es l’ultima campana en acabar els Voltejos Generals.   
 
En les dos misses de la Solemnitat es canten els “Goigs a Sant Pere Apòstol” recuperats l’any  2012, http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2013/04/gozos-san-pedro-apostol-venerado-como.html; i la Plegaria composta per Gabriel Vila en juny de 1947 i la música de Matias Marquez. 
 
La Reliquia de la Creu on va morir Sant Pere per al dia del Titular es mostra en el Presbiteri amb dos ciris i que es trau en processó el dia de les Santes Relíquies.  
 
Com els útlims anys es celebrara una missa la vespra, a les 20h; i altra a les 12hs, solemnizada pels cants del Cor Parroquial i amb l'assitencia d'Autoritats, Regines de l'any 2019 de Moixent i Valencia amb les seues dames d'Honor i la Comissió de Festes Patronals de l'any 2019 i 2021.  Com l’any passat tampoc es celebrara la processó degut a la pandèmia.
Les festes Patronals de Sant Pere tenen el titol honorific de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana amb data de 16 de juny de 2020.
 
Enguany el dia del nostre Patró es complix el 25 aniversari de la Benedicció de la Residencia pel Bisbe auxiliar de Valencia D.Jesús Catala Ibañez.  La construcció de la Residencia va ser iniciativa del Sacerdot D.Antonio Marín, en 1994 se inaugurá la inciació de les obres i el 29 de juny de 1996 es va beneïr la construcció. Encara que les obres van continuar anys completant-se en anys posteriors sobretot en les plantes superiors i en la que vivien les Filles de la Caritat (D.Antonio Marín que el 26 de juny de 2010 després de una misa de acció de gràcies en el pati de la Residencia va recibir una placa acreditativa del nombrament de President d’Honor de la Residencia).
 
Vespra de Sant Pere i Sant Pau, 28 de juny
-  12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General
 
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20, i Volteig amb Sant Pere Apòstol.  El tercer toc Volteig General.  Després del primer toc Volteig amb Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 
Sant Pere i Sant Pau, 29 de juny
 - Tres Voltejos generals d’avís a missa de 12h. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 

1 de junio de 2021

PROGRAMA DE TOCS: TRIDUO I FESTA AL SAGRAT COR DE JESÚS

TRIDUO AL COR DE JESÚS: Durant tot el mes de juny l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament. Cada primer divendres de mes es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits. Com l'any passat, de dilluns a divendres mentres es resa el Rosari, hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oració propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.  
 
En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Esta imatge ixia en la processó des de l’any 1942 fins l’any 1977 en que per evitar l’esforç de baixar i pujar aquesta i els perills, es va portar una talla de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) per a processonar que durant l’any esta en el Museu Pare Moreno.
 
En la Capella del Santíssim hi ha expossat un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat. 
 
La primera constancia escrita de l'Associació de l'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es) data de 1819.  Està Erigida canònicament i aprovats els Estatus el dia 30 de març de 2011 pel entonces Arquebisbe de València Monsenyor Carlos Osoro.

La primera data del Triduo apareix l’any 1892 en el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent.  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs),  a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es pasa a fer un Triduo el dimecres, dijous i divendres.  Com  l’any passat, per a enguany l’ultim dia del Triduo, divendres, coincidix amb la Solemnitat litúrgica del Cor de Jesús.  L’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga de la Parròquia de Moixent (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús).  I la misa de la festa sera el diumenge 13 de juny dia de Sant Antoni de Padua però com l'any passat sense la processó degut a la pandèmia.
 
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, de dilluns a divendres realitza el toc de missa diaria, convocant a l’eucarístia i els primer divendres de més volteja en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició,  és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim;  i També de manera particular el dia de la Solemnitat del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 
 
Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 9, 10, 11 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 
Festa del Sagrat Cor de Jesús, 13 de juny
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Sant Isidre.