26 de julio de 2022

PROGRAMA DE TOCS: MÀRTIR RVD.EN JUAN JOSÉ CALABUIG, FESTA MARE DE DÉU DELS ÁNGELS I SERVENT DE DÉU RVD.EN PEDRO PUIG MÀRTIR

RVD. EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT, MÀRTIREl dia 29 de juliol, se celebra en Moixent, el Martiri de En Juan José Calabuig, Sacerdot nascut en el Alted de la Ampolla en les Alcusses el 14 de febrer de 1883. 

Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”  en la página 286 diu: “Comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Valencia hasta que el cardenal Herrera lo envió a Roma en 1902 para que frecuentara la Universidad Gregoriana en calidad de alumno del Pontificio Colegio Español.  Permaneció en la Ciudad Eterna hasta 1908 y consiguió los doctorados en Filosofía y Teología y la licenciatura en Derecho Canónico.  Ordenado Sacerdote en Roma el 21 de diciembre de 1907, al regresar a Valencia fue nombrado coadjutor de Guadasuar (de 1908 a 1912, donde en 1930 es nombrado Hijo Adoptivo) y mas tarde, cura de Alfara del Patriarca.  En 1915 se trasladó a Cartagena y fue nombrado cura de una parroquia de aquella ciudad y profesor de religión del Instituto de Enseñanza Media.  En 1918 fue nombrado capellán de la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid i en 1930 auditor del Tribunal de la Nunciatura Apostólica.  Calabuig se había distinguido por sus escritos de carácter jurídico e histórico, por su fidelidad a la Santa Sede y por sus colaboraciones con la nunciatura en cuestiones legales… Tuvo una muerte horrible pues fue descuartizado…”.

 "Dies després del naixement son pare se n'anà a caçar amb l'escopeta i com tardava en tornar, eixiren a buscar-lo i se'l trobaren cremat.  El reconegueren pels botons de la roba.  En morir sa marre del part, a ell, l'ingressaren a l'hospici.  Era cosí germà de Vicenta Calabuig Revert, mare de Valentí Delandes Duart.  El nostre canonge tenia dos germans, el major fou militar, alferes l'any 1921 i el mitjà treballava a l'hostal de Xàtiva, com encarregat de quadres...Aquest canonge casà a Miguel Laso Tortosa i Mercedes Llopis, cerimònia que es celebrà a la Casa del Doctor, disparant-se després de l'enllaç matrimonial una gran traca.  Eren propietaris del mas Filiberto Llopis Pelejero i Conxa, coneguda per "la francesa", sent mitgers els avis de Gabriel Belda, camioner, José Belda Mollà i Francisca Bas Jorda" (Estampes i Clarícies del succeït moixentí.  Manuel Lera i Gassó, pagina 41).

Noves noticies que ens porten a corregir noticies que se han transmitit:
1-No va estar en Alfara del Patriarca, ja que segons "Almanaque Eclesiástico" el citen com a Rector en Alfara de Algimia o de Torres Torres i després el Bulletí Oficial del Arzobispat com a Rector en Espadilla. 
2-Els seus pares es desconeixen el seu orige, lloc y data de la seua defunció fins ara,  ja que la persona que matararen per una escopeta  era José Calabuig Francés, i no correspon amb els cognoms del Pare del Rector (Conversació telefónica amb Salvador Calabuig Olivares)

Publicà diversos llibres  (des del any 2010 hem recuperat alguns d’ells), i es conserven en l’Arxiu Parroquial; i en el Museu Pare Moreno.
Visitava Moixent per les Festes segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent, persona il·lustre, va morir com a testimoni de la Fe el dimecres 29 de juliol de 1936 en el poble de “Carabanchel Bajo de Madrid”.   (Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1936-1939, pàgina 400).   
 
Som la seua comunitat Cristiana d'orige i desde 2011 recordem el seu martiri voltejant la campana Santes Relíquies que celebra la memòria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari. En el Presbiteri es col·loca una fotografia  a la vista els fidels sobre una tela roja amb dos ciris.  

 
En Juan José Calabuig Revert, Màrtir  (86 anys del Martiri)
, 29 de juliol
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.
 
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.
 

MARE DE DÉU DELS ÀNGELSEl dia litúrgic es el 2 d'agost, la festa es trasllada al diumenge més próxim.   Es desconeix quant sorgix està devoció a la Mare de Déu dels Àngels a Moixent, segurament per la devoció dels franciscans.

Hi ha una Comissió de Festeros y festeres, que durant tot l'any prepara està festa, en la que els veïns del carrer, col·loquen en els balcons colgadures de la seua Patrona, el carrer se illumina. 
Foto: Carmen Vidal
El carrer Raval te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.

És de reconéixer que en estos carrers tant de Sant Antoni com la del Arraval, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria. Dies abans es prepara l’imatge, restaurada l'any 2011 gràcies a una Subvenció de la Diputació de València otorgada a l'Associació Campaners de Moixent, no se sap el seu autor ni l'any; així com preparar les andes que son de l'any 2008.   

En la missa de 12, els festers del Raval acompayen l’imatge fins l’Església Parroquial per a la celebració de l’Eucaristia i es col·locada en la part esquerra del Presbiteri. Després l’imatge torna al Raval recorregent inclús un tros del carrer de Sant Francesc. Per ser festa de carrer, correspon les campanes de Sant Jaume fins a Santes Relíquies, i al ser festa Mariana, sona en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu en distints moments.  

Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 7 d’agost
-Repic de la Mare de Déu.  Tres Voltejos d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies. 
- Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies a l’eixir l’imatge del Temple Parroquial.


SERVENT DE DÉU RVD.EN PEDRO VICENTE PUIG ALONSO
La data més probable del Martiri del Prevere En Pedro Puig, és el dia 12 d'agost de 1936. 
 
Va nàixer a Rotova el 29 de juny de 1876, sent batejat en la Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol al dia següent.  Ordenat sacerdot l’any 1902, va exercir quasi tot el seu ministeri sacerdotal, ací a Moixent des de l'any 1905 fins al seu Martiri en 1936, com a Vicari; a més del 21 d'octubre de 1929 al 31 de maig 1930 va recibir l'encarrec de la juridiscció d'esta Parròquia al morir el Rector. Sent Vicari va faltar la seua mare i Éll va voler que les restes mortals d’ella reposaren en el nostre cementeri.
 
Promotor en la nostra Parròquia de la “Felicitació Sabatina” i de la Novena a la Purísima i a la seua devoció ja que va fundar la Cofradia es a dir, las “Hijas de Maria”.  Després del seu martiri, el primer dia de la Novena, es feia en sufragi del Rvd.En Pedro Puig.  Solia predicar la Quaresma amb el Rector (segons el Llibre Distribuidor de l'Arxiu Parroquial).
Les persones que li van conéixer (i que han col·laborat en la fase per al procés de Beatificació) diuen que va ser "un Màrtir per la seua Fe autentica en Déu, una persona bona, un home d’oració, un Sant…".   Les seues restes mortals van ser traslladades en 1939 al cementeri de Moixent i d’este aleshores estan junt amb les del mártir moixentí Rvd.P.En Leonardo Gassó.
 
El dia 12 es fa memòria del seu testimoni exemplar en l'Església de Moixent, per a donar gràcies a Déu pel seu ministeri pastoral en esta Parròquia i per a suplicar que la Causa de Testimoni heroic de fidelitat a Jesucrist siga reconeguda amb la Beatificació per tota l'Església. La documentació que hi ha sobre En Pedro Puig es va entregar a les Causes dels Sants de València a partir de l'any 2013 a l'espera de que s'incloga en un grup.
 
També l'Església conserva el seu calze de celebrar la primera missa i que solia celebrar, que per a este dia es celebra amb dit calze, que te gravat en la part de baix “1º enero 1903. A D. Pedro V. Puig Alonso. En su 1ª misa Pbro, su tio y padrino Hermenegildo Puig Francés”.
Es col·loca en el presbiteri una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris a la vista de tota la comunitat, i des de l’any 2010 es volteja la campana Santes Relíquies.
 
Les Campanes sonen al Màrtir: Santes Relíquies, és la campana que celebra el Testimoni de Santedat o Martiri dels Sants del Reliquiari.
 
Servent de Déu En Pedro Vicente Puig Alonso, Màrtir  (86 anys del Martiri), 12 d’agost
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.
 
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.

24 de julio de 2022

VIDA PARROQUIAL: BENDICIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL VIA CRUCIS DEL CALVARIO

Hoy, domingo día 24 de julio, aprovechando que se celebraba la fiesta de San Joaquín y, en especial a Santa Ana en la Ermita, que culmina el Calvario dedicada al Santísimo Cristo del Monte Calvario, se ha procedido a la Bendición de la última reforma de las Estaciones del Vía Crucis, como acto que indica la verdadera finalidad de dichas Estaciones y de su recorrido: lugar todo él orientado principalmente para que los cristianos vivan la relación con Dios, especialmente contemplando y orando a Cristo en los principales momentos de su Pasión y Muerte.
La Bendición invoca sobre el lugar la acción benéfica de Dios, que viene al encuentro del ser humano que le invoca y le busca.  Pero también es acción de gracias que culmina un largo procesó que ha hecho posible llegar hasta la Bendición que corona toda esa reforma. 

Celebrada la misa en honor a los abuelos de Jesús, después de la comunión, el Párroco  pronunció la oración de Bendición y posteriormente salió a la Plaza de la Ermita para rociar con el agua Bendita, mientras se cantaban los Gozos al Cristo, y finalmente se ha rezado la Plegaria al Cristo todos juntos allí presentes.

La idea de la presente reforma comenzó cuando el  14 de enero de 2010, un pino derribó la 4ª estación del Vía Crucis; con motivo de la caída de pinos que perjudicaron el recorrido del calvario y después de un proceso de reflexión y propuestas, finalmente con la autorización del Agente Medioambiental, se convino en ir contando los pinos del recorrido y substituirlos por otro arbolado autóctono, de la zona y así poder proceder a una restauración de las estaciones sin que caiga ningún árbol sobre ellas. 

Entre octubre y noviembre del año  2016 se restauró la última estación, y según el acta 17 del Consejo Pastoral Parroquial de fecha 7 de noviembre de 2016, en el punto 3, la opinión mayoritaria fue favorable a esa restauración que consistió en limpiar y eliminar todas las capas de yeso y cal, que se han ido incorporado a los largo de los años, de manera que el cuerpo de la estación queda con los ladrillos de cara vista de su construcción original; se repararon las rejas y la parte superior se limpio de todas las capas de cal para que quedara al descubierto el cuerpo de cemento y granito que servia de remate de pináculo de la estación, pero todo ello debidamente reparado y tratado con barnices para proteger las estaciones de humedades.  De modo que queda el interior a modo de capilla que muestra la cerámica de la estación en blanco, y todo el exterior en su obra original, conservando la asignación de la familia que la había sufragado anteriormente.

Al llegar el nuevo Párroco se le instó a que activara la restauración de las estaciones.  Quedaron restauradas en diciembre de 2018 gracias a las aportaciones de las familias y entidades siguientes:
1-Teresa Tárrega Sanchis – Juan José Sanchis Garcia
2-Cofradía Jesús Nazareno
3-Familia Reig Martín
4-Ajuntament de Moixent
5-Fernando Reig Tortosa
6-Unas devotas
7-Familia Fito-Rodriguez de Paterna
8-Ramón Jorques Garcia
9-Familia Pedrón Jordán
10-Recordando a Rafa Tomás Garcia
11-Anónimas
12-Familia Tortosa Palop e hijos
13-3ª Orden de San Francisco de Moixent
14- Cofradía Santo Sepulcro

Quedó aplazada la bendición por motivos de la pandemia que ha impedido las celebraciones concurridas y la bendición del calvario merecía la solemnidad propia que hoy sí ha tenido.

22 de julio de 2022

VIDA PARROQUIAL: MANTOS DE LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DOLOROSA

El dia de la memoria de la Virgen del Carmen, 16 de julio, se pudo ver en el Presbiterio debidamente dispuesta para ser venerada en su fiesta la imagen de la Virgen del Carmen que procede de la Ermita Purísima Concepción de la Casa Rabosa.  La imagen esta desde el 19 de enero en la Capilla de las Santas Reliquias  entrando a mano derecha en el mismo muro del arco de la entrada. 

Ese dia se pudo constatar que lleva una capa dorada finalizando con un fleco dorado de tela de seda bordada en hilo de oro, ya que el anterior por el deterioro no ofrecía la dignidad adecuada para una imagen que se ha de exponer en el culto, y sin desprender del original se ha sobrepuesto el nuevo.. Los puños  y el cuello son de puntilla de valencie.  El escapulario tiene una puntilla de valencie.

Al mismo tiempo aprovechamos que la imagen de la Virgen de los Dolores situada al otro lado de la Capilla, para evitar el aspecto tan deteriorado que mostraba el anterior que se ha considerado mejor guardarlo, se le ha substituido la túnica negra y un manto azul, por una túnica azul de terciopelo, cinturón dorado con tres vueltas y un manto negro bordado todo en oro con fleco dorado y los puños en valencie.

La feligresa Isabel Guarner y una compañera ha sido quien en los meses de febrero y marzo, con las indicaciones del Párroco ha procurado las telas y la confección de las mismas ajustándose a las medidas de cada imagen. 

Ambas imágenes están colocadas sobre una peana y también a modo de baldaquino a una altura adecuada para ser vistas y veneradas sin dificultad, pues no simples adornos artísticos sino imágenes que se proponen al culto para ser veneradas y por tanto reclaman se representadas con belleza y dignidad aunque dentro de su sencillez y pobreza.

13 de julio de 2022

VIDA PARROQUIAL: CENTENARIO DE LA CORONACIÓN: VISITA A MOIXENT DE LA MARE DE DÉU

Fue ayer mártes dia 12 de julio a las 12:52h venia de Navalón y en Cumbres la esperaba nuestro Párroco, acompañándola hasta Moixent. 

Los sones de las campanas del campanario en un Volteo de fiesta de la Virgen, acogieron su entrada en la población acogida que servía también de aviso de todo lo que estaba aconteciendo. 

Su primera parada fue en la Residencia la Milagrosa, por la calle dedicada a María pero con la advocación de la Milagrosa, cuyas celadoras habían embellecido la puerta de acceso con plantas y alfombra de verde y pétalos. 

El recorrido de la calle fue acompañando de aplausos y vítores, y enseguida causo una hondísima emoción en todos los residentes que llenaban el patio mirando a la Virgen.  La disposición fue tan acertada que si que resultaba un verdadero encuentro con todos los residentes, pues se miraban cara a cara.   

Lo primero fue presentarle una ofrenda de flores por parte de los residentes hecha con profunda emoción sin que faltaran las lagrimas y enseguida resonaron los cantos y las oraciones que unieron a todos los presentes en un abrazo a María.  Los fotos eran inevitables ante la insistencia de los presentes, pero ya apremiaba y hubo que dirigir la imagen hacia la Iglesia: el recorrido estuvo acompañado por los aplausos de quienes llenaban las aceras, como se puede constatar en la multitud de videos que dan constancia de esa visita, recorrido acompañado también por todas las campanas del campanario de  Moixent en un Volteo de Solemnidad que al "sol ben alt i esplendoros quant es migdia....Alabat siga sempre el nom teu: Santa María Mare de Déu”. 

Al llegar a la plaza de la Iglesia recibió el abrazo de la multitud que llenaba las escaleras de la Iglesia Parroquial totalmente abierta y en su centro estaba la imagen procesional de  San Pedro, cuya mano derecha acoge y bendice.  En ese espació las campanas llenaban los oídos y los corazones, suscitando en los presentes la elevación del alma con la mirada para abrazar a la Virgen María.   Recibió también una ofrenda de flores que realizo el Sr.Alcalde D.Guillermo acompañado de dos concejalas, en nombre  de todo el pueblo de  Moixent y se soltaron unas palomas

El Párroco inició el tiempo de la Oración con María con la proclamación de la Palabra de  Dios, el Evangelio de la Visitación, tan apropiado para dicho acto, y juntamente con sus indicaciones como Pastor suscitando el agradecimiento y el amor a María resonaron los cantos y oración que compuso D.Marcelino Olaechea, y el rezo del Ángelus.

El canto que interpretaron los coros y el pueblo de  Dios resultó muy apropiado para la ocasión "Madre óyeme", pues para eso es la visita que la peregrina está realizando siguiendo la voluntad de nuestro Obispo, para que haya un dialogo de  Fe de María con los valencianos, en este año jubilar del Centenario de la Coronación., para finalizar también se canto el Himno de la Coronación.

Realizadas la multitud de fotos y vídeos hubo que despedirla ya que tenía que ir a su nuevo destino que era Vallada y en su recorrido recibió las caricias sonoras de la campana que tiene dedicada en Moixent y que es la segunda campana más grande del campanario y que tiene gravada la efigie de la imagen de la Mare de Déu dels Desamparats de la Iglesia de Moixent.

Esta es la tercera vez que la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita Moixent, la primera fue los días 12 y 13 de agosto de 2011, y el 19 de mayo del año pasado.

Agradecemos a nuestro Obispo el detalle acertado de que en el año jubilar de la Coronación nos la acerque a todos los valencianos, pues la "portem sempre en lo cor"

10 de julio de 2022

PROGRAMA DE TOCS: VISITA A MOIXENT DE LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS “LA PELEGRINA”, SANT JAUME I FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA

VISITA A MOIXENT DE LA IMATGE "PELEGRINA" DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS: Al maig de 2023 celebrem el I Centenari de la Coronació Canonica de la imatge de la Mare de Déu dels Desamparats, motiu pel qual l’Arxidiòcesis de València esta celebrant un Any Sant Jubilar Marià des de maig d’enguany.

 En la programació d'actes de l'any Jubilar Marià s'ha inclòs per petició del Cardenal Arquebisbe de València D.Antonio Cañizares una programació de visites especials de la imatge pelegrina de la Verge dels Desemparats en el seu “maremóvil” pels pobles de la diòcesi de València a grans ciutats i santuaris marians de la diòcesi.
En aquestes visites, la imatge processional de la Mare de Déu arribà en la seua “maremóvil” fins a la porta de la parròquia de cada localitat, segons el calendari previst que s'anuncia amb temps, i no serà baixada del vehicle però si s'obrirà el porto perquè les persones que acudisquen puguen veure-la bé i resar davant Ella o dedicar-li cants, poesies, versos.

En la visita programada al nostre poble Moixent en què prèviament visitara Fontanars, La Font de la Figuera i Navalón i després de Moixent anirà a Vallada i Montesa, primer visitara la Residència La Milagrosa  i després acudirà a la Plaça de l'Església on es fará una Oració i cantaran oracions per part del Cor.  En la porta principal que estará oberta estarán la imatge procesonal de Sant Pere Apòstol Titular de l’església i les primeres Relíquies que el P.Moreno va portar: els bustos-reliquiares de Santa Úrsula i Santa Córdula.  Se li oferirà un ram de flors de part de la Parròquia. Despres hi haurà un temps perquè la gent que vulga, puga acostar-se.

Es la tercera vegada que visita Moixent, la primera volta va ser els  dies 13 i 14 d'agost del 2011; i el 19 de maig de l’any passat quant recorria els pobles de la diòcesi.

Aprofitem per a notificar, amb gran satisfacció que Moixent també col·labora per a sufragar la Corona de la imatge segons consta en el Llibre ““Cronica de la Coronación de Nuestra Señora de los Desamparados”. Valencia 1923.   “sobre las joyas de oro que se entregan p.151 un Matrimonio de Mogente, una onza de oro, p.175  una familia de Mogente, una onza de oro.    p.676 en la relación de los donativos en metálico para las fiestas de la Coronación Vicenta Vila de Mogente 20ptas.     p.803 afueras de Valencia y pueblos de la Región. Mogente 55,10ptas”

 A Moixent també en la plaça de l’Església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.

En el campanar de Moixent hi ha una campana amb el titol “Santa Maria Mare de Déu” i entre les imatges de Moixent de la Mare de Déu que té gravades esta la Mare de Déu dels Desamparats que hi ha en l’església de Moixent.

Visita de la imatge pelegrina de la Mare de Déu dels Desamparats, 12 de juliol
- Volteig de festa de la Mare de Déu,  al entrar la imatge a Moixent
- Volteig de Solemnitat,  al pujar la imatge pel carrer “Mártirs”
- Repic de la Mare de Déu
- Volteig de la campana Santa Maria Mare de Déu al baixar pel carrer “Màrtirs”

 
SANT JAUME. 184 ANYS DEL ANIVERSARI ARRRIBADA DE LES RESTES MORTALS DEL P.MORENO: Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el dia 25 de juliol,   Com l’any passat, enguany es  Sant Jacobeu per a que els pelegrins i devots pogueren visitar la Catedral de Santiago de manera més segura amb motiu de la pandemia del Covid-19.

La imatge de Sant Jaume està adosada en el Retaule del Presbiteri de la nostra Església en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia.
 
En el Campanar de Moixent desde l’any 2009, té una campana dedica, que procedix de la Casa Oràa, datada l’any 1895 i este dia volteja amb més freqüència.  

Per Moixent pasa el Cami de Santiago, conegut amb "Levante".

Este dia la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda l’aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino de l’església de Sant Martí de València a Moixent, l’any 1838.  En  la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari. Una de les sis pintures de la part dreta del presbiteri que relaten moments del Venerable Pare Moreno, hi ha una on apareix el trasllat de les restes mortals de València a Moixent.  Este dia també voltejara la campana Santes Reliquies ja que hi ha reliquia del Patró d’Espanya i perque té gravada la efigie del Venerable Fray Cristóbal Moreno. 

Sant Jaume. (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 184 anys), 25 de juliol
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies

FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA: El dia dels Pares de la Mare de Déu es el 26 de juliol, es celebra el dia dels iaios. 
Santa Anna dóna nom a tot un barri molt important a Moixent, perquè en la part més alta d'este barri està l'Ermita que alberga estes dos imatges: Sant Joaquim i Santa Anna. 
L’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari primer estaba dedica a Santa Anna, inclús anys després dues per separades, seguidament al Crist i Santa Anna, i des de setembre de 1899 está dedica al Santíssim Crist del Mont Calvari 
Des de l’any 2011 es nombren uns festers que organitzen una festa i la Missa es fa el diumenge próxim al dia litúrgic. 
Enguany després de dos anys sense poder celebrar la Missa en l’Ermita, de nou es celebrara, pero sense festers.  Pero si al finalitzar es beneira la restauració de les estacions del Via Crucis
La campana més antiga de Moixent dedicada als Sants de la Pedra ubicada en l’ermita, voltejara en els tres tocs d’avís a missa de 12.

8 de julio de 2022

VISITA A L'EXPOSICIÓ DEL NOSTRE GUERRER

El passat dimarts dia 5 de juliol vam entrar en el saló d’actes Casa de la Cultura alguns membres de l’Associació Campaners de Moixent, per a visitar la mostra “
Arqueologia d’una icona. El Guerrer de Moixent en el temps”, amb l’objectiu de compartir l’interés pel nostre patrimoni historic cultural del que també senquem que forma part el patrimoni campaner que procurem.  Interesant-mos pel nostre passat, la nostra història, comprenguem millor i valorem més tot el que fem: som un poble amb llarges arrels historiques que han anat creixent a través dels segles i engendran branques i fruits que configuren la nostra identitat.

La mostra que conmemora els 90 anys de la trovada del Guerrer en la Bastida de les Alcusses, un 21 de juliol de 1931, ens ha traslladat al segle IV abans de Jesucrist, i hem pogut asomar-nos a elements que formaven part del viure diari dels ibers, materials arqueologics, documents i objectes particulars així com un audivisual.  Destaca el mencionat Guerrer, una figura de bronze fundit, de poc més de set centimetres d’altura, que s’ha convertit en una icona del patrimoní valencià.  La peça permaneixera a Moixent fins el dia 17 en que tornarà a Valencia i será reemplaçada per una réplica fins el 25 de setembre.  La mostra organitzada per la Diputació de Valencia és pot visitar de dimarts a dissabtes de 18:30 a 21h.

Al anar junts vam disfrutar de comentar i d’enriquirnos mutuament en lo que cada u va detectant. A més de la riqueza cultural vam disfrutar d’una estona molt agradable i ens vam sentir més profundament moixentins, que actualment oferim mitjançant les campanes sons tradicionals que també col·laboren a la esmentada identitat.

5 de julio de 2022

VIDA PARROQUIAL: SAN PEDRO APÓSTOL 2022

Después de dos años sin poder celebrar los actos litúrgicos propios de la Solemnidad de San Pedro Apóstol a causa de la pandemia, en este año 2022, se ha podido celebrar con mayor intensidad espiritual, con mas ilusión y más ganas.

Además de las dos misas celebradas en honor al Titular de la Iglesia, la víspera y el dia, como se viene haciendo desde el año 2012, la Reliquia de la Cruz donde murió San Pedro ha estado a la vista de los fieles.
Como nota a destacar consignamos que la procesión vespertina se retraso veinticuatro minutos, a causa las obras de reparación que se están realizando en el Auditorio, pues la Banda de Música no pudo realizar allí el acostumbrado concierto, teniendo que celebrarse en la Plaza Mayor, pero media hora más tarde de lo habitual.  Precedía el desfile procesional el grupo de Danzas de Moixent interpretados dos bailes diferentes armonizados por el grupo el grupo de Tabaleters y dolçainers “Canyes i baquetes”, con el propósito de enriquecer y embellecer dicha procesión. 
El recorrido de este año se ha visto prolongado hacia la calle a que da título nuestro Patrón San Pedro Apóstol, y al entrar y salir de la calle la Banda de Música que cerraba el desfile procesión interpretó el Himno Nacional.  
Asistieron algunos fieles, 1 niño que ha tomado la Primera Comunión y la Comisión de fiestas Patronales 2021 y la actual 2022.  Las damas de las Reinas de Valencia y la de Moixent y la Reina de Moixent ataviada con el traje propio de nuestras tradiciones, como en las demás procesiones Patronales y aplaudimos ese gesto.  (La Reina de Valencia no pudo participar en la misa y en la procesión).
Los portadores, un total de ocho elegantemente dispuestos de acuerdo con dicho acto, se afanaron por contrarrestar el retraso que hemos mencionado, minimizando los descansos. 

La Plegaria de San Pedro por la paz que se canta habitualmente al final de la misa y al final de la procesión, este año 2022 ha cumplido los 75 años (1947) su autor es Gabriel Vila y la música de Matias Marquez. 
Para la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, los toques de campanas han sido interpretados por los miembros de la Asociación Campaners de Moixent, haciendo resaltar para la víspera y el día, las dos campanas que tiene dedicadas en el campanario el Patrón de Moixent

3 de julio de 2022

VISITANTS AL CAMPANAR DE MOIXENT EN LA VESPRA DE SANT PERE 2022

Per primera vegada en 2022 hem ampliat la proposta de Visites guiades al Campanar en la vespra de Sant Pere, enriquint així els actes que s'ofereixen per la festa del nostre Patró i Titular, i com a oportunitat de conéixer el campanar en data diferent a l'estiu.

Han acudit a la cita un total de 15 persones, entre ells un aficionat a les campanes vingut des d'Elx, però assenyalem que més que el número, ens ha satisfet la qualitat dels visitants, perquè es tracta de la Presidenta de la Festes, acompanyada de la Regina de Moixent i les seues Dames i una Dama de la Reina de València amb les respectives bandes acreditatives del seu càrrec, la qual cosa ha sigut per a nosaltres un gran honor haver-les pogut acompanyar en aquest dia de menys afluència, i poder així atendre-les amb més temps, tal com es mereixen. Van deixar constància de la seua visita signant en el nostre “Libro de Honor. Firmas con motivo de la visita a la Sala de las Campanas”, escrivint-nos la següent dedicatòria:

 “Moixent 28 juny 2022
La visita al campanar ens ha fet reviurer el sentiment fester.  Després de uns anys de pandemia, ha sigut un plaer de gaurdir de la brisa del nostre poble.  Donem les gràcies a la associació de campaners de Moixent per la seua dedicació de mantener l’interés cultural de les campanes i campaners al poble.  Ens alegra poder haver visitat un racó tant especial de Moixent al nostre any com a festeres.  Ha estat Fantàstic.
Regina de Moixent 2020-2021
Dames de la Regina de Moixent
Dama de la Reina de València
Presidenta 2021".

Per a aquesta primera edició també hem una molt grata sorpresa: se'ns va presentar D.Fernando Giner i acompanyants. D.Fernando que va ser President de la Excelentisima Diputació de València i que en el seu mandat va proposar un encertat programa de restauracions patrimonials, en el qual va poder participar Moixent: restauració de les campanes (2006) i la Torre Campanar (2007). Aprofitem per a agrair-li l'encert d'aqueix programa i amb molt de gust va voler deixar constància de la seua visita amb la següent dedicatòria:

"28/06/2022
Constituix per a mi un honor fimar en este Llibre, per a deixar constancia del meu reconeixement a la tasca que desenrollen l’Associació de Campaners per lo que té de recuperació dels ancestrals Tocs i d’un símbol, com son les campanes i els Campanars, de la nostra Cutlrua Cristiana.  
Fon un privilegi haver constribuit humilment a la restauració d’este emblema del noble poble de Moixent, des de la Excma.Diputació de Valéncia, de la que en aquell moment m’honrava en presidir.
La més sincera enhorabona
Fdo.Fernando Giner Giner".

Recordem que les visites a la sala de les campanes del campanar de Moixent serán en la setmana de festes Patronals del dilluns 22 al dimecres 24 d’agost.