31 de julio de 2023

PROGRAMA DE TOCS: BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU I FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA

BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST:  Les festes Patronals de Moixent dedicades Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies,  les celebrem intensament els que vivim en el poble, però també molts moixentins/es que, residint en altres llocs, acudixen cada any per a esta ocasió.  Festes que compartim amb familiars, amics i amb molts visitants que acull el nostre poble en estos dies.

Els últims rectors de Moixent han resaltat la importància de participar en la baixà del Crist i potenciar-la, a causa de la poca assistència de fidels i fomentar la devoció. 

L’hora de la processó es com es feia tradicionalment a les 20 hores, ja que es facilita molt als portadors per a està processó son els quintos d’este any, els quals amb l’horari de vesprada resulta molt més fàcil portar la imatge del Patró pel fet de que no porta ni bateria, ni tants rams de flors.
La processó transcorre per el ittinerari de costum. La presidix la Creu Parroquial seguida de fidels devots, la Comissió de festes d'enguany que ha organitzat les Festes, seguida de la Comissió de Festes de l’any 2022, la imatge portada pels quintos de la Comissió 2023, el Rector, Presidents de festes del any passat, d'enguany i la Regidora de Festes, tancant la processó la Banda de Música de la localitat.

Quan la Imatge del Crist arriba a les primeres cases del poble (carrer Calvari), i entra en el nucli urbà de Moixent, es realitza un Volteig de Processó Solemne, anunciant a tot el poble, que el Santíssim Crist del Mont Calvari ja ha entrat en el poble, en este moment la Banda de Música s’incorpora a la processó.

La campana més antiga de Moixent,  dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita delCalvari, lloc d’on ix l’imatge del Crist i en el que s'inicia la Processó, volteja en els tres tocs d’avis a la processó, i acompanya el recorregut del Crist per el Calvari, Voltejant en tres moments:
1- A l'eixir de l'Ermita la Imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, al mateix temps que sona el “Himne Nacional” interpretat per la Banda de Música.
2- A mitat del recorregut del Calvari, mentres sona el “tabalet” de la Banda de Música,
3- En la primera “volteta”, abans d'eixir del Calvari, en senyal de despedida.

Baixà del Stm. Crist del Mont Calvari 13 d’agost
- Voltejos de processó de 20h:
●Volteg de Processó Solemne, a l’entrada del Santíssim Crist del Mont Calvari al poble.
●Volteig de Solemnitat, al pujar l’imatge per el carrer “Màrtirs” fins que entra a l’església.

 

L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU:  coneguda popularment esta festa com “la Mare de Déu d’Agost" es el 15 d’agost. 
En el Temple Parroquial, en el Retaule lateral de la Puríssima Concepció hi ha una esvelta  imatge de l’Assumpció reprensentada en la “Dormició de la Mare de Déu” de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, i que per a este dia es col·loca als peus del Presbiteri.
Units a l’Església Universal, la campana Santa Maria Mare de Déu celebra aquest misteri de l’Assumpció de Maria, voltejant en forma solitaria i també realitzant el Volteig de Festa de la Mare de Déu (com el dia de la Puríssima Concepció i Santa Maria Mare de Déu).

Vespra de l’Assumpció de la Mare de Déu, 14 d’agost
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20h, Repic de la Mare de Déu i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   El tercer toc, Volteig de festa de la Mare de Déu.

Assumpció de la Mare de Déu, 15 d’agost
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30h, Repic de la Mare de Déu i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   El tercer toc, Volteig de festa de la Mare de Déu.
- Volteig de festa de la Mare de Déu al final de la celebració


SANTS ABDÓ I SENENT: La seua festa litúrgica se celebra el 30 de juliol. 
Els Sants de la Pedra son els patrons del terme de les Alcusses.  En l’Ermita de la Casa Rabosa dedicada a la Puríssima Concepció (abans era Parròquia), es feia hasta l'any 2002 una missa amb processó amb les imatges que actualment están en el Museu Pare Moreno, ara sols es fa el bou en corda. L’any 2019 de nou es va torna a celebrar la Missa i processó. En la Casa el Fondo hi ha un plafó ceràmic on es representen als Sants de la Pedra (imatges idèntiques a les què van furtar l’any 1987)

La missa de la festa del Sants de la Pedra es celebrá a l’església Parroquial, i en les misses d’esta festa les imatges están col·locades en el Presbiteri amb dos ciris, a la missa de 12h assistixen les Autoritats i Comissió de Festes.

La campana procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa que te el nom de Nieves, de l’any 1923 (complix enguany el 1er centenari), instal·lada l’any 2010 en el campanar seguix la funció que li es propia voltejant per a la festa, tal com es feia en les Alcusses, ja que ara la mateixa festa dels Sants de la Pedra es celebra en l’Església Parroquial. 

La campana de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, està dedicada a ells, amb una magnifica epigrafía dels Sants Abdó i Senén i l’Espérit Sant sobre ells, a més te l’inscripció “Ave Maria Gracia Plena”.

Festa del Sants de la Pedra20 d’agost
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12h, i Volteig amb Nieves. El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies. 

26 de julio de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FESTA MARE DE DÉU DELS ÁNGELS I SERVENT DE DÉU RVD.EN PEDRO PUIG MÀRTIR

Foto: Carmen Vidal
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS:  El dia litúrgic es el 2 d'agost, la festa es trasllada al diumenge més próxim.   Es desconeix quant sorgix està devoció a la Mare de Déu dels Àngels a Moixent, segurament per la devoció dels franciscans. La primera referencia en l'Arxiu Parroquial respecte a la Mare de Déu dels Àngels esta en el llibre "Racional" l'any 1861, i anys després en 1871 es fa referencia a "23 octubre Fiesta con tercia, misa y sermon a Ntra.Sra.de los Angeles por los de la calle Arrabal"; en l'any 1882 apareix que es fa la festa "con misa, sermon, visperas y procesión a intención del extremo del Arrabal"; en 1885 ja apareix en agost "a intención de los vecinos de las esquinas abajo del Arrabal".   (El Raval també celebrava festa per Sant Sebastià com apareix en l'any 1872 amb processó, i que es desconeix quant es deixà de fer la festa). 

Hi ha una Comissió de Festeros y festeres, que durant tot l'any prepara està festa, en la que els veïns del carrer, col·loquen en els balcons colgadures de la seua Patrona, el carrer se illumina.  El carrer Raval te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.

És de reconéixer que en estos carrers tant de Sant Antoni com la del Arraval, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria. Dies abans es prepara l’imatge, restaurada l'any 2011 gràcies a una Subvenció de la Diputació de València otorgada a l'Associació Campaners de Moixent, no se sap el seu autor ni l'any; així com preparar les andes que son de l'any 2008.   

En la missa de 12, els festers del Raval acompayen l’imatge fins l’Església Parroquial per a la celebració de l’Eucaristia i es col·locada en la part esquerra del Presbiteri. Després l’imatge torna al Raval recorregent inclús un tros del carrer de Sant Francesc. Per ser festa de carrer, correspon al Volteig de Sants de Devoció Popular, que participen les campanes de Sant Jaume fins a Santes Relíquies, i al ser festa Mariana, sona en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu en distints moments.  

Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 6 d’agost
-11:30h Repic de la Mare de Déu.  Tres Voltejos d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies. 
- Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies a l’eixir l’imatge del Temple Parroquial.


SERVENT DE DÉU RVD.EN PEDRO VICENTE PUIG ALONSOLa data més probable del Martiri del Rector En Pedro Puig, és el dia 12 d'agost de 1936. 
Va nàixer a Rotova el 29 de juny de 1876, sent batejat en la Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol al dia següent.  Ordenat sacerdot l’any 1902, va exercir quasi tot el seu ministeri sacerdotal, ací a Moixent des de l'any 1905 fins al seu Martiri en 1936, com a Vicari; a més del 21 d'octubre de 1929 al 31 de maig 1930 va recibir l'encarrec de la juridiscció d'esta Parròquia al morir el Rector. Sent Vicari va faltar la seua mare i Éll va voler que les restes mortals d’ella reposaren en el nostre cementeri.

Promotor en la nostra Parròquia de la “Felicitació Sabatina” i de la Novena a la Purísima i a la seua devoció ja que va fundar la Cofradia es a dir, las “Hijas de Maria”.  Després del seu martiri, el primer dia de la Novena, es feia en sufragi del Rvd.En Pedro Puig.  Solia predicar la Quaresma amb el Rector (segons el Llibre Distribuidor de l'Arxiu Parroquial).

Les persones que li van conéixer (i que han col·laborat en la fase per al procés de Beatificació) diuen que va ser "un Màrtir per la seua Fe autentica en Déu, una persona bona, un home d’oració, un Sant…".   Les seues restes mortals van ser traslladades en 1939 al cementeri de Moixent i d’este aleshores estan junt amb les del mártir moixentí Rvd.P.En Leonardo Gassó.

El dia 12 es fa memòria del seu testimoni exemplar en l'Església de Moixent, per a donar gràcies a Déu pel seu ministeri pastoral en esta Parròquia i per a suplicar que la Causa de Testimoni heroic de fidelitat a Jesucrist siga reconeguda amb la Beatificació per tota l'Església. La documentació que hi ha sobre En Pedro Puig es va entregar a les Causes dels Sants de València a partir de l'any 2013 a l'espera de que s'incloga en un grup.

També l'Església conserva el seu calze de celebrar la primera missa i que solia celebrar, que per a este dia es celebra amb dit calze, que te gravat en la part de baix “1º enero 1903. A D. Pedro V. Puig Alonso. En su 1ª misa Pbro, su tio y padrino Hermenegildo Puig Francés.
Es col·loca en el presbiteri una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris a la vista de tota la comunitat, i des de l’any 2010 es volteja la campana Santes Relíquies.

Les Campanes sonen al Màrtir: Santes Relíquies, és la campana que celebra el Testimoni de Santedat o Martiri dels Sants del Reliquiari.

"No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablara por vosotros" (Mateu  10, 16-23)

Servent de Déu En Pedro Vicente Puig Alonso, Màrtir  (87 anys del Martiri), 12 d’agost
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Voltejos d’avís a missa de 20h, amb Santes Relíquies.

23 de julio de 2023

EL CAMPANER ANTONIO MORÁN: PREGONER 2023

Per a Campaners de Moixent ha sigut una gratíssima sorpresa conéixer que al campaner Antonio Morán Micó el passat dia 13 de juliol se li va comunicar que seria el Pregoner de les festes de Moros i Cristians dedicades a la Verge Milagrosa d'aquest any 2023.

Curiosament el dia 12 d’aquest mes, publicarem una notícia en aquesta web, en què Antonio apareix en el reportatge de Moixent de “Xino Xano” de la TV d’À Punt, actuant com a enllaç entre l'apartat dedicat a les Campanes i l’ultim apartat del reportatge el contingut del qual versa sobre les festes de Moros i Cristians: ja ací apareix clara la funció que li han encomanat d'anunciar les festes de Moros i Cristians i convocar a participar en ella.

La nostra més sincera felicitació, i la nostra profunda convicció que ens oferirà un pregó il·lusionant, i motivador per a participar activament en aquests festejos. Des de la nostra amistat en l'Associació de Campaners fem notar que la seua gran afició als Moros i Cristians li ve d'arrels familiars situades a Caudete, en la població de les quals a participat activament en aquestes festes, fins i tot ostentat càrrecs importants com a “banderer”, l'any en que una de les seues cosines ostentava el càrrec de regina, i eixa afició a aquestes festes esta molt ben alimentada per la seua gran devoció a la Verge de Gràcia a qui estan dedicades les festes de Caudete. I per a tots és manifest que no menys devoció li té a la nostra Verge Milagrosa, amb la qual cosa, el seu Pregó no deixara d'animar-nos a gaudir de tots els actes que ofereixen les nostres festes de Moros i Cristians, però també és d'esperar que ens anime molt a participar en les dimensions religioses que també conté aquesta festa, perquè la Verge Milagrosa és Patrona al fet que es dediquen tots aquests festejos des de la segona edició de les festes.

Enhorabona Antonio: com col·labores al millor so en el toc manual de les campanes, que sonen en els teus llavis les paraules entusiasmadores per a participar en les nostres festes de Moros i Cristians dedicades a la Verge Milagrosa.

21 de julio de 2023

MUSEU PARE MORENO: OBJETES SACERDOTALS DEL RVD.EN ISIDRO MORANT GARCIA

Des d’ahir dijous, día 20 juliol, tens una nova novetat en la Capella-Museu Pare Moreno: es tracta d’elements sacerdotals perteneixents al sacerdot Rvd.En Isidro Morant Garcia (1873-1953) a qui els mes majors recorden, ja que va estar quasi tota la vida sacerdotal en el nostre poble com a Vicari, des de 1913 fins la seua defunció el 6 de desembre de 1953.  Els hem col·locat en una estantería que facilita la visibilitat.

Son objectes de us frecuent per part d’En Isidro i que amablement  ens han cedit les germanes “Quilis Llopis” i que li agraïm de tot cor, ja que la seua mare (Pepita Llopis) era nevoda del Sacerdot i estava molt vinculada a Moixent i a la Parroquia durant la seua vida, els ha custodiat sempre, passant després a les seues filles.   Son els següents:
 -Rosari que estava en la capçalera del llit del Rector
-Estola de color roig i Cingul
-Tres Palies per al calçe
-4 llibrets: “Oficio de la Semana Santa y Semana de Pascua en latin y Castellano.  1885”.  “Obras de Santa Teresa de Jesús. Edición y notas del P.Silverio de Santa Teresa Carmelita Descalzo. Tercera edición. MCMXXXIX” amb una dedicatoria en el seu interior; “Devocionario para las Jóvenes de Acción Católica” y   “Alma piadosa. Devocionario que contiene la misa y principales practicas y oraciones del fiel cristiano”.

L’estantería amb 4 estants que medix 124x45 contant la base de madera, forma part de l’inventari de l’Associació Campaners de Moixent i que també per a l’ocasió cedim al Museu per a aquesta ocasió.

D’En Isidro Morant Els trobaras en la zona del presbiteri de la capella, al fondo, i prop de la paret aon consten fotografíes de Sacerdots que han exercit el ministeri sacerdotal en Moixent, entre ells, el de D.Isidro i també de sacerdots moixentins.

En el Museu tinguem de forma permanent un “Breviarium Romanum”, datat l’any 1897, propietat de l’Arxiu Parroquial de Moixent i que en l`interior consta que va ser utilitzat per el Rvd.En Isidro Morant (Vicari).  

Resulta evident que tot alló que  esta en la Capella-Museu o podem disfrutar tosts, i avivem la memoria de persones que han servit al nostre poble amb amor i constancia, i que mereixen una record agraït per la nostra part, i en aquest sentit Campaners de Moixent, com ja vam publicar en l’anterior noticia sobre el Museu Pare Moreno en aquesta web, entre els fulls informatius dels Aniversaris Parroquials d’enguany que ens poden llegir en la Capella están els 150 anys del Naixement del Rvd.En Isidro (1873-2023).

Tin present que el Museu Pare Moreno esta obert tots:,
- Els divendres de juliol de 22 a 23:15hs, també el próxim diumenge dia 23 de vesprada, de 18 a 19hs, ja que eixe dia es celebren les eleccions generals.
-Agost: els dos primers divendres de 22 a 23:15, i a més el divendres de la setmana de festes Patronals estará obert de 18 a 19hs.
-Setembre els dies: dijous 7 (Aniversari del "dies natalis” del Pare Moreno, i el divendres 8,  de 22 a 23:15hs. 

Si te resultara imposible en aquest horari pots, posarte en  contacte amb l’Associació.

17 de julio de 2023

PROGRAMA DE TOCS: SANT JAUME, MÀRTIR RVD.EN JUAN JOSÉ CALABUIG I FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA

SANT JAUME. 185 ANYS DEL ANIVERSARI ARRRIBADA DE LES RESTES MORTALS DEL P.MORENO: Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el dia 25 de juliol. La imatge de Sant Jaume està adosada en el Retaule del Presbiteri de la nostra Església en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia.

En el Campanar de Moixent desde l’any 2009, té una campana dedica, que procedix de la Casa Oràa, datada l’any 1895 i este dia volteja amb més freqüència.  

Per Moixent pasa el Cami de Santiago, conegut amb "Levante".

Este dia la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda l’aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino de l’església de Sant Martí de València a Moixent, l’any 1838. Encara que va morir a València en el Convent de Franciscans de Sant Llorenç el dia 7 de setembre de 1603, l'Ajuntament de Moixent en 1838 va reclamar amb l'aprovació del Rector de Moixent les seues restes mortals a fi que reposaren en el seu volgut Moixent. 

 En  la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari. Una de les sis pintures de la part dreta del presbiteri que relaten moments del Venerable Pare Moreno, hi ha una on apareix el trasllat de les restes mortals de València a Moixent.  Este dia també voltejara la campana Santes Reliquies ja que hi ha reliquia del Patró d’Espanya i perque té gravada la efigie del Venerable Fray Cristóbal Moreno. 


Sant Jaume. (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 185 anys), 25 de juliol
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies

RVD. EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT, MÀRTIREl dia 29 de juliol, se celebra en Moixent, el Martiri de En Juan José Calabuig, Sacerdot nascut en el Alted de la Ampolla en les Alcusses el 14 de febrer de 1883. 

Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX” comenzó sus estudios en el Seminario de Valencia, y después en 1902 el cardenal Herrera lo envio a Roma donde estudio en la  Universad Gregoriana, logrando el Doctorado en Filosofia y Teología y la licenciatura en Derecho Canónico, en la misma ciudad de Roma fue Ordenado Sacerdote el 21 de diciembre de 1907.

De destins pastorals podem assegurar segons documentació, en una carta del entonces Arquebisbe de Valencia al Nunci Apóstolic de sa Santedat en Espanya signada el 12 d'abril de 1930, que "se ordeno de Presbítero en la Ciudad de Roma con Letras Dimisorias expedidas en esta Diócesis el dia 26 de julio del año 1907 para que le fuesen conferidos el Subdiacono, Diaconado y Presbiterado.  Durante sus estudios eclesiásticos en esta Universidad Pontifícia observo buena conducta y estuvo siempre muy buen reputado.  Después de su Ordenación ha prestado servicios en el Arzobispado de Valencia por tiempo de tres años, durante los cuales conservó siempre su buena reputación y la fama de sus dignas costumbres sacerdotales.  En 30 de junio de 1908 fué nombrado Coadjutor de la Parroquia de Muro de Alcoy, cargo de que desempeño hasta 29 de diciembre de 1909"  En la mateixa carta indica que va tindre llicencies ministerials mitjançant sinodes i amb prologes.  
Vicari de Guadassuar del 1 de gener de 1910 al 14 de gener de 1912, i en eixos pocs anys del seu treball pastoral, i dedicació a la parròquia, al poble resulta tan fructuós que en 1930 se li nomena Fill Adoptiu. (Llibre d'Actes Municipals de Guadassuar)
En 1912 consta como “Cura Encargado” de Alfara de Algimia (entre el 20 de gener de 1912 a maig de 1913 consta su Firma.  (Archivo Parroquial de Alfara de Algimia.  En el Almanaque 1912-1913 pone “o de Torres Torres”).
En Espadilla el seu nombrament el 15/07/1913  (segons El BOA Nº1687)
En 1915 es trasllada a Cartagena i fou nombrat Capellà Ecònom de la Parroquia del Sagrat Cor entre els anys 1914-1916 (correu Arxiu Obispat de Cartagena recibit per Felipe el 25-2-2022); i “profesor de religión del Instituto de Enseñanza Media”.  (Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX)
En 1918 fue nombrat Capellá de la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid; i en 1930 Auditor del Tribunal de la Nunciatura Apostólica.  (segóns la Profesió Catolica de Fe esta signada el 25 d'octubre de 1930. Documentació del Arxiu Apostólic Vaticà.  Segns la mateixa Documetació es diu que te tres doctorats i va apostar per una canongia en Murcia).
Calabuig se había distinguido por sus escritos de carácter jurídico e histórico, por su fidelidad a la Santa Sede y por sus colaboraciones con la nunciatura en cuestiones legales… Tuvo una muerte horrible pues fue descuartizado…”. (Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX)

 "Era cosí germà de Vicenta Calabuig Revert, mare de Valentí Delandes Duart.  El nostre canonge tenia dos germans, el major fou militar, alferes l'any 1921 i el mitjà treballava a l'hostal de Xàtiva, com encarregat de quadres...Aquest canonge casà a Miguel Laso Tortosa i Mercedes Llopis, cerimònia que es celebrà a la Casa del Doctor, disparant-se després de l'enllaç matrimonial una gran traca.  Eren propietaris del mas Filiberto Llopis Pelejero i Conxa, coneguda per "la francesa", sent mitgers els avis de Gabriel Belda, camioner, José Belda Mollà i Francisca Bas Jorda" (Estampes i Clarícies del succeït moixentí.  Manuel Lera i Gassó, pagina 41.  També es nomena en “Xsst…Manolo està estudiant”.  Guillem Lera Perales p.220).

Va Publicar diversos llibres, i des del any 2010 hem recuperat alguns d’ells), i es conserven en l’Arxiu Parroquial; i en el Museu Pare Moreno.  Els llibres escrits son:
-Génesis y desarrollo del culto a la Concepción Inmaculada de Maria. (Obra premiada en el Certamen internacional Marià de Zaragoza, any 1904).                                   
-El trabajo dignificado y protegido por el Arzobispo de Valencia D.Juan de Ribera.   (Obra premiada en el Certamen de 1911 en Valencia).
-Necesidad y ventajas de la agremiación profesional católico-obrera 
-La mujer humilde como joya de la Iglesia
-Síntomas de ateísmo y sus peligros para la Religión y la Sociedad en España          
 (Les tres anteriors obres van ser premiades en distins Certamens)
-Acción católico-social de la mujer en Cartagena.
-Ensayo de tres cursos de Religión
-Sinopsis científico-apologética de la Religión
-Jesucristo en la Biblia y en la Teología
-Influencia social de la cristianización de la mujer
-Sermones de Adviento
-Innovaciones del Código de Derecho Canónico en la disciplina general de la Iglesia.
-El  Real Templo Basilical de San Francisco el Grande en la Historia y en las Artes
-El Codex Juris Canonici y los Impedimentos matrimoniales. Conferencia.  Año 1918
-Jurisprudencia Procesal del Supremo Tribunal Español de la Rota.  1921
-Procedimientos Judiciales Eclesiásticos según las normas generales del Codex Juris Canonici y las particulares de algunos tribunales especiales.  1923
-El Derecho Eclesiástico Vigente en España y su Proceso Histórico.  Tomo III Derecho Prelacial.  1928
-El Cardenal Tedeschini y su actuación en España (1921-1936)
"Hizo también una sinopsis sobre los bienes de la Iglesia incautados por el Estado, durante la Segunda República (ASV, Arch. Nunz. Madrid 946, ff. 36-44) y un Estudio legal de las láminas intransferibles de la Deuda del Estado Español reconocidas a favor de la Iglesia Católica hasta julio de 1931; trabajo dedicado al nuncio Tedeschini (Ibid., ff. 643-672)." (Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX)

Trabajador infatigable y publicista muy competente.  De origen humildísimo, a fuerza de constancia y de perseverancia y, sobre todo, por su gran cultura y sus muchas virtudes, fue llamado a desempeñar una auditoria en el Alto Tribunal Eclesiástico, en el que dio pruebas de erudición en materias de Derecho Canónico, en el que se había especializado y sobre las que había escrito varios libros, muy estimados por los estudiosos”.  (Boletin Oficial Obispado Madrid-Alcala)

Visitava Moixent per les Festes segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent.
Va morir com a testimoni de la Fe el dimecres 29 de juliol de 1936 en el poble de “Carabanchel Bajo de Madrid”.   (Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1936-1939, pàgina 400).   

Sant Agustí deia: "honrar a los mártires es honrar a Dios". Som la seua comunitat Cristiana d'orige i desde 2011 recordem el seu martiri voltejant la campana Santes Relíquies que celebra la memòria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari. En el Presbiteri es col·loca una fotografia  a la vista els fidels sobre una tela roja amb dos ciris. 

Bibliografia.
Archivo del Registro Civil de Moixent. Acta de Nacimiento.
Boletin Oficial Arzobispado de Valencia.  
“Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”   página 286
(Web: Blog: “Cròniques de l’Arxiu”Dades sobre els Rectors i la Rectoria de Guadassuar, segons la Documentació conservada. Publicat el 25-9-2018.  (Josep Enric Mut Ruiz).  Informació facilitada per el cronista de Guadassuar i Comprovada en l'Arxiu Parroquial i Municipal de Guadassuar.  (AMG. Llibre d'Actes Municipals, Ple sig.4/36 (1928-1930
Documentació: Archivo Apostólico Vaticano. Arch.Nunz.Madrid 790, ff. 231-289 
Correo recibido por Felipe el 25/02/2022 del Archivo de la Diocesis de Cartagena
Archivo Parroquial de Alfara de Algimia. Libro de Fabrica 1859-1951.  Consta su firma entre enero de 1912 a mayo de 1913
Estampes i Clarícies del succeït moixentí.  Manuel Lera i Gassó, pagina 41.   Xsst…Manolo està estudiant.  Guillem Lera Perales p.220)
Fotos:  No desaparecerá.  El Tribunal de la Rota.  Sus antecedentes, atribuciones y privilegios.; Estampa.El Tribunal de la Rota.  Lo que es y lo que hace.; Semana Grafica 8-12-1930. any VI nº226   ABC (Madrid) 28/10/1930 pagina 9
Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1936-1939,
Mater Clementisima. Julio 1940 paginas 90-91
Boletin Oficial Obispado Madrid-Alcala   15 junio 1940 nº1687 p.278

En Juan José Calabuig Revert, Màrtir  (87 anys del Martiri), 29 de juliol
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Voltejos d’avís a missa de 20, amb Santes Relíquies.

FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA: El dia dels Pares de la Mare de Déu es el 26 de juliol, es celebra el dia dels iaios. 
Santa Anna dóna nom a tot un barri molt important a Moixent, perquè en la part més alta d'este barri està l'Ermita que alberga estes dos imatges: Sant Joaquim i Santa Anna. 
L’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari primer estaba dedica a Santa Anna, inclús anys després dues per separades, seguidament al Crist i Santa Anna, i des de setembre de 1899 está dedica al Santíssim Crist del Mont Calvari (per tant l’any que ve es complira el 1er Centenari de la Benedicció)
Des de l’any 2011 es nombren uns festers que organitzen una festa i la Missa es fa el diumenge próxim al dia litúrgic (enguany será el diumenge dia 30).
La campana més antiga de Moixent dedicada als Sants de la Pedra ubicada en l’ermita, voltejara en els tres tocs d’avís a missa de 12h.

14 de julio de 2023

VIDA PARROQUIAL : SAN PEDRO APÓSTOL 2023

La misa de la Solemnidad dia de San Pedro Apóstol Patrón de Moixent y Titular de la Iglesia, se vio enriquecida con la presencia de Hermanitos y Hermanitas del Cordero. Concelebró uno de los Hermanitos,  y fue embellecida con la admirable interpretación de cantores y cantoras que ofrecen sus mejores cualidades sonoras, cuando se trata de festejar a nuestros Patrones,  como es el caso de de San Pedro. 

Los colores de la bandera de nuestro pueblo de Moixent estaban plasmados en el bello ramo de flores, que adornaba ante a los pies de la esbelta imagen de San Pedro Apóstol que preside el retablo del Presbiterio.  Querermos destacar, en lo que respecta a los arreglos florales, que la imagen procesional de San Pedro aparecia más cuidadosamente dispuesta, pues la flor, en la parte delantera no cubria excesivamente la imagen, sino que incluso se apreciaban visiblemente las sandalias del pescador en un hueco de los ramos.

Desde 2012  procuramos que en Presbiterio quede expuesta a la vista de los fieles el hermoso relicario que contiene la Reliquia de la cruz donde murió San Pedro y que habitualmente esta en la peana de los bustos-relicarios de Santa Úrsula y Santa Cordula.

Como en los dos años anteriores el Grupo de Danzas con los bailes de la mangrana y les vetes, habría el cortejo procesional, atrayendo la atención y convocando a participar y contemplar la procesión de nuestro Patrón. 

Las andas procesionales del Titular, este año se han visto mejor equipadas con los correspondientes cojines para los hombros,  cubrían toda la parte de cada barra que corresponde a los hombros, para mayor comodidad y seguridad de los portadores.  Cojines elegantes en color rojo correspondiente al rojo del mártir y que son un regalo de la Comisión de fiestas Patronales 2022 y que han mostrado así su interés por favorecer el trabajo de los portadores, y colaborar a la mayor elegancia de la procesión.   En este sentido, también cabe señalar que han querido regalar una batería para las procesiones de las fiestas Patronales del Cristo y las Santas Reliquias.

Este año la procesión se ha visto alterada en su recorrido habitual, por las obras que se están llevando a cabo en la calle San José, por lo que tuvo que pasar por delante de la puerta del Ayuntamiento hasta llegar a la calle mayor, de modo que la calle mártires la recorrió entera tanto al bajar como al subir.  Y por segunda vez este año la procesión ha pasado por la calle de San Pedro, cuya entrada y salida se vio anunciada por el Himno de España interpretado por la Banda de Música. 

Nos complace destacar la presencia en la Procesión de dos niñas que este año han recibido la Primera Comunión: un aplauso a ellas y a sus familias por su contribución a la elegancia y al reconocimiento de San Pedro como Titular y Patrón.  No faltaron algunos fieles y la Comisión de fiestas Patronales 2023 y 2022 cuya Reina de Moixent participo ataviada con el traje tradicional de nuestro pueblo  (La Reina de Valencia no pudo participar en la misa y en la procesión).

Una mención especial merecen los ocho portadores, que ha pesar de las elevadas temperaturas no dudaron en presentarse elegantemente, y totalmente decididos a colaborar felizmente con el desarrollo digno y apropiado de la procesión, llevando a hombros por nuestras calles y plazas la imagen de San Pedro en el dia en que la Iglesia celebra su martirio, su máximo testimonio de Fe.

Como sabes nuestro Campanario tiene dedicadas dos campanas al titular, la más antigua del campanario de 1792 dedicada a San Pedro-Isidro Labrador-Antonio, y la campana más grande de 1943 dedicada a San Pedro Apóstol, las cuales contribuyeron junto con todas las demás a los toques de la solemnidad y, además, Campaners de Moixent hizo que sonaran en solitario para que cada una de las dos festejara  al Titulo al que están dedicadas

12 de julio de 2023

CAMPANAR DE MOIXENT EN EL PROGRAMA “XINO XANO”

“Pauer de Moixent” s'autodenomina al final del programa emés el dijous dia 6 de juliol, Hu amb el vestit de festa de Moros i Cristians, en paral·lel al “Guerrer de Moixent”, en eixa mirada retrospectiva en què anava repassant les trobades, les circumstàncies, els llocs, els oficis, les manifestacions artístiques amb què s'havia trobat a Moixent.

En dita retrospectiva anava posant adjectius a les trobades, i en mostrar la Torre Campanar i la campana de Sant Pere voltejant ens va qualificar de “apassionats”, i ens agrada el qualificatiu: perquè sense passió, sense generositat desinteressada no s'entén la nostra dedicació a les campanes. Ens ompli de satisfacció que entre les moltes facetes que el programa va anar mostrant de Moixent, es volguera comptar amb nosaltres, amb les campanes de Moixent.

Tot va començar quan rebem Campaners de Moixent una telefonada el dia 21 de març de la Televisió d’À Punt per al programa “Xino Xano” i ens van sol·licitar fer alguna gravació de les campanes. Assistirem a una reunió a la qual ens van convocar el dia 27 del mateix mes, per a coordinar totes les accions a gravar i després una visita al campanar per a concretar detalls el dia 20 d'abril.

Hu va estar diversos dies pel poble i la gravació amb Campaners va ser el divendres dia 5 de maig.
Resulta molt apropiat començar la nostra part, amb el Campaner d'Honor Fra Cristóbal Moreno, i així les primeres visualitzacions van tindre lloc en el Passeig que porta el seu nom, mostrant la seua efígie, i visita el seu sepulcre a l'interior de l'Església on va tindre la primera trobada amb campaners, en la mateixa capella de les Santes Relíquies de les quals es va fer oportú menció. Des de la sala de les campanes van mostrar panoràmiques molt bóniques de Moixent combinades amb altres preses des de l'aire, aconseguint uns efectes que ens van agradar molt. En el dialeg es van procurar informacions interessants sobre l'art de les campanes, el seu sentit, la seua valoració per part de la UNESCO, com la millor preparació per a fer-les sonar.

Felipe interpreta el començament del Repic de Solemnitat, i Hu es va sentir mogut a tractar d'interpretar-lo també, aconseguint uns efectes sonors molt agradables.

En canvi, a l'hora de voltejar la campana Sant Pere, Hu mostrava unes certes prevencions: Felipe va haver de marcar-li el lloc adequat per a superar els temors i li anima a col·laborar a posar en moviment alçant la campana, resultant un èxit.

En reproduir el reportatge ens encanta la qualitat del so i la bona faena dels muntatges visuals en les dues hores d'enregistrament.

En l'escala de l'Església, a l'eixida estaven els campaners Lorenzo i Antonio que es van prestar a saludar-li per a introduir el tema de les festes de Moros i Cristians, que és l'argument amb el qual acaba el programa.

Un conjunt ric i variat d'escenes que ens va fer acostar-nos a la frescor de les nostres fonts, la de la “Font dels Vagos” i “Villapetorro”, acollint l'aigua del tradicional amb el “botijo”.
Hu també ens convida a imitar-li en la frescor de les aigües del bosquet, acollint-nos a les belles ombres de les centenaries carrasques, com a alleujament després de la pujada recorrent la serpentejada carretera des de Moixent al bosquet, en aquest cas en bicicleta acompanyant de Pau.
Moixent és un poble treballador amb oficis de milers d'anys i així el programa ens porta amb moto fins a la Bastida en què a més del poblat vam poder dialogar amb Pepe treballant l'espart, teixint llata i mostrant carabasses.
El programa mostrà panoràmiques de les Alcusses amb oliveres i vinyes i Hu ens porta fins al Celler del Roure.
Amb tant de moviment interessava reposar forçes i així al forn de Llandete amb els tradiconals dolços, que es van degustar també havent dinat els suculents i consistents gaspatxos al jardí de l'Abadia. Molt a prop aquesta el manantial i llavador al qual també ens va introduir Hu interessant-se per l'activitat.
Encara queden pastors a Moixent i resulta un esdeveniment ple de tendresa i de cura cap als animals l'escena del pastor Pepe amb el corderet, que privat de la seua mare, la cordera, va caldre portar-lo a una cabra perquè l'amamantara.
També ens mostra el lloc d'acolliment i descans, en Santa Barbera, davant paisatges que conviden a visitar-los. I vam tornar al Passeig Pare Moreno per a saludar al Jutge de Pau i contemplar alguns moviments del grup de Danses al so i ritme de la Jota Moixentina. Paco, amb la seua dedicació a la música de tota la vida, i que contínua ensenyant a xiquets i joves, va tindre lloc destacat en aquest espai de danses i festes, i amb l'esment de les festes de Moros i Cristians, el programa ens va portar fins a l'Ermita del Crist del Mont Calvari, fet que ens va pareixer un vertader encert per a acabar el programa, perquè vam veure un breu dialeg de les ambaixades mora i cristiana en la qual va intervindre el “Pauer de Moixent”, l'admirable Hu, eixint de l'Ermita abillat en vestit de festa de moros i cristians, per a concloure referint la seua grata experiència del viscut a Moixent, posant en relleu l'acolliment i el bon tracte rebut.
El segon programa de la temporada d’aquest estiu va ser vist amb 67.000 espectadors i 147.000 contactes.  

Per part nostra volem agrair el testimoniatge escrit que ens van deixar en el “Libro de Honor.  Firmas con moitvo de la Visita a la Sala de las Campanas” en la pàgina 46 amb diverses dedicatories que ens queda com a record grafic d'aquest ampli programa dedicat a Moixent, en el que també les campanes han tingut un espai.

Para los Campaneros más profesional y más temararios
Un abraç
Gracias
Gracias per tot
Muchas gracias por acogernos y tratarnos como familia
Hu
(5-5-2023)

Video del extracte sobre les Campanes https://www.youtube.com/watch?v=72uOX0RqSP4

Programa “Xino Xano” sobre Moixent https://www.youtube.com/watch?v=Vtz19vA0UjQ&t=727s

10 de julio de 2023

PROGRAMA “FAS FESTA” DE LA TV D’À PUNT: “AON SONEN LES CAMPANES?”

A la vesprada dia 14 de juny Felipe Sanchis rep la telefonada de Omaira López per part del programa “Fas Festa” d’À Punt, indicant que “he vist en la vostra web que la vespra de tocs de campanes, cabria la possibilitat de gravar algun toc?” al que Felipe responia afirmativament indicant que a més estava programada la visita guiada al campanar als quals volgueren pujar “Podriem gravar també?” “clar” respongue Felipe.

Al dia següent quan van confirmar el compromís de presentar-se en el nostre campanar per a gravar el reportatge.

La vespra de Sant Pere es van personar, com ja informem en l'anterior articul, a les 17:30h, Carles i el Camera José (que ja va vindre el 23 de desembre de l'any passat en el programa “Bona Vesprada”), i van estar gravant fins al final de la missa. Al reporter li proporcionarem una samarreta de Campaners, e immediatament els informem dels variacions que insperadament s'havien presentat en el qual afecta als campanes, perquè es celebrava un Soterrar als 19hs amb el que hi havia més tocs de campanes i resultant inevitable posposar uns minuts, els propis de la Solemnitat, però aquesta aparent dificultat resultà un avantatge a proporcionar la possibilitat de més tocs a gravar. Trobada afable i cordial.

El reportatge es va emitir el divendres dia 30 de juny a les 22h., en el plató estaven Ferran Cano i l'actriu Lola Moltó, i van començar amb panoràmiques del poble i de les campanes però sense esmentar el poble, de manera que de seguida aparexia la pregunta:  On sonen les campanes?, A què poble pertany aquest campanar?.   Es tractava de donar alguna pista mes durant el programa perquè els televidents tractaren d'esbrinar que poble es tractava, sentint-se convidats a enviar whatsapp al telèfon de manera entre els encertants al final se sortejava una tassa d’À Punt. Entre les pistes indicaven que una campana portava el nom de dona (Nieves). Resulta premiada Fina de Mislata.

Però a més el programa es va veure enriquit amb panoràmiques bellíssimes del poble, campanar, campanes sonant, preses de l'enregistraments anteriors realitzada per al minidocumental gravat el 28 de juny de 2020, per a això ens van demanar permís.

D'aquesta manera resulta una publicació de campanes, tocs, campanar, visió de conjunt molt rica i encertada, i per al final vam ser nosaltres mateixos els Campaners els que anunciem la resposta adequada a la pregunta que s'anava recordant en tot el programa: proveïts de les nostres samarretes de campaners apareixíem en primer pla.

Durant la notícia en la pantalla anava mostrant subtitulat referències amb el titol: "Els campaners de Moixent són els encarregats de tocar música amb les campanes de l’ésglésia de la localitat.  El campanar de Moixent compta amb huit campanes, la més gran és l’anomenada Sant Pere, amb més de 3.000 quilos. Han recuperat tocs tradicionals com el repic de missa diària, la festiva, l’alçar a Déu, els voltejos o els toc de difunt Els campaners de Moixent oferixen Visites Guiades al Campanar durant les festes de la localitat”.

Fem notar que de l'enregistrament tan ampli que van realitzar solament han fet breus extractes a causa de les exigències del temps en el programa. Així fem constar que el reporter esmenta els huitanta-dos escalons, entrevistant a tres campaners, s'anima a tocar el toc del rosari, mig vol,  i l'avís de la solemnitat i finalment el Volteig de Solemnitat.

Van deixar constancia en el nostre  “Libro de Honor. Firmas con motivo de la Visita a la Sala de las Campanas” en la pagina 48 i en majuscula:

“ Gràcies per deixar-me formar part de la vostra Associació i deixar-me ser Campaner de Moixent 28-06-2023   Carles     Fas Festa
Moltissimes gràcies per acollir-nos a la vostra Familia
José Marzal Cámara À Punt”

Campaners de Moixent estem contents per aquesta àmplia difusió que estan tenint les nostres campanes, i alhora estem sorpresos per l'interés que aquesta despertant aquest tema del Toc Manual, amb la qual cosa es contribueix a donar a conéixer aquest antiquíssim art al servei de la litúrgia cristiana i ens ompli d'alegria que també a través d'aquesta finestra de les campanes el nom de Moixent ressone en tants mitjans i llocs.

Mari Carmen Vidal ens ha pogut conseguir per captura els moments del concurs que hem juntat al reportatge :    https://www.youtube.com/watch?v=kPziUnUipoc

Canal de youtube de À Punt Media https://www.youtube.com/watch?v=9aGBKY2B33E

6 de julio de 2023

MUSEU PARE MORENO: VISITES ESTIU 2023

Des de setembre del any passat el Museu a estat obert tots els primers i segons dissabtes de cada mes de 18h a 18:30h, a fí de facilitar la seua visita, com també per airejar la Capella-Museu.  

El Museu es l’única Capella que ens ha quedat de les dos que contenia el Convent de Sant Antoni de Pàdua fundat pel Moixenti Pare Moreno beneït l’any 1585, ubicat en el Carrer Santes Relíquies.  Es va inaugurar la mostra del Pare Moreno en la Capella el 30 de març de 2007 i des de entonces Campaners de Moixent ens preocupem del manteniment, custodia de les coses allí exposades.

Ja estem en els calurosos dies del mes de juliol i volem recordar-te, que com venim fent des de 2015  l'Associació Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno  en:
-Juliol: Tots els divendres  de 22 a 23:15hs, també el diumenge dia 23 de vesprada, de 18 a 19hs, ja que eixe dia es celebren les eleccions generals.
-Agost: tots els divendres de 22 a 23:15, i a més el divendres de la setmana de festes Patronals estará obert de 18 a 19hs.
-Setembre els dies: dijous 7 (Aniversari del "dies natalis” del Pare Moreno, i el divendres 8,  de 22 a 23:15hs.   
Si no pots en aquest horari pots posarte en  contacte amb l’Associació.

La mostra del Padre Moreno se ha enriquit des de agost de 2022  a més del que ja tenia, com hem anat publicant durant l’any en la present web de:
- Hem adquirit un deshumificador per evitar la humetat de la Capella, sobretot durant el estiu
- 3 panells nous i uno mig de la Mostra del Pare Moreno amb més noticies
- Una Lona amb les lletanies de la Puríssima
- Dos lones amb fotografíes del Convent de Sant Antoni de Padua de Moixent
-Nova vitrina amb tres estants per a exposar 10 llibres del mártir Rvdo.D.Juan José Calabuig Revert, cinc d’ells amb la seua dedicatoria.
-Al complir-se enguany els 125 aniversari de la Defunció del Rvd.En Constantino Quilis hem confeccionat un Cartell amb dates del Rector Quilis, acompanya al cartell noticies publicades en periodics.  Tot disposat en una taula amb vitrina. 

També com cada any, hem confeccionat uns fulls informatius sobre els aniversaris Parroquials d'enguany: 150 anys del naixement del Rvd.En Isidro Morant Garcia, 125 anys del Naixement del Rvd.En Claudio Planelles Navarro, 125 anys de la Defunció del Rvd. En Constantino Quilis Quilis i el 1r Centenari de la Campana Nieves

Són dates molt apropiades per a renovar el nostre contacte amb les nostres arrels, perquè és un temps propi per a dedicar als familiars, amics amb tradicons pròpies de la festa i ací t'oferim el contacte amb les arrels cristianes del nostre poble. Arrels que ha donat abundants fruits religiosos, culturals que han contribuït a configurar la vida i costums del nostre poble.