29 de marzo de 2018

PRÓXIMAMENT

1- Els diumenge d’abril de 17:00 a 18:30 Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno.

2-Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), dilluns 24 d’abril.  Enguany  del 9 d’abril fins el 29 d’abril de l’any que ve es Any Sant Jubilar Vicenti pel sext centenari de la mort del Sant Valencià.   A Moixent, el dia, Volteig de 5 campanes, i en la processó d'impedits a les 9:30 hores. Vols especials de campanes en Torrella on es Patró i en el barri de la Torreta de Canals. Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 17 a 18:30hs. 

3-El dia 27 d'abril, quint aniversari de la mort del Rector Antonio Marín (Rector de Moixent 1970-1997).

4- El dia 29 d'abril, es el 11 aniversari de la Benedicció de les Campanes de l'Església Parroquial de Moixent.


5- El dilluns dia 30 es compleixen 75 anys (1943-2018) de la defunció del Rector En Peregrin Ricart Montesinos, que va ser Vicari en Moixent de 1896 a 1905. 


18 de marzo de 2018

PROGRAMA D'ACTES DE LA SETMANA SANTA DE MOIXENT DEL 23 DE MARÇ AL 1 D’ABRIL 2018

 23 de Març: DIVENDRES DE DOLORS
22:00 h. Via Crucis en el Calvari, organitzat per la Hermandad del Cristo Crucificado i amb la col·laboració de les Cantores de Misses de Xiquets i Voluntaris.


25 de Març: DIUMENGE DE RAMS
10:30 h. Santa Missa especial per als xiquets.
11:00 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
11:30 h. Benedicció de Rams i Palmes en la Plaça de la Hispanitat i eixida cap a l'Església en processó, amb l'assistència de les Autoritats.
Itinerari de la processó: Plaça de la Hispanitat, Párroco Quilis, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: MISSA INAUGURAL de la Setmana Santa: Missa de Confraries i Hermandad.
16:00 h. Via Crucis en el Calvari.


26 de Març: DILLUNS SANT
19:00 h. Santa Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar).  


27 de Març: DIMARTS SANT
19:00 h. Santa Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 


28 de Març: DIMECRES SANT
19:00 h. Santa Missa.
19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 
21:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
21:45 h. Trasllat del Nazareno i de la Soledat a l'Església, acompanyats pel Crucificado.
Itinerari del trasllat:  Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església (cadascun s'incorporarà des de la seua seu a l’itinerari).
22:00 h. Trasllat del Sant Sepulcre a l'Església, acompanyat per la Dolorosa.
▪Itinerari del trasllat: Constitució, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.


29 de Març: DIJOUS SANT
17:00 h. Santa Missa.
18:30 h. Missa solemne en el SOPAR DEL SENYOR. (Després del “Glòria” deixaran de sonar les Campanes).
21:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
22:00 h. Processó del Silenci.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
Itinerari de la processó: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Raval, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.


30 de Març: DIVENDRES SANT
8:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
9:00 h. Processó i Via Crucis al Calvari.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
▪ Itinerari de la processó:
▪PUJADA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Màrtirs (només la Confraria de la Soledat), Plaça     Major, La Cadena, Ramón i Cajal, Sant Caietà, Carrer Calvari, Pujada al Calvari.
▪BAIXADA: Baixada del Calvari per les Eres, Carrer Calvari, Carrer Nou, Sant Caietà, Ramon i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
16:00 h. Hora Santa en la Parròquia. 
18:00 h. Celebració de la MORT DEL SENYOR.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
19:30 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
20:00 h. Processó del Sant Soterrament, amb l'assistència de les Autoritats.
Itinerari de la processó:  Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Carrer Major, Pare Moreno, Sant Vicent, Plaça de la Hispanitat, Ramón i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
Acte seguit: Trasllat de la Soledat a la Residència d'Ancians.
Itinerari del trasllat: Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Pare Moreno, Verge Milagrosa.

31 de Març: DISSABTE SANT
19:30 h. Solemne VIGÍLIA PASCUAL.  (En el “Glòria” tornaran a sonar les Campanes).
21:30 h. Tamborada en la Plaça Major.


1 d’Abril: DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
10:25 h. Volteig General de Campanes a càrrec dels Campaners de Moixent.
10:30 h. Santa Missa de Pasqua.
11:00 h. Passacarrer a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
11:30 h. Processó de l’Encontre, amb l'assistència de les Autoritats.
Itinerari de la processó:
▪DES DE LA RESIDÈNCIA: Verge Milagrosa, Sant Albert, Álvaro Nácher, Sant Antoni, Sant Vicent, Pare Moreno.
DES DE L'ESGLÉSIA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Pare Moreno.
ENCONTRE: Les imatges es trobaran en el centre del “Parador” (Pare Moreno, part de baix).
▪DESPRÉS DE L’ENCONTRE: Pare Moreno, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
•Acte seguit: MISSA DE PASQUA I CLAUSURA de la Setmana Santa.

Notes:

Enguany se celebren els 75 anys de les imatges de la Dolorosa i del Nazareno.

- Esperem la participació de veïns i visitants en els actes de la Setmana Santa.
- Les persones (no confrares) que vullguen assistir a les processons ho podran fer acompanyant a la Confraria o Hermandad que desitgen, sempre davant, i atenent les indicacions de l'arreglador.
- Convidem als veïns dels carrers per on passen les processons a posar colgadures en els balcons per a solemnitzar la Setmana Santa.
- Agraïm als propietaris de vehicles que no els estacionen en els carrers i en les hores de les processons.
- L'Ajuntament, la Parròquia i la Junta de Setmana Santa de Moixent agraïx a tots la col·laboració i vos desitja BONES PASQÜES!!

6 de marzo de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SANT JOSEP I SETMANA SANTA

SANT JOSEP: Es el del Patró de l’Església universal, coincidix amb la Quaresma, per a nosaltres és festa entranyable perquè la memoria de Sant Josep, va unida a la festa tipica valenciana de les falles. El dia 19 també es conmemora el día del pare.  
A Moixent, en una nau lateral esquerra segons se entra a l’Església, té dedicat un Retaule amb altar, on està la imatge del escultor Enrique Bellido de l’any 1942. 

La imatge la baixarem els Campaners de Moixent el passat dia 6 de gener i des de entonces esta a l’entrada de la Capella de les Santes Relíquies, a fi de tindre-la més a prop i també per observar les grietes que te la imatge i s’aireja).  Per al dia litúrgic (com els ultims anys),  la col·locarem al peu del Presbiteri, amb dos ciris.
En el poble té un carrer dels més antics del poble, prop del Temple Parroquial, conegut popularment com "carrer del mig" on transcorren gran part de les processons parroquials. 
Des de el dilluns dia 20 en les misses vespertines es resa amb una Estampa que té la imatge de Sant Josep de Moixent i que en la part de darrere te l’Himne al Sant “Salve José Glorioso, Esposo de Maria, consuelo del que fia en ti su salvación”, i l’Oració del dia litúrgic del Misal.  Enguany al coincidir en diumenge no hi ha missa vespertina.

Sant Josep (Patró de l’Església Universal), 19 de març
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i de Nieves.   El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 


Setmana Santa: Si bé la Quaresma és un temps sense voltejos ni tocs especials, sent com un temps penitencial, i en el que els seus altars apareixen sense flors i rebestestits amb sobrietat. Quant arriba la Setmana Santa les campanes, reflectixen que els cristians celebrem en eixos dies els misteris de la nostra Salvació: Passió, Mort, Sepultura i Resurrecció de Jesucrist.
A Moixent les processons les organitzen la “Junta de Setmana Santa de Moixent” que es va fundar l'any 1985, on están integrades les Confraries: Jesús Nazareno (1952), Dolorosa (refundada en 1987, es funda en 1954 amb el nom de "Piedad de Nuestra Señora"), Santo Sepulcro (Reglamento consta de 1912), Soledad (segons tradició oral es funda al mateix temps que el Sant Sepulcre) y la Hermandad Cristo Crucificado (1991), junt als Confrares en les següents distintes vestes, estandarts, bandes de tambors que amb il·lusió desde mesos abans de la Quaresma es reuneixen per a asajar, també destacar la llavor dels portadors de les andes per a les procesons.

La "Junta de Setmana Santa de Moixent" en el Programa d'actes va tindre la magnífica idea de publicar cada any les Ceràmiques de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) que dataven del segle XVIII, i que foren la majoria robades en desembre de 2004.  Per a la Setmana Santa alguns balcons de les cases apareixen engalanats amb colgadures de les imatges del Santíssim Crist del Mont Calvari, Sant Sepulcre, Soledat, i de Jesús Natzare, inclús també apareixen les colgadures de les Santes Relíquies, Sant Pere Apòstol i el Xiquet Jesús. 


DIUMENGE DE RAMS: Dóna inici a la Setmana Santa, es commemora l'entrada messiànica de Jesús de Natzaret a Jerusalem per a donar començament  així a la seua passió i mort en la creu.  
Abans de la Benedicció, com en totes les processons, les bandes de tambors de les diferents Confraries i Hermandad realitzen un pasacarrer per els carrers de la població
La Benedicció te lloc en la Plaça de la Hispanitat.  Es resa un responso pels Confrares difunts del Diumenge de Rams de l'any passat fins a este dia, mencionant a cada Confrare i la Confraria o Hermandad que perteneixia.  Estan presents les Autoritats Municipals, Banda de Música, i una gran multitud de Confrares amb les seues vestes i estendards, els tambors i fidels rodejats de xiquets portant palmes d'Elx o branques d'olivera i llorer de Moixent.  La Creu Parroquial està amb unes rames de romer.
Una vegada s'han beneït les palmes i rams d'olivera comença la missa amb la processó liturgica del Diumenge de Rams rememorant l'entrada trionfal del Senyor en Jerusalem.
Algunes Confraries amb el capirot ficat, i altres no. L'orde de la processó litúrgica es primer  l'Estendart, la banda de tambors i després els confrares.  Al arribar  al Temple Parroquial continua la missa, que s'oferix en sufragi dels Confrares difunts.

Diumenge de Rams, 25 de març
Vols de Benedicció de Rams:
- Tres Repics festius d’avís a la Benedicció de Rams i Palmes i Missa Inaugural de 11:30, amb Vol de Sant Jaume i Nieves, el tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


DILLUNS DIMARTS I DIMECRES SANT:  Són dies propicis per a la reflexió profunda en què l'Església ens invita a acostar-nos al sagrament de la confessió a fi d'estar preparats per a viure la Vigília Pascual i el gran esdeveniment de la Pasqua.
En estos tres dies a l'acabar la Missa a les 19:30, es fa "toc de Confessar", amb la campana dedicada a Jesucrist: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El  toc resulta agut per ser una campana de xicotetes dimensions, però té l'avantatge que l'execució del toc és peculiar i inconfundible. 
Son dies on els membres de les Confraries preparen les andes per a les imatges i Campaners de Moixent s’encarrega de preparar les andes de Crist Resucitat i colaborar en treballes necesaris per a la celebració dels actes dels próxims dies com el Monument, llevar les creus d’Altar…


DIJOUS SANT: En este dia l'Església catòlica commemora el Sopar del Senyor: Jesuscrist es reunix amb els seus Apòstols e insituiïx el Sagrament de l’Orde i l’Eucarsitia, i el llavoratori dels peus per Jesús. Aconteciment que també celebra d'una manera més festiva i fora de la Setmana Santa, en el dia del Corpus Christi.  Des de fa uns anys, l'Església celebra el Dia de l'Amor Fratern.

Es celebren dos misses: una per a menuts a les 17 hores i l’altra la solemne en la que están presents membres de les Confraries i Hermandad a les 18:30 hores, esta celebració de l'Eucaristia igual que els Oficis Litúrgics importants dels dies següents es fa present el Cor Parroquial.  

En esta celebració del Dijous Sant, l'Església canta el Glòria al que s'unix un Volteig de Campanes, després del Glòria les Campanes ja no tornen a tocar perquè l'Església entra en el silenci per la mort de Crist, ni tampoc la campana de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari.  


Al finalitzar la celebració, en el moment que el Santíssim es traslladat al Monument, mentres comença a sonar la Matraca, i es cobrix amb una tela morada la imatge del Santíssim Crist del Perdó que está en el presbiteri, és lleva el mantel de l'Altar Major.  També la Creu Parroquial es cubrix amb una tela morada per a processonar fins la Vigilia Pasqual.  Al  estar les imatges en les naus de l'església, persones piadoses les acaricien i resen, també porten prendes de roba per a passar per la imatge.

Sent Rector En José Pellicer, els acolits anaven amb una matraca de ma, de fusta rectangular amb ferros adossats que al moure-la produdient el so, recorrent els carrers fent oir els tocs respectius al veïnat "1er toc per a l’ofici, 2on toc per a l’ofici, 3er toc per a l’ofici”.  Desde 2012 es fa sonar manualment una Matraca en forma de creu grega, ubicada en el campanar, que té en una de les cares les iconografies: referents al Titular de la Parroquià (les claus i la tiarra papal, i la inscripció “TU ES PETRUS”), l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, el dibuix de estandart de la Cofradia Santo Sepulcro i damunt l’incripció “1er Centenari / de la Cofradia / Santo Sepulcro 1912-2012”, l’anagrama de Campaners de Moixent amb el text “5é Aniversari / de l’Associació / Campaners / de Moixent / 2007-2012” En l’altra part de la Matraca estan els estandarts de la Cofradia Jesús Nazareno, la Hermandad del Cristo Crucificado, la Cofradia de la Dolorosa i de la Soledad.  
La Campana Santa Maria Mare de Déu, té gravades a més de les efigies de la Mare de Déu dels Desemparts i la Milagrosa, les imatges de la Soledat i Maria al peu de la Creu, les quatres imatges de Moixent

Per la nit està la processó del Silenci, rememorant l'oració i agonia de Jesús en l'hort de les oliveres, la traïció de Judes i la captura de Jesús.   Per a està processó i al dia següent en el Via Crucis fins el Calvari, davant de l'imatge de Jesús Natzaré va una persona vestida de natzaré portant una Creu complint així una penitència que ha oferit durant una malaltia o una promesa.

Dijous Sant, 29 de març
- Tres Repics festius d’avís a missa de 18:30, i Vol amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament,  
  el tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  
- Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre en el cant del “Glòria”.
- Vol de la Matraca en el moment del trasllat del Santíssim al Monument.

-Vols de la Matraca a la processó del Silenci:
- Tres Vols d’avís a processó de 22.
• Al eixir les imatges de Jesús Natzare, Maria al peu de la Creu i la Soledat.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.DIVENDRES SANT: Este dia es recorda la Mort de Jesucrist.  L'Església Catòlica mana als seus fidels guardar dejuni i abstinència de carn com a penitència. El Divendres Sant és l'únic dia del calendari litúrgic catòlic on no se celebra la Missa, com a dol per la mort del Senyor.

Viacrucis:   Després d'eixir les Confraries i Hermandad de l'Església té lloc l’Encontre d’Amargura en la Plaça Major, amb les imatges de Jesús Natzare i la Soledat.  Fins el Calvari el Rector  darrere de l’imatge de la Soledat amb els fiels van ressant el Sant Rosari.  En el recorregut del Calvari, es resen les catorze estacions del Via Crucis per megafonía publica, per a que tot el poble rese.  Al arribar a la plaça de l’ermita, i mentrés es canta una “saeta” ix l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari que s’incorpora a la processó fins arribar a l’Església Parroquial.   (Enguany els Retaules del Via Cucis de l’església complixen 75 anys. Son d’escañola sobre fusta amb les figures decorades en dorat en tot el conjunt.  Beneit el dia 15 de març de 1943 per Fra Ramón Giner resident en el Convent d’Ontinyent)


Ofici de la Passió del Senyor: te lloc a les 18 hores amb la veneració de la imatge del Crist de l'Agonia, mentres els “Armats” que des de 1953 de nou, actuen en numero de nou amb el seu capità i cada mitja hora més o menys amb moviments rítmics efectuen relleus custodiant el cos de Crist Jacent.  Previament a les 16hs es fa un Hora Santa.

Processó Sant Soterrament: Minuts més tard del Ofici de la Mort del Senyor te lloc la processó del Sant Soterrament on  participen les Autoritats i la Banda de Música i les Confraries i Hermandad que .processonen les imatges de:
• Jesús Natzare del escultor moixenti Virgilio Sanchis Sanchis en 1943, enguany complix el 75 aniversari.  La talla es de fusta de pi decorada, d’una altura natural amb un presupost de 4.000 pesetes.  El boceto esta firmat el 27 de maig de 1942 i l’autorització per a beneir la imatge esta signada el dia 8 d’abril de 1943.  Va ser Beneïda el dimecres dia 21 d’abril de 1943, sent Rector de Moixent D.José Galiana Fons i Vicari D.Isidro Morant Garcia, donació a la Parroquia per Eduardo Aparici Chirlaque.
• Santíssim Crist del Mont Calvari, del escultor Enrique Bellido en 1941
• Maria al peu de la Creu, del escultor Enrique Bellido en 1943 de madera policromada, enguany també complix el 75 aniversari.  El presupost firmat el dia 14 de setembre de 1942 va ser de 10.000 pesetes; l’autorització per a beneïr la imatge esta firmat el dia 2 d’abril de 1943, eixe dia va arribar a Moixent  al dia seguent es va descargar i va ser beneïda el dia 9 d’abril  en la casa de la Sra.Biosca sent traslladada a l’església Parroquial.  Donació de la Familia Colomina Biosca.

• Cris Jacent, realitzat en Madrid l’any 1991 (en substitució d'altre Crist Jacent de l'any 1941 de Enrique Bellido, que va procesonar fins 1990, sobre un llit i amb un enrallat i un calze de fons).
• La Soledat, del moixenti Virgilio Sanchis en 1944
L'orde de la processó van darrere del Estendart primer els tambors i després els Confrares.


Divendres Sant, 30 de març
-Vols de la Matraca a la processó i Via Crucis:
- Tres Vols d’avís a processó de 9.
• Al eixir les imatges de Jesús Natzare i la Soledat.
• En l’encontre d’amargura en la Plaça Major.
• A l’eixir el Santíssim Crist del Mont Calvari de l’Ermita.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.

- Tres Vols de la Matraca a la celebració de la Mort del Senyor de 18.

Vols de la Matraca a processó del Sant Soterrament:
- Tres Vols d’avís a processó de 20.
• Al eixir les imatges.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.VIGILIA PASQUAL:   Per el mati del Dissabte Sant es prepara la celebració més important del calendari cristia, tornant les creus als Altars laterals, és lleva la tela morada que cobria la imatge del Santíssim Crist del Perdó i la Creu Parroquial, es prepara el Ciri Pasqual i les candeles, i amb les flors de les imatges s'adorna el Presbiteri.
Una vegada ha fosquejat, té lloc la principal celebració cristiana de l'any, la més important de l’any, el ritual inclou els símbols de la llum i l'aigua: la Vetlla Pasqual.  Per a facilitar la participació  com es va demostrar l’any 2013, la celebració es a les 20 hores. 
Després de les lectures de l’antic testament, l'Església canta el Glòria i de nou, les Campanes tornen a sonar amb renovada alegria, amb un Vol General.  És el primer Volteig de la Pasqua que anuncia a tot Moixent la gran notícia que s'esta celebrant: Jesucrist ha ressucitat, ha vençut a la mort.  Este Volteig és el mes solemne de tot l'any i el que dóna sentit a tots els altres, perquè totes les celebracions de l'Església tenen sentit gràcies a la Resurecció de Crist  S'encenen les restants llums del Temple i s’encenen els ciris de l'altar prenent foc del Ciri Pascual, també el ciri de la lampanara de la Capella del Stm.Sagrament, el trassagrari, un ciri davant de la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, i s'encén la imatge del titular i les primeres làmpares i la Capella del Santíssim i de les Santes Relíquies.

Acabada la celebració, mentre els fidels tornen a casa senten el Volteig General de Campanes, anunciant al mateix temps a tots que l'Església ha celebrat la Solemne Vigília Pasqual, es té previst com l’any passat fer una tamborada.

Vigilia Pasqual, 31 de març  
- Tres Vols de la Matraca a la Vigilia Pasqual de 19:30.
- Volteig General en el cant del “Glòria”.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.


DIUMENGE DE PASQUA:  és la festa central del cristianisme, en la que es commemora, d'acord amb els evangelis canònics, la resurrecció de Jesús al tercer dia després d’haver sigut crucificat.   A la Setmana Santa li seguix  li seguix  un període de cinquanta dies anomenat Temps Pasqual, que acaba amb el Diumenge de Pentecostés.

A la processó a més de Confrares assistixen el Rector, Autoritats Municipals i la Banda de Música. Part de la Processó ix del Temple Parroquial, i l'altra de la Capella de la Residència amb la imatge de la Soledat. 
A l'eixir la imatge de Jesucrist Ressuscitat (imatge de l'any 1963) de l'Església per a iniciar la processó de l’Encontre amb la Mare de Déu, es realitza un Vol General de Campanes.  Amb este Volteig General, els Confrares comencen hi ha desfilar i a tocar el tambor a l'igual els que ixen de la Residència saben que la imatge del Ressucitat ja està en els carrers. Al trobar-se les dos imatges del Ressuscitat i la Soledat l’imatge fa tres genuflexions al mig del Passeig Pare Moreno que esta a sobreeixir de Confrares i mulitud de gent. Quant dos confrares de la Soledat, elegits per sorteig cada any (una persona de menor de 40 anys i l'altra major de 40 anys)  li lleven la mantellina del cap a la imatge de la Soledat, s’executa un Vol de les Tres Grans, al que s'unix una dispara de traca i es llancen caramels mentres sona el Himne nacional, i els Confrares és descobrixen el rostre llevant-se el capirot (Caputxo), i els "Armats" el casc,  en senyal de la victoria de Jesucrist sobre la mort.   
Després de la processó té lloc en l’Església Parroquial la Missa de Pasqua i la Clausura de la Setmana Santa  per part del Rector.


Diumenge de Resurrecció, 1 d'abril
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Volteig General

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 11:30, amb Sant Pere Apòstol.
• Volteig General a l’Eixida de l’imatge del Temple Parroquial
• Volteig de les Tres Grans, en el moment de l’Encontre (12:18)
• Volteig General a l’arribada de les imatges a l’Església  


L'Associació Campaners de Moixent vos desitja Bones Pasques!.

1 de marzo de 2018

VISITA AL CAMPANAR PER PART DE JOSEP CERDÀ

L’historiador Josep Cerdà, amic de Felipe, ens honrà amb la seua visita el dissabte dia 17.  Ja feia mesos ens havia manifestat el seu interés per conéixer el nostre campanar i les seues campanes. Ell mateix va programar la visita amb Felipe i per a començar, van esmorzar a la plaça major. Després de recórrer alguns carrers del nucli antic, ens dirigírem a l’Església Parroquial, on Felipe li va explicar alguns detalls de la mateixa, així com de la Capella de les Santes Relíquies.

En pujar a la sala de les campanes, li va sorprendre la grandària dels bronzes en un espai tan limitat.  En baixar, l’amic Josep, que (dit de pas) per mèrits propis, compta amb el títol de Cavaller de l’Orde de Montesa, va deixar constància, a proposta nostra, de la seua visita al campanar al Llibre d’Honor de Visites al Campanar de l’Associació Campaners de Moixent amb aquestes paraules:
Agraït de cor en la meua visita al patrimoni historicoartistic de l’església de Moixent
Amb l’esperança d’una col·laboració entre les Parròquies de Montesa i Moixent.
Molts ànims i endavant.
Josep Cerdà I Ballester
Moixent, a 17 de febrer de 2018

Després, vam visitar el Museu Pare Moreno, on s’exposen algunes obres d’art molt interessants. Va ser una grata visita motivada per l’interés sincer per conéixer les nostres campanes, l’església i el Museu Pare Moreno, i també en atenció a que Campaners de Moixent hem voltejat en dos ocasions al campanar de Montesa.