22 de octubre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS I TRIDUO A LA VERGE MILAGROSA

TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  

Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria; i a la vesprada es quant a les campanes es fan sonar tocs de difunts, com a vespra del dia 2 de novembre. Per tant les Campanes acompanyen la profunda devoció dels fidels en estos dies, amb tocs adecuats als diferents sentiments de cadascun dels dos dies.

Amb motiu de la pandemia del covid-19, no es resara el Rosari en el cementeri el dia de Tots Sants per la vesprada; sino que la vespra de Tots Sants i el dia de Difunts abans de la missa en l’església Parroquial es resara el Rosari per tots els difunts.

Vespra de Tots Sants,  31 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20, i en el segón toc Vol de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Tots Sants, 1 de novembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i de Nieves. El tercer  toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  

El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

L'any 2017, es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Fidels Difunts, 2 de novembre
 -Tres tocs d’avis a missa de 19 amb les campanes a Mig Vol. 

 

TRIDUO A LA MILAGROSA: “Las Hijas de la Caridad” van vindre a Moixent el 17 de gener de 1894 fins al setembre de 1999, per a atendre un llar-asil per a ancians dedicat a Sant Joan Baptiste, i després escolaritzar els xiquets més xicotets, fins que més majors ja els acollien en les escoles (en la teulada tenia la campana, que ara està en la Venta del Potro).  En està llarga presència i activitat a Moixent una de les coses de més arrelament i de major ressonància és la devoció a la Milagrosa i el Triduo que han fomentat, així com instituir les “Conferencias a San Vicente de Paúl”, i la “Medalla Milagrosa”.

Al construir de 1994-1996 la Residencia on era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asilo), es va dedicar la Residencia amb el nom de: "Residencia La Milagrosa".

L'Associació de la “Medalla Milagrosa” va començar a Moixent cap al 1913 o 1915; i el dia 10 de gener de 1991 va ser erigida com Associació.  

Un grup de dones i les Filles de la Caritat que venen a Moixent es reuneixen alguns dijousos en la Capella de la Residencia “La Milagrosa”,  a una reunió de formació cristiana i resar.  Quan naix algun xiquet les mares que volen ho presenten la Mare de Déu perquè ella els mostre el camí i els protegisca, se'ls entrega una medalla perquè el xiquet la porte sobre el pit. Durant tot el mes de maig, mes de María, es reunixen en la capella de la Residència per a oferir flors i oracions, i en el mes d’octubre mediten la Novena.  Al voltant de 40 celadores es preocupen que la Capelleta de la Milagrosa passe per les families de Moixent. Per a les comunions donen una imatge xicoteta de la Milagrosa als xiquets que han recibit per primera volta a Jesucrist en l’Eucaristia.

A més de la imatge processional, hi ha una en el pati de la Residència, altra en la gruta del Calvari (des de les altures de la muntanya ens veu i protegix a tots) i on cada diumenge del mes d’octubre es resa el Rosari.  Té un carrer dedicat (que se adorna amb banderes i colgadures), amb ceràmica de la Milagrosa, i altra en una font en el Calvari.  Segons una poesia del moixenti Gabriel Vila, la Milagrosa es patrona de la partida de Gramoixent.

El Triduo presdit per un Pare Paul es celebra en la Parròquia desde l’any 1952 (segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial) ja que en la Capella del Col·legi Sant Joan Baptiste, era reduït per a la gent.  Des de l’any 2014 el Triduo comença amb el Trasllat el dissabte, canviant la costum de divendres a diumenge.

Estos tres dies, la missa s’oferix per els socies y socios difunts de la Medalla Milagrosa de Moixent amb cants marians.  Algunes celadores al finalitzar la celebració de l’Eucaristia repartixen medalles. Al finalitzar la Missa de 12 del diumenge, es presenten els xiquets a la Verge.

Desde l’any 2012, l’Associació de Moros i Cristians que la tenen per Patrona, es porta el dissabte en trasllat la Milagrosa desde la Capella de la Residència fins a l’Església Parroquial, acompanyen a la Milagrosa els xiquets de la catequesis, alguns fidels amb flors per la Milagrosa, les Filles de la Caritat que venen per al Triduo i el Pare Paul,  les filades de Moros i Cristians i la Banda de Música “La Constancia”. La imatge permaneix en l’església parroquial fins el dia de la festa de Moros i Cristian son de nou torna a la Capella de la Residencia que porta el seu nom.

Enguany amb motiu de la pandemia del Covid-19 s’ha suspés la festa de Moros i Cristians, per lo tant el Triduo s’ha traslladat per als dies 25, 26 i 27 de novembre (este ultim dia dia es el litúrgic de la Medalla Milagrosa).

Enguany novament en els calendaris de la Milagrosa la imatge que ix es la de Capella la Milagrosa de la Residencia i baix el poble de Moixent

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.

1er dia del Triduo a la Milagrosa, 25 de de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.
 
2on dia del Triduo a la Milagrosa, 26 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.  

3er dia del Triduo a la Milagrosa, 27 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19,  amb Santa Maria Mare de Déu. 

8 de octubre de 2020

LOTERIA PER AL SORTEIG DE NADAL 2020

 Sabeu que enguany amb motiu de la pandemia, ens hem vist impedits per a oferir el servici de les Visites guiades al Campanar i en les que rebem sempre algunes aportacions voluntàries, que col·laboren al finançament de les nostres activitats.

Per a les nostres tasques d’impressió i difusió de materials entorn de les campanes també enguany ens vindria bé el suport d’uns ingressos per lotería, per a no quedar-nos només amb les quotes dels socis.

T’oferim com en els últims tres anys poder col·laborar d’esta manera participant en la lotería per al sorteig de Nadal del dia 22 de desembre. 

És el número 03123 en paperetes o decims.  Pots posar-te en contacte amb els membres de l’Associació que ja els estem distribuint o a través del correu electrónic campanersdemoixent@hotmail.com

Agraïm la teua aportació.