29 de abril de 2017

TREBALLS VOLUNTARIS (42): DURANT LA SETMANA SANTA I OCTAVA DE PASQUA 2017

Com ja son varios anys els qui vinguem col·laborant amb les tasques de preparar andes per a les procesons i disposar l’església per a les celebracions de la Setmana Santa quant arriba el final de la quaresma ens vam els  campaners per a preparar les andes i la imatge de Jesús Resucitat i col·locar-la en la nau lateral de l’església i aixi poder netejar tant les andes com la imatge.  Es va preparar l’estendard de la Cofradía la Dolorosa i preparar les barres per a la imatge de Maria al peu de la Creu.
El dilluns sant vam retirar les creus dels altars laterals i la Creu Parroquial, el dijous sant per el mati vam cobrir la imatge del Crist del Perdó que està en el Presbiteri amb dos teles de color morat. 

Vam preparar el Monument disposant la flor i neteja de la Capella del Santíssim.  Al acabar la missa del dijous Sant vam llevar el mantel del Altar Major.

En les procesons vam estar apartant els bancs de una nau per a poder pasar les imatges.
Vam disposar la imatge del Crist de l’Agonia per a l’Adoració de la Creu el Divendres Sant.  Enguany de nou, vam portar a l’Església el Lignum Crucis per a col·locar-lo amb un suport en el presbiteri i acabada la celebració de la Mort del Senyor el vam portar de nou al Museu
.
El dissabte Sant per el mati, com els últims anys, vam dedicar tot el matí a llevar la flor de les andes de les imatges i del Monument i col·locar-les en el Presbiteri per a la Solemne Vigilia Pasqual.  Es va disposar el Ciri Pasqual, el foc, l’Aigua per a beneïr, les candeles,… es va llevar la tela al Crist del Perdó, vam tornar a col·locar les creus en els altars laterals així com la Creu Parroquial en la Capella del Santíssim…

El dijous de l’Octava de Pasqua de nou ens convocarem per abaixar les andes amb la imatge del Resucitat del Presbiteri a la nau lateral, i preparem el Pal·li per a la processó de “Combregar d’Impedits” per al dia de Sant Vicent Ferrer, tasca que requerix de varies persones perquè s’han de col·locar en el suport les dos primers barres metàl·liques que sostenen la faldeta que porta l’escut de Moixent per a eixir al càrrer i després col·locar les altres barres.
Al col·locar els confrares la imatge de Maria al peu de la Creu al seu lloc, així com el sagrari de metal, es va colocar el conopeo de color blanc, així com guardar el estandard de la Dolorosa.

El passat diumenge es va baixar la imatge Sant Vicent Ferrer per a la seua solemnitat i al acabar esta es va tornar al seu lloc.
També apunt de començar el mes de maig, mes de Mare de Déu, vam col·locar el estandard de la Puríssima davant del seu retaule.

Amb el pas dels anys anem adquirint practica y ens resulta més fácil, amb moments divertits compartits no sols els tocs manuals de campanes sino també la col·laboració amb la nostra parroquia.

27 de abril de 2017

PRÓXIMAMENT

1- El mes de maig és el mes de Maria, per això en Moixent de dilluns a divendres en les misses és resara el “Magníficat”, i cantaran cants dedicats a la Mare de Déu, i unes oracions en la Residencia.  En Vallada en l’ermita del Divi Jutge tots els dies amb lectures, rosari, i oracions devocionals,

2- El dia 3, es celebra en alguns llocs la Benedicció dels Termes.  En Vallada en la capella de la Santa Creu, benedicció dels termes i en la Torreta de Canals festa. 

3- El divendres 5 de maig, primer divendres de més dedicat al Sagrat Cor de Jesús.  Al migdia i en el primer toc de missa Vol de la campana que te dedica per a recordar-ho, i en el moment de l’Exposició es fara el toc d’Exposició del Santíssim.

4-  El dia 7 de maig, és compleix el X aniversari de Campaners de Moixent. 
 Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 17 a 18:30hs.

5-El dissabte dia 13 tindra lloc en Moixent el "I Encuentro del tambor i el bombo" que a organitzat la "Cofradía Santo Sepulcro".

6- El segon diumenge de maig, dia 14, es la Mare de Déu dels Desamparats (Patrona de la Comunitat Valenciana, i de la Ciutat de València).  En Moixent volteig de la campana Santa Maria Mare de Déu.   Voltejos de Campanes en la Catedral de València i en la processó de Vallada.

7- El dia 15 dia litúrgic de Sant Isidre Llaurador. Volteig de la campana que té dedica i que engunay complix 225 anys.

8- El 17 de maig, festa de Sant Pasqual Bailón, festa en Genovés, les campanes d’este poble de la nostra Comarca, voltejaran en el seu honor.

9- En Moixent el diumenge 21, celebració a les 11:30 de la Renovació de les promeses baptismals dels xiquets i xiquetes que van a comulgars els diumenges següents.  Volteig de 3 campanes.   En Llanera de Ranes, celebren a la seua Patrona la Mare dels Desemparats, Voltejos de Campanes.  En Atzeneta d'Albaida solemnitat de la Mare de Déu.  Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 17 a 18:30hs.

10- El dimarts dia 23 de maig es el 94 aniversari de la Benedicció de la campana Nieves.


11- El dia 28 es la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. En Moixent, 1er torn de comunions, la vespra i dia, Volteig de cinc campanes.  Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 17 a 18:30hs.

22 de abril de 2017

AGENDA 2017: SANT VICENT FERRER I MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS

SANT VICENT FERRER: La festivitat de Sant Vicent és el 5 d’abril, dia de la seua defunció.  No osbtant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat en el Regne de València, al dilluns següent a l’octava de Pasqua. Es el patró principal de la Comunitat Valenciana. 

En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies està l’imatge de Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri, amb dos ciris (està imatge va ser portada en la Revista de la Junta Central Vicentiana l'any 1994).   En Moixent té un carrer que porta el seu nom, en la Capella de la Residencia hi ha altra imatge i en la Casa Rabosa hi ha una Cerámica representant al Sant valencià del ceràmiste Francesc Tos.   El Retaule on ara està la Soledat estava dedicat a Sant Vicent Ferrer amb la seua imatge fins que l’any 1944 es va regalar a la Parròquia la Soledat.

Com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, és a dir, es porta la comunió als malalts i impedits que no poden anar a l'església, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sagrament baix pal·li, acompanyat del Ajuntament que paga el servei de la Banda de Música “La Constancia”.

L’església en la Pasqua, vol que participem de la Comunió.  Portar la comunió als impedits no significa que se li administre l’unció dels malats. En contra del que la gent pensa, això no comporta res greu, simplement que s’està malalt o impedit, i la Parròquia va a portar-li el Senyor a sa casa.  No és motiu de pena, sinó d’alegria. S’ha creat un ambient tant fúnebre que els impedits i maltats no volen recibir al Senyor.
El Rector ho fa cada primer divendres de mes, però el dia de Sant Vicent és diferent.  A més ix el Copó amb la Comunió per als malants i no com el dia del Corpus Christi que ix la Custodia, per tant es un fet unic durant tot l’any. 

Com l’any passat s’ha optat per traslladar la processó a les 10:30 per a que no siga tant mati, i si hi ha malalts e impedits que volen comulgar tingen més facilitats.  Abans a les 10 hores es celebrara una misa.   El itinerari previst es: eixida de l’església, carrer Sant Bárbera, Sant Francesc, als quatre cantonts, General Cirugeda, Sant Albert, Av. Guerrer de Moixent,  Plaça Major, Màrtirs fins a l’església.

El Rector anuncia en les misses el recorregut de la processó dels combregars, la Policia local co·labora en el transcurs de la processó. Els veïns engalanen els carrers amb plantes, colgadures i teles als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens.  

El Rector amb el copó que conte les formes sagrades, entra a la casa del malalt per a que prenga el combregar.  Aquest moment és tan solemne que, que els acompanyats, amb el ciri a la mà, és detenen, i la banda de Música, que tanca la processó toca l’Himne Nacional.  Al finalitzar la processó amb unes breus paraules del Rector dona la Benedicció i agraïx la participación, motivant la processó explicant el seu significat donant suport als impedits i felicitant als que porten el nom de Sant Vicent.  Després es fa altra missa en honor a Sant Vicent Ferrer, i que és fan algunes parts de la missa en valencià per ser un Sant valencià i universal, que va estar molt prop de Moixent (com per eixemple en la Torreta de Canals) i possiblement pasaria per el poble.

Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sagrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, dita campana és fa sonar amb més freqüència.

Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), 24 d’abril
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 10:30, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu a l’eixir el Santíssim Sagrament del  Temple Parroquial
• Durant la processó Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu, al pujar la Creu Parroquial per el carrer  Màrtirs.

- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS: Tot el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, però a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València: la Mare de Déu dels Desamparats, festa profundament valenciana. 
  
En l’Església de Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.   Es preocupen del bon estat i dignitat de l'altar una família de Moixent. En el Retaule hi ha una imatge que es va beneir el dia 9 de setembre de 1956 regalada a l’Església per: Jesús Sancho Carreres, Miguel Sancho Carreres i fills de Josefina Sancho Carreres, recuperant així l’imatge que és va cremar en la Persecució Religiosa.  Està imatge de la Geperudeta està fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.   És la segon campana seguint a la del Titular en pes, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu Anagrama a més de altres tres imatges més de Maria de Moixent. 


La imatge de la Mare de Déu dels Desamparats, la Pelegrina  que presidix els actes allà on és sol·licitada com va ocórrer a Moixent els dies 13 i 14 d'agost del 2011.
En la plaça de l’església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.
Campaners de Moixent baixem l’imatge de la Geperudeta del Retaule on està al Presbiteri per a per a la Festa.

Mare de Déu dels Desamparats (Patrona de la Comunitat Valenciana), 14 de maig
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.

20 de abril de 2017

LES REGINES DE FESTES DE MOIXENT I VALÈNCIA DE 2016 EN EL CAMPANAR

Durants els assatjos per a les misses de les festes Patronals, Felipe va proposar a les Regines i Dames d’Honor el pujar al campanar en les “Visites Guiades al Campanar” i deixar constancia d’eixa visita en el nostre Llibre d’Honor de l’Associació Campaners de Moixent.   Elles amb molt de gust van aceptar però durant la setmana de festes Patronals eren tants els actes que no van poder pujar.  Però des de llavors han buscat una data per a coincidr i poder pujar al campanar. 

El Divendres Sant aprofitant la nostra presència en l’Església Parroquial amb motius dels actes de la Setmana Santa al migdia les Regines de Moixent i de València Laura i Alba, acompanyades per les seus dames d’honor Celia i Maria, i  Gemma (Cristinano va poder estar), van visitar la Sala de les Campanes.  Van anar amb molta alegría, amb les seus respectives bandes acreditatives del seu Càrrec, i amb viu interés per conéixer les nostres campanes i la Matraca en el dia del seu major protagonisme perque ja al amaneixer va trencar el silenci de Moixent amb sons discrets sense la brillantor de la campana per a convocar al Via Crucis. 
Les campanes van resultar facils d’identificar, perquè elles mateixes les van nombrar pel seu nom “Esta és Sant Pere, esta S.Relíquies, Santa Maria Mare de Déu…”.  A continuación es va fer l’explicació de cada una de les huit campanes i la Matraca.
És una satisfacció que visiten en la seua condició de Regines i Dames d’Honor la Sala de les Campanes, també com a signe de gratitud a la seua funció durant les festes Patronals durant segles. 
Ja en la sagristia amb gran amabilitat van aceptar escriure una dedicatoria en el “Libro de Honor.  Firmas con motivo de la visita a la Sala de las Campanas”, amb el text que transcrivim:
“14 – abril -  2017
En aquest any que vivim el càrrec de Regines de Moixent i València i dames d’Honor, hem tingut l’oportunitat de disfrutar de molts esdeveniments importants del nostre poble.  Pujar els escalons del campanar, visitar la sala de les campanes i admirar-les una per una ens ha fet reviure la nostra experiencia de festes.  Vore el nostre poble i els seus termes des dels ventanals ens ha fet molta il·lusió, tant com escolar les explicacions del guía, Felipe.
Que no es perden mai les costums del nostre poble.  Moltes gràcies per mantindre-les.
Amb molta estima de la cort d’Honor 2016
Regina de Moixent Regina de València
Dames d’Honor de Moixent  Dames d’Honor de València”. 
Gràcies per la visita al campanar de Moixent i per l’interès de conéixer les campanes.

18 de abril de 2017

EL CANAL DE YOUTUBE DEL PRESIDENT DE L’ASSOCACIÓ JA TE MÉS DE 278.900 REPRODUCCIONS

El canal de YouTube de Felipe Sanchis (www.youtube.com/user/felipesanchis) ja te en els 79 vídeos que formen part d’este canal, més de 278.900 reproduccions de vídeos des de la seua creació el 18 de març de 2008.  El dia 2 de desembre de 2012 en l’anterior web vam fer un article dient que tenia més de 50.000 reproduccions.  En una publicació en esta mateixa web el 9 de gener de 2015, dit canal de youtube tenia més de 151.100 reproduccions de videos.
Son videos de Tocs i Voltejos de Campanes de Moixent, manuals i mecanics, i també d’altres pobles de la Comarca “La Costera”, també en els altres campanars amb motiu dels encontres de Campaners, així com reportatges o entrevistes en la TV Comarcal, Mk Localia, Canal 9, a més de dos noticies sobre Festes de Sant Pere Apòstol i les dedicades al Santíssm Crist del Mont Calvari i les Santes Relíquies en la Televisió Comarcal, entrevistes sobre la restauració de les dos cúpules de l'església i la restauració de la Sarga del Reliquiari, dos vídeos sobre la Benedicció de les Campanes i la varios videos sobre la Matraca...
També esta el video del reportatge de les campanes que va emitir La 1 de TVE en el programa “Aquí la Tierra” recentment.
També panoràmiques desde lo més alt del campanar, des de la creu de la Cúpula; vistes des de l’antena de l’ombria de bellus, el picaio de Moixent, l’alt de la Creu de Vallada…; de les inaguracions de les campanes de Moixent i Vallada respectivament, la processó del Sant Soterrament de Moixent l’any 2012, la 1ª visita a Moixent de la imatge de la Mare de Déu dels Desamparats en 2011, la Misa del I Festival de Folklore de la Comunitat Valencia que es va celebrar en agost de 1984 en Moixent, així com la Misa de la Coronació Canónica de les Santes Relíquies el dia 24 de setembre de 1989.

Els vídeos poden ser consultats també a través de la secció de vídeos de la página web de l’Associació, i del canal de Felipe Sancis del portal de Youtube.

No están dos entrevistes sobre la campana Sant Jaume i les Visites Guiades al Campanar que están en el canal “PortaldeXativa”.
i en el canal Mk Localia TV
https://www.youtube.com/watch?v=x5oIuemexQY&t=55s, 43 reproduccions

12 de abril de 2017

APUNTES SOBRE LA SEMANA SANTA Y ASOCIACIONES DE LA PARROQUIA (3)

COMO CELEBRA MOIXENT LA SEMANA SANTA

Cuaresma es un tiempo de cuarenta días y comienza en el Miercoles de Ceniza por no se cuentan los domingos, es un tiempo que prepara a los fieles en la Semana Santa los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Quema de la palmas para el Miércoles de Ceniza
Durante este tiempo penitencial como signos visibles: el conopeo del Sagrario de la Capilla del Santísimo se cambia al color morado, se quita de la vista el Cirio pascual, la Casulla para la cuaresma es morada, el cáliz para celebrar la misa es diferente y se cambia el mantel del Altar Mayor por otro.  También los candelabros del Altar en vez son dos, en vez de seis.  El presbiterio no tiene flores ni adornos.
La Ceniza que se impone a los fieles, se obtiene quemando de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior.

En los viernes de Cuaresma y también los Domingos por la tarde se reza el Via Crucis siempre a las 16hs, a veces se reza en la Iglesia y otras veces en el Calvario y el viernes después del Via Crucis se celebra la Misa.
Indicada la estación y una breve meditación, los fieles cantan las estaciones siguiendo los versos y una melodía muy antiguas.  Ellos mismos entonan la estación y otros cantos que lo acompañan.  Semanas antes a la Semana Santa las Cofradias y también la Parroquia han distribuido el programa de actos a celebrar.  Todos esos actos asi como los carteles que los anuncian lo organizan la “Junta de Setmana Santa de Moixent”, fundada en el año 1985, donde están integradas las Cofradías: Jesús Nazareno (1953), Dolorosa (refundada en 1987, y fundada con el nombre de “María al pie de la Cruz” en 1954), Santo Sepulcro (El Reglamento data de 1912), y la Soledad (según tradición oral se fundó al mismo tiempo que la del Santo Sepulcro); y la Hermandad Cristo Crucificado (1991), junto a los cofrades en sus distintas vestas, estandartes, bandas de tambores que con ilusión desde meses antes de la Cuaresma se reúnen para ensañar, también destacar la labor de los portadores de las andas para las procesiones, así como a los arregladores.   Los Romanos también ensañan unas semanas antes sus rítmicos movimientos para custodiar la imagen de Cristo Yacente

Para la Semana Santa algunos balcones de las casas aparecen engalanados con colgaduras de las imágenes del Santísimo Cristo del Monte Calvario, Santo Sepulcro, Soledad, Jesús Nazareno (colgadura realizada este año 2017), incluso colgaduras de las Santas Reliquias y de San Pedro Apóstol y algún niño Jesús.
El domingo anterior a Domingo de Ramos (el V Domingo de Cuaresma) una personas van a Elche a recoger las palmas para el domingo siguiente, para que los Cofrades las recogan y vender en el mercado.

El Viernes anterior a Domingo de Ramos, llamado también Viernes de Dolor la “Hermandad Cristo Crucificado” realiza un Via Crucis por la noche recuperado en el año 2012 tras unos años sin hacerse.


DOMINGO DE RAMOS: La liturgia comienza con la bendición de palmas y ramos de olivo.  Los Ramos son signo de la participación gloriosa en el rito procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías y Señor, que va camino a la muerte por la salvación de todos los hombres. 

En el año 1953 se celebraba la Bendición según la Revista “Aleluya” delante de la puerta de la Iglesia, años más tarde en la calle “La Milagrosa”, luego en la puerta del Museo Padre Moreno, y desde el año 1989 en el balcón de la Cooperativa del Campo San Pedro Apóstol en la Plaza de la Hispanidad (Antigua Plaza del Convento).  En el año 1957 se funda la Cofradía “Jesús triunfante en Jerusalén” pero no cuaja más años. Siendo Párroco D.José Pellicer después de la Misa Inaugural se realizaban los traslados de las imágenes de Jesús Nazareno y la Soledad a los domicilios de sus respectivos presidentes hasta el año 1960.
Durante algunos años hasta el 2003 se hacia una Tamborada en la plaza mayor por parte de las bandas de tambores de las Cofradias.  Desde el año 2014 se hace el Sabado Santo después de la Vigilia Pascual.

Antes de la bendición, como en todas las procesiones, las bandas de tambores realizan un pasacalle por los varios de Moixent previamente distribuidos.
El color de este día es el rojo, que representa Jesús  camino de la Pasión del Señor (el rojo es el color de reyes y de la sangre), celebrándose estos dos en este día. 
En el balcón de la Cooperativa del Campo, en la Plaza de la Hispanidad, el Sacerdote da la bienvenida y se reza un responso por los Cofrades mencionados de uno en uno que han fallecido desde el Domingo de Ramos anterior hasta ese dia.  Se lee el Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén.  A continuación se bendicen, con un romero propio de la sierra de Moixent, las palmas y ramos de olivo y laurel que llevan los fieles en sus manos.  Una vez se han bendecido las palmas y ramos, comienza la misa con la procesión litúrgica del domingo de ramos, y que rememora la entrada triunfal del Señor en la ciudad de Jerusalén. 
Al llegar al templo parroquial, el sacerdote continúa la misa dentro de la Iglesia.  A partir de aquí la temática cambia y pasa de una celebración gloriosa (Bendición y procesión de ramos) a la misa de Pasión, se cambia la alegría por el dolor y la tristeza.  Se leen las dos lecturas y el salmo correspondientes al domingo de Ramos, todas ellas, enfocadas a la Pasión del Señor.  El Evangelio que se lee este día es la Pasión del Señor, que se suele dramatizar, para dar mas énfasis por tres personas.  El sacerdote hará de Jesús, y un grupo de Cofrades interpretan diferentes personajes.  Una vez llega el momento de la Crucifixión de Jesús las personas se ponen en pie y cuando llega el momento de la muerte del Señor, todos los fieles, incluso el sacerdote y lectores se arrodillan en silencio. 
La misa es en sufragio de los cofrades difuntos.

Están presentes las Autoridades Municipales, Banda de Música (desde los año 1990 participa en la procesión), y una gran multitud de Cofrades con sus vestas y estandartes, las bandas de tambores, y fieles rodeados de niños llevando palmas de Elche o ramas de olivo y laurel de Moixent.
La Cruz Parroquial esta con unas ramas de romero.  Algunas Cofradías llevan el capirote sobre la cabeza, otras no.  La orden de la procesión litúrgica es primero el Estandarte, la banda de tambores y después los cofrades.


LUNES, MARTES Y MIERCOLES SANTO: Son días propicios para acercarnos al Sacramento de la Confesión.  Los tres días que van hasta el Jueves Santo pertenecen al tiempo cuaresmal, pero están caracterizados por los últimos advenimientos de la vida del Señor. 
Estos días se solía hacer la Sarpasa,  salían recorriendo las calles del pueblo el Sacerdote y el Vicario por separado, revestidos de roquete y acompañado de los acólitos y jóvenes con mazos de madera que golpeaban sobre tierra o bordes, yendo por las casas el sacerdote bendiciendo agua y sal, dando la bendición pascual.  Durante algunos años se hacía el martes y algunos años acompañados del lunes y otros el miércoles.  Se bendecian las casas y familias anunciando las fiestas del Triduo Pascual invitándolos a participar.
Según la Revista “Aleluya” del Archivo Parroquial de 1953 a 1960 el lunes se hacia el traslado de la imagen de la Soledad del domicilio del Presidente a la Iglesia, y el martes el traslado de la imagen de Jesús Nazareno del domicilio del Presidente a la Iglesia.
Durante algunos años también se hacia la Salpasa el martes y otros años acompañados del lunes y otros el miércoles.

Estos tres días al acabar la Misa de 19:30 se realiza el toque de “Confesar” con la campana dedicada a Jesucristo: “Sagrado Corazón de Jesús-Santísimo Sacramento”.  El toque resulta agudo por ser una campana de pequeñas dimensiones, pero tiene la ventaja que la ejecución del toque es peculiar e inconfundible. 

Desde 1991, el miércoles Santo se realiza el traslado de la imagen de Cristo Yacente de la Cofradía Santo Sepulcro. Al llegar a Moixent la imagen en 1991 la llevaron a la Capilla de las Santas Reliquias (Museo Padre Moreno) de allí partió el primer traslado a brazos, tras la Semana Santa volvió por unos meses de nuevo al Museo Padre Moreno, estuvo un par de años en el almacén de embotellar vino en la calle Ramón y Cajal, luego en la calle Poeta Gabriel Vila, y  desde el año 2002 el traslado se realiza desde casa del domicilio del Presidente a la Iglesia Parroquial.  Se invita a las demás Cofradías y Hermandad también. La Banda de tambores de la Cofradía Santo Sepulcro realiza el pasacalle y pasando por la Casa Abadia (donde están preparados los Romanos) se añaden a la banda de tambores.  El orden del traslado es primero el Estandarte, Cofrades, la imagen y la banda de tambores.   La imagen se coloca delante del Retablo de Santa Teresa de Jesús.

Durante estos días, se tiene costumbre los miembros de las Cofradías preparar las andas e imágenes para procesionar, la imagen de la Soledad se coloca delante de su Retablo, la imagen de Jesús Nazareno entre la imagen de la Soledad y la entrada a la Capilla del Santísimo y la imagen de María al pie de la Cruz delante del Retablo de la Virgen del Rosario, estas tres imágenes en la nave de la parte izquierda según se entra a la Iglesia.
Campaners de Moixent se encarga de preparar una semana antes la imagen de Cristo Resucitado con sus andas para procesionar que se coloca delante del Retablo de la Virgen de los Desamparados, y colaborar en trabajos necesario para la celebración como preparar el Monumento, se quintan  las cruces de los altares laterales y la Cruz Parroquial. Se prepara la Capilla del Santísimo para bajar la imagen de María al pie de la cruz, quitando el conopeo del Sagrario, el mantel del altar adosado al Retablo y candelabros, y los bancos


JUEVES SANTO: En este día la Iglesia católica conmemora la Ultima Cena del Señor: Jesucristo se reúne con sus Apóstoles e instituye el Sacramento del Orden y la Eucaristía, y el lavatorio de los pies por Jesús.  Acontecimiento que también se celebra de una manera más festiva y fuera de la Semana Santa, en el día del Corpus Christi.  Desde hace unos años, la Iglesia celebra el día del Amor Fraterno.
Por la mañana se preparan las flores en las andas de las imágenes, incluyendo la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario en la Ermita, que se pone en las andas un dia antes.

Misa vespertina de la Ultima Cena: en esta tarde, que es cuando acaba el tiempo de la Cuaresma, se da comienzo al Triduo Pascual que culminara en la Vigilia Pascual que conmemora la Resurrección de Jesucristo.  Se celebran dos misas: una a las 17 horas, y otra más solemne en la que están presentes miembros de las Cofradías y Hermandad a las 18:30hs, esta celebración también se hace presente el Coro Parroquial, acompañando con cantos enfocados a la institución de la Eucaristía, porque esta a punto de celebrarse uno de los momentos más importantes del año litúrgico: la Institución de la Eucaristía y el Mandamiento del Amor.
Al comienzo de la celebración, el sagrario esta vació y con la puerta abierta.  El Altar Mayor, donde se celebrar la Santa Misa se adorna con cirios y sin flores hasta la Resurrección. El color de esta celebración es el blanco eucarístico, substituyendo al morado cuaresmal.  Para este día no se enciende la luz del titular. 
Se canta el Gloria, al que se une un Volteo de Campanas, después del Gloria las Campanas ya no vuelven a sonar porque la Iglesia entra en silencio por la muerte de Cristo, ni tampoco se voltea al mediodía del viernes y sábado santo la campana de la Ermita del Calvario.
La celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio, y con una gran solemnidad, en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de la tristeza por lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde del Jueves Santo con el prendimiento y juicio de Jesús.
Una vez se ha repartido la Comunión como de costumbre, las formas sobrantes se colocan en el Copón grande pues a de haber bastantes para el dia siguiente porno se se celebra la misa.  Se adora el Santísimo Sacramento en el Altar Mayor, mientras se entona el Pange Lingua y después de una oración se traslada desde el Altar donde se ha celebrado la Misa en procesión por el interior de la Iglesia, al “Altar de la reserva” o “Monumento” que se coloca para esta celebración en la Capilla del Santísimo, por el hecho que en la celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía.  Un acólito enciende un cirio que se tenía preparado y acompaña al sacerdote que lleva el Copón, y el cirio lo deja en la lámpara del Santísimo en la Capilla, el sacerdote deposita el Copón con el Santísimo dentro del sagrario de la reserva. No se da la bendición con el Santísimo ni se rezan alabanzas, se queda unos minutos orando en silencio.  Para finalizar los oficios, se cierra la puerta del sagrario de reserva, genuflexión y se retira a la sacristía en silencio acompañado de los acólitos, mientras comienza a sonar por primera vez la Matraca, que sustituirá durante el Triduo Pascual a las campanas. Esta reserva recuerda la agonía y oración en Getsemaní y el prendimiento de Jesús, y por eso los sacerdotes celebrantes de los oficios piden que velen y oren con El, como Jesús fue a pedir a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní.
Al acabar la celebración se cubre con una tela morada la imagen del Santísimo Cristo del Perdón que está en el presbiterio, y se quita el mantel del Altar Mayor.  La cruz parroquial se cubre con una tela morada hasta la Vigilia Pascual.
Al estar las imágenes de Semana Santa en las naves de la Iglesia, personas piadosas acuden para acariciar las tallar y tocarlas además con prendas de ropa con el deseo de llevar para otros momentos el tacto de las imágenes.
Durante la noche se mantiene la oración del Santísimo en el “Monumento” quedando allí el Santísimo hasta la celebración del Viernes Santo.

Siendo Párroco D.José Pellicer los acólitos iban con una matraca de mano de madera, rectangular, con hierros adosados que al moverla producían un sonido fuerte, recorriendo las calles del pueblo haciendo oír en los toques respectivos a los vecinos diciendo “1er toc per a l’ofici, 2on toc per a l’ofici, 3er toc per a l’ofici”.  Desde el año 2012 se hace sonar manualmente una Matraca en forma de cruz griega, instalada en la Sala de las Campanas, que tiene grabados las iconografías en una parte referentes al Titular de la Parroquia (las llaves y la tiarra papal y la inscripción “Tú es Petrus”), la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario, el Anagrama de Campaners de Moixent y las efigies de cada Cofradía y Hermandad de Moixent.

Por la noche está la procesión del Silencio, rememorando la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas y la captura de Jesús. 
Según la Agenda Parroquial en el año 1943 dice “A las 9 la procesión Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores, llegados a la Iglesia Sermón de la procesión con manteo y estola morada al sermón con roquete y estola morada”.  Esta imagen de la Virgen de Dolores es una pequeña imagen que en la actualidad se encuentra en una casa de la calle mayor, como veremos en el Domingo de Resurrección en la Agenda de este mismo año dice que es de “Alfredo Gassó”, mide hasta la cabeza 90 centímetros, con la aureola y cruz 118’5cm y de ancha 69cm.  Hasta ese año salía en procesión el Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección
En la Agenda Parroquial de 1944  se refiere a una procesión con las imágenes del Nazareno y la Soledad cantando el Párroco y Vicario con las cantoras el Misererere Mei Deus, y al finalizar la procesión predicación desde el púlpito.  De 1956 a 1967 la procesión se realiza el Miércoles Santo y después se dejo de hacer y se desconoce que año se incorporo de nuevo.  La imagen de María al pie de la cruz también estuvo unos años sin procesionar por no haber suficientes cofrades de la Dolorosa.

Para esta procesión y al día siguiente en el Vía Crucis hasta el Calvario, delante de la imagen de Jesús Nazareno va una persona vestida de nazareno llevando la cruz a cuestas, cumpliendo así una penitencia, o que ha ofrecido durante una enfermedad o una promesa.  El orden la procesión es primero los cofrades seguidos de las Bandas de Tambores.  Salen las imágenes de Jesús Nazareno, María al pié de la Cruz y la Soledad.


VIERNES SANTO: Este dia se recuerda la Muerte de Jesucristo.  La Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de comer carne como penitencia.  El Viernes Santo es el único día del calendario litúrgico católico donde no se celebra la Misa, como duelo por la muerte del Señor.  Las campanas permanecen en silencio, siendo substituidas por matracas de madera.  Tampoco suena el órgano excepto para marcar el tono y se evita el canto polifónico.

Vía Crucis: Según está anotado en la Agenda Parroquial de 1944  se hacía “A las 6 el Vía Crucis en el Calvario…. Nazareno y Soledad en procesión bastante numerosa, desde la Iglesia se va cantando el Miserere Mei, el Sr.Vicario detrás del Nazareno y el Sr.Cura detrás.  Se termina el Vía Crucis dentro de la Ermita en la Madre llena de Dolor… y se regresa por el mismo sitio rezando el Rosario llegamos a la Iglesia a las 7”.
La Imagen del Santísimo Cristo salía estaba en el Retablo que tenia dedicado en la Iglesia (actual S.Antonio de Padua) hasta el 29 de marzo de 1953 en que se subió a la Ermita. Desde ese año la imagen se bajaba privadamente en Semana Santa y salía en la procesión del Silencio y subía el Viernes al Calvario y tras el Vía Crucis se quedaba en la Ermita.   Por eso, tanto en Semana Santa como en las fiestas Patronales la imagen esta delante del Retablo de San Antonio de Padua. 

Después de salir las Cofradías y Hermandad de la Iglesia tiene lugar en la Plaza Mayor el Encuentro de Amargura con las imágenes de Jesús Nazareno y la Soledad, hasta este momento el Párroco va detrás de la imagen de Jesús Nazareno.  Hasta el Calvario el Sacerdote va detrás de la imagen de la Soledad rezando el Rosario. En el recorrido del Calvario se rezan las catorce estaciones del Vía Crucis por megafonía pública para que todo el pueblo rece.  Al llegar a la plaza de la Ermita y desde que se fundó la Hermandad Cristo Crucificado en 1991 y al son de una “saeta” sale la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario que se incorpora a la procesión hasta la Iglesia.  De esta manera procesiona junto con las demás imágenes por la tarde en la procesión del Santo Entierro y luego regresa a la Ermita que tiene dedicada privadamente.

La orden de la procesión es primero los cofrades y luego la banda de tambores.
Cuando ha llovido el Via Crucis se reza en la Iglesia Parroquial a la misma hora, se colocan las imágenes de Jesús Nazareno y la Soledad en el Presbiterio.   Y a media mañana si no llueve se suele bajar en procesión la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario.

Tras el Via Crucis hasta la procesión del Santo Entierro los Romanos, que desde el año 1953 de nuevo, actúan en número de nueve con su capitán y cada media hora más o menos, con movimientos rítmicos efectúan relevos custodiando la imagen de Cristo Yacente

Por la tarde se celebra la Hora Santa delante del Monumento y el Oficio de la Muerte del Señor a las 18horas.  El sacerdote viste con ornamentos de color rojo, en recuerdo de la sangre dada por Jesucristo en la cruz.  El Templo, antes de iniciar la celebración se presenta a media luz.  El Altar Mayor sin manteles ni adornos, mientras que a un lado de éste, ha de disponerse un pedestal para colocar en él la Santa Cruz que será ofrecida a veneración. A la vista de los fieles en esta celebración está el Lignum Crucis que de normal esta en el Museo Padre Moreno, regalo de la Emperatriz María de Austria al Padre Moreno.
El comienzo de la celebración es en silencio.  El sacerdote se postra ante el Altar con el rostro en tierra, recordando la agonía de Jesús y los fieles se arrodillan en silencio unos instantes.  El Sacerdote se levanta y se dirige al lugar previsto donde reza una oración, (a manera de oración colecta).
Se proclaman dos lecturas, y el relato de la “Pasión según san Juan” en la que participan personas leyendo el papel de Jesús (por el sacerdote), el cronista por una persona y el Sanedrín y otras personas, por otra persona.  La homilía es algo más breve de lo habitual a causa de lo largo del evangelio.
En la veneración del Árbol de la cruz el sacerdote junto con dos personas que llevan unos cirios alza la cruz tapada con una tela roja y la va destapando mientras canta una aclamación tres veces hasta quedar totalmente descubierta la cruz, luego el sacerdote besa la cruz y los fieles.  Los dos cirios blancos son colocados delante de la imagen del Cristo de la Agonía.  Mientras se adora la cruz, se cubre el Altar Mayor con un mantel y se colocan otros dos cirios blancos sobre dos candelabros.

Acabada esta parte la imagen del Cristo se deja en el pedestal preparado y el celebrante invita a rezar el Padre nuestro, se omite la paz y se reza el Cordero de Dios para proceder a distribuir la comunión a los fieles con las Sagradas formas reservadas en el monumento el Jueves Santo. Al llevar el Sacerdote el copón, el acolito que le acompaña lleva un cirio que el día anterior dejó en la lámpara del Santísimo.  Al acabar la Comunión, de nuevo,  se quitan los cirios y el mantel del Altar Mayor. El Oficio finaliza en silencio.

Minutos más tarde esta la procesión del Santo Entierro, donde participan las Autoridades, Banda de Música y las Cofradías y Hermandad.  El Sacerdote va detrás de la imagen del Cristo Yacente ya que es la procesión propia.  Las Autoridades y Banda de Música van detrás de la imagen de la Soledad.  El orden de la procesión es siguiendo los Estandartes primero los tambores y luego los Cofrades.
Procesionan las imágenes
Jesús Nazareno del escultor mogentino Virgilio Sanchis Sanchis del año 1943.
Santísimo Cristo del Monte Calvario, del escultor Enrique Bellido en 1941.
María al pié de la Cruz, del escultor Enrique Bellido en 1943.
Cristo Yacente realizado en Madrid en 1991, propiedad de la Cofradía S.Sepulcro.
Soledad, del escultor mogentino Virgilio Sanchis en 1944.

En la agenda Parroquial de 1943 dice “llegados a la Parroquia se quita la capa y en alba predica.  Después se pone la capa y se dan tres vueltas por el claustro, y a la tercera se coloca en el nicho.   Oración e incienso el Sr.Cura lo coloca sobre la mesa”.

La procesión hasta el año 1990 procesionaba la bella imagen de Cristo Yacente de 1941 de Enrique Bellido sobre un lecho sepulcral y al fondo un enrayado y un cáliz. En la agenda parroquial del año 1944 se dice “Después del sermón se pone la capa el Sr.Cura y se darán tres vueltas por el claustro y a la tercera el Sr.Alcalde coloca el Cristo en el nicho, después incienso y oración”. Al entrar en la Iglesia los Romanos se colocaban en el pasillo de la nave central, pasaba el Cristo Yacente, se ponía una mesa delante del Retablo del Corazón de Jesús, la donante de la imagen la cogía y se la entregaba al Alcalde y este decía "Misericordia, Señor", y el pueblo contestaba "Misericordia", y el Alcalde colocaba la imagen en su hornacina. La Cofradía Santo Sepulcro decidió hacer otra imagen de Cristo Yacente que salió por primera vez en el año 1991.  En algunos años lo han custodiado en la procesión agentes de la Guardia Civil.


SABADO SANTO: Es un día de luto, de silencio y Soledad de la Virgen, de oración acompañando a María en su soledad y esperando con ella el momento sublime de la Resurrección.  Hoy la Iglesia se abstiene absolutamente del sacrifico de la Misa.  La Sagrada Comunión solo puede darse como Viático.  No se concede celebrar el Matrimonio, ni administrar otros sacramentos, a excepción de la Penitencia y Unción de los Enfermos.
Por la mañana se prepara la Vigilia Pascual, la celebración más importante de todo el calendario cristiano, que conmemora la Resurrección de Jesús, adornando el Presbiterio con flores de las andas que han procesionado, se descubren las cruces de los altares de los retablos laterales, se quita la tela morada que cubría la imagen del Cristo del Perdón, se preparan las candelas y el Cirio Pascual que se enciende en la Vigilia Pascual que es nuevo precisamente en esta ceremonia substituyendo al del año anterior.

VIGILIA PASCUAL. Una vez ha atardecido tiene lugar la celebración más importante del año, que incluye el ritual símbolos de la luz y el agua: la Vigila Pascual, para facilitar la participación en la celebración como se demostró desde el año 2013 es a las 19:30hs.

El sacerdote está revestido de ornamentos blancos en señal de alegría por la resurrección del Señor.  Empieza la Vigilia con el templo completamente a oscuras, solo las primeras luces de debajo de la cúpula, se bendice el fuego y de ahí se enciende el cirio pascual.  El cirio que se encenderá hasta el domingo de pentecostés (cincuenta días), en los Bautismos, Confirmaciones y Entierros a lo largo del año.
Luego del Cirio pascual se encienden las candelas. Mientras el Sacerdote entona “Luz de Cristo” y se encienden las luces de las naves y los focos del Presbiterio.  Se coloca el Cirio en su lugar habitual, junto a la Pila Bautismal y el Sacerdote entona el Pregón Pascual, se continúa con la Liturgia de la Palabra proclamando los relatos:
1ª lectura Génesis 1, 1-2, 2 Salmo “Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la Tierra”
3ª lectura Éxodo 14, 15-15, 1ª.  Salmo “Cantemos al Señor, sublime es su victoria”.
7ª lectura: Ezequiel 36, 16-28.  Salmo: “Señor tú tiene palabras de vida eterna”.
Después de estas tres lecturas del antiguo testamento, el sacerdote inicia la entonación del Gloria que no se había cantado desde que empezó la Cuaresma (a excepción del Jueves Santo) al que se añaden las Campanas con un Volteo General.  Es el primer volteo de la Pascua que anuncia a todo Moixent la gran noticia que se está celebrando: Jesucristo ha resucitado, ha vencido a la muerte.  Este volteo es el más solemne de todo el año y el que da sentido a todos los demás, porque todas las celebraciones de la Iglesia tienen sentido gracias a la Resurrección de Cristo.
Cantan el Gloria el Coro acompañado del órgano y los fieles.  Se encienden las lámparas primeras y la luz del titular y las capillas de las S.Reliquias y del Santísimo, y del cirio Pascual se encienden los seis cirios del Altar Mayor, el cirio para la lámpara del Santísimo en la Capilla del Santísimo, también en el trasagrario, y otro rojo delante de la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario.
Acabado el Gloria el Sacerdote reza una Oración de Colecta y se procede a la lectura de un fragmento de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos (3, 6-11).  Después se entona el Aleluya y el sacerdote proclama el Evangelio correspondiente (la Resurrección del Señor según San Mateo en ciclo A, según San Marcos en ciclo B y según San Lucas en ciclo C).
Después de la homilía tiene lugar la Liturgia Bautismal. Se bendice el agua de la pila bautismal y los fieles renuevan sus promesas bautismales recibiendo de nuevo luz del cirio pascual  y el sacerdote les asperja con agua bendita.  Se continúa con la Misa con la liturgia eucarística de manera acostumbrada.  Finalizada la eucaristía se imparte la bendición final ya que la Vigilia Pascual es el final del Triduo Pascual, celebración que comenzó con la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, continuo con la Celebración de la Muerte del Señor y finaliza con la Vigilia Pascual.  El envió en este día es solemnizado por canto y doble Aleluya que se añade.  Mientras los fieles vuelven a casa se oye el Volteo General de Campanas anunciando al mismo tiempo a todos que la Iglesia ha celebrado la Solemne Vigilia Pascual, y se tiene previsto realizar la tamborrada en la Plaza Mayor.  
La tamborada se realiza por primera vez en el año 2013, tras haber realizado la banda de tambores de la Cofradía Santo Sepulcro una “tamporada” el año anterior en la plaza de la Iglesia y se animaron las otras cofradías en realizar una tamborada en la Plaza Mayor.


DOMINGO DE PASCUA: También llamado Pascua Florida, domingo de Resurrección o de Gloria, es la fiesta central del cristianismo.  La Pascua marca el final de la Semana Santa y le sigue un periodo de cincuenta días llamado tiempo pascual que acaba con el domingo de Pentecostés.  La octava de pascua conocida como la “semana de pascua” es la semana que prolonga a este domingo de pascua.

Según la Agenda Parroquial de 1943 dice “procesión del encuentro el Niño Jesús (de Nieves) en las andas del S.Corazón sale primero calle S.Jose a la plaza, la Virgen por la calle Martires a la plaza vienen a encontrarse a la mitad asisten las autoridades con la Banda Musical.  La Dolorosa se le quito el Cristo (es de D.Alfredo Gassó)”.  Hemos leído como hasta el año 1962 se procesionaba con una imagen pequeña de un Niño Jesús vestido (robado en los años 1998-1999 antiguo de principios de siglo) substituida por la imagen actual del Cristo Resucitado en 1963.  De 1986 a 2004 existió la “Cofradía de Jesús Resucitado”
Antes el Encuentro  se celebraba en la Plaza Mayor.
Ese día la imagen de la Soledad va vestida de blanco en honor de la resurrección.  Hasta que no tuvo vestido blanco la imagen iba como en los días anteriores de color negro.  Durante la mañana del sábado santo en la Residencia se cambia el vestido por los cofrades.

A la procesión acuden además de Cofrades el Sacerdote, Autoridades Municipales y la Banda de Música.
El orden de la procesión es detrás del estandarte, la banda de tambores y los cofrades.
Parte de la Procesión sale de la Iglesia Parroquial, y otra de la Capilla de la Milagrosa en la Residencia por la calle “La Milagrosa”.  Al salir de la Iglesia la imagen del Resucitado se ejecuta un Volteo General de campanas con el que los cofrades comienzan a desfilar y a tocar el tambor al igual que los que salen de la Residencia saben que la imagen del Resucitado ya está por las calles.
Al encontrarse las dos imágenes del Resucitado y la Soledad, la imagen de la Soledad hace tres genuflexiones símbolo de los tres aleluyas, a mitad del Paseo Padre Moreno que está repleto de cofrades y multitud de gente.
La Soledad el domingo de pascua en la procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con su Madre la Virgen María para escenificar ese momento se le quita a la imagen de la Virgen la mantellina que le cubre el rostro, gesto coronado con aplausos, volteo de  las tres campanas grandes, himno nacional, traca castillo, lanzamiento de palomas, y caramelos.  Antiguamente realizaba ese gesto la familia que custodiaba la imagen.  Desde hace unos años lo realizan dos cofrades elegidos por sorteo una persona menor de 40 años y otra mayor de 40). 
Los cofrades se descubren el rostro quitándose el capirote y los romanos se quitan el casco en señal de la victoria de Jesucristo sobre la Muerte.  Al regresar a la Iglesia Parroquial sigue el mismo orden primero tambores y luego Cofrades.  El Sacerdote va detrás de la imagen de Jesús Resucitado que es la debería cerrar la procesión ya que es la propia del dia.
Al llegar a la Iglesia Parroquial, las dos imágenes son colocadas en el Presbiterio y ahí permanecen hasta el Jueves de la semana de Pascua. La imagen de la Soledad se le pone el vestido negro para ponerla en su hornacina, y la imagen de Jesús Resucitado permanece en la nave durante la Pascua para luego colocar en esa misma anda la imagen del Corazón de Jesús. Tras la procesión tiene lugar la Misa de Pascua y la Clausura de la Semana Santa por parte del Párroco.
Al finalizar la Misa se traslada la imagen del Cristo Yacente a la casa del Presidente de la Cofradía Santo Sepulcro.  Las imágenes de Jesús Nazareno y María al pie de la Cruz se suben a sus hornacinas el martes de la octava de Pascua.  Al colocar el sagrario de metal en la Capilla del Santísimo se coloca el conopeo de color blanco.


SIGNOS DE LA PASIÓN EN NUESTRO PATRIMONIO PARROQUIAL
En el Museo Padre Moreno, una magnifica Cruz Parroquial de plata etilo gótico de 1959.  Entre las figuras y relieves esta el descendimiento de la cruz y en los brazos de la cruz esmaltados hay motivos de la Pasión: en la parte derecha los azotes que padeció y en la izquierda la coronación de espinas y en la parte de arriba Jesús cargado con la cruz
Cáliz que regaló el Patriarca San Juan de Ribera al Padre Moreno su confesor, con grabados de la Pasión en relieve: las cañas y la bolsa de monedas; la túnica y las llaves, lanza y esponja; escala y tenazas; oreja de Malco, trompeta y linterna; la columna y los látigos.
Lignum Crucis regalo de la Emperatriz María de Austria al Venerable Padre Moreno, su confesor, quien a su vez, el Padre Moreno regaló al Convento de Franciscanos fundado por él.

- La Campana Santa María Mare de Déu del año 2006 tiene grabados además de las efigies de Moixent de la Virgen de los Desamparados, la Milagrosa, las imágenes de la Soledad y María al pie de la Cruz.

- Matraca realizada en el año 2012 a propuesta de la Asociación Campaners de Moixent, en forma de cruz griega instalada en el campanario, con las iconografías en una parte referentes al Titular de la Parroquia (las llaves y la tierra papal y la inscripción “Tu es Petrus”), la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario, el dibujo del Estandarte de la Cofradía Santo Sepulcro y encima la inscripción “1er Centenari de la Cofradia Santo Sepulcro 1912-2012”, y el anagrama de  la Campaners de Moixent con el texto “5é Aniversari de l’Associació Campaners de Moixent 2007-2012”.  En la otra parte de la Matraca están gravados los estandartes de la Cofradia Jesús Nazareno, Hermandad Cristo Crucificado, la Cofradía de la Dolorosa y de la Soledad.  Se conserva en la base del campanario una matraca procedente de la Ermita de la Purísima Concepción (Casa Rabosa) y Campaners de Moixent en 2012 realizamos una similar a la que había de mano en Moixent.    

Matracas: similar a la que había antes; otra, procedente de la
Casa Rabosa
- Pinturas: El Cristo Eucarístico (copia del Salvador de Juan de Juanes), así como un lienzo de un Cristo Crucificado del siglo XVIII.
-El Sagrario de metal de 1941 y el Sagrario que se coloca para el Monumento tienen en la puerta gravados el Santo Cáliz.
- Las Andas del Cristo (la de la Hermandad y la de fiestas Patronales), así como la de J.Nazareno y y la Soledad tienen gravados motivos de la Pasión.

Bibliografia
-ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Agendas Parroquiales. Aleluya.Felipe Sanchis Tárrega