31 de julio de 2013

AGENDA 2013: BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST I SERVENT DE DÉU EN PEDRO VICENTE PUIG

Baixà del Santíssim Crist del Mont Calvari: A finals d'agost, Moixent celebra les seues Festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies.  Les celebrem intensament els que vivim en el poble, però també molts moixentins/es que, residint en altres llocs, acudixen cada any per a esta ocasió. 
El diumenge anterior a la Festa dels Santos Abdón i Senén, es la “baixà” de l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari a l'Església Parroquial, esta “baixà” durant els anys 1952 al 1968 segons consta en els Aleluyes del Arxiu Parroquial de Moixent, es feia a les 20 hores el divendres (dia del Funeral per els moixentins difunts), es desconeix perquè es canvia a com es fa en la actualitat, el diumenge anteiror a la Festa dels Sants de la Pedra

Baixà del Santíssim Crist del Mont Calvari, 11 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

Vols de processó:
  - Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sant Pere Apòstol.
          ► La campana Sants de la Pedra de l'Ermita, acompanyara el recorregut
               del Crist per el Calvari, Voltejant en tres moments:
                   1- A l'eixir de l'Ermita la Imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari.
                 2- A mitat del recorregut del Via Crucis.
                 3- En la primera “volteta”, abans d'eixir del Calvari, en senyal de despedida.
  • Vol de les Tres Grans, a l’entrada del Santíssim Crist del Mont Calvari a les primeres       cases i entra en el nucli urbà de Moixent, anunciant que el Crist ja ha entrat en el poble
   • Vol General al pujar l’imatge per el carrer “Màrtirs” fins que entra a’Esglèsia.
   • Vol General al final de la processó.


Servent de Déu En Pedro Vicente Puig Alonso: La data mes probable del Martiri del Prevere En Pedro Puig, és el dia 12 d'agost de 1936.  Va exercir quasi tot el seu ministeri sacerdotal, ací a Moixent des de l'any 1905 fins al seu Martiri en 1936.  Les persones que li van conéixer ( i que han col·laborat en la fase per al procés de Beatificació) diuen que va ser " un Màrtir per la seua Fe autentica en Déu, una persona bona, un home d’oració, un Sant…"   El dia 12 es fa memòria del seu testimoni exemplar en l'Església de Moixent, per a donar gràcies a Déu pel seu ministeri pastoral en esta Parròquia i per a suplicar que la Causa de Testimoni heroic de fidelitat a Jesucrist siga reconeguda amb la Beatificació per tota l'Església.  Les Campanes sonen al Màrtir: Santes Relíquies, és la campana que celebra el Testimoni de Santedat o Martiri dels Sants del Reliquiari.

Servent de Déu En Pedro Vicente Puig Alonso, Màrtir, 12 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.

26 de julio de 2013

AGENDA 2013: FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

Es desconeix quant sorgix esta devoció a la Mare de Déu dels Àngels, ja que segons un document de l'Arxiu Parroquial de l'any 1872  el Raval feia una festa a Sant Sebastià, festa que ha sigut substituida per la Mare de Déu del Àngels.
El carrer Raval també te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.
L'imatge que traslladen els festers a la Parròquia per a celebrar la Missa de la festa, va ser restaurada l'any 2011  per l'Associació Campaners de Moixent gràcies a una Subvenció de la Diputació de València. 
Aunque el dia Litúrgic de la Mare de Déu dels Àngels és el dia 2 d’agost, la festa del carrer del Raval, celebra  a la seua Patrona, el diumenge mes pròxim.  Enguany es el diumenge dia 4.  Este diumenge en la missa de 12, els festers del Raval acompayen l’imatge fins l’Església Parroquial per a la celebració de l’Eucaristia.  Per ser festa de carrer, correspon les campanes de Sant Antoni fins a Sant Isidre, i al ser festa Mariana, sona en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu en distints moments.  
També este dia, es compleix el 50 aniversari de la mort del Prevere En Arcadio Nadal Talens, Rector que va ser de Moixent (1930-1942), es pregara per Ell i es fara un Mig Vol en el tercer toc de la missa de 10:30.

Vespra de la Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 3 d’agost
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
• Vol de Santa Maria Mare de Déu.

- Vol al final de la celebració de 20, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
• Vol de Santa Maria Mare de Déu.


Festa de la Mare de Déu dels Àngels.   (50 aniversari de la mort del Prevere En Arcadio Nadal Talens)4 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i en el tercer toc Mig Vol

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i
  tercer toc Vol amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir l’imatge del Temple Parroquial.

22 de julio de 2013

PRÒXIMAMENT

1- El dia 1 d’agost, Sant Feliu, Patró de la ciutat de Xàtiva, i el dia 5 la Patrona de Xàtiva: la Mare de Déu de la Seu, Vols de Campanes.

2- El dia 2 es el dia litúrgic de la Mare de Déu dels Àngels, Vols de Campanes en Anahuir i Torrella per ser Patrona.

3- El dia 4 a Moixent, Festa de la Mare de Déu dels Àngels, Patrona del Raval, Vols de festa de carrer i de la campana Santa Maria Mare de Déu.  Este dia coinicidix en l’Aniversari de la Mort del que va ser Sacerdot en Moixent (1930 al 1942) En Arcadio Nadal Talens, es pregara per Ell i es fara un Mig Vol.

4- El dia 7 es Sant Gaietà. En Moixent, missa en l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, Vol de la campana de l'ermita en els tres tocs d'avís i al final de la celebració.

5- Del dia 6 al 8 d’agost festes en Genovés en honor al Santíssim Crist del Mont Calvari, la Mare de Déu dels Dolors, i als Sants Abdó i Senén; i el dia 10, festa en de “la promesa al Pare Sant Francesc” en la Granja de la Costera. Vols de Campanes.

6- El 11 d’agost en Moixent es la “Baixà” del Santíssim Crist del Mont Calvari, Vols Generals de Campanes.

7-  El dia 12 es la data mes probable del Martiri del Sevent de Déu En Pedro Vicente Puig Alonso, Prevere que va estar en Moixent mes de 30 anys, este dia Vol d’una campana. 

8- El 15 es la Solemnitat de l’Assumpció (la Mare de Déu d’agost).  En Moixent, Vol de 5 campanes, en particular de Santa Maria Mare de Déu; i Voltejos en les parroquies d’on es Titular: Catedral de València, Xàtiva, Ontinyent, Montesa,  Albaida, Bocairent…

9- El 18 en Moixent, es la Festa dels Sants de la Pedra, Vol de 5 Campanes.

10- Setmana de Festes Patronals en Moixent: de dilluns 19 al divendres 23 Visites Guiades al Campanar.  El dimarts: Ofrena de Flors a les Santes Relíquies, vol de campanes; divendres dia del funeral per els Moixentins difunts es fara Mig Vol.   Dissabte Solemnitat del Santíssim Crist del Mont Calvari, i el diumenge la Solemnitat de les Santes Relíquies, Voltejos Generals

11- El 24 es Sant Bertomeu, Patró de Vallada, també es celebra al Santíssim Crist del Mont Calvari, la Verge de Gracia i al Beat D.Ramón Martí, Mártir, Vols de Campanes.

12- El dia 27, es recorda en Moixent el testimoni martirial del Servent de Déu En Leonardo Gassó López, Prevere Jesuïta moixenti.  Vol d’una campana

13-Final de mes: festes entre altres pobles en Estubeny, Ontinyent, Montesa, Llosa de Ranes, Novetle; el 31 d’agost Sant Ramon Nonat, en Moixent, Vol de Santes Reliquies, per que hi ha Reliquia del Sant.

6 de julio de 2013

AGENDA 2013: MARE DE DÉU DEL CARME, SANT JAUME (ANIVERSARI ARRIBADA DE LES RESTES MORTALS DEL P.MORENO), I SERVENT DE DÉU EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT

El dia 16 de juliol, se celebra a la Mare de Déu del Carme.  A Moixent, antigament en el Llibre de la Visita Pastoral de l’any 1819 de l’Arxiu Parroquial, en un tros de paper xicotet, es fa referencia a una Confraria del Carme instalada en esta Vila l’any 1866.  En les Visites Pastorals del 1758 al 1819 es cita una Ermita baix l’advocació de Nostra Senyora del Carme en el Mas Monserrat en les Alcusses, que segurament d’eixa d’existir al voltant de l’any 1722, ja que en l’ultima Visita Pastoral (1819) l’Oratori estaba arruinat. 
Actualment l’Església té una xicoteta imatge i en la part més antiga del poble, un carrer que porta el seu nom amb un plafo ceramic representant a la Mare de Déu del Carme. 

Mare de Déu del Carme, 16 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santa Maria Mare de Déu.


Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el  25 de juliol, la seua imatge esta en el Retaule del Presbiteri en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia. En el Campanar de Moixent, té una campana dedica, que procedix de la Casa Orà, es volteja exclusivament de forma manual.  
Este dia a més la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda el 175 Aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino desde l’Església de Sant Martí de València fins a Moixent, durant la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es ressen les Lletanies dels Sants del Reliquiari, per tal aconteciment també voltejara la campana Santes Reliquies.

Sant Jaume (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 175 anys), 25 de juliol
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Sant Jaume, i després de Santes Relíquies

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies


El 29 de juliol, se celebra el Martiri de Juan José Calabuig Revert, nascut en Moixent en les Cases de Lloma el 14 de febrer de 1883.  Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”  en la página 286 diu: “Ordenat Prevere en Roma el 21 de desembre de 1907.  Després d’exercir el ministeri sacerdotal en Guadassuar, Alfara del Patriarca, en una Parròquia de Cartagena i de la Basílica de Sant Francesc el Gran de Madrid el nombraren Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica de Madrid l’any 1930, va morir com a testimoni de la Fe el 29 de juliol de 1936 a Madrid”.  Persona il·lustre,  publicà diversos llibres, visitava Moixent per les Festes segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent. Som la seua comunitat Cristiana d'orige i la campana Santes Relíquies que celebra la memòria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari, també sonara pel seu Martiri,

En Juan José Calabuig Revert, Màrtir, 29 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.

4 de julio de 2013

ABREVIATS: JUNY

Felicitació als Campaners de la Catedral de València: Complixen 25 anys, bodes de plata, que mereixen i el desig que siguen el preludi de molts anys mes.  Ací a Moixent tenim el record de la seua actuació amb motiu de la Benedicció i Inauguració de les Campanes, l'any 2007 i que anime a iniciar nosaltres el mateix camí.  Moltes Felicitats!

Campaner i guia de visitans a l'Església Parroquial: Dins del programa de rutes de "La Diputació per l'ocupació hotelera" a Moixent han vingut tres excursions en dies diferents.  Des de l'Ajuntament sol·licitació a Felipe que realitzara de "Guia Parroquial",qui afablement els va acollir per a explicares les notícies mes importants sobre l'Església Parroquial, a fi que pogueren apreciar millor esta realitat del nostre Patrimoni HIstòric-Religios.

Visita a Vallés: el diumenge dia 30 de juny,  Felipe viatja a Vallés  (un xicotet poble de la Comarca de “La Costera”) per a vorer els voltejos que es feien amb motiu  de la festa de Sant Joan Baptiste. http://www.youtube.com/watch?v=LdRy0GJ7YaI&feature=c4-overview&list=UUxcbPFy-qrcF06-xhgZQgUQ

Volteig General de Campanes de la Col·legiata de Xàtiva: en la processó de la Solemnitat del Corpus Christi de Xàtiva, un aficionat a les campanes amb el permís del Sagristà va poder gravar un dels Vols Generals de campanes.  Ací tens el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=19yQGjkdxro