26 de enero de 2021

ABREVIATS: ANY 2020

Festes Patronals de Sant Pere Apòstol Moixent: Han sigut declarada Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valencia segons es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el dia 22 de juny de 2020, nº8840.

Cofradies Moixent: dos Cofradies de Moixent, “Virgen de la Soledad” i “Piedad de Nuestra Señora “La Dolorosa” han sigut Erigides Canónicament i aprovats els seus Estatuts, així com la Confirmació de President i Presidenta respectivament i l’inscripció en el Registre d’Entitats Religioses, una l’any 2019 i l’altra l’any passat respectivament.  Aquestes anotacions ja están afegides en l’apart de les Cofradies i Hermandad d'apunts de Felipe Sanchis publicat en aquesta web el dia 1 de març de 2017.

Visita a campanars:  El campaner de Moixent Felipe va estar en Navarrés el dissabte dia 10 d’octubre per a voltejar les campanes amb els campaners de Navarrés per a la missa en honor de la Virgen del Remedio

Anuari nº13.  El dia 4 de desembre, festa de Santa Bàrbera, patrona dels Campaners, s'enquadernà l'Anuari 2019, informació que recopila desde el 4 de desembre de 2018 al 3 de desembre de 2019. Amb 67 folis d’Informació dels articles publicats en la web, noticies en els periòdics, programes de tocs...

Noticies de la Benedicció on consta que hi havien huit campanes: En tasques de investigació de la Església de Moixent, així com de Sacerdots moixentins i que han exercit el seu ministerio pastoral en la parroquia de Moixent, Felipe va trovar en desembre de l’any passat en internet una noticia on es menciona que en la Benedicció de la nova església en 1889 hi havien huit campanes, com hi ha a dia de hui.  Va fer una fotocopia per a l’Arxiu Parroquial.  O va trobar en:   Diario "Dominicales de El Alicantino.  10-11-1889 y también en "La Ilustración Católica.  5-2-1890.  Epoca 6a Año XV Tomo III. nº 4 Madrid.  Archivo Parroquial de Moixent

Aprovació para la candidatura del toc manual de campanas: el Consell de Patrimoni Històric (órgan de representació de totes les comunitats autonomes en temes de Patrimoni), se va aprovar per unanimitat i a proposta del Ministeri de Cultura, que el Estat Espanyol presenta la candidatura del Toc Manual de Campanes a la UNESCO per a que el declare Inmaterial de la Humanitat.  Un pas més endavant.  Enhorabona a tots i totes les campaners i campaneres.

6 de enero de 2021

PROGRAMA DE TOCS: FESTA SANT ANTONI ABAT, PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE I SANT BLAI

SANT ANTONI ABAT: El dia de la festa Litúrgica, es el 17 de gener, enguany cau en diumenge.  En Moixent la festa de Sant Antoni Abat l’organitzen cada any els veïns del carrerque porta el seu nom se celebra el diumenge més pròxim a la festa litúrgica. És de reconéixer que en tant els carrers de Sant Antoni com la del Raval que dedica a la Mare de Déu dels Ángels, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria, son les uniques festes de carrer al voltant dels trasllats de les imatges. En estes dos festes, es trasllada al cap de setmana per facilitar la participació dels veïns.  Dies abans es prepara l’imatge i es neteja la ceràmica on esta el Sant corresponent del carrer, es pengen senyeres, trauen plantes.  Dissabte es celebren diversos actes segons la disponibilitat econòmica dels festers (loteries) i la col·laboració del poble.  I el diumenge es el dia de la festa religiosa, amb trasllat de la imatge a l’Església, pa benëit, traques…

En la Capella del Santíssim Sagrament está la imatge de Sant Antoni Abat que procedix de l'Ermita de la Purissima Concepció (Casa Rabosa).

El Campanar de Moixent, té dos Campanes dedicades a Sant Antoni Abat: una amb el nom de Sant Antoni datada l'any 1927(campana que en les misses dominicals volteja en el primer toc); i la més antiga del campanar de 1792, dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  Per este motiu estes dos campanes tenen especial protagonisme. Per ser festa de carrer, correspon un Volteig de quatre campanes que compren les dues Campanes dedicades a Sant Antoni: la menuda del Volteig Sant Antoni, i la que fa de campana major Sant Isidre, dedica també a Sant Antoni a més del Titular de la Parroquia Sant Pere Apòstol.   

Enguany amb motiu de la pandemia del Covid-19 no es celebrara igual, ja que no es fara la benedicció d’animals; sinó que, la imatge del Sant estará a la vista dels fidels en les tres misses dominicals, i també les persones que vullgen portar desde s’ha casa pa el poden portar per a que es beneixca en les misses.

 Festa de Sant Antoni Abat, 17 de gener
- Tres Repics festius d'avís a missa de 10:30h i volteig de Sant Antoni i Sant Isidre. El tercer de Sant Jaume hasta Sant Isidre.
-Volteig al final de la celebracio de Sant Jaume hasta Sant Isidre-
 
 
PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE: El dia 2 de febrer se celebra la festa coneguda popularment com la Candelaria i la Purificació de la Mare de Déu. També es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.
 
La missa s'oferix en sufragi dels religiosos/es difunts que han nascut en Moixent.  Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any.  
Es realitzara per a convocar a la missa en els tres tocs el repic de solemnitat, un toc nou de repic combinat que desde la festa de la Sagrada Familia de l’any passat es ve executant de forma manual. Un repic dialogat de quatre campanes des de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare Déu
 

SANT BLAI: Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola.
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del Jesuita Moixenti H.Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços, mentres es resen les Lletaníes dels Sants del Reliquiari.  
Voltejara la campana Santes Relíquies, perquè hi ha Reliquia del Màrtir i per ser Sant de Devoció Popular.
 
Sant Blai,  3 de febrer
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19 amb Santes Relíquies.  

16 de diciembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: TEMPS DE NADAL

NAIXEMENT DE JESÚS: Durant tot l'any es pot veure el Betlem que esta en el Retaule de Sant Antoni de Padua.  En esta Solemnitat es col·locara en el Presbiteri el Xiquet Jesús (gran) per a adorar; en la Capella del Santíssim davant del altar es col·loca el Xiquet Jesús xicotet.  Les cantores de la missa de 10:30 solen monten en la Residencia un betlem, pero aquest any amb motiu de la pandemia no es pot. Així com també alguns canvis en actes del Nadal com la adoracció al Xiquet Jesús i la  cavalgada dels Reigs Mags.
 
Desde l’any 2008, la primera missa de Nochebuena es celebra per la vesprada, dirigida als xiquets,  que depositen unes ofrenes junt amb el Naixement que està en el Presbiteri davant de l'Altar Major, i canten unes nadales.  Es una de les misses en que el Temple Parroquial més s’ompli de tot l’any; i el dia 25 de desembre la missa és a les 12 del migdia, concorreguda per les famílies i persones majors.   
 
Estos dies de Nadal, per la megafonia pública posen unes nadales, i alguns balcons de les cases estan amb colgadures del Jesuset.  Una de les Nadales més tradicionals, i que continuament es canten en la nostra Església Parroquial, “Campana sobre Campana” fa menció d’eixa menció festiva tan apropiada per als nostres dies de les nostres campanes.  Les Campanes col·laboren al servici de la Litúrgia en estos dies a posar en sintonía els misteris que celebra l’Església amb les festes que invadixen els carrers.   Amb els seus sons col·laboren a la gloria de Déu que canta l’Església i vol oferir a tots sons d’alegria i de pau.  

                    Foto: Mari Carmen Vidal 24-12-2012


Vespra del Naixement de Jesús, 24 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 18:30, i Volteig de Sant Pere Apòstol.  El tercer, Volteig General.
- Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 
Naixement de Jesús, 25 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 12.   El primer amb Sant Pere Apòstol, el segon Volteig de les Tres Grans i el tercer Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 
 
SANT ESTEVE.  ANIVERSARI TRASLLAT SANTES RELÍQUIES DEL CONVENT A LA ESGLÉSIA PARROQUIAL:  El segon dia de Nadal, festa del Martiri de Sant Esteve, en Moixent se celebra l'Aniversari del trasllat de les Santes Relíquies que va ocorrer l’any 1835, des de la Capella del deruit Convent de Franciscans fins a la Capella que rep d'ella el seu nom en el Temple Parroquial. 
Les Santes Relíquies van rebre culte en el Convent de Sant Antoni de Pàdua, fins que a causa de la llei de desamortització queda suprimit el Convent.  Després d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Moixent per a traslladar les Santes Relíquies al anterior Església, es va obtindre el permís per part de l'Arquebisbat, i es realitza el trasllat “Con una lucidísima procesión y acompañamiento del pueblo, siendo colocadas en el altar Mayor de la Capilla de la Asunción, perteneciente al Muy Ilustre Sr.Marqués de la Romana".
Segons l’Acta que es conserva en l'Arxiu (junt amb altres Documents de les Santes Relíquies), firmanda davant de l'Escriba de Sa Majestat, pel Sacerdot i components de l'Ajuntament, entre altres acords, es van comprometre a celebrar tres festes a l'any en honor de les S.Relíquies. 
Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes a la nostra Parròquia en 1835.  
 
En la missa es ressen les Lletanies dels Sants del Reliquiari, i es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”.   Enguany com a preparació a aquest aniversari, s’ha recuperat el novenari a les Santes Relíquies del dia 15 al 23 de desembre.
Este dia Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 18 a 18:45h com venim origen els dissabtes de les ultimes setmanes.
 
Sant Esteve (Aniversari trasllat S.Reliquies del Convent-Església, 185 anys), 26 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies. 
 
 
SAGRADA FAMILIA: Es celebra el primer diumenge següent a la Solemnitat del Naixement de Jesús.   Es la Jornada per la Familia i per la Vida, l'exemple dels pares, influïx en la conducta dels fills.  
 
Sagrada Familia, 27 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Jaume a Nieves.
 El tercer, Volteig de Sant Antoni a Santes Relíquies. 
 

SANTA MARIA MARE DE DÉU: Comencem l'any civil posant-ho davall la protecció de Maria, la Mare del Salvador, demanant per la pau del món en esta Jornada Mundial d'Oració per la Pau.
 
El poble Cristià de Moixent és profundament Marià. en l'Església Parroquial, té quatre altars dedicats, amb les advocacions de Puríssima Concepció, Mare de Déu dels Desemparats, Mare de Déu del Rosari i Soledat. Es pot contemplar una Assumpció i del Pilar, una Mare de Déu del Rosari del segle XVIII en la Sagristia; una del Carme, Dolorosa en el Retaule de la Capella de les Santes Relíquies;  ela Capella del Santíssim Sacrament: Maria al peu de la Creu presidix el Retaule major, també esta la imatge Nostra Senyora del Sagrat Cor. I un quadre de la Mare de Déu del Miracle d’enguany en el pulpit.   En l’Església, abans de la Missa es resa el Sant Rosari cada dia de la setmana (excepte els diumenges).  Amb motiu d’una defunció dies després del soterrar, es celebra tres ressos en sufragi del difunt en el Temple Parroquial.  Se celebra un Triduo a la Milagrosa i una festa a la Mare de Déu dels Àngels i la Novena a la Puríssima.    
El Campanar de Moixent té una campana dedicada a la Mare de Déu amb el títol "Santa Maria Mare de Déu", este dia necessàriament té gran protagonisme, en atenció al seu títol perquè és una Solemnitat Mariana dins de les festes Nadalenques i que celebra la "Maternitat" de la Mare de Déu, sent l'ultima campana en parar els voltejos.  El bronze té gravades les imatges de la devoció Mariana Moixentina com són: Mare de Déu dels Desamparats, la Milagrosa, la Soledat i la Pietat, i també té l’anagrama de la Maria. 
 
La vespra es celebra una missa: a les 18:30 hores; i el dia de la Solemnitat, primer dia de l’any, a les 12 hores.  Al ser la Jornada Mundial d'Oració per la Pau, es canta la Plegaria a Sant Pere Apòstol que nomena la pau.   A més enguany el dia 1 coincidix amb el primer divendres de més dedicat al Sagrat Cor de Jesús.
 
Conclou el V Centenari del Naixement del Venerabre Fra Cristóbal Moreno del Camino (1520-2020), religios franciscà, fill predilecte de Moixent, que va arribar a ser provincial de l'orde franciscana. 
 
Vespra de Santa Maria Mare de Déu, 31 de desembre
- Tres repics festius d’avís a missa de 20h, i Volteig en el segon toc amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer, Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.

                        Foto: Mari Carmen Vidal 24-12-2012

.
Santa Maria Mare de Déu, 1 de gener
- Tres Repics festius  d’avís a missa de 12, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu  
   El tercer toc, Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
 
EPIFANIA DEL SENYOR: Es celebren dos misses de l’Epifania. Una la vespra a les 20h, ja que no es fara la cavalgada; i altra el dia de la solemnitat a les 12h.
 
Vespra del Epifania del Senyor, 5 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20.  En el segon toc Volteig de Sant Jaume a Nieves.   El tercer, Volteig de Sant Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
Epifania del Senyor, 6 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Volteig  de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
- Volteig al final de la celebració de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
Campaners de Moixent, els desitgem un Bon Nadal i Feliç Any 2021!

28 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ I NOVENARI A LES SANTES RELÍQUIES

SANTA BÁRBERA: Es la Patrona dels Campaners.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  

En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.

Enguany concidix amb el primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, hi ha Exposició del Santíssim abans del Rosari, pel que es es fara el toc d’Exposició del Santíssim.

Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 1er divendres de mes  4 de desembre
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies. Després del primer toc.  Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.  

L’any 1943 es beneixen en Moixent les dos imatgens de la Inmaculada. La esvelta del escultor Pio Mollar que presidix un enorme Retaule lateral; i la del escultor moixenti Virgilio Sanchis que abans es treia en processó i que ara esta en la Sagristia i que desde el dia 29, 9 dies abans es trau a la vista dels fidels.

En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està Museu Pare Moreno),  a més també esta en dit Museu la imatge de la Puríssima de l’any 1943 procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular. Així com un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006.

La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.

La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana i es destacara també al ser l’ultima campana en parar en els voltejos amb altres campanes.  

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de la Puríssima que abans es treia en processó.

 
Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
- Tres repics festius d’avís a missa de 20h, i Volteig en el segon toc amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya), 8 de desembre
- Tres Repics festius  d’avís a missa de 12, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.
-Volteig al final de la celebració de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

NOVENA A LES SANTES RELÍQUIES: Enguany es recupera el Novenari a les nostres Patrones.  La primera constancia escrita de la Novena consta en el Llibre Distribuidor de l’Arxiu Parroquial en l’any 1913 quant es celebrava en el mes d’octubre començant el dia 21 (dia de Santa Úrsula); després de la Persecució religiosa i guerra civil es torna a celebrar en l’any 1942; en l’any  1953 es va pasar la Novena al 16 desembre.  El entonces Rector Rvd.En José Pellicer va elaborar l’any 1963  (tal i com explica en una fulla del “Aleluya” (nº1.178), una nova composició de la Novena ja que constava de dos oracions i les consideracions d’altre llibre.    Va repartir en nou consideracions per a cada dia; es van complir els tramits d’aprovació pel Arquebistat. Es van fer varios eixemplars per a pregar e implorar algún favor particular així com reviure la devoció a les Santes Relíquies i al Pare Moreno. L’ultima constancia escrita del Novenari es en la Revista “La Bastida” l’any 1968. 

Durant l’estat d’alarma en el mes de març en els grups de whatsapp de la parroquia entre les informacions i plegaries i gojos de Moixent, Felipe va enviar la Novena per a poder pregar desde casa.

Enguany s’ha vist convenient recuperar el novenari per tal de fomentar la devoció al Pare Moreno i a les S.Relíquies.  Començara el dimarts dia 15 de desembre per tal de acabar el dia 23, de tal forma que també es una forma de preparar el temps del Naixement del Jesús, tenint en compte que el temps d'Advent es un temps d'oració.  Oració es tratar al Senyor, encontrar-mos amb Ell, i el temps de l'Advent vol propiciar aixó.  Esta a més el fet de que la representació del Naixement de Jesús de forma plastica sabem  que es cosa de Sant Francesc d'Assís i la nostra Novena esta vinculada al Pare Moreno (franciscà) i a les Santes Relíquies que son testics del Senyor, però testics amb el máxim testimoni, entregant la vida, confesant-lo.  

També la novena prepara per a celebrar, com cada any, el dia 26 de desembre, segon dia de Nadal, que la comunitat cristiana de Moixent recorda el aniversari del trasllat de les Santes Relíquies del Convent de S.Antoni de Padua a l’església Parroquial fet ocorregut l’any 1835.

Durant estos nou dies, la campana Santes Relíquies voltejara en el primer toc d’avís a missa.

4 de noviembre de 2020

MUSEU PARE MORENO: NOU PANEL EXPOSITOR

A fi d’harmonitzar els elements que contenen la información que s’exposa i enriquir-la, reunint materials que guarden relació entre si, s’ha pogut confeccionar un nou panel, que es va  col·locar el dia 26 d'octubre en la part Esquerra del presbiteri segons s’entra (on estaba abans el Expositor del Reliquiari que a principis de setembre es va traslladar a l’església a l’espera de tornar-lo a col·locar en el Retaule de la Capella de les Santes Relíquies en el seu lloc d’orige complint la funció de bocaport.
 
El panel ha sigut confeccionat per l’imprenta Grau de Xàtiva amb les indicacions de Felipe que es qui va tindre la idea i qui el ha pagat, dignificant les fulles soltes que abans estaben. Medix 2 metres d’alt i 1 metre d’ample. En el fons apareix els colors blau i groc (colors de la bandera de Moixent) com la resta dels panels de l’exposició.
 
En el panel podras vorer: en la part superior dos marxes de processons dedicades a Sant Antoni i a les Santes Relíquies amb les seues partitures i una descripció (en el trasfondo apareix el logotip de la Banda de Música “La Constancia” de Moixent. En la part  central quatre poesies del poeta moixentí Gabriel Vila (el seu rostre apareix al fons), referents a la Cova del Pare Moreno, el Pou del Consell y dos sobre les Santes Relíquies.  En la part de baix la descripció amb fotografíes de la campana Santes Relíquies fosa l’any 2006 que està en la sala de les campanes, i la campana “Màrtirs del segle XX de Moixent” bronze que esta exposat en el Museu Pare Moreno.

Recorda que el Museu Pare Moreno el pots visitar cada dissabte de vesprada de 18 a 18:45hs o posant-te en contacte amb l’Associació Campaners de Moixent.

1 de noviembre de 2020

NOTICIA PUBLICADA EN LA WEB DEL PERIÓDICO “LAS PROVINCIAS”, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020

Las campanas de Moixent sonarán en Todos los Santos

La asociación de Campaners realiza un toque de «solemnitat» el día 1 y a partir del día 2 tocarán a difuntos


A.TALAVERA
La pandemia está condicionando este año las fiestas y tradiciones, también las visitas a los cementerios en Todos los Santos que tienen que realizarse con cita previa, en algunos municipios, y controlando aforos y tiempo de estancia.

Sin embargo, en Moixent las campanas sonarán un año más para conmemorar esta festividad sin que el coronavirus altere su programación.

La Associació Campaners de Moixent ha organizado diferentes toques para estos días. Comenzará el día 1 con una 'solemnitat', toque muy antiguo y arraigado en el pueblo cristiano, tanto que no necesita estímulos externos.

Para esta solemnidad de Todos los Santos las campanas voltean en señal de fiesta y de alegría. Un toque que cambia completamente por la tarde y el resto de días del mes de noviembre ya que las campanas empiezan a sonar a toques de difuntos.

El día 2 de noviembre, conocido también en valenciano como día de 'Ànimes', es una celebración cristiana cuyo objetivo es rezar por aquellos que han acabado su vida terrenal, y especialmente para aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio.
Esta día los campaneros de Moixent realizan el 'mig vol', un toque de homenaje de las Campanas los Difuntos donde la sonoridad es de una cierta calidad fúnebre, como si hicieran un aplauso moderado no clamoroso. Las campanas con este toque sirven para recordar a los fieles que tienen que rezar por todos aquellos que ya no están. Un toque que los Campaners de Moixent recuperaron en 2008.

Además, desde 2017 la asociación realiza el toque de 'ánimas' que tiene lugar todas las noches a las nueve para invitar a rezar por los difuntos, se realiza con la campana San Pedro-Isidro Labador-Antonio, la más antigua del campanario.
 
Recuperando la tradición
La tradición de los toques manuales de campanas se retomó en esta localidad de la Costera en 2007 con la constitución de la asociación. Desde este momento los campaneros deleitan a los vecinos con sus volteos desde el campanario.

La pandemia no ha acabado con esta tradición que se ha tenido que adaptar y los miembros de la asociación utilizan mascarillas durante los toques.

El objetivo de los Campaners de Moixent desde sus inicios ha sido "abrir las puertas del campanario a la gente para que en los niños surja la inquietud por las campanas", explica el presidente Felipe Sanchis. Unas visitas que ahora no se pueden realizar pero son muchos los vecinos que aprovechan a grabar desde la calle a los campaneros mientras voltean en las alturas.

22 de octubre de 2020

PROGRAMA DE TOCS: TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS I TRIDUO A LA VERGE MILAGROSA

TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  

Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria; i a la vesprada es quant a les campanes es fan sonar tocs de difunts, com a vespra del dia 2 de novembre. Per tant les Campanes acompanyen la profunda devoció dels fidels en estos dies, amb tocs adecuats als diferents sentiments de cadascun dels dos dies.

Amb motiu de la pandemia del covid-19, no es resara el Rosari en el cementeri el dia de Tots Sants per la vesprada; sino que la vespra de Tots Sants i el dia de Difunts abans de la missa en l’església Parroquial es resara el Rosari per tots els difunts.

Vespra de Tots Sants,  31 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20, i en el segón toc Vol de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Tots Sants, 1 de novembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i de Nieves. El tercer  toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  

El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

L'any 2017, es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Fidels Difunts, 2 de novembre
 -Tres tocs d’avis a missa de 19 amb les campanes a Mig Vol. 

 

TRIDUO A LA MILAGROSA: “Las Hijas de la Caridad” van vindre a Moixent el 17 de gener de 1894 fins al setembre de 1999, per a atendre un llar-asil per a ancians dedicat a Sant Joan Baptiste, i després escolaritzar els xiquets més xicotets, fins que més majors ja els acollien en les escoles (en la teulada tenia la campana, que ara està en la Venta del Potro).  En està llarga presència i activitat a Moixent una de les coses de més arrelament i de major ressonància és la devoció a la Milagrosa i el Triduo que han fomentat, així com instituir les “Conferencias a San Vicente de Paúl”, i la “Medalla Milagrosa”.

Al construir de 1994-1996 la Residencia on era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asilo), es va dedicar la Residencia amb el nom de: "Residencia La Milagrosa".

L'Associació de la “Medalla Milagrosa” va començar a Moixent cap al 1913 o 1915; i el dia 10 de gener de 1991 va ser erigida com Associació.  

Un grup de dones i les Filles de la Caritat que venen a Moixent es reuneixen alguns dijousos en la Capella de la Residencia “La Milagrosa”,  a una reunió de formació cristiana i resar.  Quan naix algun xiquet les mares que volen ho presenten la Mare de Déu perquè ella els mostre el camí i els protegisca, se'ls entrega una medalla perquè el xiquet la porte sobre el pit. Durant tot el mes de maig, mes de María, es reunixen en la capella de la Residència per a oferir flors i oracions, i en el mes d’octubre mediten la Novena.  Al voltant de 40 celadores es preocupen que la Capelleta de la Milagrosa passe per les families de Moixent. Per a les comunions donen una imatge xicoteta de la Milagrosa als xiquets que han recibit per primera volta a Jesucrist en l’Eucaristia.

A més de la imatge processional, hi ha una en el pati de la Residència, altra en la gruta del Calvari (des de les altures de la muntanya ens veu i protegix a tots) i on cada diumenge del mes d’octubre es resa el Rosari.  Té un carrer dedicat (que se adorna amb banderes i colgadures), amb ceràmica de la Milagrosa, i altra en una font en el Calvari.  Segons una poesia del moixenti Gabriel Vila, la Milagrosa es patrona de la partida de Gramoixent.

El Triduo presdit per un Pare Paul es celebra en la Parròquia desde l’any 1952 (segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial) ja que en la Capella del Col·legi Sant Joan Baptiste, era reduït per a la gent.  Des de l’any 2014 el Triduo comença amb el Trasllat el dissabte, canviant la costum de divendres a diumenge.

Estos tres dies, la missa s’oferix per els socies y socios difunts de la Medalla Milagrosa de Moixent amb cants marians.  Algunes celadores al finalitzar la celebració de l’Eucaristia repartixen medalles. Al finalitzar la Missa de 12 del diumenge, es presenten els xiquets a la Verge.

Desde l’any 2012, l’Associació de Moros i Cristians que la tenen per Patrona, es porta el dissabte en trasllat la Milagrosa desde la Capella de la Residència fins a l’Església Parroquial, acompanyen a la Milagrosa els xiquets de la catequesis, alguns fidels amb flors per la Milagrosa, les Filles de la Caritat que venen per al Triduo i el Pare Paul,  les filades de Moros i Cristians i la Banda de Música “La Constancia”. La imatge permaneix en l’església parroquial fins el dia de la festa de Moros i Cristian son de nou torna a la Capella de la Residencia que porta el seu nom.

Enguany amb motiu de la pandemia del Covid-19 s’ha suspés la festa de Moros i Cristians, per lo tant el Triduo s’ha traslladat per als dies 25, 26 i 27 de novembre (este ultim dia dia es el litúrgic de la Medalla Milagrosa).

Enguany novament en els calendaris de la Milagrosa la imatge que ix es la de Capella la Milagrosa de la Residencia i baix el poble de Moixent

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.

1er dia del Triduo a la Milagrosa, 25 de de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.
 
2on dia del Triduo a la Milagrosa, 26 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.  

3er dia del Triduo a la Milagrosa, 27 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19,  amb Santa Maria Mare de Déu. 

8 de octubre de 2020

LOTERIA PER AL SOTEIG DE NADAL 2020

 Sabeu que enguany amb motiu de la pandemia, ens hem vist impedits per a oferir el servici de les Visites guiades al Campanar i en les que rebem sempre algunes aportacions voluntàries, que col·laboren al finançament de les nostres activitats.

Per a les nostres tasques d’impressió i difusió de materials entorn de les campanes també enguany ens vindria bé el suport d’uns ingressos per lotería, per a no quedar-nos només amb les quotes dels socis.

T’oferim com en els últims tres anys poder col·laborar d’esta manera participant en la lotería per al sorteig de Nadal del dia 22 de desembre. 

És el número 03123 en paperetes o desens.  Pots posar-te en contacte amb els membres de l’Associació que ja els estem distribuint o a través del correu electrónic campanersdemoixent@hotmail.com

Agraïm la teua aportació.