20 de noviembre de 2021

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ I NOVENARI A LES SANTES RELÍQUIES

SANTA BÁRBERA: Es la Patrona dels Campaners.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  
En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.
 
Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 4 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 20, amb Santes Relíquies.


PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.  
L’any 1943 es beneixen en Moixent les dos imatgens de la Inmaculada. La esvelta del escultor Pio Mollar que presidix un enorme Retaule lateral; i la del escultor moixenti Virgilio Sanchis que abans es treia en processó i que ara esta en la Sagristia i que desde el dia 29, 9 dies abans es trau a la vista dels fidels.
En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està Museu Pare Moreno),  a més també esta en dit Museu la imatge de la Puríssima de l’any 1943 procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular. Així com un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006.
La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.  
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de la Puríssima que abans es treia en processó.
La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana i es destacara també al ser l’ultima campana en parar en els voltejos amb altres campanes.

FESTA DE SANTA CECILIA: Els components de l'Associació Musical "La Constància" celebra el final dels actes festius de Santa Cecília, amb una missa commemorativa a la patrona dels Músics
La primera referencia d’una Banda de Música a la localitat data del 19 de novembre de 1858. La imatge del any 1943 va ser encarregada pel entonces mestre de la Banda de Música Francisco Belda al escultor moixenti Virgilio Sanchis, la qual es traslladada a l’església parroquial per a la missa.  

Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
-12 hores. Toc de l’Àngelus. I Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
- Tres repics de Solemnitat d’avís a missa de 20h, Repic de la Mare de Déu.  Volteig amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc, Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 
Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya).  Festa de Santa Cecilia, 8 de desembre
- Tres Repics de Solemnitat  d’avís a missa de 12, Repic de la Mare de Déu i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   El tercer toc, Volteig de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració de Sant Jaume hasta Santa Maria Mare de Déu.
 

NOVENA A LES SANTES RELÍQUIES: Enguany per segon any consecutiu es ressara el Novenari a les nostres Patrones, per tal de fomentar la devoció al Pare Moreno i a les S.Relíquies.  Començara el dimecres dia 15 de desembre per tal de acabar el dia 23, de tal forma que també es una forma de preparar el temps del Naixement del Jesús, tenint en compte que el temps d'Advent es un temps d'oració.  Esta a més el fet de que la representació del Naixement de Jesús de forma plastica sabem  que es cosa de Sant Francesc d'Assís i la nostra Novena esta vinculada al Pare Moreno (franciscà) i a les Santes Relíquies que son testics del Senyor, però testics amb el máxim testimoni, entregant la vida, confesant-lo.  
També la novena prepara per a celebrar, com cada any, el dia 26 de desembre, segon dia de Nadal, que la comunitat cristiana de Moixent recorda el aniversari del trasllat de les Santes Relíquies del Convent de S.Antoni de Padua a l’església Parroquial fet ocorregut l’any 1835
.
Durant estos nou dies, la campana Santes Relíquies voltejara en el primer toc d’avís a missa.

22 de octubre de 2021

PROGRAMA DE TOCS: MISSA FESTERA DE MOROS I CRISTIANS A LA MILAGROSA, TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS, CRIST REI, I TRIDUO A LA MILAGROSA

FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: S’ha modificat la setmana de Moros i Cristians ja que abans era la que següia a la de Tots Sants desde 2008 i ara es l’ultima del mes octubre.  Enguany l’unic acte religios será la missa festera a les 12h. amb la presencia de la imatge de la Milagrosa que es la Patrona de les festes de Moros i Cristians .  Asistixen la Coorporació Municipal i alguns membres de l’Associació de Moros i Cristians.  Els estandarts de cada "fila" i les banderes dels embaixadors es col·loquen a la vista de tots.
Enguany coincidix amb la vespra de la Solemnitat de Tots Sants.
TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  
Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria. El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant dos unes voltes caminant.
 
Festa de Moros Cristians. Ofrena a la Milagrosa.  Vespra de Tots Sants 31 de novembre
- Repic de la Mare de Déu  en el primer toc i Tres Voltejos d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.
 
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20, i Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Sant Isidre.
 
Tots Sants, 1 de novembre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Jaume a Nieves. El tercer  toc Volteig de Sant Jaume hasta Sant Isidre. 
- Volteig al final de la celebració de Sant Jaume hasta Sant Isidre.
 
-Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 12h.
 
 
FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  
El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”
El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

A Moixent este toc tradicional (ja consta que es realitzaba l'any 1928) és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.  Participen les campanes: Santes Relíquies, Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni i Santa Maria Mare de Déu.   També s'utilitza per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 
L'any 2017, es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.
 
Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres tocs d’avis a missa de 19h amb les campanes a Mig Vol.


CRIST REI: La Solemnitat de Crist Rei (desde el Concili Vaticà II) marca el final de l'any Litúrgic: tot el que celebra l'Església s'orienta a Crist com a Senyor de la Història i de l'Univers.   La data varía u oscila entre els dies 20 y 26 de novembre.

Crist Rei, 21 de novembre
- Tres tocs repics festius d'avís a missa de 10:30 i volteig amb Nieves

TRIDUO A LA MILAGROSA: “Las Hijas de la Caridad” van vindre a Moixent el 17 de gener de 1894 fins al setembre de 1999, per a atendre un llar-asil per a ancians dedicat a Sant Joan Baptiste, i després escolaritzar els xiquets més xicotets, fins que més majors ja els acollien en les escoles (en la teulada tenia la campana, que ara està en la Venta del Potro).  En està llarga presència i activitat a Moixent una de les coses de més arrelament i de major ressonància és la devoció a la Milagrosa i el Triduo que han fomentat, així com instituir les “Conferencias a San Vicente de Paúl”, i la “Medalla Milagrosa”.
Al construir de 1994-1996 la Residencia on era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asilo), es va dedicar la Residencia amb el nom de: "Residencia La Milagrosa".

L'Associació de la “Medalla Milagrosa” va començar a Moixent cap al 1913 o 1915; i el dia 10 de gener de 1991 va ser erigida com Associació.  

El Triduo que el sol presidir un Pare Paul es celebra en la Parròquia desde l’any 1952 (segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial) ja que en la Capella del Col·legi Sant Joan Baptiste, era reduït per a la gent. 

Un grup de dones i les Filles de la Caritat que venen a Moixent es reuneixen alguns dijousos en la Capella de la Residencia “La Milagrosa”,  a una reunió de formació cristiana i resar.  Quan naix algun xiquet les mares que volen ho presenten la Mare de Déu perquè ella els mostre el camí i els protegisca, se'ls entrega una medalla perquè el xiquet la porte sobre el pit. Durant tot el mes de maig, mes de María, es reunixen en la capella de la Residència per a oferir flors i oracions, i en el mes d’octubre mediten la Novena.  Al voltant de 40 celadores es preocupen que la Capelleta de la Milagrosa passe per les families de Moixent. Per a les comunions donen una imatge xicoteta de la Milagrosa als xiquets que han recibit per primera volta a Jesucrist en l’Eucaristia.   

Novament  enguany en els calendaris de la Milagrosa la imatge que ix es la de Capella la Milagrosa de la Residencia i baix el poble de Moixent

A més de la imatge processional, hi ha una en el pati de la Residència, altra en la gruta del Calvari (des de les altures de la muntanya ens veu i protegix a tots) i on cada diumenge del mes d’octubre es resa el Rosari.  Té un carrer dedicat (que se adorna amb banderes i colgadures), amb ceràmica de la Milagrosa, i altra en una font en el Calvari.  Segons una poesia del moixenti Gabriel Vila, la Milagrosa es patrona de la partida de Gramoixent.

Enguany el Triduo s’ha traslladat per als dies 26, 27 i 28 de novembre (el segon dia, es el dia es el litúrgic de la Medalla Milagrosa).  Estos tres dies, la missa s’oferix per els socies y socios difunts de la Medalla Milagrosa de Moixent amb cants marians.

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.

1er dia del Triduo a la Milagrosa, 26 de novembre
- Repic de la Mare de Déu  en el primer toc i Tres Voltejos d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.

2on dia del Triduo a la Milagrosa, 27 de novembre
- Repic de la Mare de Déu  en el primer toc i Tres Voltejos d’avís a missa de 20, amb Santa Maria Mare de Déu.

3er dia del Triduo a la Milagrosa, 28 de novembre
- Repic de la Mare de Déu  en el primer toc i Tres Voltejos d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.

21 de octubre de 2021

NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO “LEVANTE, EL MERCANTIL VALENCIANO”, EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021

Tradición perdida.  Los vecinos de la localidad de la Costera vuelven a escuchar los tañidos de hace decenios  gracias a la implicación de tres «campaners» de Moixent durante los últimos actos festivos.

El toque manual revive en la Llosa 60 años después

►La Iglesia de la Natividad recibirá dos nuevas campanas para mejorar el equipamiento

El estado de conservación de los mecanismos es regular: la campana pequeña está agrietada y no se puede tocar

LL.G.T. LA LLOSA DE RANES
■El toque manual de campanas volvió a la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de la Llosa de Ranes el pasado domingo durante un acto festivo.  La emoción y la tradición estuvieron más que presentes y los ciudadanos pudieron rememorar unos usos cotidianos de hace más de 60 años.
Los campaneros de Moixent viajaron hasta el municipio de la Costera y ayer confirmaron que esta tradición no se realiza en la localidad desde el año 1960: «Así lo atestiguan los registros que aparecen en un libro de cuentas del archivo parroquial», afirman.
El volteo manual volvió a la Llosa de Ranes con motivo de la «baixà» y la misa solemne del Cristo del Milagro.
«Las campanas recibieron la imagen del Cristo al llegar a las primeras casas del pueblo y también lo acompañaron durante el recorrido de la procesión y a la entrada de la imagen patronal en la Iglesia Parroquial», comentaron desde la colla de «campaners».
Más tarde, los repiques también resonaron para la misa, realizando los toques de convocatoria, el «toc d’alçar a Déu» y el volteo al final de la celebración.

Tres integrantes
Los mecanismos del campanario de la Iglesia de la Llosa de Ranes voltearon de forma manual gracias a la intervención tres miembros de la agrupación de «campaners» de Moixent. Tras la experiencia, desde la entidad destacaron ayer las dimensiones de la campana ‘Cristo del Milagro”, «que es la más grande del campanario y está datada en el año 1910».
El campanario de la Llosa de Ranes cuenta con tres campanas diferentes en la actualidad.  Desde la agrupación localizada en Moixent comentaron que su estado de conservación es «regular»: «La pequeña, bautizada como ‘María Natividad’ está datada en 1910 y se encuentra agrietada.  No se puede tocar.  La campana ‘Virgen del Nacimiento’ se refundió en 1956 y la ‘Cristo del Milagro’ .también del año 1910- tienen yugo metálico y motor de volteo continuo», comentaron los especialistas.

Dos nuevas unidades.
A su vez, se prevé que pronto lleguen dos nuevas campanas al edificio religioso emplazado en la Llosa de Ranes.
Se tratan de una campana dedicada a la Mare de Déu del Carme y del Rosari, de idénticas dimensiones que la pequeña que está rota.  «La sustituirá e irá equipada con un yugo de madera para proteger la campana y la estructura de la torre.  También llegará otra campana refundida para la Ermita del Cristo del Milagro», comentaron las mismas fuentes.
«Agradecemos esta oportunidad de tocar las campanas en La Llosa de Ranes al actual párroco de La Llosa, que lo ha sido durante 21 años de Moixent y que fue el precursor del toque manual de campanas en nuestro pueblo y en nuestra asociación», comentaron desde la colla de campaners.

20 de octubre de 2021

NOTICIA PUBLICADA EN LA WEB DEL PERIÓDICO “LAS PROVINCIAS”, EL DIA 19 DE OCTUBRE 2021

Campanas de la iglesia de La Llosa de Ranes.
 / FELIPE SANCHIS
Los Campaners de Moixent tocan de manera manual las campanas de la Llosa de Ranes por primera vez desde 1960

El motivo ha sido la 'Baixa' y la misa Solemne del Cristo del Milagro
 
R. X.
La Llosa de Ranes Martes, 19 octubre 2021, 09:39
EL Toque manual de campanas volvió, por un día, a la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de La Llosa de Ranes, donde esta tradición no se realiza desde el año 1960, según la última noticia que aparece en un libro de Cuentas del Archivo Parroquial.
 
Tres miembros de la Asociación de Campaners de Moixent fueron los encargados de tocarlas de forma manual, destacando la campana Cristo del Milagro, que es la más grande del campanario datada el año 1910.
 
Fue el pasado domingo día 17 de octubre para la 'Baixà' y misa Solemne del Cristo del Milagro. Las campanas recibieron la imagen del Cristo al llegar a las primeras casas del pueblo, también acompañaron durante el recorrido de la procesión y a la entrada de la imagen patronal a la Iglesia Parroquial.
 
Más tarde también se hicieron sonar para la misa realizando los toques de convocatoria, el toc d'alçar a Déu y el volteo al final de la Celebración.
 
El Campanario cuenta con tres campanas pero con un regular estado de conservación: la pequeña, María Natividad del año 1910, esta agrietada por lo que no se puede tocar; Virgen del Nacimiento refundida en 1956 y Cristo del Milagro del año 1910 tienen yugo metálico y motor de volteo continuo.
 
Se prevé que pronto lleguen dos nuevas campanas. Una nueva dedicada a la Mare de Déu del Carme i del Rosari de idénticas dimensiones que la pequeña que esta rota, equipada de yugo de madera que protege la campana y la estructura de la torre. La otra, refundida para la Ermita del Cristo del Milagro.
Desde la Asociación de Campaners de Moixent agradecen al párroco de la Llosa de Ranes la oportunidad que les ha ofrecido, párroco que lo fue de Moixent durante 21 años y que «fue el motivador del toque manual de las campanas de la localidad y de nuestra Asociación».

18 de octubre de 2021

CAMPANERS DE MOIXENT EN LA LLOSA DE RANES: FESTA DEL CRIST DEL MIRACLE 2021

Va ser ahir diumenge dia 17 d'octubre, i al ser diumenge en aquesta ocasió pel canvi de dates a causa de la pandèmia hem pogut fer-nos presents Felipe, Lorenzo i Sergio, perquè el Rector actual de La Llosa de Ranes ho ha sigut de Moixent durant 21 anys i ha sigut motivador del toc manual de campanes en Moixent i de la nostra Associació.
 

Vam accedir a la sala de les campanes 8:30h ja que a les 8hs es celebraba una missa en l’Ermita i seguidament la processó de la “Baixà” de la imatge del Crista l’eslgésia, ja que durant tot l’any permaneix en l’Ermita a Éll dedicada. La Llosa de Ranes esta celebrant enguany el 275 aniversari de la Devoció al Crist baix l’advocació del Miracle.

Al pujar al campanar lo primer que ferem va ser col·locar dos perilles de llum en la escalera perque no tenia llum.  Ja dalt voliem que les campanes saludaren la imatge del Crist a l’entrada en el primer carrer del poble, que és Santa Ana, tenint en compte a més que la campana del Crist ha sigut refosa i enguany no ha pogut sonar ni en la novena ni en la seua festa, i han sigut celebracions en l'Ermita sense cap signe sonor de les campanes. 

La campana major del campanar de l'església esta dedicada al Crist del Miracle datada l’any 1910 tambe hi ha altra dedicada a la Verge del Naixement refosa l’any 1956 i la més menuda Maria Nativitat també de 1910 pero agrietada. La sala de les campanes és reduïda però vam poder situar-nos de manera que voltejar les campanes amb seguretat.   Els bronzes estan en un estat regular, encara tenen la truja de ferro i motors de voltejos continuo.

Vam realitzar un Volteig de les dos campanes que es poden fer sonar i així donar la benvinguda al que és Patró del poble, durant recorregut va voltejar la campana que te dedicada, i al vorer la imatge en la Plaça major ja prop de l'Església iniciarem un Volteig fins  l’entrada a l'Església.

Ja en la nau del temple vam poder col·laborar en la col·laboració adequada dels bancs alterats per a facilitar l'entrada de la imatge. També ens va demanar el Rector en la distribució dels ciris que a la vesprada s'oferien en la processó. Estant en aquests menesters es presentà el Regidor de Festes expressant que el florista li havia fet saber que es tenia que modificar la situació la imatge del Crist que quedava excessivament elevada per a fer el seu treball. El Regidor s'alegra en veure'ns als tres campaners i va dir que anava a buscar en la plaça a uns homes que estaven en la plaça i realitzar allò que en va dir.  Al altre costat del creurer estaba la imatge dona titul a la Parròquia: Verge del Naixement que havien celebrat la festa el diumenge anterior però no la van pujar al camarin perquè estiguera també en el creuer per a la festa del Crist.  

Ja Felipe la setmana pasada també va estar per a realitzar mecanicament els voltejos de missa i processó.  Inclús va poder realtizar tres voltejos amb la campana Verge del Naixement de forma manual.

Abans de les 12h vam accedir de nou i vam poder executar els el toc del Àngelus per a de seguida executar els voltejos de convocatòria a missa tres voltejos manuals de les dues campanes Verge del Naixement i Crist del Miracle, finalitzant aquesta els voltejos. És missa que convoca a la Comissió de Festes Patronals i a les Autoritats del poble. Els cants els interpreta el Cor Parroquial. Vam fer amb la campana Crist del Miracle el toc d’alçar a Déu a un ritme lent (com fem en Moixent) que sorprengue gratament segons ens van comentar després alguns fidels. I per a finalitzar altre Volteig.

Per la vesprada Felipe va anar de nou per a poder realitzar els tocs de manera més adequada segons el momento de forma mecánica convocant a la missa i posterior processó.

Les campanes recibiren les carícies de les mans després de l'absència de campaners des de 1960 segons l'ultima data apareguda en l'Arxiu Parroquial en el Llibre de Conters.

Aprofitem per a comunicar-vos que estan a l'espera de rebre dues noves campanes que ja vindran amb truja de fusta:  una per a l'Ermita del Crist que portara el seu titul i que a sigut refosa; i altra nova en substitució de la que esta agrietada dedicada a la Mare de Déu de Carme i del Rosari.

Procés que estem acompanyat com a Associació  que assessora i que mostra la seua col·laboració al Rector i que coneix també a l'empresa executara.

Video d’un dels voltejos realitzats: https://www.youtube.com/watch?v=OqKQl4gvy6M

2 de octubre de 2021

PROGRAMA DE TOCS: MARE DE DÉU DEL PILAR I 50 ANYS DEFUNCIÓ DEL RVD.EN FELIPE JULIAN JULIAN

MARE DE DÉU DEL PILAR: El dia 12 trobem altra advocació mariana que te resonancia a Moixent: la Mare de Déu del Pilar. 
En el carrer del Raval hi ha un plafó ceràmic que representa a un Crist i al costat la Verge del Pilar.  En el Retaule del Presbiteri a ma esquerra segons es mira, s’aprecia l’imatge de la Verge del Pilar realitzada pel escultor Enrique Bellido. 
Promouen la festa els membres de la Guardia Civil que la tenen per Patrona, per a la Missa es fan presents amb l’uniforme de gala, acompanyats per altres membres de les forses armades que son moixentins i la Corporació Municipal i les Regines de Moixent i Valencia amb les seues dames d'honor.  Alguns membres del Cor Parroquial ofereixen el servicí del cant, particularment al final, interprentat l’himne de la Verge del Pilar. 
 
Mare de Déu del Pilar, 12 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, Repic de la Mare de Déu, i Volteig en el primer toc de Santa María Mare de Déu
 
 
50 ANYS DEFUNCIÓ DEL RVD. EN FELIPE JULIAN: El Rvd. En Felipe Julian Julian va nàixer el 23 d’abril de 1930 en Rosales del Pan (Zamora).  Va estar en Valencia amb llicencia per estudis desde octubre de 1968 a octubre de 1969. 

Sent Rector Encarregat de Sant Pere Apòstol de Moixent en el mes de juny de 1968 (antes de l’arrivada del Rvd.En Joaquín Montés).  Va morir el dia 13 d’octubre de 1971 en el seu poble natal.

Com a Rector encarregat de Sant Pere Apòstol de Moixent, va administrar 11 batejos, 1 soterrar, i la Santa Visita Pastoral del 18 de juny, presidida pel bisbe aruxiliar En Rafael González Moralejo; al dia següent el Vicario Episcopal Rvd.En Vicente Aguilar administrà el Sagrament de la Confirmació a 105 xiquets i 117 xiquetes. 

Predica la misa de Sant Pere celebrant per primera volta el nou Rector En Joaquin Montés.  Substitui a D.Joaquín els primers dies de juliol.
En el següent enllaç de dades de Felipe Sanchis publicades en esta web pots llegir més noticies al respecte: 
http://campanersmoixent.blogspot.com/2014/02/nuestra-iglesia-de-moixent-recuperando_3191.html
 
Este dia, que es compleix el 50 aniverari de la mort d’En Felipe Julian, es pregara per Ell en la missa i com avís en el primer toc,  les campanes Santes Relíquies, Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni i Santa Maria Mare de Déu faran el Mig Vol. 
 
50 anys defunció del Sacerdot En Felipe Julían,  13 d’octubre
- Tres Repics diaris d’avis a missa de 19, i en el primer toc Mig Vol de Campanes.

16 de septiembre de 2021

PROGRAMA DE TOCS: SERVENT DE DÉU RAFAEL CIRUGEDA, ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÓNICA DE LES SANTES RELÍQUIES I SANT FRANCESC D’ASSÍS

SERVENT DE DÉU RAFAEL VICENTE CIRUGEDA TORTOSA MÀRTIR:  El 21 de setembre, és l'Aniversari del Martiri del Servent de Déu Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, naixcut a Moixent  el dia 10 d’octubre de 1916, batejat en la nostra Parròquia,  però que residia a Alzira.  Va entregar la vida per la Fe, a pocs dies de complir 20 anys, estava en l'Acció Catòlica en la que havia obstentat càrrecs de caracter local i també en l’Adoració Nocturna, sent martiritzat el 21 de setembre de 1936.
 
Les seues restes mortals van ser traslladaes el 5 de juny de 1939 a una fosa comú en el cementeri d’Alzira.
Està inclòs en el procés de martiri dels servents de Déu “Miguel Paya Alonso de Medina i CCXLIX companys màrtirs”, obert a València en 2004, en fase d'estudi, com la del també màrtir Rvd.En Pedro Puig (Vicari de Moixent de 1905 a 1936) per a passar després a la Congregació de les Causes  dels Sants a Roma.

En el presbiteri es col·loca una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris, i desde l'any 2011 es volteja la campana Santes Relíquies.
Desde l'any 2009 es va recuperant en Moixent el record dels mártirs que donaren la seua vida per la fe, vinculats a Moixent, el president de l'Associació Campaners de Moixent, s'he preocupa per investigar sobre els nostres màrtirs i donar-los a conéixer, en Moixent tenim a cinc sacerdots (dos fills de la nostra Comunitat Cristiana) i al Jove Moixenti Rafael Cirugeda i dos Vicaris de la Puríssima Concepció (Casa Rabosa)
Es preciso que las Iglesias locales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria“.  (Carta Apóstolica Novo Millennio Ineutne de Sant Joan Pau II)
Amb motiu del dia Mundial de la Pau, s'ha organitzat un event "Tocando las campanas por la paz y el patrimonio" que tindra lloc aquest 21 de setembre a les 11:50-12 desde el Campanile de la Basilica de San Marco y altres llocs patrimonials de Venecia.  D'aquesta manera en el volteig després del Àngelus també participem.

Servent de Déu, Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, Màrtir, (85 anys del martiri) 21 de setembre
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.

ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÒNICA DE LES SANTES RELÍQUIES: El 24 de setembre de l’any 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula.  Concluint el I Centenari de la Construcció del Temple, i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Relíquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregeren tots els carrers de la població celebrant la Eucarisita en cada barri,  amb els balcons engalanats amb les colgadures que es realitzaren per a este acontecimient. 
 
Video de la celebració de la Santa Missa on va tindre lloc la Coronació Canónica de les Santes Relíquies: https://www.youtube.com/watch?v=ITPXYtHJYg8
Desde l'any 2013 es recorda aquest aniversari i en la missa es canten els ”Gojos a les Santes Reliquies” i les Lletanies dels Sants del Relíquiari. Per a este dia Voltejara la campana Santes Relíquies, que te gravades les efigies dels Bustos de les Santes Relíquies i del Pare Moreno.

Aniversari de la Coronació Canónica de les Santes Relíquies (32 anys), 24 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


SANT FRANCESC D’ASSÍS:   Así a Moixent va instituir la vida franciscana conventual el Venerable Pare Moreno, insigne moixenti francisca (segle XVI), i  fins l’any 1835, van estar els franciscans en el poble.  
Entre els llibres que va escriure Fra Cristóbal Moreno esta "Tratado del Cordon sive de Confraternitate cordigerrorum" i també deixà manuscrita l'obra "De los claros varones de la Orden de San Francisco".

En la Capella del Santíssim Sagrament te un Retaule amb altar e imatge, i en el Reliquiari de la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Reliquia del Sant.  
En el Museu Pare Moreno està l'estandart amb estampa de l'any 1943 de Sant Francesc.
En el poble té un llarc carrer en la part més antiga i alta, el qual en una casa tenen una imatge beneida el dia 4 d’octubre de 1953.  En este mateix carrer hi ha un plafó ceràmic; hi ha altra ceràmica de Sant Francesc en el carrer Raval i en Sant Bonaventura.

La Festa de Sant Francesc d’Assís la celebra amb intensitat particular la 3ª Orde Fransciscana, o rama seglar que manté viu eixe esperit franscisca a Moixent. Els socis de la Tercera Orde en Moixent tenen capelletes amb l’imatge de Sant Francesc que recorren les cases dels socis. 

Els dies anteriors a la festa es resa parts de l'Himne de Sant Francesc i una Oració.  La missa s'oferix per les socies i socios difunts de la Tercera Orde.  En el Presbiteri es col·loca des de l’any 2015, a la vista dels fidels la imatge del carrer de Sant Francesc que la té una persona en la casa del carrer del Sant i que abans es traslladava a l’església per a celebrar la seua festa. Durant la missa també es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari perquè hi ha Relíquia. Enguany no es podrá sortejar les imatges com tots els anys.  

Sant Francesc d’Assís, 4 d’octubre
-  12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies.  

- Tres Repics festius missa de 19:30, i Volteig  amb Santes Relíquies.  El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies.  

12 de septiembre de 2021

EN DIRECTE DES DEL CAMPANAR DE MOIXENT A LA COMUNITAT VALENCIANA

Així va ser el dilluns dia 6 de setembre en el primer programa de la temporada “Bona vesprada”, en el qual va ser protagonista el poble de Moixent.

En el plató estava el cuiner José Bas guisant el gaspatxo moixenti i també uns representates del Grup els danses de Moixent. Però tots els altres temps del programa estaven interactuant en emissions en directe del poble: la visita guiada a Moixent medieval, la bastida de les Alcusses, la verema, el Bosquet; i altres panoràmiques des de l'aire per cert bellíssimes, inaugurat tot amb una invitació feta des del calvari sobre el fons de l'Església Parroquial, el castell, la Torre Mora i la Cova el Pare Moreno, i, per tant, amb una portada immillorable. Enriquit a més amb enregistraments anteriors sobre realitats molt pròpies de Moixent, com és el cas del Museu Pare Moreno, i Museu *Prehistorico, invitació dels festers de moros i cristians de Moixent, del món de l'esport com el Club de Trail, productes moixentins, un Forn… I el programa també ens reserva un espai considerable a les campanes de l’Esgléisa de Moixent.

Tot va començar el dilluns 30 d'agost quan vam rebre una telefonada del programa, indicant-nos que coneixien l'oferta que féiem de Visites guiades al campanar i els tocs manuals de campanes constituïts com a Associació, mostrant un gran interés perquè col·laborarem, participant en el programa, assenyalant la voluntat d'emetre en directe alguna interpretació dels tocs de campanes de manera manual.

Felipe aprofita per a sugerir que l'Associació també s’encarrega d’obrir i mostrar el Museu Pare Moreno, un dels edificis més antics del poble, així com l’interior de l’Església Parroquial i que també era una possibilitat per a oferir en el programa.

Ens il·lusionarem amb aquesta proposta i ens vam adonar que era una oportunitat plena de possibilitats per a aportar també el propi a la riquesa de Moixent. Sentim una gran satisfacció i un gran honor al saber que tenien notícies de nosaltres a través del que nosaltres oferim en el món digital i que també podíem ser presents en un programa des de Moixent dirigit a tota la Comunitat Valenciana.

I començarem el nostre compromís: qui podrem tocar?, que convé oferir? Que dir de les campanes, la sala de les campanes i panoràmiques de Moixent? Serem capaços de fer-ho com convé sent en directe? Que preguntes ens formulara la presentadora? Ens quedarem en blanc? Qui presentara el Museu Pare Moreno? Quantes preguntes, quantes inquietuds, el sentit de la gran responsabilitat per tractar-se d'alguna cosa en directe i en el qual esta en joc la dignitat i bona fama, la favorable impressió del nostre poble de Moixent.

Concretarem que podíem estar a la sala de les campanes Felipe, Lorenzo, Manuel i Sergio. En el Museu i l'Església s'encarregaria de la presentació el campaner Antonio.

I arribat el dilluns al matí Felipe queda amb la disposició de la reportera Berta Báidez per a seguir les seues indicacions i mostrar-li el que havia pensat. La reportera ens indica que a la sala de les campanes només podien estar per motiu del covid, i reduït espai sols tres campaners, la presentadora i el càmera. Que hi hauria una manera de presentació de les campanes i interpretar algun toc.

A les 17h ja estabem presents a la sala de les campanes amb els inevitables nervis, que es aliviaren amb l'alegria de l'execució del directe que va anar transcorrent amb gran naturalitat i alegria.

Tot va començar amb el volteig de la campana Sant Jaume però executat manualment per la mateixa reportera, la qual cosa resulta una nota de simpatia, perquè asi es va demostrar que ella no quedava fora si no que entrava en l'ambient de tocar les campanes.

Van mostrar les bellíssimes panoramiques de Moixent que s'observen des de la sala de les campanes.

Després d'una presentació breu de cada campana i la matraca, seguint amb la conversació Berta va voler comprovar com es volteja una campana i facilitarem el volteig de la campana Nieves. Felipe la va ser accionat i Berta va anar acompanyant aquest volteig quasi com una campanera experta, com les que mencionem en la conversació en directe convidant a les que es vulguen sumar.

Mentre Manuel comentava com s'incorporà a l'Associació nomenant també la loteria que ja estem oferint, Felipe preparava la campana Sant Pere perquè arriba el moment solemne: executarem el Volteig de Processó Solemne executat per les tres campanes majors San Pere-Isidre Llaurador-Antoni, Santa Maria Mare de Déu i Sant Pere Apòstol concluint així l'emissió en directe.

Nosaltres ho hem hagut de veure després tractant-se d'una emissió en directe i ens ompli d'orgull constatar la presència de les nostres benvolgudes campanes i els seus sons, així com el Museu Pare Moreno en un programa televisiu en directe per a tota la Comunitat Valenciana: ens sembla una cosa estupenda, degut a la duració del programa la gravació de l’església no va poder eixir.   El programa va tindre una audiència de 28,9%, 5,4% de quota, 60.000 espectadors i 23% de fidelitat.

Agraïm al programa i especialment a Berta i al camera Raul, aquesta oportunitat d'apuntar-nos a la seua finestra juntament amb altres realitats que configuren la riquesa històrica, cultural, costumbristica i plena de vida del nostre benvolgut poble de Moixent.

També agraïm la signatura plena de simpatia en el Llibre d'Honor de l'Associació amb les següents paraules. “Un honor poder viure de ben prop el so de les campanes de l’església de Sant Pere.  Un espectacle únic i característic de la nostra terra.  Gràcies a l’Associació de Campaners de Moixent per la dedicació.  Fins prompte.  Berta. Raul Bona Vesprada À Punt 6/9/21”

Ja que el programa te una duració de quasi dos hores, sols ens han pogut conseguir per captura el reportatge de les campanes: https://www.youtube.com/watch?v=iqiWApJDrmY

10 de septiembre de 2021

LOTERIA PER AL SOTEIG DE NADAL 2021

Com els últims quatre anys, per a financiar els nostres projectes, materials per a la difusió de les campanes, i encara que som pocs els membres de la nostra Associació, i els recursos són molt llimitats, hem pensat en vendre lotería per al soteig de Nadal del dia 22 de desembre
  
El número es el 67906 en papeletes o decims.  Confiem en el teu suport adquirint alguna papereta o decim d’esta lotería, que ja l’estem distribuint. 
 
Pots posar-te en contacte amb els membres de l’Associació que ja els estem distribuint o a través del correu electrónic campanersdemoixent@hotmail.com
Agraïm la teua aportació.

8 de septiembre de 2021

VIDA PARROQUIAL: FIESTAS PATRONALES 2021

El sábado dia 14 de agosto, víspera de la Asunción, como al dia siguiente correspondía realizar la procesión de la “Baixâ”, que hubo que suprimir con motivo de la pandemia, la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario, la “Hermandad Cristo Crucificado” la bajo privadamente: y se coloco en la parte de la Pila Bautismal en  el ángulo del ultimo escalón, de manera que resultaba más cercana a los fieles, moviendo a más devoción.  
Se celebró la misa de la Asunción, asistiendo el Sr.Alcalde y miembros de la Comisión de fiestas Patronales 2019 que finalizaba su servició como festeros y la nueva Comisión de fiestas que desde 2020 es la encargada de estas fiestas Patronales 2021.

Las misas de los Santos de la Piedra se celebraron en la Iglesia, cantadas por el Coro Parroquial, al igual que la misa Funeral por los mogentinos/as difuntos al que sigue la ofrenda floral al Padre Moreno, que se realiza ante su busto en el paseo que lleva su nombre

A destacar este año, a la vez que se agradece, la exquisita puntualidad de la Comisión de fiestas Patronales en su asistencia a las misas.

Como tampoco se podía celebrar la procesión de la “Pujà”: tras la misa de 12h, la “Hermandad Cristo Crucificado” subió la imagen del Cristo. 
Por la tarde los miembros de la Comisión de fiestas subieron per les “voltetes” del calvario y en la Plaza de la Ermita, las Reinas realizaron una ofrenda floral al Patrón que estaba debajo del arco de la puerta de la Ermita, en nombre de toda la Comisión y de todo el Pueblo.   Mencionamos aquí que el recorrido del calvario, así como algunos muros ha sido pintado durante los meses de julio y agosto por parte de una persona vinculada a la Parroquia.

Al mismo tiempo se llevaron los bustos-Relicarios de Santa Úrsula y Santa Cordula a la Capilla del Convento, y allí se rezaron las Letanías y se cantaron un párrafo de los Gozos, de modo que al regresar de la ofrenda en la Ermita se volvieron los Bustos a la Iglesia.
 
El domingo dia dedicado a las Santas Reliquias, la Ofrenda de cirios fue como el año pasado: 
se dispusieron los cirios en las escaleras del Presbiterio para evitar que los tocasen cada uno de los fieles. 

En las dos misas, después de la Homilía de nuestro Párroco, rezando las Letanias de los Santos del Relicario, tuvo lugar el descenso de la pintura de Cristo Aparición y quedaron los bustos-relicarios de santas   sobre lo que fue su anterior trono procesional obra del escultor mogentino Virgilio Sanchis. Al final de las misas se cantaron los Gozos a las Santas Reliquias.

Por la tarde tuvo, al no poder celebrar la procesión final de todas las fiestas, se pensó acertadamente realizar la ofrenda de flores a las Santas Reliquias, de modo que el martes quedó más libre, la tarde final de las fiestas contó con un acto religioso entrañable, como un broche de oro a todas las celebraciones, contando con una asistencia muy numerosa de fieles y resultando un ofrenda muy emotiva y sentida. 

En ausencia de los sones de nuestra querida Banda de Música, que en actos religiosos solo pudieron hacer sonar sus instrumentos el domingo por la tarde en la ofrenda a las Santas Reliquias, han sido las campanas las que con toques accionados por la Asociación Campaners de Moixent han podido aliviar ese vació sonoro, de manera que han logrado proporcionar más alegría de lo habitual.   Pues sus alegres cantares han recorrido plazas y calles notificando la actualidad de las fiestas Patronales, aunque con muchas restricciones.

4 de septiembre de 2021

MUSEU PARE MORENO: DIES DE VISITES I LLIBRES DEL PARE MORENO

Acabades les festes Patronals vos indiquem els dies i horari en què podreu visitar el Museu Pare Moreno, per al mes de setembre al mes de novembre.
L’Associació Campaners de Moixent ofereix aquest servici amb l'anim que conegueu en directe algunes de les peces del nostre patrimoni religiós que allí es mostren, i sobretot repassar el recorregut dels moments més importants de la vida del moixenti Fra Cristóbal Moreno, situats en el seu context històric, coneixement molt apropiat per a les noves generacions, de manera que si tingeu xiquets o adolescents no deixeu de portar-los per a acostar-los a les nostres arrels històriques i religioses.
 
Cada dissabte estarà obert de 18 a 18:45hs. Durant aquest mes de setembre també estarà obert el dimarts dia 7 dia de l'aniversari de la mort del Venerable Pare Moreno de 22 a 23:15hs.

Ens complau també informar que tenim com a novetat una vitrina que mostra alguns dels llibres  que el Pare Moreno va escriure amb tant d'afany. Podras veure “Claridad de los Simples, Lumbre del Cristiano, Limpieza de la Virgen María…”.  Es tracta de còpies dels originals en edició especial, molt elegant, que ens han imprés i enquadernats regalant-los al Museu Pare Moreno per Felipe Sanchis, així com la vitrina de metaquilato. Agräim a Felipe la donació d’aquests llibres per al patrimoni parroquial.
 
Durant l'estiu a més dels divendres que aquesta previst obrir el Museu Pare Moreno, també s'ha obert durant altres dies a fí de facilitar la seua visita, com també per airejar la Capella-Museu.

Per a poder visitar-l'en altre moment posar-s'en contacte amb l'Associació Campaners de Moixent.