26 de abril de 2013

AGENDA 2013: RENOVACIÓ DE LES PROMESES DEL BAPTISME, MARE DE DÉU DELS DESAMPARTS-ASCENSIÓ DEL SENYOR

Com a celebració preparatoria a la Primera Comunió, esta la Renovació de les Promeses Baptismals, els Xiquets i Xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició de viure com a Cristians i la professió de Fe: es la Renovació de les Promeses del Bateig.   Enguany la celebració será el diumenge 5 de maig a les 11:30.    Com a aconteciment local de la vida cristiana, al final de la celebració es fa un Vol de tres campanes que es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un nou xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals, 5 de maig

- Vol al final de la celebració de 11:30, de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


Tot el mes de maig esta dedicat a la Mare de Déu, a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana: la Mare de Déu dels Desamparats, festa profundament valenciana.    A Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.  Es preocupen del bon estat i dignitat de l'altar una família de Moixent.  Esta imatge de la Mare de Déu dels Desamparats esta fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.  Es la segon seguint a la del Titular, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu l’anagrama a més de quatre imatges de Moixent de la Mare de Déu.
Este segon diumenge de maig coincidix amb la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, la total glorificació de Jesucrist ja anunciada en la Resurrecció, acaba la seua existencia terrena però no se olvida de nosaltres, desde la Glòria seguix present entre nosaltres per mig de l’església gràcias a l’acció de l’Esperit Sant que va descendir sobre els Apòstols el dia de Pentecosta.   En Moixent  es celebra la Primera Comunió del primer grup en la missa de 12, cantada per el Cor Parroquial de missa de xiquets. 


Vespra de l’Ascensió del Senyor i de la Mare de Déu dels Desamparats, 11 de maig

-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu.  I Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Ascensió del Senyor. Mare de Déu dels Desamparats, (Patrona de la Comunitat Valenciana) 12 de maig

- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Sant Antoni hasta  Santa Maria Mare de Déu.  El segon i tercer toc Vol amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12,  de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.  El segon i tercer toc Vol de Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu

24 de abril de 2013

INSTITUCIONAL (2): PRIMERA RUTA GUIADA I TEATRALITZADA DE MOIXENT

Continuem amb la secció "Institucional" que comencarem en l'anterior web, amb una activitat cultural realitzada el dissabte 20 d'abril. 
Es tracta de la primera ruta guiada i teatralitzada pel nucli antic de Moixent (al voltant de l'Església Parroquial) realitzada pel grup "Iniciatives Culturals Moixent" amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Moixent.
Corresponent a la invitació que ens van dirigir amb l'anim de col·laborar i aprendre de tot allò que enriquix la vida del nostre poble, participarem quatre campaners amb l'interés de les explicacions sobre el "Moixent Medieval".  Al final en el Saló Parroquial, vam veure uns minuts la llegenda de l'escala de la donzella en una pantalla d’un projector de audivisual, i finalment una pica de pastes i vi de Moixent.

20 de abril de 2013

PRÒXIMAMENT

   1- El 3 de maig, es el primer divendres de mes, dedicat al Sagrat Cor de Jesús.  En Moixent, al migdia i en el primer toc de missa Vol de la campana que te dedica per a recordar-ho, i en el moment de l’Exposició es fara el toc d’Exposició del Santíssim.

2- El dia 5, son les Promeses del Baptisme dels xiquets i xiquetes que van a comulgar els próxims diumenges, al final de la missa de 11:30, Vol de 3 Campanes. 

3- El dia 7 de maig, és compleix el sext aniversari de Campaners de Moixent.

4- El segon diumenge de maig es la Mare de Déu dels Desamparats (Patrona de la Ciutat de València i de la Comunitat Valenciana).  Enguany coincidix en la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, en Moixent (1er torn de comunions) amb voltejos de cinc campanes, de manera particular la campana Santa Maria Mare de Déu.  Vols de Campanes  en la Catedral de València i en la processó de Vallada.

5- El 17 de maig, festa de Sant Pasqual Bailón, festa en Genovés, les campanes d’este poble de la nostra Comarca, voltejaran en el seu honor.  Bones festes a tots i totes de Genovés.

6- El dia 19 es la Solemnitat de Pentecosta, en Moixent (2 torn de comunions) Vols generals de Campanes, per ser el final de la Pasqua.  En la Comarca “La Costera” a Llanera de Ranes celebren a la Mare de Déu dels Desamparts la Setmana següent, perque és Patrona, voltejaran les campanes.

7- Al diumenge següent es la Solemnitat de la Santíssima Trinitat.  En Moixent vols de cinc campanes.

16 de abril de 2013

VIDA PARROQUIAL (10): EN LA SETMANA SANTA

Campaners de Moixent ha col·laborat en alguns dels treballs necessaris per a la celebració dels actes de la Setmana Santa:

- Vam traure les andes de Crist Ressuscitat i la col·locació de la imatge i en la mateixa, en la nau lateral per a la processó del Encontre.  Esta imatge de Crist Ressuscitat, ha complit amb esta les 50 pasqües amb nosaltres.

- Retirarem les Creus de tots els altars i les guardarem en la Sacristia fins la Viglia Pasqual; i cobrirem amb un llenç el Crist del Perdó que esta en la Seu del Dijous al Dissabte Sant.

- Ens encarreguem de disposar tots els elements per al Monument on es reserva l'Eucaristia del Dijous al Divendres Sant, i col·laborem amb els confrares de la Dolorosa a baixar i pujar la imatge de la Pietat per a preparar-la per a les processons, apartant abans els bancs de la Capella i col·locant-los successivament.

Ens complau col·laborar en totes estes coses que faciliten la Vida Parroquial.

12 de abril de 2013

SEGON ANY SONANT LA MATRACA

Es tal l'interés i l'atenció que han posat en eixa funció de tocar la Matraca, que enguany, en els dies de la Passió del Senyor, des del trasllat del Santíssim al Monument el Dijous Sant fins als avisos de convocatòria a la Vigília Pasqual a sonat de meravella.  També ens ha paregut que la seua sonoritat ha resultat mes uniforme, gens estrident, i com mes dolç, potser perquè de tant sentir-la en tres dies ens va resultat mes familiar, acostumada, ja que estos tres dies no sonen les campanes. 
No sols a convocat als diversos actes del programa de la Setmana Santa com en la Processó del Silenci, Via Crucis, Hora Santa, Celebració de la Mort del Senyor, Processó del Sant Soterrament i Vigília Pasqual, sinó que també ha acompanyat les entrades i eixides del Temple Parroquial de les diverses imatges, moment particularment bell perquè a l'estar la plaça de l'església plena de confrares se la podia sentir perfectament.  Enguany el programa de la Setmana Santa indicava alguns dels moments en què es podia sentir.  Per tot això, la Matraca, s'ha guanyat ja un lloc en l'estima i l'apreci dels Moixentins que han fet arribar al Rector les fecilitacions perquè les transmetera als Campaners, i fins a alguns han transmés al saber l'horari, que l'han sentit  pels carrers de Moixent.  La puntualitat i els espais de sonoritat han sigut excel·lents per part dels campaners, enguany ha sigut Manuel, amb la col·laboració de Jesus, ja que bona part dels campaners són confrares i participen en les processons.
Ens alegra constatar que el poble ja ha fet seua la Matraca, compta amb ella, vol sentir-la, i se sent feliç de comptar amb els campaners que també la fan sonar.

6 de abril de 2013

1er CENTENARI DE LA CONFRARIA "LA SOLEDAD"

Enguany, la Confraria la Soledat, celebra el seu primer Centenari després d'haver-ho celebrat l'any passat la Confraria “Santo Sepulcro”, encara que segons la tradició viva popular van nàixer juntes, i sobrepassen àmpliament els 100 anys, només que es pren amb referència documental el Reglament de 1912 del Sant Sepulcre.   Per a commemorar-ho han organitzat una senzilla exposició de trajes de la Mare de Déu, tant del dolor com de la Rerrurrecció així com vestes i altres elements i una àmplia mostra de fotografies d'estos anys.
Campaners de Moixent ha col·laborat en dita mostra aportant fotografies sobre la presència de la Mare de Déu de la Soledat en la Campana Santa Maria Mare de Déu, la qual volteja en solitari la vespra de Diumenge de Rams per a convocar a la missa que era en sufragi dels Confrares difunts de la Confraria la Soledad.  Així mateix elabora fotografies i textos mostrant els signes de la Soledat que estan gravats en la Matraca, dedicada com a senzill homenatge sonor a tots els Confrares de la Setmana Santa de Moixent. 
Felipe i Antonio, en nom de Campaners de Moixent, van estar presents en la Benedicció-Inauguració de l'Exposició el dia 22 de març.
Campaners de Moixent, felicita a la Confraria de la Soledat per la seua celebració del Centenari i els anima a seguir la seua llarga trajectòria de contribuir a la Setmana Santa de Moixent.

2 de abril de 2013

AGENDA 2013: SANT VICENT FERRER

L'Arxidiòcesi de València celebra la festa de Sant Vicent Ferrer el dilluns següent al diumenge de Pasqua.   En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies esta l’imatge de Sant Vicent Ferrer,del segle XVIII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri.  També com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, es porta la comunió als malalts i impedits, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sacrament baix pal·li, acompanyat de les Autoritats i la Banda de Música.  Els veïns engalanen els carrers amb vert, plantes i colgadures als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens. Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sacrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, la dita campana es fa sonar amb mes freqüència. 


Vespra de Sant Vicent Ferrer, 7 d’abril
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres tocs d’avís a missa de 18:30.  Repic festiu.  I Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Sant Vicent Ferrer, 8 d’abril
Vols de processó:
     - Tres Vols d’avís a processó de 9, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
     •  Vol General a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
     • Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
     • Vol General, al pujar la Creu Parroquial per el carrer Martirs.

- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu,  i Vol de Sant Jaume i Nieves
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres tocs d’avís a missa de 12.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

1 de abril de 2013

ABREVIATS: MARÇ


Vigília d'oració de Jóvens amb l'Arquebisbe a Enguera.  El divendres dia 8 de març va tindre lloc en la Parròquia Sant Miquel Arcangel, una Vigília d'oració de jóvens amb D.Carlos Osoro.  A més de jóvens de la Canal de Navarrés, de Canals i de Genovés també participem tres campaners de Moixent (Lorenzo, Felipe i Manuel).  Ens agrada la gran participació de jóvens.

Visita d'Escolars: El dia 8 i el dia 15, es van personar en l'Església i en el Museu del Venerable Cristobal Moreno respectivament, un grup d'escolars acompanyats per la professora de religió, per a saber mes de les Santes Relíquies, el Remple Parroquial, l'exposició del Venerable Pare Moreno, així com d'elements mes destacats (Lignum Crucis, Casulla i Calze de Sant Joan de Ribera que regala al Pare Moreno, Creu Parroquial...)

Ja esta la cadena.  El dia 23 Vicent Tomás de Electrorecamp S.L, instal·la una nova cadena en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament  que es va trencar (com ja informarem) el dia 24 de desembre.  Ara ja funciona perfectament donada la importància dels dies de la Setmana Santa.

Vicent Femenia: Ritu d'Admisió.  El campaner de Sagra, Vicent, celebra el dia 9 de març en el Seminari Major de Moncada, amb el qual l'Arquebisbe reconeix publicament l’autenticitat de la vocació i se li admet oficialment com a candidat per a les Sagrades Ordens.  Els Campaners de Moixent ens unim als seus sentiments d'alegria.