15 de diciembre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: TEMPS DE NADAL

Foto: Mari Carmen Vidal 24-12-2012
NAIXEMENT DE JESÚSEnguany es el 800 aniversari de la primera representació coneguda del Naixement de Jesucrist, montat per Sant Francesc d'Assís en Grecció en 1223.

Durant tot l'any es pot veure el Betlem que esta en el Retaule de Sant Antoni de Padua.  En esta Solemnitat com l’any passat la imatge del xiquet Jesús estará col·locada en el expositor que cubrix el bocaport de la pintura de "Crist Aparició" en el Retaule del Presbiteri.  També les cantores de la missa de 10:30h monten en la Residencia un betlem.

Desde l’any 2008, la primera missa de Nochebuena es celebra per la vesprada, dirigida per als xiquets, es una de les misses en que el Temple Parroquial més s’ompli de tot l’any, per la nit la missa del gall; i el dia 25 de desembre la missa és a les 12 del migdia, concorreguda per les famílies i persones majors.   

Estos dies de Nadal, per la megafonia pública posen unes nadales, i alguns balcons de les cases estan amb colgadures del Jesuset.  Una de les Nadales més tradicionals, i que continuament es canten en la nostra Església Parroquial, “Campana sobre Campana” fa menció d’eixa menció festiva tan apropiada per als nostres dies de les nostres campanes.  Les Campanes col·laboren al servici de la Litúrgia en estos dies a posar en sintonía els misteris que celebra l’Església amb les festes que invadixen els carrers.   Amb els seus sons col·laboren a la gloria de Déu que canta l’Església i vol oferir a tots sons d’alegria i de pau.

Vespra del Naixement de Jesús, 24 de desembre
- Tres tocs d’avís a missa de 18:30h.    Primer toc Avis de Solemnitat.   El segon toc Repic de Solemnitat.  El tercer toc Volteig de Solemnitat.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig de Solemnitat al final de la celebració.

NAIXEMENT DE JESÚS, 25 de desembre
- Tres Voltejos de Solemnitat d’avís a missa de 12h.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig de Solemnitat al final de la celebració.


SANT ESTEVE.  ANIVERSARI TRASLLAT SANTES RELÍQUIES DEL CONVENT A LA ESGLÉSIA PARROQUIAL:  El segon dia de Nadal, concidix amb la festa del Martiri de Sant Esteve, en Moixent se celebra l'Aniversari del trasllat de les Santes Relíquies que va ocorrer l’any 1835, des de la Capella del deruit Convent de Franciscans fins a la Capella que rep d'ella el seu nom en el Temple Parroquial. 

Les Santes Relíquies van rebre culte en el Convent de Sant Antoni de Pàdua, fins que a causa de la llei de desamortització queda suprimit el Convent.  Després d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Moixent per a traslladar les Santes Relíquies al anterior Església, es va obtindre el permís per part de l'Arquebisbat, i es realitza el trasllat “Con una lucidísima procesión y acompañamiento del pueblo, siendo colocadas en el altar Mayor de la Capilla de la Asunción, perteneciente al Muy Ilustre Sr.Marqués de la Romana".

Se suposa que l'orige de les nostres festes dedicades a les Sagrades Relíquies va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció d'una processó a elles és el que registra el trasllat de les mateixes a la nostra Parròquia en 1835.  

En la missa es ressen les Lletanies dels Sants del Reliquiari, i es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”.   

Sant Esteve (Aniversari trasllat S.Reliquies del Convent-Església, 188 anys), 26 de desembre
- Tres Repics diaris d’avís a missa de 19h i Volteig en el primer toc amb Santes Relíquies. 

SAGRADA FAMILIA. Es celebra el primer diumenge següent a la Solemnitat del Naixement de Jesús.   Es la Jornada per la Familia i per la Vida, l'exemple dels pares, influïx en la conducta dels fills.  

Sagrada Familia, 31 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30h, i Volteig de Nieves
-Toc d'alçar a Déu (tradicional).

Foto: Mari Carmen Vidal 25-11-2012

SANTA MARIA MARE DE DÉU: Comencem l'any civil posant-ho davall la protecció de Maria, la Mare del Salvador, demanant per la pau del món en esta Jornada Mundial d'Oració per la Pau.

El poble Cristià de Moixent és profundament Marià. en l'Església Parroquial, té quatre altars dedicats, amb les advocacions de Puríssima Concepció, Mare de Déu dels Desemparats, Mare de Déu del Rosari i Soledat. Es pot contemplar una Assumpció i del Pilar, una Mare de Déu del Rosari del segle XVII darrere del Bocaport del Presbiteri; una del Carme i Dolorosa en la Capella de les Santes Relíquies;  la Capella del Santíssim Sacrament: Maria al peu de la Creu presidix el Retaule major, també esta la imatge Nostra Senyora del Sagrat Cor. I un quadre de la Mare de Déu del Miracle en el pulpit des de fa tres anys.   En l’Església, abans de la Missa es resa el Sant Rosari cada dia de la setmana (excepte els diumenges).  Amb motiu d’una defunció dies després del soterrar, es celebra uns dies de ressos en sufragi del difunt en el Temple Parroquial.  Se celebra el Triduo a la Milagrosa i una festa a la Mare de Déu dels Àngels.

El Campanar de Moixent té una campana dedicada a la Mare de Déu amb el títol "Santa Maria Mare de Déu", este dia necessàriament té gran protagonisme, en atenció al seu títol perquè és una Solemnitat Mariana dins de les festes Nadalenques i que celebra la "Maternitat" de la Mare de Déu, volteja en solitari, i en el Volteig propi de Festa de la Mare de Déu de 6 campanes, de Sant Jaume fins a Santa Maria pero no volteja Sant Isidre, de tal manera que es preserva la campana més antiga, i també li deixa el protagonisme a Santa Maria Mare de Déu.  El bronze té gravades les imatges de la devoció Mariana Moixentina com són: Mare de Déu dels Desamparats, la Milagrosa, la Soledat i la Pietat, i també té l’anagrama de la Verge Maria. 

Per a esta Solemnitat també no podía faltar el Repic de la Mare de Déu, imitant el Ave Maria de Lourdes, que ja s’executa al nostre campanar tres anys.

La vespra es celebra una missa: a les 18:30 hores; i el dia de la Solemnitat, primer dia de l’any, a les 12 hores.  Al ser la Jornada Mundial d'Oració per la Pau, es canta la Plegaria a Sant Pere Apòstol que nomena la pau.  

Vespra de Santa Maria Mare de Déu, 31 de desembre
- Tres repics de Solemnitat d’avís a missa de 18:30h, Repic de la Mare de Déu.  Volteig amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc, Volteig de festa de la Mare de Déu.

SANTA MARIA MARE DE DÉU, 1 de gener
-Tres repics de Solemnitat d’avís a missa de 12h, Repic de la Mare de Déu.   Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   El tercer toc i al final de la celebració, Volteig de festa de la Mare de Déu.
-Toc d'alçar a Déu (tradicional).
Foto: Mari Carmen Vidal 24-12-2012

EPIFANIA DEL SENYOR: A Moixent, es fa una cavalcada dels Reis camí cap a Betlem per a adorar el Xiquet Jesús. Els encarregats de portar-la a cap són els quintos, festers i festeres: el grup que prepara les Festes Patronals de l'any en curs. Al arribar tota la comitiva de quintos, festers i festeres, xiquets menuts amb els seus pares i els Reis Mags, al Temple Parroquial adoren al Xiquet Jesús, es celebra la Missa i després entreguen els regals als xiquets

Es celebren dos misses de l’Epifania. Una la vespra al voltant de les 19hs, al arribar els Reigs Mags al Temple Parroquial; i altra el dia de la solemnitat a les 12h.  Els Voltejos de Festa son de 7 campanes: de Sant Jaume fins a Santa Maria Mare de Déu.

Vespra del Epifania del Senyor, 5 de gener
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 19h.  Volteig de Sant Jaume a Nieves.   El tercer, Volteig de Festa.
-Toc d'alçar a Déu (tradicional).

Epifania del Senyor, 6 de gener
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 12h, i Volteig  de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc, i al finalitzar la celebració, Volteig de Festa.
-Toc d'alçar a Déu (tradicional).

BAPTISME DEL SENYOR: Seguint la Solemnitat de l'Epifania el diumenge més pròxim és la Festa del Baptisme del Senyor, que conclou el temps de les Festes de Nadal.  

A Moixent en el Presbiteri, on es sol batejar, esta la Pila Baptismal de finals del segle XV, i altra a l’entrar a l’església a mà esquerra, amb un quadre que escenifica l'escena del Bateig del Senyor.  També a l'entrada de la Capella del Santíssim esta la Pila Baptismal procedent de l'Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa, abans era Parròquia, complint ara la funció de pica d'aigua beneïda.

Festa del Bateig del Senyor,  7 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30h, seguit d’un volteig amb Nieves.
-Toc d'alçar a Déu (tradicional).

Campaners de Moixent, els desitgem un Bon Nadal i Feliç Any 2024!

5 de diciembre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FESTA DE SANTA CECILIA I 125 ANIVERSARI DE LA DEFUNCIÓ DEL RVD.EN.CONSTANTINO QUILIS QUILIS 1898 – 2023

FESTA DE SANTA CECILIA: Els components de l'Associació Musical "La Constància" celebra el final dels actes festius de Santa Cecília, amb una missa commemorativa a la patrona dels Músics el dia 10 de desembre.

La primera referencia d’una Banda de Música a la localitat data del 19 de novembre de 1858 amb motiu de la inauguració de l’estació del ferrocarril de Moixent (Llibre: “Moixent al segle XIX Societat i salut en un poble de la Costera. Guillem Lera i Perales - Guillem Lera i Calatayud  Copia de la Topografia médica de la Villa de Mogente p.301; Vorer també el escrit en el Llibre de Festes Patronals de Moixent 2018 de Eduardo Butiña Cuenca “160 anys de la música a Moixent”).

La imatge del any 1943 va ser encarregada pel entonces mestre de la Banda de Música Francisco Belda al escultor moixenti Virgilio Sanchis, la qual es traslladada a l’església parroquial per a la missa.  Va estar uns anys en l’església fins que la Banda de Música va tindre un lloc per a custodiar la seua Patrona.  Voltejara per a convocar a la missa la campana Santes Relíquies perquè hi ha reliquia de la Màrtir en el Reliquiari.

Festa de Santa Cecilia, 10 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 12h amb Santes Relíquies  


125 ANIVERSARI DE LA DEFUNCIÓ DEL RVD.EN.CONSTANTINO QUILIS QUILIS: Va nàixer en Otos (Valencia), el dia 9 de febrero de 1832, ordenat Sacerdot el 15 de maig de 1856.  Llicenciat en Sagrada Teologia (Declaración Jurada nº 215  2do llibre)

Va exercir el Ministeri a Bufali 1857 a 1859, Sella entre 1873 i 1875, on el 8 de febrer 1874 mor el seu Pare, i se li va enterrar a Sella i va estrenar el Cementeri, on encara existeix la làpida original. Rector a Moixent des del 22 octubre de 1879 a octubre de 1889. Malgrat la busqueda, on va estar 1859 al 1873 i entre 1875 a 1879? No hem aconseguit esbrinar amb certesa eixos destins fins al present.

El dia 25 de març de 1881 va posar i va beneir la primera pedra de la nostra Església, obres a les quals es va dedicar amb tot el seu afany, i energies, fins i tot anticipant importants quantitats econòmiques per a sufragar-les, sense la seguretat de poder recobrar-les degudament.

Celebra la primera missa, finalitzades les Obres, el dia 24 de setembre de 1889 en la inauguració oficial i solemne de l'Església i predicà el dia 25. (Diari de José Tortosa):

En 1889 és nomenat Rector de Sant Valero de València, segons ell mateix escriu: “Derechos de estola cobrados desde el 17 de octubre que tome posesión del Curato de San Valero de Valencia hasta el 29 del mismo en que me marche definitivamente de esta” (Libro de Culto y cuentas 1876-1889 p.23) (Llibre de Culte i comptes 1876-1889 p.23)

Al juny de 1893, es va inscriure com a soci del Congrés Eucarístic. (BOAV 1893 p.332)

En 1897 se'l nomena vicepresident d'una Junta administrativa que es va formar per mandat superior per a ajudar econòmicament als amos de les cases abadies respecte a les obres que s'hagueren de dur a terme. (BOAV 1897 pag.297-339)

D'esperit sempre emprenedor i sempre infatigable en el compliment dels seus deures. (lapida sepulcral)

Va morir a l'edat 66 de segons l'Acta de Defunció del Registre Civil de València el dia 21 de desembre de 1898 (i no el dia 22 com erròniament s'ha anat notificant, perquè este dia, correspon al de la data en què es va efectuar el Registre de la Defunció. Aquest error és present fins i tot en la làpida sepulcral). Les seues restes van ser traslladades el 23 de desembre des de València a la nostra Església per a rebre sepultura on reposen, en la via sacra, baix de la cúpula central de l’església.

El dia 1 de juliol de 1985 amb motiu del canvi de pis, es  descobri la sepultura del Rector Quilis.  El ataüt de fusta estava podrit, totalment afonada la tapadora que és metàl·lica fins al mig sòl. S’alca la tapadora apareixent l'esquelet complet del Rector Quilis revestit amb els ornaments sacerdotals que es distingeixen perfectament, descalç i porta el manipul al braç dret i el cabell del cap. (Acta que es conserva en l'Arxiu Parroquial i de la qual es deposite una còpia en la sepultura)

A Moixent el Rvd.En.Constantino Quilis Quilis des del dia dissabte 5 de setembre de 1964 té un carrer dedicat a Moixent “Avinguda Parroco Quilis”

Desde el dia 6 de maig, Campaners de Moixent, hem disposat en la Capella del Convent,  sobre una taula, una composició fotogràfica i informativa, a manera de cartell, que dona compte de les seues dades biogràfiques i llocs que ha exercit el seu ministeri sacerdotal, oferint així  una semblança completa del seu ministeri pastoral com a sacerdot, en el ministeri del qual resulta evident que la construcció de la nostra Església li va suposar un desafio enorme, però que afrontà i va portar  a terme amb constància, amb enorme fortaleza, front obstacles i dificultats amb gran fe i alegria.

Este dia 21 de desembre, que és compleix el 125 aniversari de la mort del Rvd.En Constantino, es pregara per Ell en la missa i com avís en el primer toc, les campanes Santes Relíquies, Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni i Santa Maria Mare de Déu faran el Mig Vol.

► Archivo Parroquial de Moixent.  Aleluya.  Numero extraordinario Bodas de Diamante del Templo Parroquial 1889-1964.  Tomo II
Declaración Jurada nº215.  2do libro
Documento de solicitud de Inhumación del cadáver del Párroco Quilis
Diario de José Tortosa, (fotocopia del original)
Libro de Culto y Cuentas 1876-1889 p.23
Acta de que se conserva en el Archivo Parroquial y de la cual se deposito una copia en la sepultura
► Arxiu Registre Civil de Valencia.  Defunció.
►Boletín Oficial Arzobispado de Valencia. Años 1893 y 1897
►Colaboración de Vicente Soler Alba y Ana Quilis Llopis
►Apuntes de Alberto Rubio Rubio

1 de diciembre de 2023

VITRINA PARA SANTA BÁRBERA

Fotografia de Fran Micó el dia 29-10-2023
Un campaner (els ultims dies del mes d'octubre) ha aconseguit i regalat a l'Associació una vitrina senzilla, però amb gust artístic, estil isabeli de fusta de caoba del segle XIX, per a albergar la nostra benvolguda imatge de Santa Bárbera, patrona dels campaners/eres (imatge beneïda el 4 de desembre de 2008 dia de la seua festa, enguany fa 15 anys), de manera que aconseguim que quede més ben protegida, però també millorant la seua exposició visible amb la finalitat que campaners i també visitants puguem contemplar-la i venerar-la.  

Les mesures de la vitrina 115cm altura 56cm ample 45cm de fondo,  s'ajusten bé a les proporcions de la imatge, que col·locada sobre un senzill pedestal, que ja teniem, queda molt elegantment exposada en la part superior de la mateixa porta d'entrada al campanar, de manera que res més entrar en tornar-nos podrem mirar-la i sempre que eixim del campanar ens acomiadem d'ella agraïts.   

Al costat d'ella, en la part dreta, segons es mira, esta el quadre de Sant Paulino de Nola el que inicia l'ús de les campanes en la practica de la litúrgia.  Baix del quadre un “coixi “de les campanes antic al igual que en la part esquerre, i en esta, sobre a més dos batalls que corresponen a les campanes Sants de la Pedra de l’Ermita del Santíssim Crist del Calvari i altre batall de la campana Sant Jaume.

En eixe lloc queden situats vitrina i quadre a l'interior d'una volta apuntada, murs i volta de rajoles planes que antigament s'usaven per a eixa mena de construcció, aconseguint un aspecte de sabor tradicional, amb el qual combina bé el senzill cassetonat de fusta de la vitrina i amb el seu fons decorat de color ataronjat.

En les visites al campanar podras comprovar esta novetat

27 de noviembre de 2023

CAMPANERS DE MOIXENT PARTICIPEM EN ALGEMESÍ EN LA XXVI TROBADA DE CAMPANERS VALENCIANS

Erem sis els membres de l’Associació Campaners de Moixent que anàvem amb il·lusió renovada a la “XXVI Trobada de Campaners Valencians” a Algemesí el dissabte 25 de novembre. El punt de trobada va ser en la Plaça Major on ja vam saludar a alguns companys campaners.  Era la primera Trobada després de la pandèmia.

El primer acte ha celebrar va consistir en la benvinguda en el Saló de Plens de l'Ajuntament per part del President de la Colla de Campaners d’Algemesí, Regidor Turisme, Festes i Tradicions, l'Alcalde, i una Acadèmica a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua natural d’Algemesí que feia de mantenidora de la Trobada.

Benvinguda enriquida amb un obsequi de part de les Autoritats com a signe d'acolliment a la ciutat d'Algemesí, com a record i motiu per a interessar-se per la ciutat i les seues riqueses patrimonials...

D'allí ens dirigim a la Sala d'actes del Casino Lliberal d’Algemesí. Els Campaners presents a més de nosaltres, van anar: Agullent, Albaida, Alberic, Alcoi, Alcalà de Xivert, Alqueria de la Comtessa, Benirredrà, Betxi, Campanar, Comptat, Catedral de València, Forn de Alcedo, Horta,  Navarrés, Quesa, Puçol, Vil•lareal i altres particulars i fins i tot un vingut per a l’ocasió de Burgos.

Totes van tindre l'oportunitat d'expressar alguns detalls de les seues activitats i inquietuds. De part de Navarrés es va proposar la idea d'organitzar l'any vinent la trobada allí.   
Convindria que els parlaments proposar-se major brevetat, centrant-se en les informacions noves de cada colla i les més importants que ens enriqueixen a tots, tal i com també es va recordar en un moment de les intervencions. Al finalitzar cada intervenció sens va obsequiar amb un recordatoria d’aquesta Trobada.

Per part de Moixent mencionarem a més de l'execució del toc manual de campanes: el nomenament de Campaner d'Honor de Moixent de Fra Cristóbal Moreno del Camino el 28 de juny de 2020 esmentant que en la “XXII Trobada de Campaners Valencians” a Moixent en 2016 repartim als campaners que van assistir repartim la publicació; també el nomenament de President de la Associació Campaners de Moixent del Rvd.En .Antonio Rafael González González el 19 de novembre de l'any passat, sacerdot a Moixent que impulsa la recuperació del toc manual de les campanes i la creació de la nostra Associació; també el manteniment i enriquiment de noves peces en la Capella del Convent així com per obrir el Museu. També les visites al campanar ja no sols durant la setmana de Festes Patronals d'Agost sinó la vespra de Sant Pere (28 de juny).

Acabats els parlaments ens dirigirem a la Basílica menor de Sant Jaume on el Rector ens va acollir, i va beneir un Recordatori de la Visita en el qual es fa menció a d’aquesta Trobada per a record de l'Associació de Campaners de Algemesí mencionant als grups de campaners assistens, i amb la intenció de col·locar-ho a la sala de les campanes.

Se'ns va proposar dues activitats simultànies una pujar a la sala de les campanes, i l'altra era una visita per la Basilica.

En el plaça estava instal·lat el campanar-mòbil dels campaners de l’Alqueria de la Comtesa i que va fer les delícies de joves, xiquets i adolescents.

El menjar se celebra també en el Casino Lliberal.  Entre les moltes realitats que compartim en els diàlegs espontanis i amistosos ens alegra el que alguns campaners ens van animar a seguir, ja que ens seguixen en la la web de campaners de Moixent i en el perfil del facebook de nostra Associació, proposant i referint els assumptes que anem afrontant també en acontecimients històrics col·laterals amb les campanes. Compartir reflexions i tasques ens enriqueix mutualment. Gràcies per eixe interés i per eixos ànims que ens van manifestar.

Després del menjar estava previst un Homenatge al Campaner Vicent Botella Barbera, inauguració d'un estant expositu del Toc manual de Campanes i la benedicció de la campana, vi d'honor de fi de festa, i conclusió, actes dels quals no vam poder assistir ja que a Moixent havíem d'obrir l'església i tocar les campanes en el primer dia del Triduo a la Verge Milagrosa.

Enhorabona a la Colla de campaners i campaneres de Algemesí per la acollida i organització de la trobada.

24 de noviembre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA I PURÍSSIMA CONCEPCIÓ

Fotografia: Mª José Calatayud 3-12-2022
SANTA BÁRBERA: El dia 4 de desembre es celebra a la Patrona dels Campaners i Campaneres.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners/eres difunts.  

En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008 (enguany fa 15 anys de la benedicció).   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.
 
Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 4 de desembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19h, amb Santes Relíquies.

PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.  

L’any 1943 es beneixen en Moixent les dos imatgens de la Inmaculada. La esvelta del escultor Pio Mollar que presidix un enorme Retaule lateral; i la del escultor moixenti Virgilio Sanchis que abans es treia en processó i que ara esta en la Sagristia i que desde el dia 29, 9 dies abans es trau a la vista dels fidels.

En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està Museu Pare Moreno),  a més també esta en dit Museu la imatge de la Puríssima de l’any 1943 procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular. Així com un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006. L’altra ermita estaba en les Arenetes (en la Serra).

La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.  

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de la Puríssima que abans es treia en processó.

La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana, també en el volteig de Festa de la Mare de Déu que es fa des del 7 de desembre de 2021.

Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
- Tres repics de Solemnitat d’avís a missa de 20h, Repic de la Mare de Déu.  Volteig amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc, Volteig de festa de la Mare de Déu.

Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya). 8 de desembre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 12h, Repic de la Mare de Déu i Volteig amb S.Maria Mare de Déu   El tercer toc, i al final de la celebració, Volteig de festa de la Mare de Déu.

22 de noviembre de 2023

SOCIOS/AS DE CAMPANERS EN ALTRES ASSOCIACIONS PARROQUIALS DE MOIXENT

Ens resulta gratificant comprovar que alguns dels nostres socis/es, a més de col·laborar amb les activitats pròpies de la nostra Associació, estan presents i col·laboren també en altres grups del nostre poble, en particular de la nostra Parròquia, fins i tot amb càrrecs rellevants: la implicació voluntària, la generositat, sempre desplega i afavoreix noves energies, promovent vida i activitat en m
oltes realitats de la nostra parròquia, alhora que té com a conseqüència un gran enriquiment personal, de manera que del que semblaria un desgast, es troba una gran vitalitat parroquial i personal.

Així podem comprovar que en el Consell Pastoral estan: Elena, Pura i Mari Carmen i com a Secretari Felipe.
En la Tercera Ordre de San Francesc,  estan com a simpatitzants: Pura, Mari Carmen i Teresa i Felipe.
En la “Cofradia Santo Sepulcro” estan des del 30 de juny de 2023: Felipe com a Secretari i Elena com a tresorera.
En les Coferencies de Sant Vicent de Paul: Matilde de secretària i Elena Tresorera.
En la Medalla Milagrosa des del 28 de febrer d'enguany Mari Carmen Presidenta, Matilde de Vicepresidenta, i Pura Carceles com a Vocal
En l'Associació Sagrat Cor de Jesús estan des del 7 de setembre de 2019 com a Vocals: Pura, Teresa Tárrega i Mari Carmen.
A més Felipe és ministre extraordinari de la Comunió, Antonio ajuda en les celebracions en l'altar i Mari Carmen catequista dels xiquets

Convé assenyalar també que sense càrrecs, Antonio és confrare de la “Cofradia Jesús Nazareno”, Matilde de la "Cofradia Virgen de la Soledad”; Juan José, Teresa, i Mari Carmen de la "Cofradia Santo Sepulcro”, i Antonio i Felipe socios de l’Associació Sagrat Cor de Jesús.

18 de noviembre de 2023

FRA FERNANDO, FRANCISCÀ, A MOIXENT

El nostre rector, En Lisardo està d'exercicis espirituals durant una setmana, i li substitueix en la parròquia En Fernando Hueso Iranzo, Ofm, qui ha estat ocasionalment diverses vegades a Moixent per tindre familiars entre nosaltres.

 Actualment és Guardià del Monestir de Sant Esperit del Mont, a Gilet, i per a complir el servei parroquial s’ha quedat tota la setmana, de manera que ens ha sigut possible compartir amb ell moltes de les nostres inquietuds i tasques sobre el Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino i el Convent de Sant Antoni de Padua  a Moixent, així com participar-li la nostra condició de Campaners, i ens ha informat que coneix a altres campaners de la Comunitat.

En els nostres diàlegs sobre el P.Moreno li hem oferit el llibre “Grato Recuerdo”  i el editat en 2016 per l’Associació Campaners de Moixent “Las campanas en un escrito del Padre Moreno”. Li indicarem el capítol que Fra Cristóbal dedica a la benedicció de les campanes.

Molt motivat ja sobre el tema va accedir a visitar la sala de campanes el dijous dia 16, quedant sorprés pel seu conjunt sonor, per les noves millores de la sala, i en coincidir amb el toc de les Hores i l’Ángelus, li va impressionar molt la viva sonoritat dels bronzes.
També ens va signar en el llibre de visites deixant consignada la següent dedicatòria:
"Moixent a 16 de Novembre de 2023
Des de molt antic els pobles s’han regit pel toc de les campanes.  L’alegria i la pena, el perill i els avisos, l’oració i la devoció, tot ha sigut senyalat amb el toc de les campanes.
En un mon canviant on sembla que ens desvinculem de les nostres arrels es un repte que no deixeu que ens arranquen lo nostre.  No deixeu de seguir fent present este toc de les campanes per que seguisca marcant els moments de la nostra vida.
Que Deu us beneisca.
Fra Fernando Hueso, Ofm.
Guardía del Monestir de Sant Esperit"

Visitarem la Capella- Museu del P.Moreno on els seus germans d'ordre van celebrar la litúrgia diàriament, en les misses i en l'oració, i el va sorprendre molt l'exposició de les obres del P.Moreno que vam mostrar en la vitrina.

Dialogant vivament sobre les llacunes que tractem d'esclarir sobre períodes de la vida del Pare Moreno: la seua professió de franciscà, la seua ordenació sacerdotal, la seua gestió com a provincial i també sobre el Convent de franciscans de Moixent. 
Vam recórrer alguns carrers per a mostrar-li algunes ceràmiques en façanes entre elles les franciscanes.

Han sigut uns dies propicis per a compartir i esclarir els nostres afanys per conéixer millor al P.Moreno i la vida dels franciscans a Moixent.

Ens aconseguirà el "manto" que gasten els franciscans per a l’hivern, per a exposar-lo (juntament amb l'hàbit franciscà que ja ens va aconseguir per a l'exposició en 2007), així com uns "empelts" d'olivera de Getsemani que tenen en el Monestir de Gilet per al Calvari de Moixent, ja que les oliveres ja plantades ens agradaria que hi haja alguna olivera empeltada de alguna olivera de Getsemani.
Agraïm la seua amable atenció personal i dedicació a la nostra parròquia.

11 de noviembre de 2023

LOTERIA PER AL SORTEIG DEL "NIÑO" 2024

Ens ompli de satisfacció el fet d'haver agotat les paperetes i decims que teníem encarregat per a la loteria de Nadal.
Moltes gràcies als quals heu col·laborat amb la vostra aportació.
La vostra contribució en molt important per a finançar les nostres activitats, amb la qual cosa ens doneu molt d’anim per a continuar amb la nostra llabor de Campaners de Moixent.

Hem decidit proposar també participar en el sorteig del “Niño” dia 6 de gener, amb el numero 85163 en paperetes i decims

Si t’animes a col·laborar posat en contacte amb algún campaner. Ja els estem distribuint.

6 de noviembre de 2023

FOTOGRAFIA DE LA BENEDICCIÓ DE LA CAMPANA SANT PERE APÒSTOL: RVD. EN JOSÉ GALIANA

Benedicció Campana 
S.Pere Moixent 27-6-1943. 
Fotografia propietat de Miguel 
Andrada Vercher, 
facilitada per Miguel Palomares 
el 23-3-2023 a Felipe
El 22 de març de 2023 visita la Parroquia de Moixent Joaquin Palomares Villanova de Tavernes de la Valldigna, poble natalici del Rvd. En José Galiana Fons, referint a Felipe records i fets entorn d'En José Galiana va sorgir el tema de les campanes, i Joaquin indica a Felipe que ténia fotografies de la benedicció de les campanes de Moixent per a molt grata sorpresa de Felipe, ja que Felipe li indica que l'en 2018 es cumplia el 75 aniversari de la refundició i benedicció de la campana però que fins llavors no teníem constància fotogràfica d'eixe moment.

Immediatament  Felipe s’interesa sobre el tema, perquè nosaltres només tenim referències escrites.
En constatar el nostre interés, al dia següent ens envía per whastsapp una fotografía de la  benedicció de la campana Sant Pere celebrada el 27 de juny de 1943, i altra fotografia de benedicció de campanes, que Joaquin pensava que era Moixent, però hem pogut comprovar que no es tracta de Moixent, sinó d'un altre poble.

En la fotografia de la Benedicció s'aprecia com el Rector En José Galiana amb un martell colpeja la campana en la Plaça de l'Església sota l'atenta mirada dels padrins, sagrista i mulittud  i una Creu Parroquial.  En José Galiana va ser sacerdot a Moixent des de 14 agost 1942 primer com a Ecònom i a partir del 4 d'octubre com  a Rector, fins a la seua defunció el dia 5 de juny 1952 (Arxiu Parroquial de Moixent.  Llibre de Fábrica 1889-1950 p.110 i Agenda Parroquial 1943 dies 14 d'agost i 4 d'octubre). I en les agendes que manejava, a deixat molts escrits sobre els aconteciments que se succeïen entre els quals trobem moltes referències sobre les campanes, com la de la Benedcció de l'esmentada Campana Sant Pere com podras comprovar en la notícia publicada en esta web el dia 4 de febrer amb motiu de complir-se eixe any 2018 el 75 aniversari de la refosa i benedicció de la campana http://campanersmoixent.blogspot.com/2018/02/75-anys-de-la-campana-sant-pere-apostol.html

Per a major sorpresa encara per part nostra, sorpresa que ens ompli de gran satisfacció, Joaquin torna a contactar amb nosaltres el dia 26 de maig des de Bocairent, indicant-nos la seua voluntat d'entrar a Moixent al seu retorn per a fer-nos entrega a través d'un USB de més fotografies i records de l'esmentat Sacerdot En José Galiana, entre elles una altra fotografia també de la Benedicció de la campana de Moixent.  

Benedicció Campana 
S.Pere Moixent 27-6-1943. 
Fotografia propietat de Miguel Andrada Vercher, 
facilitada per Miguel Palomares 
el 26-5-2023 a Felipe
Ens reunim en el  Saló Parroquial i vam acollir les fotografies i records que ens passava, tal com hem indicat i que són fotografies propietat de Miguel Andrada Vercher, director del Museu Parroquial de Tavernes de la Valldigna i a més la seua dona és neboda d'En José Galiana.

Agraïm l'interes mostrat per Joaquin Palomares  i també de Miguel Andrada Vercher al facilitar les fotografies i records, enriquint les nostres notícies sobre el nostre Patrimoni Campaner.

Posats a identificar els continguts de les fotografies constatem immediatament la certesa de la fotografia de Sant Pere Apóstol, alhora que apareixen els dubtes sobre una fotografia de benedicció de campanes que Joaquin atribuia a Moixent, però que de cap mode és Moixent, perquè apareixen tres campanes quan només va beneir la de Sant Pere, i l'entorn arquitectònic no es correspon amb Moixent.

D'on són eixes campanes, associades a la persona de En José Galiana?
Felipe comença a indagar sobre els destins pastorals de En José i de seguida descartà Polinya del Xuquer, alli va estar de Sacerdot de 1935 fins a 1942, en el qual si va beneir quatre campanes després de la Persecució religiosa i Guerra Civil al desapareixer lescampanes, es van realitzar quatre noves en 1940 amb la dedicació a: Santíssim Crist de la Sang, Sants  Abdó i Senént, María Sebastiana i Nostra Senyora del Carmen pujant-se a continuació a la torre del Temple parroquial (Llibre “Història de la Parròquia de Polinà de Xúquer”. Rvdo.Andrés de Sales Ferri Chulia 1991. pagines 94-95, 186)
Ens quedava Miramar i la Torre de les Maçanes.
Felipe va contactar amb l'Ajuntament i Parròquia Torremanzas, a través de correus electronics l'1 de juny amb la contestació el 13 i 14 de juny i amb la parròquia la contestació el 16 i van arribar a la conclusió que tampoc corresponia a Torremanzas, per la disposició del terreny , la forma de la pedra en la qual esta construïda i el fet de que darrere de l'església hi havia “un fossar” no és llogic que la gent es situe al costat de semblant “clot”.

Per ultim Felipe i Lorenzo visitarem el dia 4 de juliol visitar la bilioteca de Miramar, poble que va estar com sacerdot entre 1921-1935, on també va estar com a segon destí, per a comprovar notícies sobre aquest tema. I trobarem en el Llibre de la Safor una fotografia que corresponia a la mateixa benedicció però amb diferent perspectiva a la que ja teníem.

I arribem a les nostres deduccions, a titul de probabilitats: en la fotografia apareix a més de les tres campanes, creu parroquial i acòlits i dos capellans i un religiós tal vegada franciscà. Llavors estava de Rector En Jenaro Tortosa, natural de La Llosa de Ranes, qui va promoure la construcción de l'Església Parroquial entre 1940-1950 en el seu moment va beneir campanes. Miramar conservava part del campanar, una campana, la regala Pilar Molio Millet, altra supervivent de 1936. (Història de Miramar. Santiago  Laparra López 2003) i dos noves campanes en 1941 és va abonar per part del Ajuntament (Miramar. Història Proxima. Jesús. E Alonso. P.160.   (Història de Miramar. Santiago La Parra López 2003 p.231-233.   Miramar. L’espai  viscut. Gabriel Garcia Frasquel p.380). 
Tal volta el llavors rector de Miramar en Jenaro convidaria  a En José Galiana ja que pareix que aparega altre sacerdot a més del Rector

Seguint amb la investigació de tots estos detalls hem pogut aconseguir on es troben les restes mortals del Padrí de la campana, Antonio Saus Bordera, els quals estan en el Cementeri d'Alzira sent la seua defunció el 11 de gener de 1997, gràcies als contactes realitzats amb el responsable del Cementeri d'Alzira el dia 2 amb la contestació del dia 6 de juny;  i compartix ninxol també amb Trinidad Revert Pérez inhumada el 4 de març de 2003.
També Antonio Saus Mico apareix en la Causa General de Moixent amb trenta anys en la declaració sobre la mort del seu pare (Arxiu Històric Nacional).

Sobre la nostra campana Sant Pere Apóstol de Moixent, ens complau informar-vos que en la nostra recent relació comparada del pes de les campanes de la Comunitat Valenciana, s'hi haja entre les 80 més gran de la Comunitat Valenciana i la 37 més gran de la Província de València

3 de noviembre de 2023

CITES A CAMPANERS DE MOIXENT EN DIVERSES PUBLICACIONS

Ens ompli de satisfacció comprovar que les nostres publicacions, les informacions i documents en què ens nodrim, han servit per a altres estudiosos i investigadors en els seus treballs, en les seues publicacions. 

Ens alegra poder contribuir també així a les investigacions i estudis d'altres persones, i oferim les cites de les quals hem tingut coneixement, si bé, confiem que també ha molts altres podem haver-los resultat d'auxili i suport.

Aprofitem per a indicar que les nostres propostes, afirmacions, reflexions, apareixen a la llum després de treballs intensos de consulta, de comprovació, de contrast amb altres fonts, perquè no ens conformem amb el que a primera vista sembla totalment cert, ja que, conforme hem anat buscant i consultat sobre diversos temes que apareixen en les nostres publicacions, hem comprovat amb tristesa que en moltes ocasions es proposen dades i informacions amb poc rigor, sense indicar amb precisió les fonts on es dedueixen aquestes informacions, procediments que condueixen a moltes confusions i inexactituds, de les quals també hem sigut víctimes, de mode que ens hem vist obligats a corregir algunes anotacions publicades en la nostra web.

Oferim per ordre cronològic de publicació aquells llocs en què se cita a la web de l'Associació “Campaners de Moixent” fins ara que hem tingut accés.

•Església Parroquial de Moixent (1889-2014) “La Nostra Església”. Guillem Lera i Perales.  2014
•Inventari dels Arxius Parroquials de la Costera.  2013 pagina 8
•Martirologio Matritense del siglo XX.  Arzobispado de Madrid. BAC. 2019.  Pagina 379
• Web “Malandia. Web sobre antropología i sobre la cultura valenciana, matriarcal.  “Reina hermosa, bellesa matriarcal.  27-4-2021  De Cullera a Moixent i els Sants de la Pedra 13-9-2020
•  Sants de la Pedra Abdó i Senent.  Una part més de la cultura matriarcal mediterrània.  Lluís Barberà i Guillem. 2020  p.255, 385. 386, 475, 609
•Estudio iconográfico y estado de conservación de 12 pinturas marouflage de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Moixent.  Aspectos técnicos y propuesta de Intervención.  Alicia Bordas Garcia.   Facultat de Belles Arts de Sant Carles.  Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  Curso 2019-2020. 
• Colps de batall a l'Horta Nord. Història, tradició i noves tecnologies.  Juan Bautista Tormos Capilla. 2021.  p.308
•Procesó de intervención de una peana con nube metalizada de una imagen escultórica de Nuestra Señora de los Desamparados, de los talleres valencianos del siglo XX.  Mónica Bellido Blanco.  Grado de Conservación y restauración de Bienes Culturales.   Trabajo de fin de grado.   Curso académico: 2021/2022
•Historia de Moixent (Valencia.  Gontrán Chafer.  Ad Statuas.  2023 (pagines 62, 94, 104 i 105)
•Estudio de la iconografía de Santa Barbara.  Jose Enriquez Rio.  Las Palmas de Gran Canaria . web: www.andu.es.

22 de octubre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FIDELS DIFUNTS, TRIDUO VERGE MILAGROSA I JESUCRIST REI DE L'UNIVERS

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té  l’objectiu de resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  

En el Llibre de Capitols de l'Arxiu Parroquial de Moixent consta un document del Vicari General de la Diòcesis i del Papa Benet XIII sobre la concessió d'Indulgencia i gracia per les animes del purgatori per set anys, celebrant la missa de difunts en l'altar que tenia el titol de "Benditas Almas del Purgatorio" el dia de Difunts i els demes de la Octava i en una "feria de cada semana".

El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant unes voltes caminant. Si la meteorología o impedix es celebraria en l’església i per això es convocaria amb els tocs del Rosari.

El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”.

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

L'any 2017 any es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres tocs d’avis a missa de 19h amb les campanes a Mig Vol. 

TRIDUO A LA VERGE MILAGROSA I SOLEMNITAT DE CRIST REI: El dia 27 de novembre es el dia Líturgic de la Medalla Milagrosa.  Com desde el Triduo de l'any 2021 la imatge estara es portara privadament i sera col·locada en el expositor que cubrix el bocaport de la pintura Crist Aparició en el Retaule del Presbiteri.  Enguany el diumenge próxim a eixe dia, coincidix amb la Solemnitat de Crist Rei  (desde el Concili Vaticà II) marca el final de l'any Litúrgic: tot el que celebra l'Església s'orienta a Crist com a Senyor de la Història i de l'Univers.   La data oscila entre els dies 20 y 26 de novembre. El dissabte dia 25 (1er dia del Triduo)  la Coral Santa Cecilia de Moixent cantara en la missa que celebra en honor de la seua Patrona.   

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.  A més també es fara sonar el Repic de la Mare de Déu

Triduo a la MilagrosaCrist Rei, 25, 26, 27 de novembre 
- Repic Festiu seguit d’un Repic de la Mare de Déu d’avís a la missa. I Volteig en el primer toc amb Santa María Mare de Déu
- (Diumenge). Missa de 10:30h. 

13 de octubre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FESTES DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA VERGE MILAGROSA I TOTS SANTS

FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: Enguany es complix el 15 aniversari de les festes de Moros i Cristians.  
Entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge, el trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa que està en el pati de la Residencia.  
A les 12 hores, té lloc la missa festera.  Al peu del Presbiteri també esta Creu i la mitja lluna amb les banderes dels ambaixadors. 
Davant del Retaule del Cor de Jesús-entrada a la Sagristia i del Retaule de la Puríssima-entrada a la Capella de les Santes Relíquies es col·loquen els estandarts de cada "fila".  Asistixen la Coorporació Municipal i alguns membres de l’Associació de Moros i Cristians.
Per la vesprada a les 17:30h es trasllada la imatge a la Residencia amb la asistencia de membres de l’Associació de la Medalla Milagrosa y Moros i Cristians amb els seus trages de gala, Sr.Alcade i Banda de Música. Seguidament té lloc l’ofrena de flors a la imatge de la Milagrosa que esta en el patí de la Residencia.
Enguany este diumenge dia 29, condicix amb el aniversari del martiri del Rvd.En.Juan Bautista Tormo Molina que va ser Vicari de la Parroquia de Moixent entre els anys 1902-1905.

Festa de Moros Cristians en honor a la Verge Milagrosa29 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12h, Repic de la Mare de Déu, i Volteig en el primer toc de Santa María Mare de Déu
-Volteig de festa de la Mare de Déu al final de la celebració

• Volteig de festa de la Mare de Déu a les 17:30h per al trasllat, al eixir l’imatge de l’església


TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  
Per a esta Solemnitat de Tots Sants, les campanes voltegen en senyal de festa i d’alegria.

Vespra de Tots Sants31 d’octubre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20h, i Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de festa de Sants.

Tots Sants1 de novembre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30h, i Volteig de Sant Jaume a Nieves. El tercer  toc Volteig de festa de Sants. 
- Volteig de festa de Sants al final de la celebració.