26 de enero de 2021

ABREVIATS: ANY 2020

Festes Patronals de Sant Pere Apòstol Moixent: Han sigut declarada Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valencia segons es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el dia 22 de juny de 2020, nº8840.

Cofradies Moixent: dos Cofradies de Moixent, “Virgen de la Soledad” i “Piedad de Nuestra Señora “La Dolorosa” han sigut Erigides Canónicament i aprovats els seus Estatuts, així com la Confirmació de President i Presidenta respectivament i l’inscripció en el Registre d’Entitats Religioses, una l’any 2019 i l’altra l’any passat respectivament.  Aquestes anotacions ja están afegides en l’apart de les Cofradies i Hermandad d'apunts de Felipe Sanchis publicat en aquesta web el dia 1 de març de 2017.

Visita a campanars:  El campaner de Moixent Felipe va estar en Navarrés el dissabte dia 10 d’octubre per a voltejar les campanes amb els campaners de Navarrés per a la missa en honor de la Virgen del Remedio

Anuari nº13.  El dia 4 de desembre, festa de Santa Bàrbera, patrona dels Campaners, s'enquadernà l'Anuari 2019, informació que recopila desde el 4 de desembre de 2018 al 3 de desembre de 2019. Amb 67 folis d’Informació dels articles publicats en la web, noticies en els periòdics, programes de tocs...

Noticies de la Benedicció on consta que hi havien huit campanes: En tasques de investigació de la Església de Moixent, així com de Sacerdots moixentins i que han exercit el seu ministerio pastoral en la parroquia de Moixent, Felipe va trovar en desembre de l’any passat en internet una noticia on es menciona que en la Benedicció de la nova església en 1889 hi havien huit campanes, com hi ha a dia de hui.  Va fer una fotocopia per a l’Arxiu Parroquial.  O va trobar en:   Diario "Dominicales de El Alicantino.  10-11-1889 y también en "La Ilustración Católica.  5-2-1890.  Epoca 6a Año XV Tomo III. nº 4 Madrid.  Archivo Parroquial de Moixent

Aprovació para la candidatura del toc manual de campanas: el Consell de Patrimoni Històric (órgan de representació de totes les comunitats autonomes en temes de Patrimoni), se va aprovar per unanimitat i a proposta del Ministeri de Cultura, que el Estat Espanyol presenta la candidatura del Toc Manual de Campanes a la UNESCO per a que el declare Inmaterial de la Humanitat.  Un pas més endavant.  Enhorabona a tots i totes les campaners i campaneres.

6 de enero de 2021

PROGRAMA DE TOCS: FESTA SANT ANTONI ABAT, PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE I SANT BLAI

SANT ANTONI ABAT: El dia de la festa Litúrgica, es el 17 de gener, enguany cau en diumenge.  En Moixent la festa de Sant Antoni Abat l’organitzen cada any els veïns del carrerque porta el seu nom se celebra el diumenge més pròxim a la festa litúrgica. És de reconéixer que en tant els carrers de Sant Antoni com la del Raval que dedica a la Mare de Déu dels Ángels, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria, son les uniques festes de carrer al voltant dels trasllats de les imatges. En estes dos festes, es trasllada al cap de setmana per facilitar la participació dels veïns.  Dies abans es prepara l’imatge i es neteja la ceràmica on esta el Sant corresponent del carrer, es pengen senyeres, trauen plantes.  Dissabte es celebren diversos actes segons la disponibilitat econòmica dels festers (loteries) i la col·laboració del poble.  I el diumenge es el dia de la festa religiosa, amb trasllat de la imatge a l’Església, pa benëit, traques…

En la Capella del Santíssim Sagrament está la imatge de Sant Antoni Abat que procedix de l'Ermita de la Purissima Concepció (Casa Rabosa).

El Campanar de Moixent, té dos Campanes dedicades a Sant Antoni Abat: una amb el nom de Sant Antoni datada l'any 1927(campana que en les misses dominicals volteja en el primer toc); i la més antiga del campanar de 1792, dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  Per este motiu estes dos campanes tenen especial protagonisme. Per ser festa de carrer, correspon un Volteig de quatre campanes que compren les dues Campanes dedicades a Sant Antoni: la menuda del Volteig Sant Antoni, i la que fa de campana major Sant Isidre, dedica també a Sant Antoni a més del Titular de la Parroquia Sant Pere Apòstol.   

Enguany amb motiu de la pandemia del Covid-19 no es celebrara igual, ja que no es fara la benedicció d’animals; sinó que, la imatge del Sant estará a la vista dels fidels en les tres misses dominicals, i també les persones que vullgen portar desde s’ha casa pa el poden portar per a que es beneixca en les misses.

 Festa de Sant Antoni Abat, 17 de gener
- Tres Repics festius d'avís a missa de 10:30h i volteig de Sant Antoni i Sant Isidre. El tercer de Sant Jaume hasta Sant Isidre.
-Volteig al final de la celebracio de Sant Jaume hasta Sant Isidre-
 
 
PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE: El dia 2 de febrer se celebra la festa coneguda popularment com la Candelaria i la Purificació de la Mare de Déu. També es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.
 
La missa s'oferix en sufragi dels religiosos/es difunts que han nascut en Moixent.  Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any.  
Es realitzara per a convocar a la missa en els tres tocs el repic festiu amb Santes Reliquies i els trancs amb Sant Isidre i S.María, similar al repic dominical tradiconal pero amb uns trancs de més.
 

SANT BLAI: Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola.
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del Jesuita Moixenti H.Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços, mentres es resen les Lletaníes dels Sants del Reliquiari.  
Voltejara la campana Santes Relíquies, perquè hi ha Reliquia del Màrtir i per ser Sant de Devoció Popular.
 
Sant Blai,  3 de febrer
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19 amb Santes Relíquies.