31 de enero de 2016

PRÓXIMAMENT

1- Purificació de la Mare de Déu.  A Moixent a migdia i per a convocar a la missa volteig d’una campana. 

2- Sant Blai.  A Moixent Volteig de 3 campanes.  Patró de Bocairent, Volteig General de Campanes.

3- Dia 5, prrimer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús.  En Moixent, després de l’Àngelus i en el primer toc de missa volteig d’una campana, i toc d’Exposició del Santíssim.

4- El dia 10 es dimecres de Cendra, comensa la Quaresma.  A Moixent, els divendres i diumenges a les 16 hores: Via Crucis en el Calvari (divendres després es celebra la Missa).  Volteig de la Campana de l’Ermita del Santíssim Crist, si el temps o impedix en el campanar de l’Església es realitzara el repic de missa diaria.  

5-Els diumenges de Quaresma en la Catedral de Valencia Toc de Cor Dominica Morada a les 9 hores.

29 de enero de 2016

VIDA PARROQUIAL (39): EN NADAL

La missa de nit de nadal amb xiquets a la vesprada es consolida per la seua participació no sols dels xicotets sinó de majors i alguns jóvens. I la que experimenta menys afluència és la missa del gall amb 37 persones.
El dia 26 de desembre, Sant Esteve la comunitat cristiana de Moixent fa memòria de l'aniversari del trasllat de les Santes Relíquies des del Convent de Franciscans a la Parròquia fet ocorregut l'any 1835. A més de cantar-se els Gojos a les Santes Relíquies també es van resar les Lletanies dels Sants del Reliquiari, no sols el dissabte, sinó tamibén en les misses de diumenge que coincidia amb la festa de la Sagrada Família. En la dinàmica d'Iniciació Cristiana, els diferents grups de jóvens han visitat la Capella de les Santes Relíquies del que va ser el Convent de Franciscans, actual Museu Pare Moreno, i van resar allí també les Lletanies dels Sants del Reliquiari.

El primer dia de l'any va coincidir en el primer divendres de mes. En les tres misses de Santa Maria Mare de Déu es va fer Exposició Major del Santíssim mitja hora abans de la missa, i resulte molt bé, es van resar les Lletanies al Sagrat Cor de Jesús i també al començar l'any i ser la Jornada Mundial de l'Oració per la Pau, es resa la Pregària a Sant Pere Apòstol. El Rector En Anotnio informa en les Mises de Santa Maria Mare de Déu del moviment de cifres dels sagraments de l’any 2015: Batejos 29 (15 xiquetes, 14 xiquets), Primera Comunió 41, Confirmacions 24, Matrimonis 3, Defuncions 54 (30 dones, 24 homens).

Enguany la cavalgata ampli el seu horari perquè els Reis Mags van arribar a peu a les 17:30 a fi de saludar tots els xiquets i en la Plaça Major assentats en trons van rebre cada xiquet i li van entrar un regal, després en la parròquia com de costum van adorar al Xiquet Jesús i van entregar els regals amb molt orde i bona organització.

Un any més en el Nadal, els jovens que están fent el cami de Iniciació cristiana van colocar el Xiquet Jesús (gran) en la Capella del Santísim, davant de l’Altar, i també en la Sagristia damunt de l’encaixonada al peu d’un Crist Crucificat.

22 de enero de 2016

AGENDA 2016: CONFIRMACIONS, CANDELARIA I SANT BLAI

CONFIRMACIONS: El Dissabte dia 30 de gener se celebrara el Sagrament de la Confirmació a 33 jóvens, la majoria nascuts l'any 2.000, és una aconteiciment molt important en la nostra Parròquia de Sant Pere Apòstol de Moixent. Adminsitrara el Sagrament el Bisbe Auxiliar de València Esteban Escudero. El grup de jóvens han realitzat la Lectura seguida de l'Evangeli de Marcos, dos vegades, a cor en ambient d'oració. Completant amb lectures pròpies de l'Advent-Nadal i esta activitat s'ha vist enriquida amb:
-Explicació de les pintures del presbiteri
-Rés de les Lletanies dels Sants del Reliquiari en la Capella de les Santes Relíquies
-Rés de la Pregària al Santíssim Crist del Mont Calvari, la majoria dels dies.
-Per a anunciar i explicar el 75 aniversari de la imatge del Santíssim Crist aprofitant la presència de la imatge en les festes es van reunir al voltant de la imatge.
-Visita i res d'Himnes cristològics en la Capilla del Santíssim Sagrament
-Visita al Museu Pare Moreno y rés de les Lletanies dels Sants del Reliquiari

Confirmacions, 30 de gener
-Tres Voltejos d’avís a missa de 19,  Sant Pere Apòstol. 
• A l’arribada de Monseyor Esteban Escudero, Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.


PURIFICACIÓ DE LA MARE DE DÉU: El dia 2 de febrer se celebra la festa de la Presentació de Jesús en el Temple, o més popularment la Candelaria.   También es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.

En Moixent, en l’Agenda Parroquial de 1943 consta que es feia processó claustral.  Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any.  Està Festa ens fa fixar-nos en la Mare de Déu, per això Voltejara  la campana Santa Maria Mare de Déu.


Purificació de la Mare de Déu, 2 de febrer
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santa Maria Mare de Déu.


SANT BLAI:  Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola. En l’Agenda Parroquial de 1950 diu “se da a besar la Reliquia del Santo y se cantan los gozos “antes de la misa se hacen bendecir los panes
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del Jesuita moixenti H.Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços.  
El volteig de campanes son de Sant Antoni fins a Santes Relíquies, per ser Sant de Devoció Popular.

Sant Blai, 3 de febrer
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santes Relíquies. 

- Tres Vols d’avís a missa de 19, de Santes Relíquies.  El tercer Vol amb Sant Antoni hasta Santes Relíquies.

20 de enero de 2016

EXPOSICIÓ DE LA HERMANDAD CRISTO CRUCIFICADO AMB MOTIU DEL 25 ANIVERSARI

Amb motiu del 25 aniversari de la Hermandad Cristo Crucificado de Moixent, ha organizat una exposició conmemorativa de la Semana Santa en successius anys a l’entrada del Auditori Municipal.  Fotografies de la banda de tambors, decoració de les andes, viatges culturals i muntatge del betlem monumental, axií com el Via Crucis que la Hermandad promou l’últim divendres de Quaresma a la nit.  També es pot veure la colgadura amb la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, la vesta pròpia del a Hermandad, l’esterdard, torxa, trompeta i un tambor.  Tots son elements que intervenen en els actes de la Setmana Santa i que són familiars per als membres de la Hermandad i per a tots el que participen en la Setmana Santa Moixentina.  Tot això organitzat amb bon gust i sentit harmoniós.

Campaners de Moixent ens alegra veure també una fotografía de la Matraca (realitzada l’any 2012 instal·lada en el campanar de la Parròquia com a homenatge a tots el Confares), acompanya amb una fotogría del dibuix de l’Estendard de la Hermandad que està gravat en la Matraca, axií com també estan gravats els dibuixos dels estendarts de les altres Confraries, la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, les claus i la tiarra papal, i el anagrama de l’Associació Campaners de Moixent.

Els felicitem per estos vint-i-cinc anys contribuint a la vivencia cristiana de la Setmana Santa  de Moixent i expresem el nostres desig que seguixquen en el mateix camí durant molts ans.

L’Exposició estarà fins el 14 de feber, i es pot visitar els dissabtes de 18:30 a 20:30; i els diumenges de 17:30 a 19:30.

18 de enero de 2016

POESIAS CON MIRADA RELIGIOSA MOIXENTINA (4)

EL POZO DEL CONVENTO

Pozo tristón, enclavado
en el patio del Convento
con guijarros taponado.
¡Cuán amargo es tu lamento
al sentirte abandonado!

Ya tus aguas cristalinas,
no discurren presurosas
buscando esencias divinas
de claveles y de rosas.

Y con la tierra esponjosa,
no nutres ni refrigeras
la fruta dulce y sabrosa
de las frondosas higueras.

No escuchas el dulce son
de la campana cristiana,
que al despuntar la mañana
invitaba a la oración.

Desde tu pétreo brocal
de acabada ejecución,
una feliz creación
de un artífice genial,
sólo contemplas ruinas
donde cuelgan su nidal
las oscuras golondrinas.

Convento que Fray Moreno
en su mente imaginó
y con ilusión fundó,
todo en ti ya es confusión,
miseria y desolación.

El sectarismo inhumano
derrumbó un día sillares
y profanó los altares,
y un infame desalmado
arrancó de su ornacina
la doliente Faz Divina
de Cristo Crucificado.

Hoy sólo a ti te consuela
esas charlas pueriles
y los cantos infantiles
de los niños de la escuela.

Mas creo llegará el día
que un mogentino cristiano,
de corazón recio y sano,
vuelve a fundar la Abadía,
y renazca tu alegría,
y cese ya tu tormento,
pozo tristón, enclavado
con guijarros taponado
en el patio del Convento.(Autor: Gabriel Vila Vila)

16 de enero de 2016

POESIAS CON MIRADA RELIGIOSA MOIXENTINA (3)

LA FÓNT DEL PARADOR

Fònt clara del Parador:
Sense dubtar un momento
de totes les de Moixent,
eres, ben cèrt, la millor.
¿Qui fon el predepiquer
que ton bell piló va fer?
¿Quin nòm tendría el manyà
qu’els teus canyos cincellà?
Per la esencia primorosa
que tan arraigà dus díns,
deuríen ser moixentíns
els que te feren preciosa.
I es l’aigua del Bosquet,
la que botant d’alegría
per estreta canyería
va a calmar la teua set,
i al vorer la llum del día,
s’escampa en variat rebrill,
fabricant brunyit espill
en el font blanch de la pila.
Fònt clara del Parador,
que saps el secret d’amor
de la xica moixentina
cada moment mes divina;
la que inclinant son perfil
entre melindres i ahogos,
engarça els suspirs a mils
en l’aigua pura dels xorros.
Fònt clara del Parador:
Tots sabem d’aquell sentir
que t’entristix i t’exalta;
el que te va construir
te deixà  un poquet baixeta
i clar, no estás satisfeta,
desitjàves ser mes alta.
Este tan normal desig,
el voràs pronte cumplit,
pues vas a tindre l’honor
de ser brillant pedestal
i acullir dins de ton seno,
a un moixentí excepcional;
a Fra Cristòfol Moreno.
el fill preclar de Moixent,
el sant, el gran penitent
que la fe díns de sa entranya
i en la ma firme la Creu,
va sembrar per tota Espanya
la veritat pura i sana,
de la doctrina de Deu.
Fer tant senyalat favor,
cuant amanéixca eixe día,
será inmensa ta alegría
fònt clara del Parador.(Autor: Gabriel Vila Vila)

6 de enero de 2016

AGENDA 2016: BATEIG DEL SENYOR I SANT ANTONI ABAT

BAPTISME DEL SENYOR: Seguint la Solemnitat de l'Epifania el diumenge més pròxim és la Festa del Baptisme del Senyor, que conclou el temps de les Festes de Nadal.  
En Moixent hi ha un quadre pintat que escenifica l'escena del Bateig del Senyor, a l'entrar a l'església a mà esquerra, on està una pila baptismal.  Desde el 2 de gener de 2012 per iniciativa del President de l'Associació Campaners de Moixent, es va tornar a col·locar el llenç en el seu corresponent lloc, en el baptisteri, després d'estar uns anys en la Capella del Santíssim.
Esta festa del Baptisme, el Volteig de tres campanes que correspon, també es realitza al finalitzar un Bateig que es fa dins de la Missa.

Bateig del Senyor, 10 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc
  Volteig Sant Antoni a Santes Relíquies. 

- Volteig al final de la celebració de 12, de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


SANT ANTONI ABAT:  Considerat patró dels animals, perque segons la llegenda era un gran amic dels animals i quant en veía un de ferit el guaria, com ho va fer amb un porquet que per mostrar-li el seu agraïment va decidir acompañar-lo la resta de la seua vida:   és per això que popularment se l'anomena Sant Antoni del Porquet.
Sant Antoni, segons la biografia contada per Sant Atanasi d’Alexandria, tenia 20 anys quan va sentir la crida de Déu: «Si vols ser perfecte, vés, ven el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel; després vine, segueix-me» (Mt 19:21).

El dia de la festa Litúrgica, es el 17 de gener, enguany concidix en diumenge.
En Moixent la festa de Sant Antoni Abat l’organitzen cada any els veïns del carrer que porta el seu nom se celebra el diumenge més pròxim a la festa litúrgica. És de reconéixer que en estos carrers tant de Sant Antoni com la del Raval, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria. 
Junt a la festa de la Mare de Déu dels Àngels, es l’unica festa de carrer al voltant dels trasllats de les imatges. En estes dos festes, es trasllada al cap de setmana per facilitar la participació dels veïns.  Dies abans es prepara l’imatge i es neteja la ceràmica on esta el Sant corresponent del carrer, es pengen senyeres, trauen plantes.  Dissabte es celebren diversos actes segons la disponibilitat econòmica dels festers (loteries) i la col·laboració del poble.  I el diumenge es el dia de la festa religiosa, amb trasllat de la imatge a l’Església, pa benëit, traques… fa uns anys hi habien festers.
 
El dia litúrgic, es col·loca als peus del Presbiteri, a la vista del fidels, l’imatge de Sant Antoni Abat procedent de la Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa.

Hi ha noticia sobre Sant Antoni elegit Patró de Moixent,  “En 1574 Junio= El Consejo = Clerigos, votan patronos de la población a San Antonio y Santa Barbara”. (Llibre “Esbós Geogràfic i Històric”. Moixent, del autor Manuel Lera i Gassó, apartat de Documents Històrics  1ª part 2ª edició, pagina 125).  Suposem que seria S.Antoni Abat, que passaria per a realitzar aquesta elecció?.
La primera referencia en l'Arxiu Parroquial sobre festa amb una missa per a Sant Antoni Abat es en el llibre Racional 1860-1867, l'any 1860, pagina 49, i al següent any diu "Fiesta S.Antoni Abad de la calle las Parras".
En el Llibre de la Visita Pastoral del dia 19 d’agost de 1772 es fa referencia a una Ermita dedicada a Sant Antoni, en la partida de “Cara Moxente”.  
Fa uns anys és feia una foguera en els quatre cantons del carrer, i els xiquets feien fogueres per el poble tirant cohets, ara es fan fogueres en distins llocs del poble.

En el carrer que te dedicat  (abans s’anomenava “Carrer de les Parres”) hi ha una ceràmica on es representa a Sant Antoni; altra ceràmica en el carrer San Gaietà (segons l’actual propietaria de la casa, el entonces propietari, tenia en eixa casa un forn i tenía també uns burros i al ser el patró dels animals col·loca la ceràmica); i en una casa de camp altra ceràmica. En una foto publicada en el Llibre de Festes Patronals de 2003, en la página 91 hi ha una foto que es veu la Casa Coromines rematada la façana amb una fonícula (ornaçina) de Sant Antoni del Porquet (actualment hi ha un Ecce Homo)-
 
En la missa de 10:30, traslladen l’imatge de Sant Antoni al so de tabalet i dolçaina, ademes porten unes grans cistelles amb el pa de Sant Antoni per a beneir i repartir durant la benedicció dels animals.
Al final de la missa mentres es canta el “Cant a Sant Antoni” els fidels s'acosten al peu del Presbiteri on se repartixen els trossos de pa,  i es deixa un espai perquè puguen anar a casa a pels animals per a beneir-los.
Este acte es desenvolupa en dos parts: els animals domèstics es beneïxen en la Plaça de l'Església (cada any va més gent amb els seus animals), l'Ajuntament habilita una balles marcant un camí per on passar; i després els animals més grans (cavalls, burros...) reben la benedicció en la Plaça de l’Ajuntament, a cada persona que a portat un animal sels regala el pa beneit.    
Després l’imatge acompanyada de alguns veins del poble i de pa beneit i darrere els cavalls, recorre el passeig Pare Moreno, carrer Sant Vicent fins al seu carrer.  Cada any l’imatge està en una casa, i durant els dies de Sant Antoni, els xiquets poden anar per a tocar la campaneta.

Per ser festa de carrer, correspon un Volteig de quatre campanes que compren les dues Campanes dedicades a Sant Antoni: la menuda del Volteig Sant Antoni, i la que fa de campana major Sant Isidre, dedica també a Sant Antoni a més del Titular de la Parroquia Sant Pere Apòstol.  A més en el seu dia litúrgic voltejara més assíduament la campana Sant Antoni ja que és el seu dia.

Recordeu: que al final de la missa, es repartix el pa de Sant Antoni es fa un Volteig de Sant Antoni fins a Sant Isidre que servix per a avisar que la missa a acabat i falten minuts per a començar la Benedicció dels Animals, tot i que desde moments abans la plaça ja s’ompli de gent.

Sant Antoni Abat, 17 de gener
- Tres Vols d’avís a missa de 10:30 amb Sant Isidre. El tercer de Sant Antoni hasta Sat Isidre.  
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a la Benedicicó d’animals de 11:30, amb Sant Antoni. El tercer Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, mentres es fa la benedicció.  I Volteig de Sant Antoni, en el primer toc, Volteig de Sant Isidre. 

4 de enero de 2016

POESIAS CON MIRADA RELIGIOSA MOIXENTINA (2)

LA CRUZ DEL PORTAZGO

¡Cruz bendita del Portazgo
de figura transparente,
cuando contemplas su rasgo
sobre el rojo Sol poniente!

Mirándola a contraluz
en atardecer radiante,
es luminosa y brillante
la silueta de la Cruz.

Y esas blanquísimas nubes,
perdidas en el Ocaso,
hechas de seda y de raso,
son dos hermosos Querubes
que envuelven su pedestal,
y partiendo en raudo vuelo,
van subiendo en espiral
hasta las puertas del cielo.

¡Cruz bendita, Cruz sagrada!
Cruz por la fe levantada
en la entrada del Lugar,
yo te suplico, ¡Señor!
que el odio vil, que es dolor,
nunca lo dejes pasar.
Y en nuestro vivir amargo,
muéstrate siempre clemente,
¡No abandones a Mogente,
Cruz bendita del Portazgo!(Autor: Gabriel Vila Vila)

1 de enero de 2016

POESIAS CON MIRADA RELIGIOSA MOIXENTINA (1)

PER QUÉ VULLC A MOIXENT

¿Qué per qué estic tant content
quant aterrise en Moixent?
ma conducta per normal
es acçió molt natural.
¡Si els meus afectes millors
els he tengut en Moixent!
¡Si les alegries i dolors
he respirat en s’ambient!
¡Si en el còr del Parador,
i de una font als murmulls,
vaig disfrutar de l’amor,
les cariçies i els arrulls,
d’una mare cariñosa
que delirant de mimosa
es miraba en el meus ulls!
¡Si en l’asera del carrer
vaig fer el pinet primer,
i en la tèrra parda i dura,
al pegar un tropesó,
me vaig fer una bladura
i en lo cap un repeló!
I al mesclar la meua sang
en la tèrra i en el fanc,
sense pena ni dolor,
va naixer pujant, potént,
eixe d’eliri, d’amor
que sempre tinc per Moixent.
¿Que per qué vullc a Moixent?
Dirichís ton pensament
a la pau clara i serena
del dia de Nochebuena;
quant al calor de les flames
de sarmens, de troncs i rames
que s’ensenen en el llar,
comensaven a sonar
les pandorgues, les matraques,
i el triunfal ból de campanes
que a les dotse de la nit,
i en singular guirigay,
cridaven als moixentins
a oir la Misa del Gall.
I la iluçio sens igual,
quan el dia de Nadal
diem, obrint les mans frédes,
a parent més allegat
«la mare m’ha encarregat
que me mire i que m’estrene».
¿Que per qué vullc a Moixent?
¿Qué no recordes, panoli?
quan saltavem les fogueres
el dia de Sant Antoni,
per el fum casi aufegats,
sudant el kilo, cremats,
i en colps preçisos i nets,
en raspall de chinestera
escampaven la foguera,
entre esclafits de cohets?
¿I el encant del sonsonete,
quan agafant una masa
el dia de la Sarpasa
cantavem el repiquete?
«Hous en la finestra,
bastonaes a la Mestra»
«Hous en el ponedor,
bastonaes al Retor»
I el dia de Dichous Sant,
de tots el dia més gran
en fervors i en oraçions:
Quan anava tot Moixent
a adorar el Monument
i resar les Estaçions.
I el divendres per la nit,
aquell home tan pulit,
que Cristo algú li posá,
i que en molta devoçió
portava en la proçesó
sinc ciris en cada má.
I en el momento del enterro,
sense tindre may un erro,
pero en un poquet de pór
per si algú el suplantava,
en tremolins en lo còr,
més que en suplica clamava
en veu plena de fervor
¡Misericordia, Señor!
I la alegría i la eufória
de tots el dia de Glória.
I la mona tan golosa
adorná en dos hous bollits,
que vells, grandullons i chics,
la encontravem tan sabrosa.
I la alegría de les xíques,
sempre dolçes i boniques,
ballant la antiga cansó
en l’era de l’Estació,
«La tarara si, la tarara no,
la tarara mare, que la valle yo».
I en el dia gran del Córpus,
i en acusá devoçió,
respirant el sant incens
i adorant en emoçió
al Santisim Sacrament.
I la figureta grata
d’aquell Sant Pere de plata,
tan chicotet i templat,
portant en la proçesó
per els cuatre mes pelats
qu’havia en la poblaçió.
I en la festa principal,
el redoblar del tabal,
i aquell momento tant grandiós
de bóu braviu de bandera,
que eixia bufant furiós
de la casa de Reguera.
La galanura dels marcs,
de pins olent a resina,
i revestits de savina
dels meravellosos arcs.
La llum de la matiná.
El perfum de l’enramá.
de les plàces i carrers.
Els farolets de paper.
El cant de la cherimita.
La proceçó de la Ermita.
De les Reliquies la festa
en la misa a gran orquesta.
El orador elocuent,
ensalsant les Veneraes,
Reliquies Santes Sagraes,
glória i orgull de Moixent.
Brillants illuminasions
i nutrides proçesons.
Les dánçes, les serenates,
el estruendo de les traques,
els trons de la despertá,
el boltechar de campanes,
els esclafits i les flámes
del castell i la cordá.
Tot lo qu’ara he esplicat,
i molt més que m’he deixat
no mens digne d’atenció,
son recots plens de emoçió,
que al pasar per la memoria,
omplin l’anima de eufória
i aviven el sentiment
en delicies i alegríes,
perque fóren radians dies
que en goig, vaig viure en Moixent.
I com yo n’hian a grapats
per eixe mon escampats,
que donant solta al content,
es consideren dichosos,
entusiasmats i orgullosos,
de dir que son de Moixent.
I si hi ha algún desgraciat,
que vivint en la Ciutat,
en mala baba i verí
mos conta que alló val més,
eixe, ni es moixentí
ni el vólen açi pa res.(Autor: Gabriel Vila Vila)