30 de mayo de 2015

AGENDA 2015: MES DE JUNY, CORPUS CHRISTI, TRIDUO I FESTA AL SAGRAT COR DE JESÚS

MES DE JUNY – DEDICAT AL SAGRAT COR DE JESÚS: Durant tot este mes l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament.
Al finalitzar la Missa de dilluns a divendres hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oración propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.
A més es fa un Triduo preparatori per a la Festa, la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se prop del del dia del Patró Sant Pere Apòstol, al final de mes; es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits.
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, volteja de dilluns a divendres a migdia recordant en l'Àngelus i a la vesprada en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició menor.  


CORPUS CHRISTI: es una festa destinada a venerar l'eucaristia, d’origen medieval. És una festa mòbil dins del calendari litúrgic  que la situa el dijous següent a l'octava de Pentecosta

Juliana de Mont Cornillón, priora de l'abadia de Cornillón a Bèlgica, va ser la impulsora de la celebració. Ella va pertànyer a un moviment eucarístic de finals del segle XIII, que va donar origen a varies costums eucarístics com l'exposició i benedicció amb el Santíssim Sagrament, l'ús de les campanetes durant l'elevació en la Missa i la festa del Corpus Christi.

El papa Urbà IV va publicar la butla "Transiturus" en 1264, en la qual, després d'exalçar l'amor de Crist expressat en la Santa
Eucaristia, va ordenar celebrar la solemnitat del Corpus Christi en el dijous després del diumenge de la Santíssima Trinitat.
La mort del papa Urbà IV en 1264 i poc després de la publicació del decret, es va obstaculitzar la difusió de la festa, però el papa Clement V en el concili general de Viena de 1311, va ordenar l'adopció de la festa. Ell va publicar un nou decret incorporant el d'Urbà IV. Joan XXII successor de Clement V, va instar a la seua observança. 
Abans quant la Solemnitat es celebraba el Dijous amb horari de misses de diumenge amb la processó i solia començar el Novenari al Cor de Jesús, i el Dijous de la Octava es celebrava una processó fins l’any 1955.  Desde 1990 la Solemnitat del Corpus Christi es celebra el Diumenge.

A més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sagrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol.  Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia. Alguns balcons per on transcorre la processó apareixen engalantas amb colgadures.  Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música que el Rector convida amb uns mesos abans i que després agraïx la seua participació. 

La processó es deté en les “estacions” del recorregut els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia. Hi han quatre “tauletes” (una en el carrer major, dos en el Venerable Pare Moreno, una en la Plaça de l’Església),  La tauleta esta meravellosament guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 
Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar".  Al arribar a l'Església s'adora al Santíssim, un cant d'acció de gràcies,  l'oració de desagravi, el Rector beneïx amb la Custodia i es reserva. 


En la Solemnitat del Corpus Christi també es celebra el día de la Caritat: día grandisim per a les Campanes. Per a tant gran festa, Voltegen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia més antiga de la Parròquia de Moixent, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar"; i la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia.

Dita popular: Tres dijous hi ha l’any que lluïxen més que el sol: Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l’Ascensió.

Vespra del Corpus Christi, 6 de juny
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Vol General al final de la celebració.

Corpus Christi, 7 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. El tercer toc Vol General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol General a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol de Sant Pere Apòstol, al pujar el Santíssim per el carrer “Màrtirs”.
•  Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament al entrar el Santíssim a la Parròquia.
• Vol General, al finalizar la processó.


TRIDUO AL COR DE JESÚS: La setmana abans de la festa del Cor de Jesús es fa un Triduo preparatori a dita festa, el dimecres, dijous i divendres. 
En el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent ja apareix un Triduo al Cor de Jesús el dia 24 de juny de 1892 "Predico P.Dalmares".  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs), i a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es es pasa a fer un Triduo.  

De dilluns a divendres la campana dedicada al Cor de Jesús-Santíssim Sagrament volteja, però este dia voltejara més asiduament.   Passats uns minuts del primer toc, es realitza l'Exposició del Santíssim Sagrament en l'Altar Major, és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim.  
Durant alguns anys l’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga de la Parròquia de Moixent (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús) i que està exposada en el Museu Pare Moreno

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 11, 12 i 13 de juny
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i tercer toc Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS: L’Església Católica celebra la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús  el divendres després del II diumenge de Pentecosta, es celebra de color blanc. L'origen d'aquesta devoció es deu a Santa Margarita Maria Alacoque, una religiosa d'una Congregació coneguda com a Orde de la Visitació. Santa Margarita va tenir revelacions extraordinàries per Jesucrist, que personalment la va instruir per difondre i propagar al món aquesta devoció piadosa.  
Aquesta devoció també es celebra tot el mes de juny i els primers divendres de cada mes.  
La devoció al Cor de Jesús, en el mes de juny es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim, inclou també un Triduo preparatori.
Abans es feia un Novenari al Cor de Jesús que solia començar la Solemnitat del Corpus Christi, i el “dijous Eucaristic”, desde 1935 hi han devotes que durant l’any oferixen la missa al “amor misericordioso”.
En el llibre de la Visita Pastoral de 1819, en la pàgina 30 apareix la següent data sobre l'Associació del L'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es): “La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús esta agregada al Apostolado de la Oración, que a su vez goza de todas las Indulgencias concedidas a la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en Roma”.  Després de la guerra civil torna a ressorgir.   L’Associació està Erigida canònicament i aprovats els Estatus pel Arquebisbe Monsenyor Carlos Osoro el dia 30 de març del 2011.

En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Este retaule té adosats a cada lateral a Santa Margarita Maria Alacoque i San Juan Eudes,  sants que propagaren la devoció. També formen part del conjunt del retaule, dos religiosos en xicotetes capelles, i en el frontó dos àngels adoradors.  El retaule està coronat amb el monograma de Jesús “JHS” (Jesús, Hijo de Dios, Salvador), i damunt hi ha una vidriera d'estil gòtic, que representa al Sagrat Cor de Jesús. 
L’església també té un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat.

En Moixent la Capella en la Venta del Potro està dedicada al Sagrat Cor de Jesús presidint amb una imatge amb Jesús amb les mans obertes.  Hi ha una estatua en el Altet de Garrido.  Una Ceràmica en el Terme de les Alcusses prop del Pou del Consell.   En el Museu Pare Moreno hi ha xicoteta una imatge del Cor de Jesús y segons documentació de l’Ajuntament de Moixent de 1940. En la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa)  fins 1978 tenia en l’Altar Major, sobre l’imatge de la Titular, la talla del Sagrat Cor de Jesús de 1943, que ara es processona i que des de 1978 es va portar per evitar l’esforç de baixar i pujar la del Retaule de l’Església.
En la missa del diumenge de 12 hores, en que participen zeladores del Cor de Jesús, es beneixen tres imatges del Cor de Jesús, que al final de la processó es rifen entre les socies i socios.  En la processó acompanyen a l’imatge, els membres de l’Associació i altres fidels. 
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, volteja  durant tot el mes de juny al migdia i al primer toc de missa, cada 1er divendres de mes (de octubre a juny) i de manera particular el dia del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 

Festa del Sagrat Cor de Jesús, 24 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
El  tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir el Cor de Jesús del Temple Parroquial
• Durant la processó “Vol” de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al entrar el Cor de Jesús a la Parròquia.
•  Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre, al finalizar la processó.

28 de mayo de 2015

PRÓXIMAMENT

Retaule del Sagrat Cor de Jesús de l'Església de Moixent
Foto: J.Lluís Cebrián
1-En el mes de juny dedicat al Sagrat Cor de Jesús, en Moixent de dilluns a divendres, Exposició menor del Santíssim Sagrament.  Cada dia al migdia i al primer toc de missa vol de la campana que tiene dedicada

2- El dia 7 de juny es la gran Solemnitat del Corpus Chirsti.  Dia gran per a totes les campanes. Vols Generals en Moixent, de manera especial de la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Tocs especials en la Catedral de València a les 12 del migdia, i en Ontinyent a les 17 hores.

3- El dijous 11, tocs especials de campanes en Santa Maria de Sagunt i en el Col·legi del Corpus Christi de València per ser la Vuitava del Corpus.

4- El dia 12 es Sant Onofre, Patró de l’Alcudia de Crespins i de Estubeny , la festa és sol celebrar el cap de setmana més próxim.  Les campanes d’este poble de la nostra Comarca voltejaran en honor al seu Patró.

5- Els dies 17, 18, 19 en Moixent, Triduo en honor al Sagrat Cor de Jesús, amb Exposició Major del Santisim Sagrament; i el diumenge 21 la Festa del Sagrat Cor de Jesús, amb processó.  Voltejos de quatre campanes
 
6- El dia de la Nativitat de Sant Joan Baptiste (24 de juny), en Llanera de Ranes i Vallés voltejaran les campanes en honor al seu Patró.

7- El dia 29 es la Solemnitat dels Sants Pere i Pau.  A Moixent celebrem de manera particular a Sant Pere Apòstol per ser Patró i Titular de l’Església.  Hi han tres imatges del Sant en la Parroquia, una Reliquia de la Creu on va morir, sis pintures sobre la seua vida en el Presbiteri (que enguany  compleixen  el 50 aniversari) …. El nostre campanar té dos campanes dedicades, que la vespra i el dia sonaran amb més protagonisme per a convocar a les misses i processó. En la Parróquia de Sant Pere de Xàtiva, l’Alqueria de la Comtessa i Massanassa, també voltejaran per ser Patró i Titular.

26 de mayo de 2015

PER LLEVANT I PER PONENT TOT ES BONIC A MOIXENT (11): DEL BARRANC DE BOQUELLA AL TEULARET

El diumenge 26 d'abril amb bona llum i temperatura, tres dels campaners de Moixent Felipe, Lorenzo i Sergio, participarem junt amb altres persones, en unes rutes que es realitzen els diumenges i que organitza Ramón Bacete per el terme de Moixent, en este dia va ser en la ruta de Barranc de Boquella fins al Teularet, amb 20 quilòmetres a peu.

La ruta va començar a les huit del matí, i el punt de trobada va ser en boquella, (Felipe només que havia dormit tres hores i mitja ja que arribaba de festa),  després de les salutacions de trobada va donar inici la marxa amb ànim i energia perquè, a un costat i a un altre del camí els matolls i les magnifiques vistes del barranc fondo, amb xicotetes coves, vam veure “la balsa negra” que s’ompli del aigua del barranc quant plou.  També vam anar a la Finestra o “Penyà foradada” situada ja en terme d’Enguera, una preciosa pedra i amb magnifiques vistes, element molt cridaner en forma de circul en la que ens fotografiem tot el grup. 
A les 14 hores arribem al teularet, i després de despedir-nos dels que arribaven darrere caminarem uns 4 quilòmetres direcció Moixent, mentres arribava el pare de Sergio a arreplegar-nos.

Constatarem una altra vegada, el dit que “Per Llevant i per ponent tot es bonic a Moixent”  no és gratuït, sinó que té un bon fonament a tot arreu que anem visitant, vam passar un agradable mati.

10 de mayo de 2015

AGENDA 2015: ASCENSIÓ, PENTECOSTA I SANTÍSSIMA TRINITAT

 L’ASCENSIÓ DEL SENYOR: és la festa commemora l’Asencsió de Jesús al cel quaranta dies després de la seua Resurrecció, però al deixar de ser festa laboral en Espanya i altres països es va pasar al diumenge següent, el sèptim de pasqua.
L’església celebra la total glorifiació de Jesucrist ja anunciada en la Resurrecció, acaba la seua exitencia terrena però no se olvida de nosaltres, desde la Glòria seguix present entre nosaltres per mig de l’església gràcies a l’acció de l’Espérit Sant que va descendir sobre els Apóstols el dia de Pentecosta, que l’Església celebra el diumenge següent.  

En Moixent al avançar les Comunions, una Setmana per facilitar la participació en les Eleccions, el segon torn sera en la Solemnitat de l’Ascensió. La placeta de l’església s’ombli de comulgars, musics, familiars, amics, feligresos, visitants…
Com en el primer torn, es la missa de 12, en que els xiquets i xiquetes recibixen la Primera Comunió,  la missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30. Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats de la Banda de Música. En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes, i les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia: una Estampa sobre la Iniciació Cristiana, una fulla del Via Crucis i del Sant Rosari un Rosari, i una creu,
Al finalitzar tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal.

Vespra de l’Ascensió del Senyor, 16 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Ascensió del Senyor, 17 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc, Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


PENTECOSTA: La Pentecosta  o Pasqua Granada és en la litúrgia catòlica la festa més important desrpés de la Pasqua i la de Nadal.  Per això també se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant. Pentecosta designia tota la Cinquantena Pasqual i també la Solemnitat del cinquanté dia després de la pasuqa i que posa final a este temps litúrgic.  L’Eucaristia inclou la seqüencia medieval Vení, Sancte Spiritus.  El color litùrgic es el roig.
Durant molts anys en Moixent es celebrava el Novenari a l’Espérit Sant amb Exposició Major del Santíssim Sagrament i també estaven constituides l’Acció Catolica, tant d’homens com de dones amb les seccions de Aspirants y Xiquetes.
Un sorroll d’un vent tempestuos va convocar a molta gent a Jerusalem en torn als Apòstols: i naixia l’Església tal i com proclama la Primera Lectura de la Missa d’este dia dels Fets dels Apòstols.  El so tradicional i familiar de les campanes, també colaboren a glorifiar a Deu, convocar i anunciar les cel·lebracions de la fe, com el primer dia de l’Església en Pentecosta, el Volteig final de la missa de 12 será el Volteig que tancara el temps Pasqual.
 
Vespra de Pentecosta, 23 de maig
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol General al final de la celebració.

Pentecosta, 24 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i de Sant  Jaume i Nieves. El tercer toc Vol General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

-Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sant Pere Apòstol. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.


SANTÍSSIMA TRINITAT.  CONFIRMACIONS: El diumenge següent a Pentecosta, com resumint el misteri diví tota l'obra de la redempció, des de l'Advent a la Pasqua se celebra està solemnitat de la Santíssima Trinidat: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, tres persones i un únic Déu verdader.
En la Visita Pastoral de 1819, en un tros de paper xicotet, es fa referencia a una Confraria de la Santíssima Trinitat fundada l’any 1874, però no tenim més dades.
La Vespra de la Solemnitat, el Vicari Episcopal En José Maria Payá Mataix administrara a uns jóvens de la parròquia el Sagrament de la Confirmació.  Els jóvens des de fa uns mesos han acudit a llegir l'Evangeli de Sant Marc cada dijous.

Vespra de la Santíssima Trinitat.  Confirmacions, 30 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

-Tres Vols d’avís a missa de 19:30,  Sant Pere Apòstol.  El tercer, Vol General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Santíssima Trinitat, 31 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Vol de Sant Antonihasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Repics d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

1 de mayo de 2015

AGENDA 2015: PROMESES DEL BATEIG I MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS: Enguany al coincidir el diumenge 24, solemnitat de Pentecosta en Eleccions, després de votar-ho les mares dels xiquets/es de Primera Comunió, la Parròquia ha decidit avançar tant les promeses del Baptisme com les Comunions una Setmana per facilitar la participació en les Eleccions.
La celebració de la Primera Comunió es pensa que tot són gastos, atordint als xiquets amb gastos,  quan l'essencial és que el xiquet i xiqueta rep Jesucrist.
A Moixent com a celebració preparatoria a la Primera Comunió està la Renovació de les Promeses Baptismals. Els xiquets i xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició  de viure com a Cristians i la professió de Fe: Es la Renovació de les Promeses del Bateig.
Com acontecimient local de la vida cristiana, es fa un Vol de Sant Antoni fins a Santes Relíquies.  Este Vol de tres campanes es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals, 3 de maig
- Tres Vols d’avís a missa de 11:30 de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS  (1er torn de Comunións):  Tot el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, però a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València: la Mare de Déu dels Desemparats, festa profundament valenciana. 
  
El seu nom és el de la “Nostra Donna Sancta María dels Follos Inocents e Desamparats" i la seua advocació parteix de la iniciativa del pare fra Joan Gilabert Jofré. El 24 de febrer de  1409 quan es dirigia a la seu de València, va vore com uns xiquets feien burles d'un boig indigent. Va ser llavors quan va decidir fundar una confraria per atendre estes persones. Està confraria benèfica va donar lloc al primer hospital psiquiàtric de la història, i a la primera atenció humanitària de les persones amb estes malalties mentals. posada baix l'advocació d'esta Mare de Déu, des de 1414, quan diu la llegenda, que uns àngels la van esculpir.
La curvatura de la seua esquena, obeïx com ja hem indicat, que la imatge en origen era posada sobre els fèretres dels executats, en posició jacent i amb un coixí davall el seu cap. Quan descansava en la seua capella, era col·locada de peu i adoptava la postura que hui podem observar amb el rostre mirant cap avall. A pesar de la peculiar curvatura de la seua esquena la imatge va començar a ser molt volguda pel poble valencià d’ahí el nom de La Geperudeta.

Presentació dels xiquets,
xiquetes a la Verge dels Desemparats
anys 1965
Fotocopia de Conchin Guillerrmo
per a l'Arxiu Parroquial
Porta en la seua mà dreta un ram d'assussenes i una rosa (símbols de puresa) i en el braç esquerr al Xiquet Jesús. El Xiquet porta una creu recolzada sobre el seu muscle (en al·lusió a què porta el pes dels pecats dels hòmens sobre si). Dos xiquets agenollats (Santos Innocents màrtirs) enfrontats i amb les mans juntes dirigixen la seua mirada cap al rostre de la Mare de Déu, mentres que el manto de la Mare de Déu els dóna protecció i empara. Per darrere del seu cap una aurèola d'estreles (Apocalipsi de Sant Joan), a més porta la corona que la proclama Reina dels Cels. Es cobrix amb un gran mant a manera de casulla.

Entre els nomenaments que té la Mare de Déu dels Desemparats són: Generalíssim dels exèrcits espanyols des de 1810; El 21 d'abril de 1885 el papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu com a patrona de la ciutat de València.
L'arquebisbe de València, el  cardenal Enrique Reig Casanova el dissabte dia 12 de maig de 1923, va coronar la Mare de Déu. Per a l'ocasió es va crear l'Himne de la Coronació de la Mare de Déu dels Desamparats (Himne de la Coronació). L'himne encara es canta hui en dies i actes assenyalats.  En 1954 és anomenada Alcaldessa honorària i perpètua de València, i en 1961 el papa Joan XXIII la proclama Patrona primera i principal de tota la Regió Valenciana (hui Comunitat Autònoma).
En els viatges a la capital, és habitual reservar un moment per anar a la Basilica, a visitar a la Geperudeta.  La festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats se celebra el segon diumenge de maig, i milers de valencians es bolquen per a retre homenatge la seua patrona. Una altra celebració relacionada amb esta advocació és l’ofrena de flors que es realitza els dies 17 i 18 de març, dins de les festes de les falles.

Imatge de la Mare de Déu dels Desemparats
"La Pelegrina" en Moixent el 13-8-2011
Hi ha una altra imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, la Pelegrina  que presidix els actes allà on és sol·licitada com va ocórrer a Moixent els dies 13 i 14 d'agost del 2011. Està imatge va ser realitzada per l'escultor valencià  Octavio Vicent en 1966 per a que la imatge original no isquera del seu cambril excepte suprema necessitat, a fi de la seua millor conservació. A este efecte es va dissenyar un vehicle adaptat especialment per als seus trasllats, conegut popularment com "El "Maremòbil".

En l’Església de Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.   Es preocupen del bon estat i dignitat de l'altar una família de Moixent. En el Retaule hi ha una imatge que es va beneir el dia 9 de setembre de 1956 regalada a l’Església per: Jesús Sancho Carreres, Miguel Sancho Carreres i fills de Josefina Sancho Carreres, recuperant així l’imatge que és va cremar en la Persecució Religiosa.  Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial, és celebrava una Festa amb presentació dels Xiquets a la Geperudeta  i també una Novena a la Verge dels Desemparats. En la plaça de l’església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.
Campaners de Moixent baixem l’imatge de la Geperudeta del Retaule on està al Presbiteri per a per a la Festa.

Està imatge de la Geperudeta està fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.   És la segon campana seguint a la del Titular en pes, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu Anagrama a més de altres tres imatges més de Maria de Moixent. 
En la missa de 12 al adelantar-se les Comunións, pren el primer grup de xiquets i xiquets la Primera Comuió.  La missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30.  Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia, i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa, al finalitzar tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu, i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal.

Vespra de la Mare de Déu dels Desemparats, 9 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 20.  El tercer toc, Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

Mare de Déu dels Desemparats (Patrona de la Comunitat Valenciana)1er turno Comunions10 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc Vol  de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.