24 de mayo de 2022

PROGRAMA DE TOCS: CORPUS CHRISTI TRIDUO I FESTA SAGRAT COR DE JESÚS

CORPUS CHRISTIA més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sagrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol. És la processó més religiosa de totes les que se realitzen a l'any, no es trau una imatge sinó a Jesucrist mateix en l'Eucarístia. És una manifestació de fe i d'amor a Crist sagramentat.

Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia. Alguns balcons per on transcorre la processó apareixen engalantas amb colgadures.  Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música que el Rector convida amb uns mesos abans i que després agraïx la seua participació. 

Els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia. La processó es deté en les “estacions” o “tauletes” del recorregut, hi han tres (una en el carrer major, i dos en el Passeig Venerable Pare Moreno).  La tauleta esta guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 

Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar".  Al arribar a l'Església s'adora al Santíssim, un cant d'acció de gràcies,  l'oració de desagravi, el Rector beneïx amb la Custodia i es reserva. 

En la Solemnitat del Corpus Christi, Voltegen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia més antiga de la Parròquia de Moixent, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar"; i la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia. 

Vespra del CORPUS CHRISTI18 de juny
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Solemnitat.

- Tres Repics festius d’avís a missa de 20, i Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. Primer toc Avis de Solemnitat. Segon toc Repic de Solemnitat.  El tercer toc Volteig Solemnitat. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.

CORPUS CHRISTI19 de juny
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. Primer toc Avis de Solemnitat. Segon toc Repic de Solemnitat. El tercer toc, Volteig de Solemnitat
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
-Volteig de Solemnitat al final de la celebració.

Vols de processó:
  - Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 •  Volteig de Solemnitat a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
 • Durant la processó Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
 • Volteig de processó solemne, després d’adorar en la primera tauleta.
 • Volteig de Solemnitat, al pujar el Santíssim per el carrer “Màrtirs”. 

TRIDUO AL COR DE JESÚS: La setmana que es celebra la festa del Cor de Jesús es fa un Triduo preparatori a dita festa, enguany será dijous, divendres i dissabte, per tal de facilitar la participació

La primera data del Triduo apareix l’any 1892 en el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent.  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs), i a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es pasa a fer un Triduo.  
L’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga de la Parròquia de Moixent (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús).

De dilluns a divendres la campana dedicada al Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l'any 2006 realitza el toc de missa diaria, convocant a l'Eucarístia, i els primers divendres de mes volteja en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucarístia i en toc d'Exposicció volteja junt amb Sant Antoni per recordar que esta exposat el Santíssim Sagrament és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble.  

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 23, 24, 25 de juny
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS:  Aquesta devoció es celebra tot el mes de juny i els primers divendres de cada mes.  En juny es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim, inclou també un Triduo preparatori.

La primera constancia escrita de l'Associació de l'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es) data de 1819. Està Erigida canònicament i aprovats els Estatus el dia 30 de març de 2011 pel entonces Arquebisbe de València Monsenyor Carlos Osoro.

En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Esta imatge ixia en la processó des de l’any 1942 fins l’any 1977 en que per evitar l’esforç de baixar i pujar aquesta i els perills, es va portar una talla de la Casa Rabosa per a processonar.

L’església també té un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat.  Les dues peces estan exposades en l’entrada de la Capella del Santíssim Sagrament.

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament convoca a la missa diaria i volteja en el primer toc de la missa de  cada 1er divendres de mes  i de manera particular el dia del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 

Festa del Sagrat Cor de Jesús, 26 de juny
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Volteig de  de  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. El tercer toc Volteig Sant Jaume hasta Santes Relíquies.

13 de mayo de 2022

PROGRAMA DE TOCS: ASCENSIÓ DEL SENYOR, PENTECOSTA I SANTÍSSIMA TRINITAT

ASCENSIÓ DEL SENYOR:   El dia 29 de maig dia de la Solemnitat en la missa de 12, es la celebració de la Primera Comunió.  La missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30.  Abans a les 11:30h els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia, i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats per els pares i familiars i de la Banda de Música.
En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes. Les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia una Estampa sobre la Iniciació Cristiana. 
Al finalitzar la Missa,  tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu, i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent i el Ajuntament de Moixentn els donen un regal.
La Setmana anterior com a celebració preparatoria la Primera Comunió està la Renovació de les Promeses Baptismals. Els xiquets i xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició  de viure com a Cristians i la professió de Fe: Es la Renovació de les Promeses del Bateig.  La missa s'oferix en sufragi de les catequistes difuntes de Moixent.

Vespra de la Ascensió del Senyor28 de maig
-12 hores. Toc de l’Àngelus. I Volteig de Festa.

- Tres Repics festius d’avís a missa de 20h.  Repic de Solemnitat.  El segon toc Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc, Volteig de Festa

Ascensió del Senyor29 de maig
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12h.  Repic de Solemnitat.  Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer Volteig de Festa. 
- Volteig de Festa al final de la celebració.


PENTECOSTAÉs en la litúrgia catòlica la festa més important després de la Pasqua i la de Nadal.  També se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant.

Vespra de PENTECOSTA4 de juny
-12 hores. Toc de l’Àngelus. I Volteig de Solemnitat

- Tres Repics Festius d’avís a missa de 20h, Repic de Solemnitat (en el primer toc) i Volteig amb Sant Pere Apòstol, el tercer toc Volteig de Solemnitat
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.

PENTECOSTA, 5 de juny
- Tres Repics Festius d’avís a missa de 10:30, Repic de Solemnitat (en el primer toc) i Volteig  de Sant Pere Apòstol. El tercer, Volteig de Solemnitat.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
-Volteig de Solemnitat al final de la celebració


SANTÍSSIMA TRINITAT.   El diumenge següent a Pentecosta, com resumint el misteri diví tota l'obra de la redempció, se celebra la solemnitat de la Santíssima Trinidat: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, tres persones i un únic Déu verdader.

Santíssima Trinitat, 12 de juny
- Tres tocs repics Festius d’avís a  missa de 10:30 i Volteig amb Nieves.

7 de mayo de 2022

CAMPANERS DE MOIXENT: 15 ANIVERSARIO DEL TOQUE MANUAL

Campaners de Moixent cumple hoy, 7 de mayo, el 15 aniversario de la recuperación del toque manual de las campanas en nuestro campanario, 

Por ser múltiplo de 5, y para mantener viva la memoria, os recordamos los comienzos: todo comenzó realizando el primer toque manual el 7 de mayo de 2007, después de la restauración de las campanas   (2006-2007).   Felipe Sanchis quiso recuperar el toque manual de campanas (que no se realizaba desde 1974 al electrificar las campanas). El primer toque manual es realizo dicho dia, y después se fueron incorporando otros jóvenes repicando y volteando con mucho entusiasmo.

A principios de julio de 2007 de nuevo se interrumpió el toque manual de campanas, debido a la urgente restauración de la Torre Campanario.  Durante este periodo decidimos constituirnos como Asociación Cultural reconocida y registrada según las exigencias de las leyes. Reunida y presentada tota la documentación, el dia 19 de noviembre va ser inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.  La notificación y registro nos llego  el dia 4 de diciembre, dia de Santa Bárbara, Patrona de los Campaneros.  También realizamos las gestiones para tener número de CIF y estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Moixent.  

Además de mejorar la sonoridad, protegemos el campanario al emitir unas vibraciones más suaves y comedidas, teniendo en cuenta que nuestro campanario está expuesto, por la forma del pináculo, recogiendo aguas y elementos de meteorización a sufrir humedades (ver noticia publicada en esta web el dia 23 de noviembre de 2013). Nos preocupamos del correcto mantenimiento de las campanas y accesorios, y colaboramos al ahorro de electricidad.

Las variaciones del tiempo no han sido nunca un obstáculo ni tan solo motivo de duda: frio o calor, hielo y aires que se te llevan en noches de mucho frío como días claros y radiantes.  Con los campaneros, el campanario recibe la presencia de quien alegra con su compañía y hace revivir las campanas, no mecánicamente sino con la acción de las manos humanas.

Durante este último año, además de la ejecución de toques manuales en nuestro campanario hemos tenido:
▪ Detectamos que el día del Corpus Christi de 2021 en uno de los volteos el badajo de la campana Santa María Mare de Déu se partió y enseguida la empresa de mantenimiento de las campanas realizo la reparación.  Desde las persistentes lluvias de marzo el martillo de la campana San Pedro-Isidro Labrador-Antonio no funciona, por lo que subimos a ejecutar al menos el repique dominical y los avisos y toques de entierros. Hemos constatado la necesidad de impermeabilizar la sala de las campanas ya que dichas lluvias han llegado hasta casi la base del campanario.

▪  El miércoles 19 de mayo de 2021 de forma sorpresiva visito nuestro pueblo la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, por lo que hubo volteos de Solemnidad.  
▪ Nos encargamos de asesorar, acompañar la configuración y adquisición en la primera fase de la restauración de las campanas de La Llosa de Ranes, por lo que también asistimos a la bajada de las campanas, llegada de las nuevas campanas a la Llosa, bendición y la subida a sus respectivos lugares en los campanarios de la ermita y de la iglesia parroquial 
▪ Hemos volteado las campanas en el Campanario de Enguera con los campaneros de Navarrés el dia 4 de julio y Montesa con los “campaners de la Vall Blanca” el 11 de julio para la entrada de sus párrocos.
Nos han visitado los campaneros de Afondegilla y Betera el dia 6 de noviembre.
▪ Hemos elaborado un listado de campaneros y campaneras mogentinos colocándolo en la base del campanario para que los visitantes pudieran verlo.
▪Hemos organizado la 13ª edición de las Visitas Guiadas al campanario con un total de 58 visitantes. Con motivo de estas visitas la cadena Ser de Xàtiva hizo una entrevista el dia 24 al Presidente de la Asociación
▪Queremos destacar un acontecimiento especialmente relevante: El lunes 6 de septiembre se emitió el programa “Bona Vesprada” d’Àpunt des de Moixent en directo desde el campanario y una grabación explicando brevemente el Museo Padre Moreno
▪Hemos volteado de forma manual las campanas en La Llosa de Ranes los  días 10 y 17 de octubre para convocar a la misa de la tarde la Virgen del Nacimiento y la bajada y misa del Cristo del Milagro, en sus Fiestas Patronales.

Y como durante estos quince años, también hemos colaborado en trabajos voluntarios en la parroquia (mantenimiento de tejados, preparar celebraciones, las imágenes, palio; trasladar el anterior pedestal del cirio pascual de la Iglesia a la Ermita del Santísimo Cristo; abrir el Museo Padre Moreno en las fechas que indicamos en esta página web, unas lonas expositivas y vitrinas de metacrilato para exponer documentos relativos al Convento.

Esta web tiene publicadas 890 noticias (incluyendo ésta), con más de 214.000 visitas; y el canal en YouTube de Felipe Sanchis con 108 videos con más de 580.000 reproducciones.

Como ya dijimos hace cinco años: Han sido años muy intensos de actividades y advenimientos que nunca pudimos imaginar al comenzar este camino.  Hemos vivido momentos felices y inolvidables.  Servir a nuestro pueblo, en nuestra vida cristiana, en nuestro Patrimonio. Tocar las campanas, ha sido una puerta abierta a nuevas amistades.   Y seguiremos con el mismo entusiasmo que estos últimos años, haciendo sonar las campanas manualmente, para continuar procurando la mejor sonoridad, y preservando la Torre Campanario de nuestro querido pueblo.

Desde nuestro original campanario resuena, en las campanas, para Moixent, la voz de Dios que une el cielo y la tierra. Con sus sones percibimos las voces  más altas y antiguas de nuestro pueblo que convocan, alegran, y también acompañan en los momentos de dificultad. Voces de las campanas que van resultando familiares, entrañables, para muchas generaciones.

Toque manual de campanas: un patrimonio sonoro que ya ha sido admitido por la UNESCO para su tramitación para ser Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.