29 de agosto de 2022

PROGRAMA DE TOCS: NOVENA A LES SANTES RELÍQUIES, "DIES NATALIS" DEL PARE MORENO I ANIVERSARI CONSAGRACIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

NOVENA A LES SANTES RELÍQUIESA primers de setembre tingem en Moixent unes celebracions molt entranyables per a la Comunitat Crisitana local: el dia 7, la Mort o Naixement a la Glòria del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino; i el 9 l’Aniversari de la Consagració de l’Església Parroquial, un dia molt important.
No podem deixar de fer constar commemoracions com estes, que sent senzilles han servit per a mantindre la memòria i devoció cap al Pare Moreno, com els nostres avantpassats al construir i consagrar l'Església Parroquial
 Enguany per tercer any consecutiu es ressara el Novenari a les nostres Patrones, per tal de fomentar la devoció al Pare Moreno i a les S.Relíquies.  Pero este any es trasllada al 1 de setembre fins el 9 de setembre, aprofitant que son dies que coincidixen amb l’Aniversari de la Consagració de l’Altar Major (dia 5), Dies Natalis del Pare Moreno (dia 7) i l’Aniversari e la Consagració de l’Església Parroquial (dia 9), també a diferencie de quant es fea en el mes de desembre, ara fa millor oratge. 

Durant estos nou dies, la campana Santes Relíquies voltejara després del primer toc d’avís a Rosari.

 

ANIVERSARI DE LA MORT DEL VENERABLE PARE MORENO:   Encara que va morir a València en el Convent de Franciscans de Sant Llorenç el dia 7 de setembre de 1603, l'Ajuntament amb la aprovació del Rector de Moixent l'any 1838 va reclamar les seues restes mortals a fi que reposaren en el seu volgut Moixent.   

El seu Sepulcre està en la Capella de les Santes Relíquies de l'Església Parroquial, junt a les Santes Relíquies que Ell mateix va portar amb tant d'amor al Convent de Franciscans de Sant Antoni de Pàdua (actualment “Museu Pare Moreno”) que va fundar a Moixent, sent Provincial de l’orde.
 
El  Pare Moreno, com es conegut familiarement, va naìxer a Moixent l’any 1520, va vestir els hàbits de monjo dels jeronis, i més tart el Papa li va conecidr vestir l’hàbit franciscà.  Ordenat Sacerdot, va ser un gran predicador, sent un dels més famosos de València, després de Sant Vicent Ferrer, inclús va conseguir nombroses conversions.  Va tenir el càrrec de Provincial de l’orde l’any 1583-1588.  
Va escriure molts llibres de “devoció i espérit” (alguns d’ells els pots vorer en la web del la Biblioteca Digital Valenciana).
A Moixent va fundar el Convent de Sant Antoni de Padua beneïnt-lo l’any 1585 dedicat a Sant Antoni de Padua.
Portador de les Santes Relíquies com ja em dit en anteriors articles.
Se li atribuixen alguns miracles representats en les pintures del Presbiteri.
Va tenir una gran amistat amb el Beat Pedro Nicolas Factor.  També com a religiós rellevant de l’època va tenir relació amb el patriarca  Sant Joan de Ribera, Arquebisbe de València, prova d’aço són la Casulla, i el calze entre altres regals que va fer l’Arquebisbe al Pare Moreno.

Reconegut també per la noblesa, va ser confessor de les Monjes Descalces Reials, de l’emperadriu Na Maria d’Àustria que li va regalar un “Lignum Crucis” i relíquies de Santa Ùrsula i Santa Córdula.
 

La figura del Pare Moreno ha deixat moltes emprentes en el seu poble natal, que han arribat fins a hui en dia.  Els moixentins i moixentines del segle XXI continuen estimant i recordant un fill il·lustre del poble que va viure cinc segles abans.  Sens dubte el carisma i la personalitat de Fra Cristóbal fan que açò siga possible.  Indicis claus de l’alta valoració que ha aconseguit a la seua terra son:
Pintures sobre la vida del P.Moreno
en la part dreta segons es mira
al Presbiteri
Foto: J.Lluís Cebrián
En la part dreta segons es mira al Presbiteri i han sis pintures pintades a l’oleo per Salvador Gil Camarena, de la Academia de Sant Carles de València, col·locades per a les Festes Patronals d’agost de 1965. Relaten alguns moments de la vida del Pare Moreno en Moixent
●La Cova on el seu pare el va portar per a evitar el contagi de l'epidemia, porta el seu nom, així, com el paseig més important de Moixent i el col·legi públic.  Este passeig te un bust de bronze amb la seua efigie beneït en la festa de les Santes Relíquies de 2003, copia del que es conserva en el Museu que també porta el seu nom.  
●En març de 2007 es va inaugurar el Museu Pare Moreno en la Capella de les Santes Relíquies, la unica edificació que queda del Convent de Sant Antoni de Pàdua.  Una exposició sobre el Pare Moreno que mostra el context en el que Fra Cristóbal va viurer, desenvolupar la seua labor religiosa.  (Entre les peçes que es mostren en el Museu hi ha un bust de l'any 1954 del escultor moixentí Virgilio Sanchis)
 Son molts els xiquets que han estat batejats amb el nom de Cristóbal.
●Durant molts anys els xiquets anaven vestits amb l'hàbit franciscà, algunes persones al morir, se'ls vestien en el feretre amb l'hábit franciscà, inclús persones van ser sepultades dins del mateix Convent.
 El dia del Funeral per els Moixentins Difunts (divendres de Festes Patronals),  des de 2002 es sol fer una ofrena floral al bust del flare en el passeig que porta el seu nom.
Desde l’any 2003 (Quart Centenari de la seua mort),  a més de folletos es van repartir estampes amb la seua imatge, una oració privada i una breu biografia. Eixe any Antonio Ricardo Marín Gomez, Rector de Moixent (1970-1997) el seu magnific llibre "Grato Recuerdo" sobre el Pare Moreno i les Santes Relíquies fruit d'una laboriosa informació i gran amor a Moixent.
La campana Santes Relíquies fundida l’any 2006 te gravada la efigie del Pare Moreno.
● Fa tres anys la Parroquia Sant Pere Apòstol va editar un fullet amb il·lustracions i relats sobre la Vida del Venerable Pare Moreno amb el títol “Para conocer al Padre Moreno”.
● L'Associació Campaners de Moixent vam publicar l'any 2016 un llibret titulat "Las Campanas en un escrito del Padre Moreno" que relata el ritual de la Benedicció de les campanes que diu el Pare Moreno en un dels seus llibres "Excelencias del Agua Bendita" on un Capitol trata sobre com beneïr una campana.  
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Pare Moreno com una de les pintures Retaule del Presbiteri. 
●El dia 28 de juny de 2020 l’Associació Campaners de Moixent el va nombrar “Campaner d’honor de Moixent a titol postum”.
● Des de fa dos anys hi han colgats que tenen en una part la imatge del Pare Moreno i en en l’altra part la Milagrosa; al igual que Rosaris i decenes que contenen la imatge de les Santes Ursula i Cordula i per l’altra part Sant Pere Apòstol
●El dia 11 de desembre de 2021 es va instalar en la façana del Carrer Calvari nº6 un plafó devocional que representa al Pare Moreno destacant elements i signes que l’identifiquen (ploma de escritor, llibre en pergamí de la época signe dels llibres que va escriure, com també de la Sagrada Escritura i dels Sants Pares que consultaba a diari, l’hábit i cordó franciscà i sandalies, revestit amb estola per la seua condició de Sacerdot, exercint sobretot la dimensió de Predicador i Confessor; l’Anagrama de la Mare de Déu per ser un gran devot i el simbol franciscà; apareix també l’actual església parroquial, torre Mora i Cova del Pare Moreno i el Convent de Franciscans de Moixent.

El sepuclre del P.Moreno i les 
Santes Relíquies que va portar
Foto: desembre 2020, les Relíquies
com abans estaben per a
unes fotografies. Foto:  Felipe Sanchis
El record i la devoció privada cap al Venerable Pare Moreno, no sols permaneix viva entre els moixentins, sinó que es va intensificant, tal com es mostra en el fet de les misses que s'encarreguen demanant-li favors, ciris que s'encenen en domicilis fent constar que són per a acompanyar els seus supliques a la intercessió del P.Moreno. En el llenguatge col·loquial sempre es refereixen a ell com a Pare Moreno, però amb tal respecte i veneració que se sobre entén el titol de Venerable, que se li aplica des de noranta-dos anys després de la seua defunció, i des de llavors apareix en multitud de documents referits a ell, i que pots comprovar en aquesta mateixa web, recollits detalladament fins on hem pogut investigar, des de setembre des de 2016 i anys posteriors. Els documents referits a la seua persona donen compte d'aqueix titol de Venerable com alguna cosa que se li atribueix legitivament, però més important encara és el testimoniatge viu dels fidels, que fins i tot sense usar eixe vocable, li tributa la veneració que significa: els cristians de Moixent li veneren, encara que sense usar eixe titol.

Hi un document eclesiàstic de caràcter oficial, que fa referència a eixa fama de santedat. Es tracta del “Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia”, i en tal expedient, pagines 54 i 55, en referencia al trasllat del Convent de Sant Francesc a Sant Martí en gener de 1838 se cita literalment: "comisionamos  a V. en debida forma para que acompañado de dos Eclesiasticos de su confinaza proceda a la exhumación de dicho Cadaver y a su colocación en una Caja construida al efecto con las diligencias que el caso exige para que siempre conste la identidad de ser los mismos restos del referido Venerable, cuya causa de Beatificación se halla pendiente en la Curia Romana, alargandose a continuación de este Oficio las diligencias que se practicaren

El títol de Venerable, ja se li aplica com em vist noranta-dos anys després de morir el Pare Moreno i  des de entonces apareix sempre en els altres documents com en l'any 1826 en el segon trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de València.  En la Escritura pública de la que fem referencia i que es conserva en l'Arxiu Parroquial de Moixent, consta la transcripció literal del segon dels pergamins que van apareixer dins del canut de vindre quant es va obrir la sepultura en 1826 i se li cita com "Venerable Cuerpo... Venerable Siervo de Dios Fray Cristobal Moreno"; així com un plafó ceràmic.
 
Este dia es ressen les Lletanies dels Sants del Relíquiari i també es canten els “Gojos a les Santes Relíquies”.   El quadre que es va pintar amb motiu del seu 400 aniversari de la seua mort, l’any 2003, i beneït en la Solemnitat de Sant Pere d’eixe any, i que està damunt del Sepulcre del Venerable, es col·loca per a este dia en el Presbiteri, amb dos ciris, i davant del Sepulcre es col·loca un ciri blanc.

Campaners de Moixent li dedica una intenció de missa en acció de gràcies per ser Campaner d'Honor de Moixent.

El poble té gran Veneració i Estima, i d'acord amb eixe record i afecte, les Campanes també es fan ressò d'eixa devoció popular. Desde l’any 2003 (que es van complir els 400 anys de la seua mort) es voltegen les campanes i desde la restauració de les campanes, per a este dia, Volteja de manera particular la campana Santes Relíquies, bronze que té gravades la efigie del Venerable Pare Moreno i dels Bustos de les primeres relíquies que va portar a Moixent les Santes Úrsula i Còrdula.
La seua influencia perdura en Moixent per què estava ple de Déu, convençut d'amor, bondat, no s'oblida del seu poble. Per això els moixentins del segle XXI, el veneren i s'encomanen a Ell en les seues oracions, el estimen i recorden al se
u fill mes il·lustre.  El Pare Moreno es un model com a cristià, però també com a moixenti.

Mort del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino, 7 de setembre
-  12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies. 
 
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: 
Es el 9 de setembre, té categoría de Solemnitat, per este motiu es Voltejaran totes les campanes.  Este dia l’any 1989,  el llavors Bisbe Auxiliar de València En José Vilaplana Blasco va consagrar les parets del Temple, finalitzant la Consagració que va començar l'any 1964 amb la Consagració de l'Altar Major.  Este dia coincidix en l'Aniversari de la Benedicció de la Capella del Santíssim Sacrament de l'any 1917 construïda a expenses de Victoria Liñana Sales.

Este dia s'iluminen els ciris que estan en les quatre creus on el Bisbe va consagrar les parets que estan al costat dels Retaules del Cor de Jesús i de la Puríssima.
Davall d'una placa on esta marcada la creu del Crisma, en la part dreta segons es mira el Retaule de la Puríssima, a l'entrada de la Capilla de les Santes Relíquies, hi ha una placa recordatoria de la Consagració de l'Església i una breu informació.

Este dia s'iluminen els ciris que estan en les quatre creus on el Bisbe va consagrar les parets que estan al costat dels Retaules del Cor de Jesús i de la Puríssima.
Davall d'una placa on esta marcada la creu del Crisma, en la part dreta segons es mira el Retaule de la Puríssima, a l'entrada de la Capilla de les Santes Relíquies, hi ha una placa recordatoria de la Consagració de l'Església i una breu informació.
La Missa s’oferix en sufragi dels Sacerdots nascuts en Moixent i els que han exercit el seu Ministeri Pastoral en la nostra Parròquia. 

A més coincidix amb l’últim dia de la Novena a les Santes Relíquies.

Aniversari de la Consagració del Temple Parroquial (33 anys), 9 de setembre
- Tres tocs  d’avís a missa de 19:30. Avís de Solemnitat en el primer toc;  Repic de Solemnitat en el segon toc i Volteig General en el tercer toc.   

26 de agosto de 2022

108 VISITANTS AL CAMPANAR DE MOIXENT EN LA 14 EDICIÓ DE LES FESTES PATRONALS

2022 ha sigut l'edició numero 14 de les visites guiades al campanar en les festes Patronals, i han accedit un total de 108 i amb total en estes 14 edicions de 2.731 persones.

Com tots els anys han accedit fins a la sala de les campanes persones de totes les edats. Els grups deixen veure llaços familiars i d'amistat que comparteixen amb gust està aventura de pujar a la sala de campanes. Enguany vam oferir les visites per a la vespra de Sant Pere, i per a aquesta setmana de festes Patronals havíem programat de dilluns a dimecres, però davant el gran interés manifestat per diverses persones hem hagut d'incloure aquest dijous.

Els més xicotets han comptat amb un al·licient: per a l'espera de torn tenien a l’entrada de la capella del Santíssim la campana “Màrtirs del segle XX de Moixent” de la col·lecció de Felipe Sanchis.  Encara que amb el Batall lligat perquè no sonara, però si podien voltejar-la amb facilitat pel seu àgil moviment i la seua altura accessible a xiquets: un atractiu reeixit, perquè als xiquets i les xiquetes els encanta mourer la campana i voltejar-la amb entusiasme.

Després del respir i alleujament després de pujar els 82 escalons, i deixar temps per a fotografíes, els visitants mostraven l'atenció interessada en les explicacions relatives als detalls de cada campana, les seues funcions pròpies, la gran varietat de tocs i voltejos per a fer entendre les variacions celebratives. No han faltat les preguntes, la sorpresa davant els paisatges des dels finestrals, i la no menor sorpresa davant les dimensions de les campanes majors.

A més de moIixentins hem tingut visitants de Vallada Puçol, Italia, I molts d'ells han volgut dedicar-nos paraules d'ànim i felicitació escrivint en el “Llibre de Firmes” com:
Muchas gracias una experiencia chula. 
Enhorabona per mantindre les tradicions!!! Me ha gustado mucho. 
Me ha emocionado, en 60 años que tengo no había tenido el valor de subir al campanario, y a sido un placer haberlo hecho, ojala al próximo año puedo hacerlo otra vez “Es alucinante”
Gracias por haber podido subir otra vez al campanario con todas las amigas y agradecer a las personas que están hoy sin animo de lucro.
Espectacular!!! i el guía magnific!!! 
Molt agradia per la visita i per la explicació tan completa
Muy emotivo subir al campanario al ver el pueblo desde lo alto.  Gracias Felipe.
Me ha gustado mucho la historia y las vistas.
Gràcies per la tasca que porte fent tots estos anys per recuperar la historia i la tradicó del millor poble del mon.
Molt contents d’haver pogut participar en esta activitat tan xula
Gràcies de tot cor a Felipe Sanchis i als campaners de Moixent per la seua dedicació i per la seua visita al campanar. D’un amic de Vallada”.

No falten els dessitjos de repetir el pròxim any, encantats de les campanes i de les panoràmiques que ofereix el Campanar.
Ens hem repartit el treball entre varios campaners i ens complau poder oferir aquesta oportunitat de conéixer el nostre campanar, les seues campanes i les de diferents combinacions sonores que des d'allí s'emeten.  

Com altres anys hem informat de la setmana de Festes Patronals en la web, facecbook e instagram de de Campaners de Moixent, també la web de la Arxidiòcesis de València va publicar una noticia i altres mitjans de comunicació. 

La Policia Local a través de la megafónica pública el dilluns i dimarts recordava la visita al campanar; també en el llibre de Festes Patronals en la programació apareixia cada dia, com els utlims anys; i en el fullet “Els Estius a la Vila” que edita l'Ajuntament de Moixent. 

L’Associació Campaners de Moixent contribueix així a enriquir l'oferta de propostes que van configurant les nostres Festes Patronals,
Tot per Moixent i per la nostra Parròquia

13 de agosto de 2022

PROGRAMA DE TOCS: FESTES PATRONALS DEDICADES AL SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI I A LES SANTES RELÍQUIES

Les festes Patronals en honor al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies, com podem lleguir en un article del Llibre de Festes Patronals d’enguany  son per privilegi Reial des de 1842, i declarades festes d’interés Turístic Local per la Generalitat Valenciana el 25 de setembre de 2019.  

Les campanes, la veu més antiga de Moixent, la veu de Déu ens anunciaran i convocaran a celebrar i recordar als nostres Difunts, i als Patrons: Santíssim Crist del Mont Calvari i les Venerades Relíquies amb un record especial al Pare Moreno.
 
Algunes cases no sols esta setmana de festes Patronals, sino durant l’any tenen en els seus balcons  a com tots els anys fem les colgadures de balcons, cobertors amb les imatges de les Santes Relíquies, o be, el Santíssim Crist del Mont Calvari.

FUNERAL PER ELS MOIXENTINS DIFUNTS: El divendres 26, es recorda a tots els Moixentins Difunts.  A la Missa a què assistixen les Autoritats, Regines,  Comissió de Festes, i multitud de fidels.
Les Campanes també convoquen amb els seus sons fúnebres, però impregnats d'esperança (Mig Vol), oferint un homenatge sonor a tots els nostres difunts. Intervenen les campanes: Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare de Déu, les tres oscil·len d'un costat a un altre, sense arribar a donar la volta. 
Després de la celebració es fa una ofrena sencilla de flor davant del Bust del Pare Moreno en el passeig que porta el seu nom.

Funeral per els Moixentins Difunts, 22  d’agost
- Tres Migs Vols d’avís a missa de 12, amb S.Relíquies, S.Isidre i Santa Maria Mare de Déu.
-Mig Vol al final de la celebració

-  20 hores.  Toc d’Ave Maria, i Volteig General.

SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI: Està dedicat el dissabte de les Festes Patronals (dia 27 d'agost). 

Es una festa apart del divendres sant, com a Jesucrist a Resucitat, la creu porta a la vida, es una creu gloriosa perque ara mirem els resultats victoriosos.
 
L’anterior Església de Moixent un Altar dedicat al Santíssim Crist. L’Ermita del Calvari ubicada en el barri de Santa Anna, tènia com demostren els llibres de Visita Pastorals i altres documents, les adovaciones de Stm.Crist i  Santa Anna i desde les festes Patronals de 1899 està baix l’advocació de Santíssim Crist del Mont Calvari.

Possiblement en els anys que el Santíssim Crist ja era considerat patró (junt amb Sant Pere i les Santes Relíquies), el Papa Pius IX en 1873 va otorgar una Indulgencia Plenaria Perpetua, en el dia de la festa als fidels que visitaren dita imatge en el temple Parroquial; i altres Indulgencies dels anys 1870, 1872 i 1873, dels Bisbes d’Oviedo, Sogorb, Granada i Cartagena. 

Durant la Guerra Civil la imatge va ser cremada junt amb altres.  Acabada la guerra civil, l’any 1940 es va fer la Festa al Crist i un any després Amparo Gassó va fer donació de la bella imatge del Santíssim Crist de la Monte Calvari d'Enrique Bellido, i en l'any 1943 es van fer les andes.

La imatge amb les andes de 1943, (i amb els farols propis de l’any 2013) es troba en l'Església Parroquial, per a la veneració dels fidels desde el dia 14 d’agost, davant té col·locat un ciri roig. Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Santíssim Crist del Mont Calvari.

El dissabte per a les misses de la seua festa des de l’any 2013 es col·loca la imatge en el Presbiteri.  Les lectures que es proclamen son les del dia de la Exaltació de la Santa Creu.
En la missa de 12 es fan presents les Autoritats,  Comissió de Festes, acudint al Temple acompanyats per la Banda de Música.   La missa es solemnizada per el Cor Parroquial.

Per la  vesprada del dissabte de nou es convoquen els fidels i la Comissió de festes amb les Reines, i l'Excel·lentíssim Ajuntament i la Banda de Música, per a acompanyar la imatge del Santíssim Crist del Calvari a l'Ermita: és la processó i  “Pujà”, molt concorreguda i atentament seguida per tots els Moixentins i visitants que en estos dies omplin el nostre poble.

L'imatge del Patró entra a l'ermita mentres la Banda de Música interpreta l'Himne Nacional i es canten els seus “Gojos” i la Plegaria al Crist de l’autor Emilio Buenaventura Perez de 1954.

L'efecte de les Campanes, es al contrari que en la “Baixà”: seran les Campanes parroquials les que acompanyen amb els seus sons fins a la primera estació del Via Crucis, límit urbà on comença el calvari, i allí li acollix la campana de l'Ermita del Santíssim Crist dedicada als Sants de la Pedra.

El Santíssim Crist en les seues diferents advocacions té en la nostra Comarca huit campanes dedicades.

EN LEONARDO GASSO. El 27 d'agost de 1936, coincidix amb el aniversari del martiri del moixenti  Jesuïta En Leonardo Gassó López.
Segons el escrit de Jesús M.Sariego SJ., que es pot vorer a internet Kuna Yala; Misiones Jesuitas.  De Diccionario de Historia Cultural de América Latina(http://www.enciclopedicohistcultiglesiaal.org/diccionario/index.php/KUNA_YALA;_Misiones_jesuitas) “Leonardo Gassó y López, hijo de un abogado terrateniente español (Mogente, Valencia 1865), tras estudiar en el Colegio jesuita de Valencia, entró a la Compañía de Jesús en 1882 y nueve años después fue destinado al Ecuador donde realizó sus estudios de Teología. Allá sintió una fuerte vocación hacia la pastoral indígena, que le llevó a aprender el quichua, lengua en la que más tarde escribirá un Catecismo. Cerrada la Misión de Napo en Pifo, solicitó de los superiores ser destinado a trabajar con el pueblo rarámuri la Misión Tarahumara, recientemente abierta en el norte de México. Desde 1903 trabajó en Sisoguichi estudiando la lengua y diseñando un proyecto de educación indígena que contó al inicio con el apoyo del propio Presidente Porfirio Díaz…. En camino a Perú, su nuevo destino, Gassó llegó a Panamá en diciembre de 1906 y se hospedó en la residencia del Obispo Junguito. Tanto el gobierno como el propio Obispo diseñaban en esos días con Henry Clay, sahila de Nusatupu, un plan para integrar a los isleños de San Blas a la nueva nación. Junguito convenció pronto a Gassó de cambiar sus planes por la evangelización de los kunas, destino que además consiguió el Obispo de los superiores jesuitas. Gassó comenzó pronto a estudiar la lengua kuna con los muchachos de la Escuela Normal de los Hermanos de la Salle, la mayoría hijos de Narganá y Nusatupu. Trabajó un tiempo en Portobelo para conocer más sobre los kunas y su cultura y pronto comenzó a componer su Gramática y Catecismo kunas....De regreso a España, Gassó vivió como jesuita en Gandía (Valencia) hasta el 4 de julio de 1917, fecha en que decidió abandonar la Compañía para ser sacerdote diocesano en su tierra natal”.

Després de dedicar tota la seua vida a les missions, llavor en la que va elaborar la gramàtica de una llengua nativa de Panamà, i de prestar servicis en Malaga, va coronar la seua vida morint màrtir dient "Viva Cristo Rey". “Lo sacaron de su propia casa con el pretexto de que había hecho estallar una bomba en la puerta de su casa, bomba que los mismos rojos de antemano colocaron maliciosamente, haciéndola explotar.  Fue conducido a la prisión en medio de insultos y malos tratos y trasladado después a la prisión de Enguera (cabeza de partido). Y una noche, la antes citada, fue sacado de la cárcel y fusilado en la carretera.  Cuando termino la guerra, sus restos fueron trasladados a este cementerio, donde reposan”.  (Aleluya, 30 de junio de 1957. nº869)

L’Església de Moixent li recorda fent menció durant la Missa, i es col·loca la fotografia sobre una tela roja amb dos ciris en el Presbiteri a la vista de tota la comunitat.  Es celebrara la missa amb el seu calze que la Parròquia conserva. La seua figura s'he esta començant a documentar en les causes dels sants en València.

Santissim Crist del Mont Calvari, En Leonardo Gassó López, Màrtir, (86 anys del Martiri),    27 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.   Primer toc Avis de Solemnitat.   El segon toc Repic de Solemnitat.  El tercer toc Volteig de Solemnitat. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.

- Tres Voltejos de Solemnitat d’avís a missa de 12.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig de Solemnitat al final de la celebració.

Vols de processó:
  - Tres Voltejos d’avís a processó de 20, amb Sant Pere Apòstol.
  • Volteig de Solemnitat a l’eixir el Santíssim Crist del Mont Calvari de l’Església.
  • Volteig de Santes Relíquies, per el carrer major.
  • Volteig de Processó Solemne, per el passeig Venerable Pare Moreno.

Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari (Voltejos de la Campana Sants de la Pedra) 
- Al entrar l’imatge del Crist al Calvari (Primera Estació)
- Per la meitat del recorregut del Calvari
- Desde l’ultima volta del Calvari fins que entra dins de l’Ermita.

SANTES RELÍQUIES: L’últim dia de les Festes Patronals, es dedica  a les Santes Relíquies, i mitjançant la seua veneració, es tributa un agraït record al Venerable Fra Cristobal Moreno del Camino, portades al poble per ell.  És la major de totes les Festes Patronals; la més concorreguda, i la més apreciada. 

Moixent i les Santes Relíquies són dos realitats inseparables des de fa 439 anys.  Al mencionar les Santes Relíquies, associem com una mateixa cosa, la personalitat del nostre paisà Venerable Pare Cristóbal Moreno del Camino, portador d’esta riquesa espritual.

El  Pare Moreno va tindre una amistad amb l’Emperadiu María d’Àustria, inclus en el servici de confesor, va recibir d’Ella com a regal un Lignum Crucis i Relíquies de Santa Úrsula i Santa Córdula; sent aquestes Relíquies les més antigues que actualmente té la Villa, Autentificades En 1582.; i en 1587 sent provincial dels franciscans de València,  en uns dels seus viajtes a Roma, amb motiu del capítol general de l’orde,  va portar una col·lecció de relíquies dels primers segles del cristianisme.  Anys més tard es sumaren altres reliquies. 

En l’Arxiu Parroquial a més de les “Autentiques” hi han Indulgències concedides pel Papa Sixt V a l’església del Convent de Sant Antoni de Pàdua de Moixent, a petició del Pare Fra Cristóbal Moreno:

-Acreditació donació de dos cabezas. 1582
-Certificació de las dos cabezas de las 11.000 virgenes.  Colonia 1584 
- Indulgència de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma, en data 2 de maig de 1587
- Sumari de les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma,  en Roma el 2 de maig de 1587.
- Lletres Apostòliques (doctrina dels Papes) sobre les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà,  datada a Roma el 10 de maig de 1587.

També un document, firmat pel llavors Arquebisbe de València Sant Joan de Ribera, que dóna fe de l'autenticitat de tals documents i de les Santes Relíquies autoritzant el seu culte públic.  

L’any 1866 l'Arquebisbe de València en resposta a una sol·licitud del Alcalde de Moixent, va concedir una Indulgència el 26 de maig de 1866:  “Desitjant promoure el diví culte i fomentar la devoció dels fidels concedim huitanta dies d'indulgència…”

El 10 de febrer de 1833 les Santes Relíquies en el Convent van ser traslladades a una urna nova sent examinades amb “L’Autentica”.  

Les Sagrades Relíquies van rebre culte en el Convent de Franciscans de Moixent fundat per el Pare Moreno, fins que en 26 de desembre de 1835, amb motiu de la desamortizació van ser traslladades al Temple Parroquial, on es veneren amb gran devoció en la Capella a la que donen nom i que es molt visita per moixentins i moixentines i visitants que imploren l’intercessió de les Sagrades Relíquies.  Cada any el 26 de desembre es recorda este aconteciment del trasllat. Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes del Convent a la nostra Parròquia en 1835. 

En la persecució religiosa mans piadoses les van poder retirar de la Parròquia amb tot respecte i guardar-les en un lloc segur. En el domicili de Isabel Palop Borja, persona vinculada a la Parroquia, en el Paseig Pare Moreno que fa cantonera amb el carrer Milagrosa, on vivien les Filles de la Caritat, es guardaren entre altres domicilis, els Bustos-Reliquiaris de Santa Úrsula y Santa Córdula.  El Reliquiari va ser amagat en el trasaltar de l'Església.   El dia 24 de juliol de 1939 es fa l'Autentificació de les Santes Relíquies després de la persecució Religiosa i Guerra Civil. (com indica D.José Pellicer en la Novena; y D.Antonio Marín en Grato Recuerdo).  
 Es diu verbalment que després de la Persecució Religiosa y Guerra Civil,  algunes Reliquies es van destinar a altres Parroquies per a consagrar els seus altars, com podria ser el cas de l'Altar major de Moixent en 1964 pero de moment encara no hem trobat paper que o autentifique.

El 24 de setembre de 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Cordula, en una Eucaristia concluint el I Centenari de la Construcció del Temple i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Reliquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregueren tots els carrers de la població celebrant la Eucaristía en cada barri de la setmana del 17 al 23 de setembre.  El video de l’Eucaristia el podeu vorer a internet.   (Efemeride que cada any es recorda)

Des de l’any 2010 s’ha recuperat la Lletania dels Sants del Reliquiari, per invocar als Sants i Màrtirs dels que hi ha reliquia.  I desde 2020 es va recuperar la Novena del 15 al 23 de desembre pero enguany es traslladara del 1 al 9 de setembre (dins d’eixos dies esta l’Aniversari de “Dies Natalis” del P.Moreno, la Consagració de l’Altar Major i de l’església).

En la Capella de les Santes Relíquies on està el Reliquiari,  es va recuperar l’any passat el Bocaport del Reliquiari, una pintura de l’any 1896, i al cantar els “Goigs a les Santes Reliquíes” el final de les misses del diumenge es pujava mostrant les Relíquies dels primers màrtirs del cristianisme i després es cobrien de nou.  Ara es decobrixen en els batejos, Primeres Comunions i solemnitats importants.

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de les Santes Relíquies (Reliquiari i Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula).

Durant les dos misses del diumenge, els fidels oferixen ciris al peu del Presbiteri, que durant tots els dies de l'any cremen en la Capella de les Santes Relíquies, en l'Altar Major, en la làmpara del Santíssim Sacrament i en la Reserva en el transaltar.  Els ciris es van col·locant en els escalons del Presbiteri, davant dels Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Còrdula i la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, Patró i Titular de l'Església (situada en el centre de les quatre palmes que sosté els dos Bustos de les màrtirs. 

En les misses molt concorregudes de fidels, en la de 10:30 s'invoquen als Sants i Màrtirs en les Lletanies del Sants del Reliquiari, com en altres dies de Sants de Devoció Popular que hi ha Reliquia; i en la missa de la de 12 hores participen les Autoritats, i Comissió de Festes, el trage com el dia anterior.  La eucaristia es solemnitzada per els cants del Cor Parroquial.  

En les dos misses  es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”. (http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2012/12/gozos-las-santas-reliquias-veneradas-en.html)

Enguany per a aforir l’ofrena de flors a les Santes Relíquies que no resultaba com es venia fent el dimarts, s’ha traslladat al diumenge uns minuts abans de la missa de 12hs.  Les Autoritats, i Comissió de Festes amb les seues Reines i Dames d’Honor i altres fidels, acudixen al Temple Parroquial per a realitzar una solemne Ofrena de Flors a les Patrones i demanar la seua intercesió.   

Una de les parts més importants es la processó que trasllada les Reliquies més antigues que poseix la Parròquia i les primeres que arribaren al Convent de Franciscans (Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula, a més de la Relíquia de la creu on va morir Sant Pere) des de l’Església a l’antiga Capella del Convent (actualment Museu Pare Moreno), en el carrer Santes Relíquies.

Després d’una breu visita es canten els “Goigs a les Santes Relíquies” interpretats pel Cor Parroquial, i  es dispara un castell de focs artificials en honor del Pare Moreno,  (abans es disparaba en la Cova del Pare Moreno), per a tornar minuts més tard a l’Església. 

La processó al arribar al pont que precedeix l’entrada a la capella (Museu), la Banda de Música “La Constancia” sol interpretar la marxa “A San Antonio” composada per Sanchis i Teixidor en 1962, es similar harmònica i quasi en la seua totalitat melòdica als goigs a les Santes Relíquies.

Les Santes Relíquies quant al finalitzar, entren al Temple Parroquial, que està de gom a gom mentres la Banda de Música fa sonar el Himne Nacional i després de cantar els "Goigs" mentres entren les Santes Relíquies,  l'Oració i Benedicció, el Rector llig la llista dels proposats festers per a l'any següent .

Este dia Volteja més asiduament la campana dedicada a les Patrones: Santes Relíquies, perquè té la dedicació d'esta Festa, el bronze a més dels Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula i del Pare Moreno, te gravat l’inscripció: “SANTA URSULA I SANTA CORDULA TRAIDAS A SU PUEBLO DE MOGENTE POR FRAY CRISTOBAL MORENO DEL CAMINO EN EL AÑO 1582”. 

Santes Relíquies, 28 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santes Relíquies. Primer toc Avis de Solemnitat.   El segon toc Repic de Solemnitat.  El tercer toc Volteig de Solemnitat. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.

- Tres Voltejos de Solemnitat d’avís a missa de 12.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig de Solemnitat al final de la celebració.

Vols de processó:
  - Tres Voltejos d’avís a processó de 20, amb Santes Relíquies.
  • Volteig de Solemnitat a l’eixida de les Santes Relíquies de l’Església.
  • Volteig de Santes Relíquies, al comensar a processonar les Santes Relíquies i pel.passeig Venerable        Pare Moreno.
  • Volteig de Processó Solemne,  per l’Avinguda Guerrer de Moixent.
  • Volteig de Santes Relíquies a l’entrada i a l'eixir de les Santes Relíquies del Museu Pare Moreno.
• Volteig de Solemnitat, al pujar les S.Relíquies per el carrer “Màrtirs” fins que entre a l’Església.

12 de agosto de 2022

VOLTEIG MANUAL DE CAMPANES EN EL CAMPANAR DE LA SEU DE XÀTIVA

Campaners de Moixent hem estat presents en el voltejos per la missa Pontifical en honor a la Mare de Déu de la Seu, Patrona de Xàtiva, el passat divendres dia 5 d’agost, una ocasió solemnitsima en la que hem vollgut sumar-nos.  

Felipe Sanchis després de la invitació del campaner xativi Galo,  va participar junt als membres de Mestres Campaners i de Gabriel Rivera (Montehermoso, Cáceres) voltejant la campana Santa María de la Seu i Sant Josep. 

Primer es van alçar les campanes i així tindre-les apunt per a realitzar els tres voltejos d’avís a missa i al final de la celebració.

Van estar presents en els voltejos d’avís a missa, membres de la Junta directiva d’Amics de la Costera qui ens van donar l’enhorabona i també després en les xarxes socials.

El Campanar de la Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu de Xàtiva a més de les vint campanes del carrilló té una campana d’hores datada en 1665 amb un pes aproximat de 1765 situada en el cupulí; la sala de les campanes esta habitada per quatre campanes, sols tres es poden voltejar, la més gran Santa Maria de la Seu te un pes aproximat de 2.156kg, la quarta campana mes gran de la Comunitat Valenciana; i també en el Museu Parroquial esta la campaneta de senyals datada al voltant de 1530

Ha sigut un honor col·laborar en el inici del Any Jubilar que convocara a molts fidels a guanyar la gracia jubilar.amb motiu del I Centenari com a Patrona de Xàtiva de la Mare de Déu de la Séu i els 50 anys de la Coronació canónica de la imatge

Açi podeu vorer el segon  volteig https://www.youtube.com/watch?v=csXuW1NEBuU

9 de agosto de 2022

VISITES GUIADES AL CAMPANAR DE MOIXENT: DEL DILLUNS 22 AL DIMECRES 24 D'AGOST

Aquest any és la 14é edició de les Visites Guiades al Campanar de Moixent, però enguany sols realitzarem tres dies:  del dilluns 22, al dimecres 24 d'agost, pero amb mitja hora més,  es a dir, cada dia de 17:30 a 19 hores. 

Un servici que l’Associació Campaners de Moixent oferim de forma gratuita en la setmana de festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies, i que enguany, per primera vegada, vam sumar un dia més, la vespra de Sant Pere Apòstol.
 
Una oportunitat per als moixentins i forasters de pujar a la Torre Campanar i seguir l'explicació dels campaners sobre cada una de les huit Campanes i la Matraca, així com alguns tocs que es realitzen.  
Visita animada amb comentaris i observacions, i en que es poden realitzar fotografies per a reviure "l'aventura" vixcuda.  

Campaners de Moixent, vos acollirem a l'entrada del Temple Parroquial.
En la base del campanar podreu vore la imatge de Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), dos batalls anteriors de campanes, una peça de cerámica de l'anterior bola del campanar, la primera esfera del rellotge del campanar amb números romans, una matraca semblant a la tradicional de ma i altra procedent de la Casa Rabosa.

També el quadre amb el nombrament de Campaner d’honor de Moixent del Pare Moreno i el quadre del llistat de Campaners/eres moixentins. 

Com a novetatat estará també la campana de la col·lecció particular de Felipe Sanchis dedicada als “Màrtirs del segle XX de Moixent” per si alguna persona vol probar el seu volteig amb batall lligat.

En la base del campanar estarán a disposició dels visitants diversos fullets editats per l'Associació i que els visitants poden emportar-se a casa.
Com els ultims anys, disposarem del "Llibre de Firmes"  per a tots el que desitgen deixar constància de la seua visita a la Sala de les Campanes, amb la seua firma i si ho desitgen algun pensament o dedicatòria.

El cartell d'enguany novament ha sigut el·laborat pel campaner de la Vall Blanca Isaac Montell seguint algunes indicacions de Felipe, on apareixen dos fotografíes: detall de la panorámica de Moixent des del finestral de la campana Santa Maria Mare de Déu, i  la primera impressió en arribar als últims escalons abans d’accedir a la Sala de les Campanes, veient els bronzes.

Recordem que fa tres anys (2019) va ser el tercer any més visitat.
Si sents curiositat o interés, durant tota la setmana de festes Patronals pots pujar al campanar. 

6 de agosto de 2022

ARTICLE DE L'ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT, PUBLICAT EN EL LLIBRE DE FESTES PATRONALS 2022

PARE MORENO:
CAMPANER D’HONOR DE MOIXENT

Associació Campaners de Moixent.

2020 Va ser el V Centenari del Naixement del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino, any molt limitat a celebracions per les exigències sanitàries que tots sabem. Curiosament també el seu naixement va coincidir amb una epidèmia molt mortífera, que, a no ser per l'acció de la Providència, sabem que el P.Moreno no hauria subsistit.   Epidèmia en la qual va morir la seua mare sent ell molt xicotet.

Però malgrat les restriccions Campaners de Moixent si que ha pogut celebrar, encara que amb limites inevitables, dedicar-li el nomenament de Campaner d’Honor de Moixent a títol pòstum, perquè la seua gran estima per les campanes ha quedat reflectit en els seus escrits, sobretot en Tratado de las Excelencias del Agua bendita i en un dels seues capítols nomena les campanes, els seus tocs, usos, ritual per a beneir-les, i estableix una comparació entre els elements de la campana i les qualitats del Predicador. En la «XXII Trobada de Campaners Valencians» que va tindre lloc a Moixent el 15 d’octubre de 2016, l'Associació edità un llibret transcrit de l'apartat d'aquest llibre on cita les campanes títulat Las campanas en un escrito del Padre Moreno.

Va ser a la vesprada del diumenge dia 28 de juny de 2020, vespra de la Solemnitat de Sant Pere, Patró de Moixent i Titular de l'Església de Moixent, en el saló parroquial donava principi l'assamblea de l'Associació Campaners de Moixent convocada, amb l'únic punt del dia d'acordar el nomenament de Campaner d'Honor de Moixent a títol pòstum al Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino.  Assamblea que compta amb la presència del rector de Moixent Rvd.D.Lisardo  el de Llosa de Ranes Rvd.D.Antonio, (anterior Rector de Moixent i motivador del toc manual i creació de la nostra associació).

Acabada l'assamblea tots els presents ens vam traslladar a la Capella de les Santes Relíquies on esta el Sepulcre del Pare Moreno per a resar i venerar les seues restes posteriorment.

Campaners de Moixent vol així retre homenatge de reconeixement i aplaudiment al seu il·lustre paisà que ens ha sorprés amb els seus coneixements i estima de les campanes i el seu servici litúrgic.

Aquest diploma ho pots veure en el Museu Pare Moreno, i també en la base de la torre campanar, a més d’un llistat de campaners i campaneres de Moixent, com podràs comprovar en les Visites guiades del dilluns 22 al dimecres 24 de 17:30 a 19hs.

L’Associació Campaners de Moixent desitgem unes bones festes patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies.

3 de agosto de 2022

PROGRAMA DE TOCS: BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU I FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA

BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST: Moixent, antigament, celebraba les festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies a principis de setembre. i per els anys i poc a poc, es trasllada a finals d'agost.

Les celebrem intensament els que vivim en el poble, però també molts moixentins/es que, residint en altres llocs, acudixen cada any per a esta ocasió.  Festes que compartim amb familiars, amics i amb molts visitants que acull el nostre poble en estos dies.

Els últims rectors de Moixent han resaltat la importància de participar en la baixà del Crist i potenciar-la, a causa de la poca assistència de fidels i fomentar la devoció. 

L’hora de la processó es com es feia tradicionalment a les 20 hores, ja que es facilita molt als portadors per a està processó son els quintos d’este any, els quals amb l’horari de vesprada resulta molt més fàcil portar la imatge del Patró pel fet de que no porta ni bateria, ni tants rams de flors.
La processó transcorre per el ittinerari de costum. La presidix la Creu Parroquial seguida de fidels devots, la Comissió de festes d'enguany que ha organitzat les Festes, seguida de la Comissió de Festes de l’any 2021, la imatge portada pels quintos de la Comissió 2022, el Rector, Presidents de festes del any passat, d'enguany i la Regidora de Festes, tancant la processó la Banda de Música de la localitat.

Quan la Imatge del Crist arriba a les primeres cases del poble (carrer Calvari), i entra en el nucli urbà de Moixent, es realitza un Volteig de Processó Solemne, anunciant a tot el poble, que el Santíssim Crist del Mont Calvari ja ha entrat en el poble, en este moment la Banda de Música s’incorpora a la processó.

La campana més antiga de Moixent,  dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del
Calvari, lloc d’on ix l’imatge del Crist i en el que s'inicia la Processó, volteja en els tres tocs d’avis a la processó, i acompanya el recorregut del Crist per el Calvari, Voltejant en tres moments:
1- A l'eixir de l'Ermita la Imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, al mateix temps que sona el “Himne Nacional” interpretat per la Banda de Música.
2- A mitat del recorregut del Calvari, prentres sona el “tabalet” de la Banda de Música,
3- En la primera “volteta”, abans d'eixir del Calvari, en senyal de despedida.

Foto: Carmen Vidal


L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU:  coneguda popularment esta festa com “la Mare de Déu d’Agost" es el 15 d’agost. 

En el Temple Parroquial, en el Retaule lateral de la Puríssima Concepció hi ha una esvelta  imatge de l’Assumpció reprensentada en la “Dormició de la Mare de Déu” de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, i que per a este dia es col·loca als peus del Presbiteri.

Units a l’Església Universal, la campana Santa Maria Mare de Déu celebra aquest misteri de l’Assumpció de Maria, voltejant en forma solitaria i també realitzant el Volteig de Festa de la Mare de Déu (com el dia de la Puríssima Concepció i Santa Maria Mare de Déu).

En la missa de la Solemnitat de l'Assumpció, ja estara en l'església Parroquial la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, que es baixarà la vespra dia 14, per a tindre la imatge pera les festes Patronals). 

Vespra de l’Assumpció de la Mare de Déu, Baixà del Santíssim Crist del Mont Calvari 14 d’agost
- Voltejos de processó de 20hs:
●Volteg de Processó Solemne, a l’entrada del Santíssim Crist del Mont Calvari al poble.
●Volteig General, al pujar l’imatge per el carrer “Màrtirs” fins que entra a l’església.

Assumpció de la Mare de Déu, 15 d’agost
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 12, Repic de la Mare de Déu i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   El tercer toc, Volteig de festa de la Mare de Déu.
- Volteig de festa de la Mare de Déu al final de la celebració


SANTS DE LA PEDRA: La seua festa litúrgica se celebra el 30 de juliol. 
Els Sants de la Pedra son els patrons del terme de les Alcusses.  En l’Ermita de la Casa Rabosa dedicada a la Puríssima Concepció (abans era Parròquia), es feia hasta l'any 2002 una missa amb processó amb les imatges que actualment están en el Museu Pare Moreno, ara sols es fa el bou en corda. L’any 2019 de nou es va torna a celebrar la Missa i processó. En la Casa el Fondo hi ha un plafó ceràmic on es representen als Sants de la Pedra (imatges idèntiques a les què van furtar l’any 1987)

Enguany la festa del Sants de la Pedra es celebrará a l’església Parroquial, i en les misses d’esta festa les imatges están col·locades en el Presbiteri amb dos ciris, a la missa de 12 assistixen les Autoritats i Comissió de Festes. Enguany per aquesta Missa es celebrara una acció de gràcies pels 75 anys de la Proclamació de Regines de Moixent i València, aniversari que es complia l'any 2020.

La campana procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa que te el nom de Nieves, de l’any 1923 (l’any que ve complira el 1er centenari), instal·lada l’any 2010 en el campanar seguix la funció que li es propia voltejant per a la festa, tal com es feia en les Alcusses, ja que ara la mateixa festa dels Sants de la Pedra es celebra en l’Església Parroquial. 

La campana de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, està dedicada a ells, amb una magnifica epigrafía dels Sants Abdó i Senén i l’Espérit Sant sobre ells, a més te l’inscripció “Ave Maria Gracia Plena”.

Festa del Sants de la Pedra, 21 d’agost
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12h, i Volteig amb Nieves. El tercer toc Volteig de Sant Jaume hasta Santes Relíquies.