22 de octubre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FIDELS DIFUNTS, TRIDUO VERGE MILAGROSA I JESUCRIST REI DE L'UNIVERS

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té  l’objectiu de resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  

En el Llibre de Capitols de l'Arxiu Parroquial de Moixent consta un document del Vicari General de la Diòcesis i del Papa Benet XIII sobre la concessió d'Indulgencia i gracia per les animes del purgatori per set anys, celebrant la missa de difunts en l'altar que tenia el titol de "Benditas Almas del Purgatorio" el dia de Difunts i els demes de la Octava i en una "feria de cada semana".

El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant unes voltes caminant. Si la meteorología o impedix es celebraria en l’església i per això es convocaria amb els tocs del Rosari.

El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”.

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

L'any 2017 any es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres tocs d’avis a missa de 19h amb les campanes a Mig Vol. 

TRIDUO A LA VERGE MILAGROSA I SOLEMNITAT DE CRIST REI: El dia 27 de novembre es el dia Líturgic de la Medalla Milagrosa.  Com desde el Triduo de l'any 2021 la imatge estara es portara privadament i sera col·locada en el expositor que cubrix el bocaport de la pintura Crist Aparició en el Retaule del Presbiteri.  Enguany el diumenge próxim a eixe dia, coincidix amb la Solemnitat de Crist Rei  (desde el Concili Vaticà II) marca el final de l'any Litúrgic: tot el que celebra l'Església s'orienta a Crist com a Senyor de la Història i de l'Univers.   La data oscila entre els dies 20 y 26 de novembre. El dissabte dia 25 (1er dia del Triduo)  la Coral Santa Cecilia de Moixent cantara en la missa que celebra en honor de la seua Patrona.   

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.  A més també es fara sonar el Repic de la Mare de Déu

Triduo a la MilagrosaCrist Rei, 25, 26, 27 de novembre 
- Repic Festiu seguit d’un Repic de la Mare de Déu d’avís a la missa. I Volteig en el primer toc amb Santa María Mare de Déu
- (Diumenge). Missa de 10:30h. 

13 de octubre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FESTES DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA VERGE MILAGROSA I TOTS SANTS

FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: Enguany es complix el 15 aniversari de les festes de Moros i Cristians.  
Entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge, el trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa que està en el pati de la Residencia.  
A les 12 hores, té lloc la missa festera.  Al peu del Presbiteri també esta Creu i la mitja lluna amb les banderes dels ambaixadors. 
Davant del Retaule del Cor de Jesús-entrada a la Sagristia i del Retaule de la Puríssima-entrada a la Capella de les Santes Relíquies es col·loquen els estandarts de cada "fila".  Asistixen la Coorporació Municipal i alguns membres de l’Associació de Moros i Cristians.
Per la vesprada a les 17:30h es trasllada la imatge a la Residencia amb la asistencia de membres de l’Associació de la Medalla Milagrosa y Moros i Cristians amb els seus trages de gala, Sr.Alcade i Banda de Música. Seguidament té lloc l’ofrena de flors a la imatge de la Milagrosa que esta en el patí de la Residencia.
Enguany este diumenge dia 29, condicix amb el aniversari del martiri del Rvd.En.Juan Bautista Tormo Molina que va ser Vicari de la Parroquia de Moixent entre els anys 1902-1905.

Festa de Moros Cristians en honor a la Verge Milagrosa29 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12h, Repic de la Mare de Déu, i Volteig en el primer toc de Santa María Mare de Déu
-Volteig de festa de la Mare de Déu al final de la celebració

• Volteig de festa de la Mare de Déu a les 17:30h per al trasllat, al eixir l’imatge de l’església


TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  
Per a esta Solemnitat de Tots Sants, les campanes voltegen en senyal de festa i d’alegria.

Vespra de Tots Sants31 d’octubre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20h, i Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de festa de Sants.

Tots Sants1 de novembre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30h, i Volteig de Sant Jaume a Nieves. El tercer  toc Volteig de festa de Sants. 
- Volteig de festa de Sants al final de la celebració.

11 de octubre de 2023

TOCS MANUALS DE CAMPANES PER DEFUNCIÓ DE CAMPANER: PEREGRIN JORDÁ

Anit dia 10 d'octubre vam recibir la notícia de la defunció de Peregrin Jordá Cuesta, qui amb els seus germans col·labora sovint a ajudar al seu pare Peregrin a realitzar els tocs manuals de campanes.  A més també ajudava el seu tio José i quant no podía José la dona d’este, Encannación.  (Testimoni de familiars)

Tením constancia escrita en l'Arxiu Parroquial al citar a Pegegrin en 1952, (aunque podría ser uns anys abans com es fa referencia en la Revista "La Bastida" en que en 1969 es menciona "la familia"botifarrons" y "mañañs" ejerce ya 20 años el oficio de "campanero). La Bastida 7-12-1969, n° 3. Per tant segons esta anotació Pelegri sería Campaner del 1949 fins a la electrificació de les campanes en abrilde 1974.
A part dels testimoniatges escrits que hem referit estan els testimoniatges orals que ens parlen d'eixa mateixa activitat de pare i fills de la família Peregrin.

Tenint en compte que no estem impedits per compromisos de motius laborals o un altre tipus, hem vollgut Campaners de Moixent testimoniar-li el nostre reconeixement fent sonar manualment les campanes d'una manera tradicional i completa, de manera que este matí a les 8.30h hem pogut ja executar el senyal que avisa la seua defunció manualment, i que completarem esta vesprada per a missa Exequial a les 18:15h executant els tres tocs d'avís i el Mig Vol en finalitzar, a l’eixida del feretre de l’església com es costum.

En interpretar estos tocs a la sala de les campanes sentim que el mateix ha habitat eixe lloc per a realitzar este mateix exercici, proporcionant vida i activant la sonoritat que convoca als fidels per a mirar al cel. Recordannt li encomanem a Sant Paulino de Nola i Santa Barbera, Patrons dels campaners i campaneres, per a que li acompanye a la presència de Déu, a la glòria de la qual col·labora també amb el toc manual de les campanes, amb repics i voltejos.

6 de octubre de 2023

MUSEU PARE MORENO: INFORMACIONS DELS ANIVERSARIS PARROQUIALS 2023

El Museu Pare Moreno ubicat en el carrer Santes Relíquies, estarà obert el primer i segon dissabte de cada mes de 18 a 18:30hs, dies de obertura que també apareixen en la publicació del programa del 9 d’octubre editat per l’Ajuntament de Moixent.  I com des de 2015, estara obert la Vespra de Tots Sants.  També pots visitar la Capella posante en contacte amb l’Associació Campaners de Moixent. 

La Visita al Museu Pare Moreno, es una de les Capelles  que ens ha quedat de les dos capelles que tenia el que va ser el Convent de Sant Antoni de Pàdua fundat pel Moixenti Pare Moreno beneït l’any 1585,  i conèixer el segle XVI de Moixent, context en el qual Fra Cristóbal Moreno va viure i com va desenvolupar la seua llabor religiosa. 

Ocupant els 100 metres de la capella podras constatar constatar els aniversaris parroquials celebrats aquest any 2023 i que contribueixen a reviure esdeveniments importants de la nostra vida cristiana, de la nostra història com a comunitat cristiana a Moixent, memòria que a tots ens enriqueix.

Comencem pels 125 anys de la defunció del Rvd.En.Constantino Quilis Quilis Rector de Sant Pere Apòstol de Moixent 1879-1889 i promotor de la construcció de l'Església.

Aprofitem per a aclarir que en la lapida sepulcral de l'Església figura el dia 22 de desembre de 1898 com a data de defunció, però hem pogut comprovar tenint accés a l'Acta de de Defunció del Registre Civil de València i l'estampa recordatori de la defunció i paper sol·licitant el trasllat del les restes Moixent, que en realitat va ser el 21 de desembre.   Recordem com ja vam publicar en aquesta web el dia 31 de maig de d’enguany, també ham motiu dels 125 anys de la defunció del Rvd.Constantino hi ha al costat d’aquestes informacions una taula amb una composició fotográfica e informativa, a manera de cartell sobre la biografia del Rector més ampliada

Aquest aclariment ve indicat en les dades informatives exposades així com també altres aniversaris parroquials d'enguany com:
150 anys del naixement del Rvd.En Isidro Morant Garcia, 150 anys de la Indulgencia Plenaria al Santíssim Crist del Mont Calvari pel papa Pius IX,  125 anys del Naixement del Rvd.En Claudio Planelles Navarro, i el 1r Centenari de la Campana Nieves