30 de agosto de 2021

PROGRAMA DE TOCS: "DIES NATALIS" DEL PARE MORENO I ANIVERSARI CONSAGRACIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

A primers de setembre tingem en Moixent unes celebracions molt entranyables per a la Comunitat Crisitana local: el dia 7, la Mort o Naixement a la Glòria del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino; i el 9 l’Aniversari de la Consagració de l’Església Parroquial, un dia molt important.
No podem deixar de fer constar commemoracions com estes, que sent senzilles han servit per a mantindre la memòria i devoció cap al Pare Moreno, com els nostres avantpassats al construir i consagrar l'Església Parroquial
 
ANIVERSARI DE LA MORT DEL VENERABLE PARE MORENO:   Encara que va morir a València en el Convent de Franciscans de Sant Llorenç el dia 7 de setembre de 1603, l'Ajuntament amb la aprovació del Rector de Moixent l'any 1838 va reclamar les seues restes mortals a fi que reposaren en el seu volgut Moixent.   
El seu Sepulcre està en la Capella de les Santes Relíquies de l'Església Parroquial, junt a les Santes Relíquies que Ell mateix va portar amb tant d'amor al Convent de Franciscans de Sant Antoni de Pàdua (actualment “Museu Pare Moreno”) que va fundar a Moixent, sent Provincial de l’orde.
 
El  Pare Moreno, com es conegut familiarement, va naìxer a Moixent l’any 1520, va vestir els hàbits de monjo dels jeronis, i més tart el Papa li va conecidr vestir l’hàbit franciscà.  Ordenat Sacerdot, va ser un gran predicador, sent un dels més famosos de València, després de Sant Vicent Ferrer, inclús va conseguir nombroses conversions.  Va tenir el càrrec de Provincial de l’orde l’any 1583.  
Va escriure molts llibres de “devoció i espérit” (alguns d’ells els pots vorer en la web del la Biblioteca Digital Valenciana).
A Moixent va fundar i beneïr en 1585 el Convent dedicat a Sant Antoni de Padua.
Portador de les Santes Relíquies com ja em dit en anteriors articles.
Se li atribuixen alguns miracles representats en les pintures del Presbiteri.
Va tenir una gran amistat amb el Beat Pedro Nicolas Factor.  També com a religiós rellevant de l’època va tenir relació amb el patriarca  Sant Joan de Ribera, Arquebisbe de València, prova d’aço són la Casulla, i el calze entre altres regals que va fer l’Arquebisbe al Pare Moreno.
El Sepulcre del P.Moreno i les Reliquies que va portar
Foto desembre any 2020. les reliquies com estaven
abans per a unes fotografies

Foto: Felipe Sanchis
Reconegut també per la noblesa, va ser confessor de les Monjes Descalces Reials, de l’emperadriu Na Maria d’Àustria que li va regalar un “Lignum Crucis” i relíquies de Santa Ùrsula i Santa Córdula.
 
La figura del Pare Moreno ha deixat moltes emprentes en el seu poble natal, que han arribat fins a hui en dia.  Els moixentins i moixentines del segle XXI continuen estimant i recordant un fill il·lustre del poble que va viure cinc segles abans.  Sens dubte el carisma i la personalitat de Fra Cristóbal fan que açò siga possible.  Indicis claus de l’alta valoració que ha aconseguit a la seua terra son:
En la part dreta segons es mira al Presbiteri i han sis pintures pintades a l’oleo per Salvador Gil Camarena, de la Academia de Sant Carles de València, col·locades per a les Festes Patronals d’agost de 1965. Relaten alguns moments de la vida del Pare Moreno en Moixent, com: 
-El Pare Moreno en el Calvari i en els fons la cova que porta el seu nom
-El Pare Moreno arriba des de Madrid per a visitar al seu poble i ixen a rebre-ho
-El Pare Moreno beneint el Convent de Sant Antoni de Pàdua de Moixent fundat per Ell
-Brota d'un pou, miraculosament, l'aigua que necessitava el Convent
-Un xiquet cau en la séquia i discorre per damunt de l'aigua amb l'hàbit de Sant Francesc sense ofegar-se
-Trasllat de les restes mortals del Pare Moreno des de València a Moixent.
 
Pîntures sobre la vida del P.Moreno 
en la part dreta segons es 
mira al Presbiteri. 
Foto: J.Lluís Cebrián
●La Cova on el seu pare el va portar per a evitar el contagi de l'epidemia, porta el seu nom, així, com el paseig més important de Moixent i el col·legi públic.  Este passeig te un bust de bronze amb la seua efigie beneït en la festa de les Santes Relíquies de 2003, copia del que es conserva en el Museu que també porta el seu nom.  
●En març de 2007 es va inaugurar el Museu Pare Moreno en la Capella de les Santes Relíquies, la unica edificació que queda del Convent de Sant Antoni de Pàdua.  Una exposició sobre el Pare Moreno que mostra el context en el que Fra Cristóbal va viurer, desenvolupar la seua labor religiosa.  (Entre les peçes que es mostren en el Museu hi ha un bust de l'any 1954 del escultor moixentí Virgilio Sanchis)
 Son molts els xiquets que han estat batejats amb el nom de Cristóbal.
●Durant molts anys els xiquets anaven vestits amb l'hàbit franciscà, algunes persones al morir, se'ls vestien en el feretre amb l'hábit franciscà, inclús persones van ser sepultades dins del mateix Convent.
 El dia del Funeral per els Moixentins Difunts (divendres de Festes Patronals), es sol fer una ofrena floral al bust del flare en el passeig que porta el seu nom.
Desde l’any 2003 (Quart Centenari de la seua mort),  a més de folletos es van repartir estampes amb la seua imatge, una oració privada i una breu biografia. Eixe any Antonio Ricardo Marín Gomez, Rector de Moixent (1970-1997) el seu magnific llibre "Grato Recuerdo" sobre el Pare Moreno i les Santes Relíquies fruit d'una laboriosa informació i gran amor a Moixent.
La campana Santes Relíquies fundida l’any 2006 te gravada la efigie del Pare Moreno.
● Fa tres anys la Parroquia Sant Pere Apòstol va editar un fullet amb il·lustracions i relats sobre la Vida del Venerable Pare Moreno amb el títol “Para conocer al Padre Moreno”.
 
● L'Associació Campaners de Moixent vam publicar l'any 2016 un llibret titulat "Las Campanas en un escrito del Padre Moreno" que relata el ritual de la Benedicció de les campanes que diu el Pare Moreno en un dels seus llibres "Excelencias del Agua Bendita" on un Capitol trata sobre com beneïr una campana.  
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Pare Moreno com una de les pintures Retaule del Presbiteri. 
●El dia 28 de juny de 2020 l’Associació Campaners de Moixent el va nombrar “Campaner d’honor de Moixent a titol postum”.
● Des de l’any passat hi han colgats que tenen en una part la imatge del Pare Moreno i en en l’altra part la Milagrosa; al igual que Rosaris i decenes que contenen la imatge de les Santes Ursula i Cordula i per l’altra part Sant Pere Apòstol
 
Hi un document eclesiàstic de caràcter oficial, que fa referència a eixa fama de santedat. Es tracta del “Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia”.  Estan els que donen compte dels trasllats del Convent de València on va viure i va morir, li seguix a què correspon al trasllat del Convent a la parròquia de Sant Martí de València, però a Moixent en 1866 també va haver un trasllat de la part dreta a la part esquerra de la Capella de les Santes Relíquies de l'anterior església.  Per a efectuar eixe trasllat es demana permís a l'Arquebisbat, qui anomena una Comissió encarregada de portar a efecte eixa tasca.  Actua de notari de Moixent En Jose Gines Martinez i Lopez, el qual redacta i dóna fe de les activitats dutes a terme pel trasllat i a més arreplega literalment l'Expedient que arreplega i dóna compte dels anteriors trasllats del Venerable Pare Moreno, i en tal expedient, pagines 54 i 55, en referencia al trasllat del Convent de Sant Francesc a Sant Martí en gener de 1838 se cita literalment: "
comisionamos  a V. en debida forma para que acompañado de dos Eclesiasticos de su confinaza proceda a la exhumación de dicho Cadaver y a su colocación en una Caja construida al efecto con las diligencias que el caso exige para que siempre conste la identidad de ser los mismos restos del referido Venerable, cuya causa de Beatificación se halla pendiente en la Curia Romana, alargandose a continuación de este Oficio las diligencias que se practicaren
".Este títol de "Venerable" ja apareix quant en el primer trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de Sant Francesc de València, l'any 1695, quant dins del feretre van col·locar entre altres coses un canó xicotet de vindre que tènia la següent nota "Hacemos fe los reverendos padres Guardián y Discretos de este Real Convento de S.Francisco, de Valencia, como el cuerpo contenido en esta arca es del Venerable P.Cristóbal Moreno, sacerdote provincial que fue de esta provincia y fundador del Convento de S.Antonio, de Mogente".  Este pergami estaba firmat i segellat  el dia 31 d'agost de 1695 i que en els posterios trasllats va apareixer dins del feretre, tal i com apareix en el "Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia" págines 65 i 66, en que es fa referencia al trasllat de Sant Martí de València fins a Moixent.
El títol de Venerable, ja se li aplica com em vist noranta-dos anys després de morir el Pare Moreno i  des de entonces apareix sempre en els altres documents com en l'any 1826 en el segon trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de València.  En la Escritura pública de la que fem referencia i que es conserva en l'Arxiu Parroquial de Moixent, consta la transcripció literal del segon dels pergamins que van apareixer dins del canut de vindre quant es va obrir la sepultura en 1826 i se li cita com "Venerable Cuerpo... Venerable Siervo de Dios Fray Cristobal Moreno"; així com un plafó ceràmic.
 
Este dia es ressen les Lletanies dels Sants del Relíquiari i també es canten els “Gojos a les Santes Relíquies”.   El quadre que es va pintar amb motiu del seu 400 aniversari de la seua mort, l’any 2003, i beneït en la Solemnitat de Sant Pere d’eixe any, i que està damunt del Sepulcre del Venerable, es col·loca per a este dia en el Presbiteri, amb un ciri roig, i davant del Sepulcre es col·loca un ciri blanc.
Campaners de Moixent li dedica una intenció de missa en acció de gràcies per ser Campaner d'Honor de Moixent.

El poble té gran Veneració i Estima, i d'acord amb eixe record i afecte, les Campanes també es fan ressò d'eixa devoció popular. Desde l’any 2003 (que es van complir els 400 anys de la seua mort) es voltegen les campanes i desde la restauració de les campanes, per a este dia, Volteja de manera particular la campana Santes Relíquies, bronze que té gravades la efigie del Venerable Pare Moreno i dels Bustos de les primeres relíquies que va portar a Moixent les Santes Úrsula i Còrdula.
La seua influencia perdura en Moixent per què estava ple de Déu, convençut d'amor, bondat, no s'oblida del seu poble. Per això els moixentins del segle XXI, el veneren i s'encomanen a Ell en les seues oracions, el estimen i recorden al seu fill mes il·lustre.  El Pare Moreno es un model com a cristià, però també com a moixenti.

Mort del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino, 7 de setembre
-  12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies. 
 
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: 
Es el 9 de setembre, té categoría de Solemnitat, per este motiu es Voltejaran totes les campanes.  Este dia l’any 1989,  el llavors Bisbe Auxiliar de València En José Vilaplana Blasco va consagrar les parets del Temple, finalitzant la Consagració que va començar l'any 1964 amb la Consagració de l'Altar Major.  Este dia coincidix en l'Aniversari de la Benedicció de la Capella del Santíssim Sacrament de l'any 1917 construïda a expenses de Victoria Liñana Sales.

Este dia s'iluminen els ciris que estan en les quatre creus on el Bisbe va consagrar les parets que estan al costat dels Retaules del Cor de Jesús i de la Puríssima.
Davall d'una placa on esta marcada la creu del Crisma, en la part dreta segons es mira el Retaule de la Puríssima, a l'entrada de la Capilla de les Santes Relíquies, hi ha una placa recordatoria de la Consagració de l'Església i una breu informació.

Este dia s'iluminen els ciris que estan en les quatre creus on el Bisbe va consagrar les parets que estan al costat dels Retaules del Cor de Jesús i de la Puríssima.
Davall d'una placa on esta marcada la creu del Crisma, en la part dreta segons es mira el Retaule de la Puríssima, a l'entrada de la Capilla de les Santes Relíquies, hi ha una placa recordatoria de la Consagració de l'Església i una breu informació.
La Missa s’oferix en sufragi dels Sacerdots nascuts en Moixent i els que han exercit el seu Ministeri Pastoral en la nostra Parròquia. Al final de la missa es canten els “Goigs a Sant Pere Apòstol” Titular de l’Ésglésia.
 
Aniversari de la Consagració del Temple Parroquial (32 anys), 9 de setembre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 19:30. Volteig General en el primer toc.  

28 de agosto de 2021

58 VISITANTS AL CAMPANAR DE MOIXENT EN LA 13 EDICIÓ

Són molts els actes de les festes Patronals que no s'han pogut celebrar per les actuals restriccions sanitàries.
L’Associació Campaners de Moixent ens hem esforçat per oferir el servei de visites guiades aportant així el nostre granet d'arena per a afavorir una major varietat d'actes festius, si bé atenint-nos a les restriccions prescrites.
Primer avisarem amb antelació que convenia la cita prèvia, per a organitzar grups reduïts i insistint en la màscareta i us de gel.
Hem tingut un acolliment generós, tant pel número com per la gran responsabilitat amb què s'han realitzat les visites.
 
Han visitat el campanar 58 persones, Una cifra que no s’esperavem per les actuals circunstamcies.  Entre els visitants moixentins, moixentins i dels pobles de la Comarca com Vallada, La Font de la Figuera, Canals i Xàtiva.  Amb els 58 visitants d'enguany sumen un total de de 2.623 les persones que han pujat a la sala de les campanes durant les festes Patronals
 
Al ser menys persones en cada visita, han aprofitat per a preguntar amb més freqüència sobre les indicacions que oferíem, mostrant un gran interés per les campanes, repics, voltejos.
 
Les visites han resultat més personalitzades, més adaptades a cada persona i les seues inquietuds, la qual cosa ha redundat en major satisfacció per als visitants, només que quan som més com és habitual no és possible esta atenció.
 
No han faltat les signatures en el nostre “Llibre de Firmes” amb alguna dedicació, observant les mesures sanitàries, i així referim “Es impresionant veure i escoltar tota la historia de les impressionants campanes de Moixent”, “Molt xula la visita, moltes Gràcies”.  “Cada any que puje es més emocionant”, “Gràcies por la visita y el buen saber de nuestro campanar” “Gracias por la visita als Campaners de Moixent nos ha gustado mucho, para volver a repetir” “Gràcies per la visita i l’explicació i per molts anys més sonant les campanes” “Ha sigut un plaer tornar a muntar. Gracies per tot”.
 
Alguns dels visitants han expressat la seua ferma voluntat de repetir l'any que ve, encantats de les campanes i de les panoràmiques que ofereix el Campanar.
La sala de campanes és reduïda i estreta l'escala però s'ha actuat amb tot cuidat per a gaudir la visita amb garanties, cosa que agraïm i reconeixem a tots els visitants.

15 de agosto de 2021

PROGRAMA DE TOCS: FESTES PATRONALS DEDICADES AL SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI I A LES SANTES RELÍQUIES

Les festes Patronals en honor al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies, van ser declarades festes d’interés Turístic Local per la Generalitat Valenciana el 25 de setembre de 2019.  
No es podrán realitzar tots els actes com venient coneguent, entre ells les processons, però si les misses i ofrenes.  Seguint les recomanacions i normes sanitaris del moment.
Amb les que les campanes, la veu més antiga de Moixent, la veu de Déu ens anunciaran i convocaran a celebrar i recordar als nostres Difunts, i als Patrons: Santíssim Crist del Mont Calvari i les Venerades Relíquies amb un record especial al Pare Moreno.
 
Algunes cases no sols esta setmana de festes Patronals, sino durant l’any tenen en els seus balcons  a com tots els anys fem les colgadures de balcons, cobertors amb les imatges de les Santes Relíquies, o be, el Santíssim Crist del Mont Calvari.
 
FUNERAL PER ELS MOIXENTINS DIFUNTS: El divendres 27, es recorda a tots els Moixentins Difunts.  A la Missa es te previst que asistixquen les Autoritats.
Les Campanes convoquen amb els seus sons fúnebres, però impregnats d'esperança (Mig Vol), oferint un homenatge sonor a tots els nostres difunts. Intervenen les campanes: Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare de Déu, les tres oscil·len d'un costat a un altre, sense arribar a donar la volta. 
Les Campanes convoquen amb els seus sons fúnebres, però impregnats d'esperança (Mig Vol), oferint un homenatge sonor a tots els nostres difunts. Intervenen les campanes: Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare de Déu, les tres oscil·len d'un costat a un altre, sense arribar a donar la volta. 
EN LEONARDO GASSO. Segons el escrit de Jesús M.Sariego SJ.,“Kuna Yala; Misiones Jesuitas.  De Diccionario de Historia Cultural de América Latina", diu: “
Leonardo Gassó y López, hijo de un abogado terrateniente español (Mogente, Valencia 1865), tras estudiar en el Colegio jesuita de Valencia, entró a la Compañía de Jesús en 1882 y nueve años después fue destinado al Ecuador donde realizó sus estudios de Teología. Allá sintió una fuerte vocación hacia la pastoral indígena, que le llevó a aprender el quichua, lengua en la que más tarde escribirá un Catecismo. Cerrada la Misión de Napo en Pifo, solicitó de los superiores ser destinado a trabajar con el pueblo rarámuri la Misión Tarahumara, recientemente abierta en el norte de México. Desde 1903 trabajó en Sisoguichi estudiando la lengua y diseñando un proyecto de educación indígena que contó al inicio con el apoyo del propio Presidente Porfirio Díaz…. En camino a Perú, su nuevo destino, Gassó llegó a Panamá en diciembre de 1906 y se hospedó en la residencia del Obispo Junguito. Tanto el gobierno como el propio Obispo diseñaban en esos días con Henry Clay, sahila de Nusatupu, un plan para integrar a los isleños de San Blas a la nueva nación. Junguito convenció pronto a Gassó de cambiar sus planes por la evangelización de los kunas, destino que además consiguió el Obispo de los superiores jesuitas. Gassó comenzó pronto a estudiar la lengua
kuna con los muchachos de la Escuela Normal de los Hermanos de la Salle, la mayoría hijos de Narganá y Nusatupu. Trabajó un tiempo en Portobelo para conocer más sobre los kunas y su cultura y pronto comenzó a componer su Gramática y Catecismo kunas....De regreso a España, Gassó vivió como jesuita en Gandía (Valencia) hasta el 4 de julio de 1917, fecha en que decidió abandonar la Compañía para ser sacerdote diocesano en su tierra natal”.
 El 21 o 22 de juliol de 1936 van traurse de s'ha casa al Pare Jesuïta En Leonardo Gassó López, on vivia davant de l'església (segons testimonis de familiars directes que declararen en 1941). 
Després de dedicar tota la seua vida a les missions, llavor en la que va elaborar la gramàtica de una llengua nativa de Panamà, i de prestar servicis en Malaga, va coronar la seua vida morint màrtir dient "Viva Cristo Rey" el 27 d'agost, dies després de complir 71 anys. “Lo sacaron de su propia casa con el pretexto de que había hecho estallar una bomba en la puerta de su casa, bomba que los mismos rojos de antemano colocaron maliciosamente, haciéndola explotar.  Fue conducido a la prisión en medio de insultos y malos tratos y trasladado después a la prisión de Enguera (cabeza de partido). Y una noche, la antes citada, fue sacado de la cárcel y fusilado en la carretera.  Cuando termino la guerra, sus restos fueron trasladados a este cementerio, donde reposan”.  (Aleluya, 30 de junio de 1957. nº869)
 
L’Església de Moixent li recorda fent menció durant la Missa, i es col·loca la fotografia sobre una tela roja amb dos ciris en el Presbiteri a la vista de tota la comunitat.  Es celebrara la missa amb el seu calze que la Parròquia conserva, i des de 2012 les Campanes en particular Santes Relíquies recorden el testimoni martirial del moixenti En Leonardo. La seua figura s'he esta començant a documentar en les causes dels sants en València. Unit-se a eixe record edificant, després del toc del Ave Maria i Volteig General al capvespre    
 
Funeral per els Moixentins Difunts,  En Leonardo Gassó López, Màrtir(85 anys del Martiri),  27 d’agost
- Tres Migs Vols d’avís a missa de 12, amb S.Relíquies, S.Isidre i Santa Maria Mare de Déu.
-Mig Vol al final de la celebració
 
-  20 hores.  Toc d’Ave Maria, i Volteig General.  Seguit d’un Volteig de S.Relíquies.
 

 
SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI: El dissabte dia 28 d'agost esta dedicat al Santíssim Crist. Es una festa apart del divendres sant, com a Jesucrist a Resucitat, la creu porta a la vida, es una creu gloriosa perque ara mirem els resultats victoriosos.
L’anterior Església de Moixent un Altar dedicat al Santíssim Crist. L’Ermita del Calvari ubicada en el barri de Santa Anna, tènia com demostren els llibres de Visita Pastorals i altres documents, les adovaciones de Stm.Crist i  Santa Anna i desde les festes Patronals de 1899 està baix l’advocació de Santíssim Crist del Mont Calvari.  Ermita que enguany complix 25 anys de la seua ultima decoració (1996-2021).
 
Possiblement en els anys que el Santíssim Crist ja era considerat patró (junt amb Sant Pere i les Santes Relíquies), el Papa Pius IX en 1873 va otorgar una Indulgencia Plenaria Perpetua, en el dia de la festa als fidels que visitaren dita imatge en el temple Parroquial; i altres Indulgencies dels anys 1870, 1872 i 1873, dels Bisbes d’Oviedo, Sogorb, Granada i Cartagena. 
Durant la Guerra Civil la imatge va ser cremada junt amb altres.  Acabada la guerra civil, l’any 1940 es va fer la Festa al Crist,  un any després Amparo Gassó va fer donació de la bella imatge del Santíssim Crist de la Monte Calvari d'Enrique Bellido, i en l'any 1943 es van fer les andes (els farols que te son de l’any 2013).
 
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Santíssim Crist del Mont Calvari.
 
La imatge es va baixar privadament a l’església parroquial per la nit del divendres dia 13 per a la missa d’ahir vespra de l’Assumpció de la Mare de Déu, per a la veneració dels fidels fins el dissabte dia 28 dia dedicat al Crist on es celebraran dos misses (10:30 i 12hs), i es resa la Plegaria al Crist de l'autor Emilio Buenaventura Pérez de 1954.  

Les lectures que es proclamen son les del dia de la Exaltació de la Santa Creu.  En la missa de 12 solemnizada pel Coro Parroquial, es fan presents les Autoritats,  Comissió de Festes i Regines amb les seus dames d'honor.
 
Per la vesprada en l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari es fara en l’Ermita del Crist una Ofrena de part de les Regines d’enguay.  Per les normatives sanitaries será un acte restringit a la Comissió de Festes i Regines 2021
 
SANTISSIM CRIST DEL MONT CALVARI, 28 d’agost
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30.    I Volteig de Sant Pere Apòstol. El tercer toc Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
 
- Tres Voltejos Generals d’avís a missa de 12.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 

 
SANTES RELÍQUIES: L’últim dia de les Festes Patronals, es dedica  a les Santes Relíquies, i mitjançant la seua veneració, es tributa un agraït record al Venerable Fra Cristobal Moreno del Camino, portades al poble per ell.  És la major de totes les Festes Patronals; la més concorreguda, i la més apreciada. 
Moixent i les Santes Relíquies són dos realitats inseparables des de fa 438 anys.  Al mencionar les Santes Relíquies, associem com una mateixa cosa, la personalitat del nostre paisà Venerable Pare Cristóbal Moreno del Camino, portador d’esta riquesa espritual.
 
L’any 1582  el Venerable  Pare Moreno era confessor de l’emperadriu Na Maria d’Àustria, la qual li va regalar un fragment del Lignum Crucis i relíquies de les Santes Úrsula i Còrdula; i en 1587 sent provincial dels franciscans de València,  en uns dels seus viajtes a Roma, amb motiu del capítol general de l’orde,  va portar una col·lecció de relíquies dels primers segles del cristianisme.  Anys més tard es sumaren altres reliquies. 
 
En l’Arxiu Parroquial a més de les “Autentiques” hi han Indulgències concedides pel Papa Sixt V a l’església del Convent de Sant Antoni de Pàdua de Moixent, a petició del Pare Fra Cristóbal Moreno:
- Indulgència de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma, en data 2 de maig de 1587
- Sumari de les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma,  en Roma el 2 de maig de 1587.
- Lletres Apostòliques (doctrina dels Papes) sobre les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà,  datada a Roma el 10 de maig de 1587.
 
També un document, firmat pel llavors Arquebisbe de València Sant Joan de Ribera, que dóna fe de l'autenticitat de tals documents i de les Santes Relíquies autoritzant el seu culte públic.  
L’any 1866 l'Arquebisbe de València en resposta a una sol·licitud del Alcalde de Moixent, va concedir una Indulgència el 26 de maig de 1866:  “Desitjant promoure el diví culte i fomentar la devoció dels fidels concedim huitanta dies d'indulgència…”
El 10 de febrer de 1833 les Santes Relíquies en el Convent van ser traslladades a una urna nova sent examinades amb “L’Autentica”.  
Les Sagrades Relíquies van rebre culte en el Convent de Franciscans de Moixent fundat per el Pare Moreno, fins que en 26 de desembre de 1835, amb motiu de la desamortizació van ser traslladades al Temple Parroquial, on es veneren amb gran devoció en la Capella a la que donen nom i que es molt visita per moixentins i moixentines i visitants que imploren l’intercessió de les Sagrades Relíquies.  Cada any el 26 de desembre es recorda este aconteciment del trasllat. Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes del Convent a la nostra Parròquia en 1835.  
 
En la persecució religiosa mans piadoses les van poder retirar de la Parròquia amb tot respecte i guardar-les en un lloc segur. En el domicili de Isabel Palop Borja, persona vinculada a la Parroquia, en el Paseig Pare Moreno que fa cantonera amb el carrer Milagrosa, on vivien les Filles de la Caritat, es guardaren entre altres domicilis, els Bustos-Reliquiaris de Santa Úrsula y Santa Córdula.  El Reliquiari va ser amagat en el trasaltar de l'Església.   El dia 24 de juliol de 1939 es fa l'Autentificació de les Santes Relíquies després de la persecució Religiosa i Guerra Civil. (com indica D.José Pellicer en la Novena; y D.Antonio Marín en Grato Recuerdo).  
 Es diu verbalment que algunes Reliquies es van destinar a altres Parroquies per a consagrar els seus altars, com podria ser el cas de l'Altar major de Moixent en 1964 pero de moment encara no hem trobat paper que o autentifique.


El 24 de setembre de 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Cordula, en una Eucaristia concluint el I Centenari de la Construcció del Temple i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Reliquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregueren tots els carrers de la població celebrant la Eucaristía en cada barri de la setmana del 17 al 23 de setembre.  El video de l’Eucaristia el podeu vorer a internet.   (Efemeride que cada any es recorda)
 
En la Capella de les Santes Relíquies on està el Reliquiari,  es va recuperar enguany el Bocaport del Reliquiari, una pintura de l’any 1896, (que està restaurada que enguany complix 125 anys) i al cantar els “Goigs a les Santes Reliquíes” el final de les misses del diumenge es pujava mostrant les Relíquies dels primers màrtirs del cristianisme i després es cobrien de nou.  Ara es decobrixen en els batejos, Primeres Comunions i solemnitats importants.

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de les Santes Relíquies (Reliquiari i Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula).
 
Enguany l’ofrena de ciris sera com l'any passat: els ciris estarán situats als peus del presbiteri, per evitar el contacte amb els ciris, davant dels Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Còrdula i la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, Patró i Titular de l'Església (situada en el centre de les quatre palmes que sosté els dos Bustos de les màrtirs.  i es depositara la llimosna en l’arca de les ofrenes.  Son ciris que durant tots els dies de l'any cremen en la Capella de les Santes Relíquies, l'Altar Major, en la làmpara del Santíssim Sacrament i en la Reserva en el transaltar.  

En les dos misses del diumenge s'invocaran als Sants i Màrtirs en les Lletanies del Sants del Reliquiari, com en altres dies de Sants de Devoció Popular que hi ha Reliquia (recuperades l'any 2010) i es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”. (http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2012/12/gozos-las-santas-reliquias-veneradas-en.html); en la missa de la de 12 hores solemnitzada pel Cor Parroquial, participen les Autoritats i Comissió de festes Patronals, així com les Regines de Moixent i Valencia amb les seus dames d'Honor.
 
Enguany al no poder fer les processons es trasllada l’Ofrena de flors a les Santes Relíquies del dimarts al diumenge dia de les Santes Relíquies per la vesprada.    Le
s Autoritats, i Comissió de Festes amb les seues Reines i Dames d’Honor i altres fidels, acudixen al Temple Parroquial per a realitzar una solemne Ofrena de Flors a les Patrones i demanar la seua intercesió.   
Des de 1952 era en la mateixa Capella de les Santes Relíquies de l’Església Parroquial, davant del Reliquiari estaven els dos Bustos de Santa Úrsula i Santa Còrdula i les reliquies posteriors (com estan en les colgadures), i al fer els dotze quadres del Presbiteri es va fer una hornacina per als Bustos-Reliquiari de les màrtirs  Úrsula i Cordula en la Capella de les Santes Relíquies enfront del sepulcre del Pare Moreno. 
Des de este canví, l'ofrena de flors es en el Presbiteri on estan colocades les primeres reliquies que arribaren a Moixent.
 
Este dia Volteja més asiduament la campana dedicada a les Patrones: Santes Relíquies, perquè té la dedicació d'esta Festa, el bronze a més dels Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula i del Pare Moreno, te gravat l’inscripció: “SANTA URSULA I SANTA CORDULA TRAIDAS A SU PUEBLO DE MOGENTE POR FRAY CRISTOBAL MORENO DEL CAMINO EN EL AÑO 1582”. 
 
SANTES RELÍQUIES, 29 d’agost
- Tres Repics de Solemninat d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santes Relíquies. El tercer toc Volteig General,
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
 
- Tres Voltejos Generals d’avís a missa de 12.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.
 
- Tres Voltejos d’avís a l’ofrena a les Santes Relíquies amb la campana Santes Relíquies. El tercer toc Volteig General
- Al finalitzar l’Ofrena,  Volteig General de Campanes.

14 de agosto de 2021

NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO “LEVANTE, EL MERCANTIL VALENCIANO”, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021

Los Campaners de Moixent retoman las visitas guiadas al campanario

►Se celebrarán del 23 al 27 de agosto, coincidiendo con la semana de fiestas, de 17:30 a 18:30 horas

G.T.L.MOIXENT
■Tras no poderse celebrar el año pasado por la pandemia de la covid-19, los Campaners de Moixent retoman este 2021 las visitas guiadas al campanario de la localidad.  Así, desde el lunes 23 al viernes 27 de agosto, la Asociación Campaners de Moixent ofrecerá de forma gratuita las Visitas Guiadas al Campanar de Moixent.  Serán cada día de 17:30 a 18:30 horas, según han informado los campaneros que remarcan que la actividad, que llega a su 13 edición, tendrá lugar en la semana de fiestas patronales dedicadas al Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Reliquies.
Los Campaners de Moixent afirman que «este año es una oportunidad para los moixentins y visitantes subir al campanario y seguir la explicación de los campaneros sobre cada una de las ocho campanas y la Matraca, así como algunos toques que se realizan».  Unas visitas «animadas» en las que los asistentes podrán realizar fotos.
Las visitas se realizarán cumpliendo las normas sanitarias por la pandemia, por lo que será necesario concertar cita previa enviado un correo a campanersdemoixent@hotmail.com o en el teléfono de la asociación.  Durante la visita será obligatoria la mascarilla y el aforo estará limitado a 5 personas en cada grupo.  Los campaneros recibirán a los visitantes a la entrada del Temple Parroquial y como novedad se podrá ver el cuadro del nombramiento del Campaner d’Honor de Moixent del Pare Moreno.

13 de agosto de 2021

NOTICIA PUBLICADA EN LA WEB DEL PERIÓDICO “LAS PROVINCIAS”, EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021

 Los Campaners de Moixent celebran la 13ª edición de sus Visitas Guiadas

Una de las primeras visitas organizadas 
por los Campaners de Moixent. /LP
La actividad se desarrollará del 23 al 27 de agosto tras la suspensión del pasado año

R.X.MoixentViernes, 13 agosto 2021,

La Asociación Campaners de Moixent retoma este año sus visitas guiadas al Campanario tras la suspensión del pasado año. Este año será la 13ª edición de esta actividad que realiza el colectivo de forma gratuita coincidiendo con las fiestas patronales dedicadas al Santísimo Cristo del Monte Calvario y en las Santas Reliquias.

Con estas visitas se ofrece tanto a moixentins como a visitantes de fuera una explicación sobre cada una de las ocho campanas y la matraca, así como algunos toques que se realizan. Las visitas serán del 23 al 27 de agosto de 17.30 a 18.30 horas.

Debido a las restricciones sanitarias hay que concertar cita previa y es obligatorio el uso de mascarilla. El máximo de personas por grupo es de 5. Las inscripciones pueden hacerse en el correo electrónico campanersdemoixent@hotmail.com.

La visita se inicia a la entrada del templo parroquial. En la base del campanario se podrá ver la imagen de Santa Bárbara, patrona de los Campaners, así como dos badajos anteriores de campanas; una pieza de cerámica de la anterior bola del campanario; la primera esfera del reloj del campanario con números romanos; una matraca parecida a la tradicional de mano y otra procedente de la Casa Rabosa.

Como novedad se podrá ver el cuadro con el nombramiento de Campaner de honor de Moixent del Padre Moreno y el cuadro del listado de campaners moixentins.

 

 

8 de agosto de 2021

DEL DIA 23 AL 27 D'AGOST VISITES GUIADES AL CAMPANAR DE MOIXENT

Aquest any és la 13é edició de les Visites Guiades al Campanar de Moixent, del dilluns 23 al divendres 27 d'agost, cada dia de 17:30 a 18:30 hores.  Un servici que l’Associació Campaners de Moixent oferim de forma gratuita en la setmana de festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies.
 
Ja que l’any passat no es poder realitzar, enguany es una oportunitat per als moixentins i forasters de pujar al Campanar i seguir l'explicació dels campaners sobre cada una de les huit Campanes i la Matraca, així com alguns tocs que es realitzen.  
 Visita animada amb comentaris i observacions, es realitzen fotografies per a reviure "l'aventura" viscuda.  
 
Atenent a les obligades restriccions s’ha de procedir de la següent manera:
-Concertar cita previa al correu electònic 
campanersdemoixent@hotmail.com 
-Portar mascareta
-Aforament d’un màxim de 5 persones en cada grup.
-Les visites quedaran suprimides si per la situació de contagis convinguera.

Campaners de Moixent, vos acollirem a l'entrada del Temple Parroquial.
En la base del campanar podrán vore la imatge de Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), així com dos batalls anteriors de campanes, una peça de cerámica de l'anterior bola del campanar, la primera esfera del rellotge del campanar amb números romans, una matraca semblant a la tradicional de ma i altra procedent de la Casa Rabosa.

Com a novetat podras vorer el quadre amb el nombrament de Campaner d’honor de Moixent del Pare Moreno i el quadre del llistat de Campaners/eres moixentins

En la base del campanar estará a disposició dels visitants diversos fullets editats per l'Associació i que els visitants poden emportar-se a casa.
Si alguna persona vullgera consignar la seua firma o alguna dedicatoria en el “Llibre de Firmes” tindrá que portar boligraf des de la seua casa.

El cartell d'enguany novament ha sigut el·laborat pel campaner de la Vall Blanca Isaac Montell seguint algunes indicacions de Felipe, on apareixen dos fotografíes: la primera ijmpressió en arribar als últims escalons abans d’accedir a la Sala de les Campanes, veient els bronzes, i detall de la panorámica de Moixent des del finestral de la campana Santes Relíquies.

Si sents curiositat o interés, durant tota la setmana de festes Patronals pots pujar al campanar. Recordem que fa dos anys (2019) va ser el tercer any més visitat .No conve deixar-ho a última hora concertar la cita: sense aquest requisit no se pot accedir. 

7 de agosto de 2021

ARTICLE DE L'ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT, PUBLICAT EN EL LLIBRE DE FESTES PATRONALS 2021

 Associació de  Campaners de Moixent
Campana Sant Jaume, 125 anys (1895-2020)

La campana Sant Jaume està en el nostre campanar des de l’any 2009, i ja ens resulta familiar el seu alegre so: la sentim sobretot el dia de Sant Jaume, i  col·labora també en alguns voltejos que realitzem manualment.  Després de ser exposada a la vista dels fidels, es va instal·lar el 18 de maig de 2009, en l’espai lliure sobre la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  L’any 2012, en instal·lar la Matraca, es va ubicar en el finestral que mira a les muralles del castell, sobre la campana Nieves (procedent també de les Alcusses, de l’Ermita de la Puríssima Concpeció, Casa Rabosa).

Ens referim a ella perquè l’any passat (2020) va complir el 125é aniversari de la seua fundició i la seua presència en el nostre terme de Moixent.  Primer en la Casa Oraà, en les Alcusses, on ha estat en l’espadanya del Oratori de la Mare de Déu dels Dolors.  Ha convocat a missa i a oració en multituts d’ocasions, al llarg de tots eixos anys, alegrant amb la seua suau i nítida veu a agricultors, ramaders i tants veïns que en eixos anys omplien les cases i masies d’eixa bella zona de les Alcusses.

Amb la despoblació de les Alcusses i menor presència de la familia de Casa Oraà, la veu de la campana va anar silenciant-se. L’any 2008 la campana es va trobar per un voluntari de Cáritas Diocesana de Valencia en terra (exposada al robatori); se’ns va informar a Campaners de Moixent i ens vam fer càrrec del bronze provisionalment.  Després de moltes gestions  per part de Campaners de Moixent i Cáritas Diocesana, amb la conformitat del Rector En Antonio González, es va acordar deixar la campana en dipòsit en el Temple Parroquial. (Hi ha constancia documental d’eixos fets en l’Arxiu Parroquial i en l’Arxiu de l’Associació Campaners de Moixent).

El bronze, és el quart més antic del poble,  fundit l’any 1895, possiblement per Jaime Roses i Vicente Moreno. 

Té un pes aproximat de 14kg, i la seua nota musica és Sol.  Té gravada la inscripció: “SAN JAIME * * AÑO 1895”; el relleu d’una Creu, i del Rei Jaime I, el Conqueridor de València, el qual, davall del cavall té escrit: “Al Rey D.Jaime”.  El relleu seguix la iconografía típica d’aquest monarca, la mateixa que podem veure en l’escultura dedicada al conqueridor en la plaça Alfons el Magnànim de la Ciutat de València.  Conserva la truja i els seus ferraments originals, que li proporcionen el seu aspecte tant tradicional.  Així és voltejada  exclusivament de forma manual pels Campaners de Moixent.

Podràs apreciar-la bé quan visites la sala de les campanes del nostre campanar, en les visites guiades que vos oferim durant la setmana de Festes Patronals dia 23 al 27 d'agost de de 17:30: a 18:30h .  Enguany amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, els grups seran més reduits per pujar a la sala de les campanes.  

L’Associació Campaners de Moixent vos desitgem que disfruteu feliçment de les festes Patronals en honor al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies, i que ens disposem a celebrar amb un record al Venerable Pare Cristóbal Moreno.◘

4 de agosto de 2021

LLISTAT DE CAMPANERS/ERES MOIXENTINS

Des de que l'any 2007 l’Associació Campaners de Moixent començà ha tocar manualment els tocs i voltejos i ha col·laborar en les tasques parroquials en les que hem pogut intervindre, vam procurar celebrar Santa Bárbera com a Patrona dels campaners, encarregant a la Parroquia la missa en sufragi pels difunts campaners de Moixent, solicitant també fer present la suplica en l’oració dels fidels.

L'Interés per conéixer els campaners que anteriorment es feien carrec d’eixa tasca a anant creixent en el nostre anim, motivant-nos a buscar possibles dades que ens poguera oferir l’Arxiu Parroquial. De fet, pots constatar en aquest web en la secció “Les campanes de Moixent. Anotacions Historiques” que hem anant publicant totes els noticies i anotacions reunides per Felipe que anava trobant.  

Hem pensat reunir en forma de cronologia a tots els campaners/eres, antecesors a nosaltres a mode de recordatori a persones que van col·laborar parroquialment convocant a celebrar els misteris de Fé, a reunirse com a poble de Déu fent que les campanes avisaren i transmitiren el sentir de la Parroquia en sons d'alegria i tristor, de Solemnitat o de pena.  
 
A dia de hui la data més antiga al que estem dient, es d’un Sagristà (que eren els qui tocaven les campanes al peu del Campanar  És tracta de José Alcocer Lladosa l’any 1865, que encapçala la llista que hem elaborat, sempre oberts a noves noticies que podrien apareixer, donat que no parem de buscar i d’investigar amb molt d’interés i que l’Arxiu Parroquial compte moltes anotacions.

La llista mostra la sèrie de campaners des de 1865 fins l’any 1974 en que s’electrificaren les campanes i és deixaren de tocar manualment. 
Molts d’ells están agrupats en relacions familiars, donat que el pare ensenyaba o animava als fills i en algun cas una filla, com podràs comprovar i d’ahí vènia la col·laboració familiar en el toc de les campanes i en alguns casos abarca varies generacions.

El 7 de maig de 2007 tornem  les campanes a tocar manualment per part de l’Associació Campaners de Moixent.  Per concloure la llista hi han tres fotografíes de dos campaners i una campanera.
 
De fet, vós comuniquem amb molta alegria una sorpresa inesperada ocorreguda fa uns dies: hem descobert que el campaner moixenti Zacarias Alcocer Prats, resulta que va ser ordenat Sacerdot, per tant de campaner a Rector.
Teniem notícia que un Zacarias Alcocer era campaner junt al seu pare i dos germans. A més  va ser suplent de Sagristá en morir el seu pare, cantor i mentres estudiava. I ens aparegue una noticia que un Zacarias Alcocer apareixia en diversos aconteciments com a Rector de Vallada. És tractaria de la mateixa persona? Hi ha ens tens tractant de comprovar-ho.
El següent pas, al no tindre dades en Moixent sobre ell en llibres de l’Arxiu Parroquial, va ser demanar a l’Arxiu Diocesà documentació referida a dit Zacarias i hem pogut comprovar que és tracta de la mateixa persona: Rector a més de Vallada en l’Alcudia de Cocentaina, (on te la campana més menuda amb el nom de Maria gravat el seu nom, perquè va ser ell qui va promoure la seua fundicció) http://campaners.com/php/campana1.php?numer=2014.
A través de la veu dels campanes va sentir la veu de Déu que el convocava a consagrar la vida en el ministeri Sacerdotal. A sigut una profunda satisfacció  conéixer eixe testimoni referit  a Zacarias Alcocer.
 
La llista, enmarcada, l’hem situada en la base del campanar, molt a la vista dels qui entren, segons és mira a mà esquerre de la imatge de Santa Bárbera. 
En l’altre costat el també Campaner en aquest cas, d’honor del Venerable Pare Mroreno, titol honorífic que l’Associació li otorga el dia 28 de juny de 2020, any del 5é Centenari del seu Naixement.