24 de agosto de 2013

ARTICLE EN LA REVISTA "PARRÒQUIA DE TOTS" DE VALLADA, FESTES PATRONALS 2013, Nº 55

PARTS DE LA CAMPANA I MECANISMES PER A TOCAR

Les Campanes són un instrument musical.  S'assemblen a les persones: s'alegren, ploren, tenen un nom,  any de naixement, un dia de baptisme, un pes…
La Campana com les persones té les seues parts.  En la següent imatge, podràs veure  les diferents parts de la campana, on els fonedors, col·loquen les inscripcions i decoracions

Ballesta: Barra de ferro o de fusta ubicada en la part dreta interna i per baix del braç de les campanes per a alçar-les, tocarles a mig vol,  voltejarles, o inmobilitzar la campana, fixant-la amb la corda, perquè no es moguera durant els repics.

Batall: Martell interior de ferro que colpeja la campana, tant si està estàtica com si es mou; en aquest cas pega a les dues bandes. 
El Batall consta de: Áncora: que serveix per a lligar amb corda el batall a l’anella de la campana; Canya: part central i cilíndrica del batall; Pera: part redona que percudeix sobre la campana;  Peçonet: anella forjada a l’extrem del batall i que permet que s’enganxe el ganxo per a repicar manualment.

Cigonyal: Sistema de toc, del segle XVIII, o posterior que consisteix en un angle recte d’un dels eixos de manera que tirant i afluixant la corda a curta  o llarga distancia es pot voltejar la campana. 

Truja: Contrapés de la campana, tradicionalment de fusta.  Del braç, a la campana hi havia la mateixa alçària i la forma aproximada de la campana que del braç al capçal.  No obstant, com que els eixos es troben en la part baixa del braç  el moviment de la truja era una miqueta més llarg que el de la boca (compensat per la major amplària d’aquesta)

Saps perquè les campanes més xicotetes estan instal·lades damunt d'altres mas grans? No és qüestió de comoditat, sinó perquè les campanes més agudes, el seu so s'expandisca en línia recta; i la més grans s'expandisca en totes les adreces

Felipe Sanchis Tárrega, President de l’Associació Campaners de Moixent
Campaners de Moixent en internet: http://campanersmoixent.blogspot.com.es