8 de agosto de 2013

AGENDA 2013: ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU I FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA

Assumpció de Maria: El dia 15 d’agost l'Església Universal celebra la Gloriosa Assumpció de la Mare de Déu, en Cos i Anima al Cel.  En el Temple Parroquial, en el Retaule lateral de la Puríssima Concepció hi ha una esvelta imatge de l’Assumpció reprensentada en la “Durmició de la Mare de Déu” de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, i que per a este dia es col·loca als peus del Presbiteri.
Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial, a la Mare de Déu d’Agost com es coneguda, es feia una Festa i es nombraven festers que concluia amb la processó de dita imatge, es desconeix l’any que va desapareixer la festa.
Units a l’Església Universal, la campana Santa Maria Mare de Déu celebra aquest misteri maria de l’Assumpció, i en tots els Vols es l’ultima campana en finalitzar ja que esta dedicada a la Mare de Déu (com el dia de la Puríssima Concepció i Santa Maria Mare de Déu)

Vespra de l’Assumpció de la Mare de Déu, 14 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu, i Vol en el primer toc amb Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

Assumpció de la Mare de Déu, 15 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria
  Mare de Déu. El segon i tercer toc, Vol de Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 


Sants de la Pedra: La campana de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, esta dedicada a ells. No se sap com arriba a l'Ermita, possiblement estiguera en la Ermita de les Casses de Lloma en els Alcusses (dedicada als Sants de la Pedra) i al traslladar els ornaments litúrgics al Convent  de Franciscans i a l'Església s'instal·laria en l’Ermita (com diu la Visita Pastoral de 1758).  La campana te una magnifica epigrafía dels Sants Abdó i Senén i l’Espérit Sant sobre ells.
Els Sants de la Pedra son els patrons del terme de les Alcusses.  En l’Ermita de la Casa Rabosa dedicada a la Puríssima Concepció (fins fa pocs anys era Parròquia, i que abans estaba dedica als Sants de la Pedra), es feia una missa amb processó amb les imatges que actualment están en el Saló Parroquial, havien festers i es cantaven els “Goigs” als màrtis. Prop de la Casa Rabosa, en la Casa el Fondo hi ha un plafó ceràmic on es representen als Sants de la Pedra (imatges idèntiques a les què van furtar l’any 1987)
La campana procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa que te el nom de Nieves, de l’any 1923, instal·lada l’any 2010 en el campanar seguirá la funció que li es propia voltejant per a la festa, tal com es feia en les Alcusses, hi ha que ara la mateixa festa dels Sants de la Pedra es celebra en l’Església Parroquial (en que també assistixen les Autoritats a la missa de 12),  i les imatges dels Sants Abdó i Senén están en el Presbiteri. 

Vespra de la Festa dels Sants de la Pedra, 17 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Vol al final de la celebració de missa de 20, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.  

Festa dels Sants de la Pedra, 18 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. El segon i tercer toc, Vol de Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. El segon i tercer toc, Vol de Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.