14 de agosto de 2013

AGENDA 2013: SANTES RELÍQUIES

L’Últim dia de les festes patronals, es dedica  a les Santes Relíquies, i mitjançant la seua veneració, es tributa un agraït record al Venerable Fra Cristobal Moreno del Camino, portades al poble per ell.  És la major de totes les Festes Patronals; la més concorreguda, i la més apreciada.  Les festes a les Santes Relíquies  porten l'homenatge de gratitud de cada cor cap al Pare Moreno portador d'esta riquesa espiritual. 

Durant les dos misses del diumenge, els fidels oferixen ciris al peu del Presbiteri, que durant tots els dies de l'any cremen en la Capella de les Santes Relíquies, en l'Altar Major, en la làmpara del Santíssim Sacrament i en la Reserva en el transaltar.  Els ciris es van col·locant en els escalons del Presbiteri, davant dels Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Còrdula i la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, Patró i Titular de l'Església (situada en el centre de les quatre palmes que sosté els dos Bustos de les màrtirs.  En les misses molt concorregudes de fidels, (a més de la de 12 hores en que participen les Autoritats, solemnitzada per els cants del Cor Parroquial) s’invoquen als Sants i Màrtirs en les Lletanies dels Sants del Reliquiari, com en altres dies de Sants de Devoció Popular que hi ha Reliquia, i es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”. http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2012/12/gozos-las-santas-reliquias-veneradas-en.html

Una de les parts més importants es la processó que trasllada les reliquies més antigues que poseix la Parròquia i les primeres que arribaren al Convent de Franciscans (Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula; a més de la Relíquia de la creu on va morir Sant Pere) des de l’Església a l’antiga Capella del Convent (actualment Museu Pare Moreno), que van estar fins a 1835, que van passar a l’Església Parroquial. Després d’una breu visita es canten els “Goigs a les Santes Relíquies” interpretats pel Cor Parroquial, acompanyats per la Banda de Música, i  es dispara un castell de focs artificials, en honor del Pare Moreno,  per a tornar minuts més tard a l’Església.  Es de admirar que no sols el trajecte peró on pasa la processó, sinó molts balcons per tot arreu del poble, apareixen engalanatats amb colgadures dels Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Relíquies.  En el Temple Parroquial, després de cantar els "Goigs" l'Oració i Benedicció, el Rector llig la llista dels possibles festers per a l'any següent.  
 
Este dia Volteja més asiduament la campana dedicada a les Patrones: Santes Relíquies, perquè té la dedicació d'esta Festa, el bronze a més dels Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula i del Pare Moreno, te gravat l’inscripció: “SANTA URSULA I SANTA CORDULA TRAIDAS A SU PUEBLO DE MOGENTE POR FRAY CRISTOBAL MORENO DEL CAMINO EN EL AÑO 1582”. 

En la Capella de les Santes Relíquies estan en les Relíquies dels primers Màrtirs de l'Església Romana i també posteriors.  En el magnific Retaule on esta el Reliquiari abans estaba ubicat la “Sarga del Reliquiari” una pintura de l’any 1896, i que al cantar els “Goigs a les Santes Reliquíes” es pujava (estirant una cordeta des d’una porteta que esta a un costat del Retaule) mostrant les Relíquies dels primers màrtirs del cristianisme. Esta Capella es molt visita per moixentins i moixentines i visitants que imploren l’intercessió de les Sagrades Relíquies.  Com ja en dit en un anterior article, existeixen entre altres documents, els que autentifiquen les Santes Relíquies portades a Moixent per el Pare Moreno, les Indulgencies, així com les Relíquies posterios.

Sent Rector en Moixent En José Pellicer en Moixent es feia la “Novena a les Santes Relíquies", també es tènia previst fundar una Confraria de les Santes Relíquies.  

Processó del Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Relíquies, l’any 2012 en la TV Comarcal:  http://www.youtube.com/watch?v=y_GfPJFsdN8

Santes Relíquies, 25 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30. Repic Festiu amb Santes Relíquies i Sant Isidre. I Vol General, el segon i tercer toc Vol amb Santes Relíquies.
- Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, Vol General, el segon i tercer toc, Vol amb S.Relíquies.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Vols de processó:
  - Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Santes Relíquies.
  • Vol General a l’eixida de les Santes Relíquies de l’Església.
  • Vol de Santes Relíquies, al comensar a processonar les Santes Relíquies.
  • Vol de Santes Relíquies per el passeig Venerable Pare Moreno.
  • Vol de les Tres Grans,  per l’Avinguda Guerrer de Moixent.
  • Vol de Santes Relíquies a l’eixir  les Santes Relíquies del Museu Pare Moreno.
  • Vol General, al pujar les S.Relíquies per el carrer “Màrtirs” fins que entre a l’Església.
  • Vol General, al final de la processó.