30 de septiembre de 2013

AGENDA 2013: SANT FRANCESC D'ASSÍS, MARE DE DEÚ DEL ROSARI I MARE DE DÉU DEL PILAR

SANT FRANCESC D’ASSÍS: Es el dia 4 d’octubre, así a Moixent va instituir la vida franciscana conventual el Venerable Pare Moreno, insigne moixenti francisca (segle XVI).   La Festa de Sant Francesc d’Assís la celebra amb intensitat particular la 3ª Orde Fransciscana, o rama seglar que manté viu eixe esperit franscisca a Moixent.

En la Capella del Santíssim Sacrament te un Retaule amb altar e imatge, i en el Reliquiari de la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Reliquia del Sant.  
En el poble té un llarc carrer en la part més antiga i alta, el qual en una casa tenen una imatge. En este mateix carrer hi ha un plafó ceràmic; hi ha altra ceràmica de Sant Francesc en el carrer Raval i en Sant Bonaventura.
Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial (1952-1968) per a la festa hi havien festers.

Este any s’han fet fotocopies del Himne amb l’Oració de Sant Francesc que de dilluns al divendres es resa.
En la missa en el Presbiteri es col·loca un Estandart amb l’estampa del Sant, i es beneïxen dos imatges de San Francesc que al final de la celebració se sortegen entre els membres de la Tercera Orde. 
Enguany coincidix en el primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, abans de la Missa es farà Exposició Major del Santíssim Sacrament, i  voltejara la campana que te dedica.

Sant Francesc d’Assís, 4 d’octubre
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Sant Antoni, Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament i Santes Relíquies. 

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.  I Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.  El segon i tercer toc Vol amb Santes Relíquies.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.


MARE DE DÉU DEL ROSARI: Es el 7 d’octubre, devoció molt antiga a Moixent.  Hi ha una Imatge del segle XVIII en el Retaule de les Santes Relíquies, també en la nau de l’Església hi ha un Retaule amb altar e imatge dedicat a la Mare de Déu del Rosari.   El llibre “Relaciones Geograficas, topográficas e histórias del Reino de Valencia” Volumen II, de l’any 1921, entre altres Ermites es cita una baix l’adovació de Nuestra Señora del Rosario, sembla que per els alrededors del Bosquet, d’esta Ermita no se sap res.

Cada dia de la setmana (exepte les misses dominicals) l’Església de Moixent, abans de la Missa es resa el Sant Rosari.  Amb motiu d’una defunció dies després del soterrar, es celebra tres ressos en sufragi del difunt en el Temple Parroquial. 
Durant este mes d’octubre, mes del Rosari, els diumenges si el oratge o permitix, en la Gruta del Calvari (on hi ha una imatge de la Verge Milagrosa) a les 8:30 es resa el Sant Rosari.

Mare de Déu del Rosari, 7 d’octubre
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santa Maria Mare de Déu. MARE DE DÉU DEL PILAR: El dia 12 trobem altra advocació mariana que te resonancia a Moixent: la Mare de Déu del Pilar. 
En el carrer del Raval hi ha un plafó ceràmic que representa a un Crist i al costat la Verge del Pilar.  En el Retaule del Presbiteri a ma esquerra segons es mira, s’aprecia l’imatge de la Verge del Pilar realitzada pel escultor Enrique Bellido. 

Fa uns anys segons els Aleluyes es feia una Novena.   Promouen la festa els membres de la Guardia Civil que la tenen per Patrona, per a la Missa es fan presents amb l’uniforme de gala, acompanyats per altres membres de les forses armades que son moixentins i la Corporació Municipal.  Alguns membres del Cor Parroquial ofereixen el servicí del cant, particularment al final, interprentat l’himne de la Verge del Pilar. 

Mare de Déu del Pilar, 12 d’octubre

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb  Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració,  de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 


 (Fotos: Josep Lluís Cebrián)