13 de octubre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FESTES DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA VERGE MILAGROSA I TOTS SANTS

FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: Enguany es complix el 15 aniversari de les festes de Moros i Cristians.  
Entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge, el trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa que està en el pati de la Residencia.  
A les 12 hores, té lloc la missa festera.  Al peu del Presbiteri també esta Creu i la mitja lluna amb les banderes dels ambaixadors. 
Davant del Retaule del Cor de Jesús-entrada a la Sagristia i del Retaule de la Puríssima-entrada a la Capella de les Santes Relíquies es col·loquen els estandarts de cada "fila".  Asistixen la Coorporació Municipal i alguns membres de l’Associació de Moros i Cristians.
Per la vesprada a les 17:30h es trasllada la imatge a la Residencia amb la asistencia de membres de l’Associació de la Medalla Milagrosa y Moros i Cristians amb els seus trages de gala, Sr.Alcade i Banda de Música. Seguidament té lloc l’ofrena de flors a la imatge de la Milagrosa que esta en el patí de la Residencia.
Enguany este diumenge dia 29, condicix amb el aniversari del martiri del Rvd.En.Juan Bautista Tormo Molina que va ser Vicari de la Parroquia de Moixent entre els anys 1902-1905.

Festa de Moros Cristians en honor a la Verge Milagrosa29 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12h, Repic de la Mare de Déu, i Volteig en el primer toc de Santa María Mare de Déu
-Volteig de festa de la Mare de Déu al final de la celebració

• Volteig de festa de la Mare de Déu a les 17:30h per al trasllat, al eixir l’imatge de l’església


TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  
Per a esta Solemnitat de Tots Sants, les campanes voltegen en senyal de festa i d’alegria.

Vespra de Tots Sants31 d’octubre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 20h, i Volteig de Sant Jaume a Nieves.  El tercer toc Volteig de festa de Sants.

Tots Sants1 de novembre
- Tres Repics de Solemnitat d’avís a missa de 10:30h, i Volteig de Sant Jaume a Nieves. El tercer  toc Volteig de festa de Sants. 
- Volteig de festa de Sants al final de la celebració.