22 de octubre de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FIDELS DIFUNTS, TRIDUO VERGE MILAGROSA I JESUCRIST REI DE L'UNIVERS

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té  l’objectiu de resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  

En el Llibre de Capitols de l'Arxiu Parroquial de Moixent consta un document del Vicari General de la Diòcesis i del Papa Benet XIII sobre la concessió d'Indulgencia i gracia per les animes del purgatori per set anys, celebrant la missa de difunts en l'altar que tenia el titol de "Benditas Almas del Purgatorio" el dia de Difunts i els demes de la Octava i en una "feria de cada semana".

El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant unes voltes caminant. Si la meteorología o impedix es celebraria en l’església i per això es convocaria amb els tocs del Rosari.

El dia de Fidels Difunts, a més de la missa habitual en la Capella de la Residencia, es celebra la missa per la vesprada, la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració i al final es canta un reponso “Libera me Domine”.

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

L'any 2017 any es va recuperar  el toc d’Ànimes invitant-nos cada dia a les 21hs a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres tocs d’avis a missa de 19h amb les campanes a Mig Vol. 

TRIDUO A LA VERGE MILAGROSA I SOLEMNITAT DE CRIST REI: El dia 27 de novembre es el dia Líturgic de la Medalla Milagrosa.  Enguany el diumenge próxim a eixe dia, coincidix amb la Solemnitat de Crist Rei  (desde el Concili Vaticà II) marca el final de l'any Litúrgic: tot el que celebra l'Església s'orienta a Crist com a Senyor de la Història i de l'Univers.   La data oscila entre els dies 20 y 26 de novembre. El dissabte dia 25 (1er dia del Triduo)  la Coral Santa Cecilia de Moixent cantara en la missa que celebra en honor de la seua Patrona. 

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.  A més també es fara sonar el Repic de la Mare de Déu

Triduo a la MilagrosaCrist Rei, 25, 26, 27 de novembre 
- Repic Festiu seguit d’un Repic de la Mare de Déu d’avís a la missa. I Volteig en el primer toc amb Santa María Mare de Déu
- (Diumenge). Missa de 10:30h.