6 de octubre de 2015

TREBALLS VOLUNTARIS (35): PANELL DE FOTOGRAFIES AMB MOTIU DEL 75 ANIVERSARI DEL SANTÍSSIM CRIST

A fi de completar i enriquir la informació entorn de la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, hem organitzat un panell amb fotografies referides entorn del Santíssim Crist que hi ha en l’Arxiu Parroquial.  En les fotografies veiem la imatge del Santíssim Crist en diversos moments de la vida parroquial de la "baixà" i la "pujà" tant en la Setmana de Festes Patronals com en Setmana Santa, i la veiem entre portadors i devots de distintes edats i generacions.  De fet el panell ho hem titulat així "75 años del Santísimo Cristo del Monte Calvario entre nosotros". 
Però també hem col·locat dos poesies molt belles del moixenti Gabriel Vila sobre l'Ermita i la processó del Calvari, que en la seua condició de creient va saber testimoniar-ho, com també altra poesía de M.Dublino que va aparéixer en un llibre de Festes Patronals.
També hem col·locat una copia de la indulgència de Pio X, amb una traducció en castellà, així com una fotografia de la persona que regalà la imatge.
El panell ho hem col·locat enfront del Retaule de Sant Antoni de Pàdua, anteriorment dedicat Crist, notícia que expliquem en el panell, ja que ho han consultat molts fidels i ens han fet comentaris respecte d'això.
Ho anirem canviant de lloc per a facilitar la visió per als fidels.