11 de septiembre de 2015

TREBALLS VOLUNTARIS (34): EN LA SETMANA DE FESTES PATRONALS

Per a preparar la Solemnitat de l'Assumpció en què intervenim amb voltejos especials de campanes, el dia 13 al finalitzar la missa vespertina col·locarem la imatge de la Dormició de la Mare de Déu de l'escultor moixentí Virgilio Sanchis en el presbiteri per a estimular la veneració dels fidels.  Finalitzat el volteig de la missa de 12 del dia de la solemnitat la vam tornar a col·locar en el seu lloc habitual. 
Per a la festa dels Sants de la Pedra, després de netejar-los de la pols les imatges, les col·locarem en el presbiteri a la vista de tota la comunitat, i així el Predicador va poder suscitar l'atenció dels fidels a ells comentant alguns signes del seu testimoni martirial.
Li va seguir la preparació dels Bustos-Reliquiari vos de Santa Úrsula i Santa Córdula, i de les esctructures metàl·liques per a l'Ofrena de flors, treballs que vam fer el diumenge dels Sants de la Pedra i el dimarts respectivament aprofitant que érem campaners i tenint en compte que per a reunir-se és mes  difícil a més perquè esta la Visita Guiada al campanar. Els rams de flors per al dia del Funeral de Difunts els col·locarem amb els suports davant de l'Ambó i la Pila Baptismal fins el dilluns després de festes.

Arribem als dies solemnes del Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Relíquies.  Ens complau poder col·locar les imatges amb els seus andes respectivament en el Presbiteri (la del Crist ja per tercer any), perquè els fidels pogueren veure durant la celebració de la missa, sobre uns bancs de fusta més xicotets, a una altura perque les imatges no resultaren excessivament elevades en el Presbiteri, i també en la missa del Crist col·locarem a la vista dels fidels les camisetes dels portadors que van ser beneïdes.  Després del Volteig solemne del final de la celebració de la missa de 12, calats de suors per totes les bandes, però amb les forces vives en plena ebullició baixarem rapidament la imatge del Crist al peu del Presbiteri, comprovarem les llums i queda apunt perquè el florista fera el seu treball.   vam traure les andes de Sant Pere al presbiteri per a col·locar damunt les palmes del martiri amb la creu que va morir Sant Pere i els bustos que contenen les Relíquies de les màrtirs Úrsula i Córdula.  En el mateix espai de temps prepararem els ciris blancs i rojos per a les ofrenes de les misses de les Santes Relíquies, així com preparar l'Arca per a les ofrenes.

Finalment el dilluns passades les festes Patronals, vam tornar tot al seu lloc habitual, el desorde de cadires per tota la nau, portar els Bustos amb els Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardar els andes de Sant Pere, col·locació de conopeu verd en el sagrari.... 

Són activitats que no sonen com les campanes i que ningú be, però que fan possible que tots estos misteris de fe els podem celebrar, amb il·lusió i entusiasme ens resulta practique i estem satisfets de poder oferir esta col·laboració.