24 de octubre de 2013

AGENDA 2013: TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS I FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA

TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, i les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria; i a la vesprada es quant a les campanes es fan sonar tocs de difunts, com a vespra del dia 2 de novembre.
Per tant les Campanes acompanyen la profunda devoció dels fidels en estos dies, amb tocs adecuats als diferents sentiments de cadacun dels dos dies.
El dia de Tots Sants coincidix en en el primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, però l’Exposició Major del Santíssim Sacrament es farà el divendres dia 8, i  voltejara la campana que te dedica.

Vespra de Tots Sants, 31 d’octubre
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu.  I Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Tots Sants  (Vespra de Fidels Difunts)   1er divendres de mes, 1 de novembre
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i de Nieves. El tercer  toc Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres tocs d’avís a missa de 12.  Repic festiu, i Vol de Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


FIDELS DIFUNTS:  Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  El color litúrgic es el morat.    
El Mig Vol, es toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb el Mig Vol ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.
A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008.  Al principi a la gent li costava molt, però durant estos anys ja els resulta més familiar i saben quan a eixit el difunt de l'Església. 
També s'executa per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, com vam poder publicar en el folleto “Suenas las Campanas Nª3.  Toques de Difuntos”.  Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs

Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial (1952-1968) durant el ministeri sacerdotal de En José Pellicer en Moixent després del dia d’Animes es feia un Novenari d’Ànimes
El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant unes voltes caminant.  Si la meteorología o impedix es celebra en l’església i per això es convocara a tres Mig Vols. 
El dia de Fidels Difunts enguany es dissabte, es celebran dos misses, una per el mati, i l’altra a la vesprada a la qual el Cor Parroquial es a pressent per a Solemnitzar la celebració que encara es més concurrida que la del mati, es canta un reponso “Libera me Domine”.

Tots Sants  (Vespra de Fidels Difunts)   1er divendres de mes, 1 de novembre
-  20 hores.  Toc d’Ave Maria, i Mig Vol.

Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres avisos a missa de 11 amb les campanes a Mig Vol.
- Mig Vol al final de la celebració.

- Tres avisos a missa de 19 amb les campanes Mig Vol. 
- Mig Vol al final de la celebració.


FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: El cap de setmana que següeix a Tots Sants desde 2008 be celebrant-se a Moixent, uns dies de Festa de Moros i Cristians i entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa.
(Del dia 4 al 9 en els primer toc d’avís a Missa voltejara la campana Santa Maria Mare de Déu en honor a la Milagrosa)

Festa de Moros Cristians en honor a la Milagrosa, 10 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

Vols de Trasllat i Ofrena:
 - Tres Vols d’avís del trasllat de 17, amb Santa Maria Mare de Déu.
 • Vol al eixir l’imatge de Sant Antoni hasta Sant Isidre i després de Santa Maria Mare de Déu