11 de octubre de 2023

TOCS MANUALS DE CAMPANES PER DEFUNCIÓ DE CAMPANER: PEREGRIN JORDÁ

Anit dia 10 d'octubre vam recibir la notícia de la defunció de Peregrin Jordá Cuesta, qui amb els seus germans col·labora sovint a ajudar al seu pare Peregrin a realitzar els tocs manuals de campanes.  A més també ajudava el seu tio José i quant no podía José la dona d’este, Encannación.  (Testimoni de familiars)

Tením constancia escrita en l'Arxiu Parroquial al citar a Pegegri en 1952, (aunque podría ser uns anys abans com es fa referencia en la Revista "La Bastida" en que en 1969 es menciona "la familia"botifarrons" y "mañañs" ejerce ya 20 años el oficio de "campanero). La Bastida 7-12-1969, n° 3. Per tant segons esta anotació Pelegri sería Campaner del 1949 fins a la electrificació de les campanes en mar¢ de 1974.
A part dels testimoniatges escrits que hem referit estan els testimoniatges orals que ens parlen d'eixa mateixa activitat de pare i fills de la família Peregrin.

Tenint en compte que no estem impedits per compromisos de motius laborals o un altre tipus, hem vollgut Campaners de Moixent testimoniar-li el nostre reconeixement fent sonar manualment les campanes d'una manera tradicional i completa, de manera que este matí a les 8.30h hem pogut ja executar el senyal que avisa la seua defunció manualment, i que completarem esta vesprada per a missa Exequial a les 18:15h executant els tres tocs d'avís i el Mig Vol en finalitzar, a l’eixida del feretre de l’església com es costum.

En interpretar estos tocs a la sala de les campanes sentim que el mateix ha habitat eixe lloc per a realitzar este mateix exercici, proporcionant vida i activant la sonoritat que convoca als fidels per a mirar al cel. Recordannt li encomanem a Sant Paulino de Nola i Santa Barbera, Patrons dels campaners i campaneres, per a que li acompanye a la presència de Déu, a la glòria de la qual col·labora també amb el toc manual de les campanes, amb repics i voltejos.