29 de enero de 2023

TREBALLS VOLUNTARIS: ANY 2022

Acabat l'any 2022 proposem una recopilació d’algunes activitats de les quals hem pogut col·laborar en la vida parroquial, a més de la nostra principal aportació referida al toc manual de campanes.

1-Hem col·laborat traslladant les imatges per a disposarles a procesionar o situarles en el Presbiteri per a celebrar la seua festa: San Antonio, Sant Francesc; així com les imatges que estan en el Museu Pare Moreno com: Sant Blai, Sants de la Pedra; i la Verge de Fátima que está en l'ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari.  Per als diferents temps litúrgics també hem canviat el mantel de l'Altar Major.

2-Per als actes que s’han celebrat durant la Setmana Santa dins de l’església també vam preparar tot per a celebrar la setmana més important de l’any litúrgic. bancs, acompañar a cada confraria en la disposició de les seues imatges, preparar la Vigilia Pascual (disposar el Ciri Pascual, el foc, l’aigua per a beneïr, candeles…).

3-Amb motiu de la processó de Combregar d’Impedits el dia Sant Vicent i després per al Corpus Christi,  Campaners vam montar el Pal·li i colocant barra en el lloc adecuadat per que totes no van be en el seu lloc.  Per a guardar-lo en el seu armari es tasca delicada i que requerix de varios col·laboradors alhora.

4-Després de les celebracions de la Primera Comunió vam haver de posar totes les cadires al seu lloc habitual i ordenades.  Seria millor que cada persona seria millor que cada persona se ocupara de la seua cadira y facilitara la faena per tots els demes.

5-Per a la Solemnitat de Sant Pere vam preparar la imatge amb les andes per a la processó i després tornar a guardar les andes al seu lloc.

6-Amb les primeres calors ja en el mes de juny ens va col·locar els ventiladors amb els seus respectius suports i la seua retirada de alguns d’ells en octubre.

7-Per a les festes Patronals es van disposar les cadires per a les regines i dames en les corresponents parts del presbiteri. La disposició de la imatge del Santíssim Crist i les Santes Relíquies amb les seues andes en el Presbiteri.  Distribució dels  ciris blancs i rojos per a les ofrenes de les misses de les Santes Relíquies, així l’Arca per a les ofrenes.

9-Al finalitzar la processó de les Santes Relíquies següent vam tornar al seu lloc els bustos amb les Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardem també les andes de S.Pere al trasaltar.  Ordenarem l'Església pel desorde de cadires, tirar les flors que quedaven de l’ofrena de flors que estaven en mal estat.

10-A més d’aquestes tasques vam preparar per l’ocasió per a les imatges de Sant Vicent Ferrer, Sagrat Cor de Jesús, Sant Pere Apóstol, Assumpció de la Mare de Déu, els Bustos-Reliquiaris de Santa Úrsula i Cordula per a l’Ofrena de Flors; cambiar el conopeo del Sagrari en les ocasions del temps que ho requerix.

11-Como la processó de la pujà de la imatge del Crist no es va poder celebrar a causa de la plujta, i per a que aquest acte del trasllat de la imatge fins l’Ermita que te dedicada, no es vejera privat de la dignitat adequada que li correspon, ens vam prestar el dimecres següent a les festes Patronals, per a pujar la imatge a muscle privadament procurant la major elegancia y reverencia per eixe trasllat.  El nostre Rector també es va prestar a col·laborar amb aquest trasllat.

12-Vam llevar els quadres de la Sagristia per a que estaguera apunt per a facilitar aixi als obrers la restauració del sostre que esta finalizando.

13-Aquest any, com sabeu, ja que s’ha publicat també en aquesta web, s’ha colocat un arbre de nadal en la Capella del Santíssim: vam traure quatre bancs i disposar la capella per a aquesta exposició. Els bancs els vam anar col·locant en la nau lateral esquerra segons s’entra a l’església, procurant el transit adequat de persones per dita nau.

Ens alegra  col·laborar voluntariament per a facilitar l'execució de tasques que resulten necessàries per al bon funcionament de les activitats parroquials, activitats que queden en la sombra, casi ocultes, però que de no ferse la vida parroquial normal quedaría molt alterada, privada de l’orde, el decoro i puntualitat que son necessaries.  Son tasques que requereixen la presencia de varies persones per a poder-les fer i Campaners amb l'experiencia de realitzar-les any rere any ens facilita més encara portar-les a terme.