14 de enero de 2023

PROGRAMA DE TOCS: FESTA SANT ANTONI ABAT, PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE I SANT BLAI

SANT ANTONI ABAT: El dia de la festa Litúrgica, es el 17 de gener. En Moixent la festa de Sant Antoni Abat l’organitzen cada any els veïns del carrer que porta el seu nom se celebra el diumenge més pròxim a la festa litúrgica (22 de gener, dia de Sant Vicent Màrtir Patró de l’Arxidiòcesis de València).

Després de dos anys sense celebrar la festa tal i com es venia fent, enguany de nou es celebrara la benedicció d’animals.  En la missa de 10:30, traslladen l’imatge de Sant Antoni al so de tabalet i dolçaina, ademes porten unes grans cistelles amb el pa de Sant Antoni per a beneir i repartir durant la benedicció dels animals.

Al final de la missa mentres es canta el “Cant a Sant Antoni” els fidels s'acosten al peu del Presbiteri on se repartixen els trossos de pa,  i es deixa un espai perquè puguen anar a casa a pels animals per a beneir-los.  En este moment es fa un Volteig  de  Campanes de  memoria, que servix per a avisar que la missa a acabat i falten minuts per a començar la Benedicció dels Animals en la Plaça de l’Església, tot i que desde moments abans la plaça ja s’ompli de gent.

Després l’imatge acompanyada de alguns veins del poble i de pa beneit i darrere els cavalls, recorre el passeig Pare Moreno, carrer Sant Vicent fins al seu carrer.  Cada any l’imatge està en una casa, i durant els dies de Sant Antoni, els xiquets poden anar per a tocar la campaneta.

En la Capella del Santíssim Sagrament está la imatge de Sant Antoni Abat que procedix de l'Ermita de la Purissima Concepció (Casa Rabosa).

El Campanar de Moixent, té dos Campanes dedicades a Sant Antoni Abat: una amb el nom de Sant Antoni datada l'any 1927 (campana que en les misses dominicals volteja en el primer toc); i la més antiga del campanar de 1792, dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  Per este motiu estes dos campanes tenen especial protagonisme. Per ser festa de carrer, correspon el Volteig de Memòria, de les campanes de Sant Jaume fins a Santes Relíquies, i en solitari la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni en distints moments.  

Festa de Sant Antoni Abat, 22 de gener
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Sant Antoni i Sant Isidre. El tercer toc i al final de la celebració Volteig de memoria.  

PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE: El dia 2 de febrer se celebra la festa coneguda popularment com la Candelaria i la Purificació de la Mare de Déu. També es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada. 

En el terme de Moixent està actualment el monestir de los “Hermanitos del Cordero”. Però la nostra parròquia compta amb una llarga i bella història de persones consagrades. Destaca el Pare Cristóbal Moreno i el Convent que va fundar dedicat a Sant Antoni de Pàdua que van habitar els franciscans fins a 1835 (ara Museu Pare Moreno), així com “Las Hijas de la Caritad” en l'asil de Sant Joan Baptista de 1894 fins a 1999. On era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asil) de 1994-1996 s'edificà la "Residència La Milagrosa".

A aquest capítol tan important s'afegix el gran nombre de moixentins i moixentines consagrats d'altres ordres: franciscans, religiosos de l'Orde de Montesa, Carmelites, de l'Orde de la Cartoixa en el Convent de Portacoeli, Jesuïtes, religioses de la congregació Jesús-Maria, Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, Hijas de la Caridad, Hermanitas dels Pobres. 

La missa s'oferix en sufragi dels religiosos/es difunts que han nascut en Moixent.  Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any. 

 Presentació de Jesús en el Temple,  2 de febrer
- Tres Repics festius d’avís a missa de 19h, seguit d’un volteig amb Nieves

SANT BLAI: Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant,  pintat per Joan Bru al voltant de l'any 1800.  És una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola.

En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947, amb dos ciris, que el Jesuita Moixenti H.Luis Tortosa Palop a petició del entonces Rector D.José Galiana va enviar desde Roma la dita Reliquia i des de entonces la seua veneració en Moixent. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços, mentres es resen les Lletaníes dels Sants del Reliquiari.  

Enguany concidix amb el primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, per això també es fara sonar el Toc d'Exposició del Santíssim en el seu moment.

Voltejara la campana Santes Relíquies, perquè hi ha Reliquia del Màrtir i per ser Sant de Devoció Popular.

Sant Blai,  3 de febrer

- Tres Voltejos d’avís a missa de 19 amb Santes Relíquies.  
-Toc d'Exposició del Santíssim amb S.Antoni i Cor de Jesús