27 de noviembre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ I FESTA DE SANTA CECILIA

SANTA BÁRBERA: Es la Patrona dels Campaners.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  
En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.

Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 4 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies.


PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.   Enguany les dos imatges de la Inmaculada complixen 75 anys la del Retaule lateral i la que esta en el Museu Pare Moreno des de 2011 i que abans es treia en processó.  Les dos imatges van ser fetes sent Rector de Moixent En José Galiana Fons i Vicari En Isidro Morant Garcia.

La que está en l’església va ser donació de la Familia Tortosa Molla, del autor Pio Mollar (igual que la imatge de Sant Francesc d’Assís).  Segons el boceto firmat el 4 de novembre de 1943, la solicitud de la benedicció es el 30 de novembre.    L’Agenda Parroquial d’eixe any es fa referencia a que el dia 2 de desembre va arribar la imatge, i el diumenge dia 5 es va beneir “y se trasladó a la Parroquia a las 4 tarde, se rezó el Rosario, canto Felicitación Sabatina y por último se cantó la Salve.  Terminada se colocó la imagen en el nicho”.  I el dimecres dia 8:  “Fiesta y procesión.-  1er dia novena en sufragio del alma del que fue fundador de la Cofradía D.Pedro Puig Alonso Pbro”. La imatge es de madera natural amb una altura de 2’20m d’altura sense contar l’enrallat i amb dos angeles i serafins sent
La que ara esta en el Museu i que abans es treia en processó, realitzada per l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, va ser donació a l’església el dia 5 de desembre de 1988 de Paquita Ros Dini a l’església després de tindre-la en la casa de Paquita des de el primer momento..  Eixe any (o l’anterior) es va deixar de fer la processó.  El dia 18 de setembre de 1943 es firma el boceto per a la seua aprovació que va ser el dia 30 de novembre.  El dia 16 d’octubre es fa la solicitud de la Benedicció 
En les notes de l’Agenda Parroquial de dit any esta escrit: “Jueves 28 de octubre: compra de 21 bombillas de luces para el nicho de la Purísima.  Sábado 30 de octubre: se instaló el nicho de la Purísima.  Domingo 31 de octubre.  Se hizo la bendición de la nueva Imagen de la Purísima a las 4 y media tarde tercer toque ejercicio del Rosario.  Asistieron Hijas de María, Sr.Alcalde, Sr.Sargento y Música y por la noche se colocó la imagen en el nicho”.
 
En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està en el Saló Parroquial),  a més esta també en el Salo Parroquial la imatge de la Puríssima de l’any 1943 (que també complix 75 anys) procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular
La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.
Per a està solemnitat al igual que el mes de maig dedicat a la Mare de Déu es col·loca al costat del Retaule-Altar que té dedicat, un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006.

La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana i es destacara també al ser l’ultima campana en parar en els voltejos amb altres campanes.  
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de la Puríssima que abans es treia en processó.

Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20 i Vol al tercer toc amb Santa Maria Mare de Déu.
- Toc d’alçar a Déu (tradicional).
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya)(75 anys de dos imatges)  8 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   
  El tercer toc, Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu (tradicional).


FESTA DE SANTA CECILIA: Des de fa uns anys en la missa de 12, els components de l'Associació Musical "La Constància" celebra el final dels actes festius de Santa Cecília, amb una missa commemorativa a la patrona dels Músics.
La primera referencia d’una Banda de Música a la localitat data del 19 de novembre de 1858 (enguany 160 anys). També enguany es celebra el 25 aniversari de la fundació de l'escola de música "Francisco Belda".  La imatge va ser encarregada pel entonces mestre de la Banda de Música Francisco Belda al escultor moixenti Virgilio Sanchis.  El boceto va ser firmat el 14 de novembre de 1943, la autorització per a beneir esta firmada el dia 20 de novembre.  Va arribar a Moixent el 19 de novembre de 1943 costejada per la Societat Musical i el poble, i es va beneir el diumenge dia 21 del mateix mes i any a les 9hs a la casa del Sr.Mestre de la Banda de Música on es trobava la imatge.  
Va estar uns anys en l’església fins que la Banda de Música va tindre un lloc per a custodiar la seua Patrona.  

Santa Cecilia, (75 anys de la imatge), 9 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santes Relíquies.