12 de abril de 2013

SEGON ANY SONANT LA MATRACA

Es tal l'interés i l'atenció que han posat en eixa funció de tocar la Matraca, que enguany, en els dies de la Passió del Senyor, des del trasllat del Santíssim al Monument el Dijous Sant fins als avisos de convocatòria a la Vigília Pasqual a sonat de meravella.  També ens ha paregut que la seua sonoritat ha resultat mes uniforme, gens estrident, i com mes dolç, potser perquè de tant sentir-la en tres dies ens va resultat mes familiar, acostumada, ja que estos tres dies no sonen les campanes. 
No sols a convocat als diversos actes del programa de la Setmana Santa com en la Processó del Silenci, Via Crucis, Hora Santa, Celebració de la Mort del Senyor, Processó del Sant Soterrament i Vigília Pasqual, sinó que també ha acompanyat les entrades i eixides del Temple Parroquial de les diverses imatges, moment particularment bell perquè a l'estar la plaça de l'església plena de confrares se la podia sentir perfectament.  Enguany el programa de la Setmana Santa indicava alguns dels moments en què es podia sentir.  Per tot això, la Matraca, s'ha guanyat ja un lloc en l'estima i l'apreci dels Moixentins que han fet arribar al Rector les fecilitacions perquè les transmetera als Campaners, i fins a alguns han transmés al saber l'horari, que l'han sentit  pels carrers de Moixent.  La puntualitat i els espais de sonoritat han sigut excel·lents per part dels campaners, enguany ha sigut Manuel, amb la col·laboració de Jesus, ja que bona part dels campaners són confrares i participen en les processons.
Ens alegra constatar que el poble ja ha fet seua la Matraca, compta amb ella, vol sentir-la, i se sent feliç de comptar amb els campaners que també la fan sonar.