6 de abril de 2013

1er CENTENARI DE LA CONFRARIA "LA SOLEDAD"

Enguany, la Confraria la Soledat, celebra el seu primer Centenari després d'haver-ho celebrat l'any passat la Confraria “Santo Sepulcro”, encara que segons la tradició viva popular van nàixer juntes, i sobrepassen àmpliament els 100 anys, només que es pren amb referència documental el Reglament de 1912 del Sant Sepulcre.   Per a commemorar-ho han organitzat una senzilla exposició de trajes de la Mare de Déu, tant del dolor com de la Rerrurrecció així com vestes i altres elements i una àmplia mostra de fotografies d'estos anys.
Campaners de Moixent ha col·laborat en dita mostra aportant fotografies sobre la presència de la Mare de Déu de la Soledat en la Campana Santa Maria Mare de Déu, la qual volteja en solitari la vespra de Diumenge de Rams per a convocar a la missa que era en sufragi dels Confrares difunts de la Confraria la Soledad.  Així mateix elabora fotografies i textos mostrant els signes de la Soledat que estan gravats en la Matraca, dedicada com a senzill homenatge sonor a tots els Confrares de la Setmana Santa de Moixent. 
Felipe i Antonio, en nom de Campaners de Moixent, van estar presents en la Benedicció-Inauguració de l'Exposició el dia 22 de març.
Campaners de Moixent, felicita a la Confraria de la Soledat per la seua celebració del Centenari i els anima a seguir la seua llarga trajectòria de contribuir a la Setmana Santa de Moixent.