2 de abril de 2013

AGENDA 2013: SANT VICENT FERRER

L'Arxidiòcesi de València celebra la festa de Sant Vicent Ferrer el dilluns següent al diumenge de Pasqua.   En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies esta l’imatge de Sant Vicent Ferrer,del segle XVIII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri.  També com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, es porta la comunió als malalts i impedits, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sacrament baix pal·li, acompanyat de les Autoritats i la Banda de Música.  Els veïns engalanen els carrers amb vert, plantes i colgadures als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens. Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sacrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, la dita campana es fa sonar amb mes freqüència. 


Vespra de Sant Vicent Ferrer, 7 d’abril
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres tocs d’avís a missa de 18:30.  Repic festiu.  I Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Sant Vicent Ferrer, 8 d’abril
Vols de processó:
     - Tres Vols d’avís a processó de 9, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
     •  Vol General a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
     • Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
     • Vol General, al pujar la Creu Parroquial per el carrer Martirs.

- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu,  i Vol de Sant Jaume i Nieves
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres tocs d’avís a missa de 12.  Repic festiu, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.