11 de agosto de 2018

MUSEU PARE MORENO (18): PINTURA DE PARETS LATERALS

Amb gran alegria vos participem que les millores que estem realitzant en el Museu Pare Moreno han donat un altre salt de gran altura, perquè l’Ajuntament de Moixent al condierar les reformes que estem duent a terme, convenia compleatar amb la pintura dels lateral, esmenant els desperfectes i també amb una patina de neteja i brillantar l’enllosat.
No ho vam proposar nosaltes perquè ens pareixia excessiu tenint en compte el canvi d’enllumenat que ja es va realizar però la concejala Tere Olmo va considerar que convenia este moment per a eixes millores, i a la vista del resultat li donem la raó perquè amb la pintura i la recuperació de l’enllosat, la Capella ha recuperat la seua senzillesa elegant i proporciona així un ambiant, un context, que afavorix a l’exposició de les peces que conté el Museu.  Ha sigut dut a terme per part de l’empresa de Moixent “Pinturas Hnos Pedrón”

Hem col·locat un absorvedor d’humitat ambiental per a millorar l’atmosfera perquè el problema que presenta la Capella, és la nul·la ventilació que té, per a la qual cosa estem pensant en això. 
Per a completar les peces s’ha incorporat, de nou, la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis.

S’esta pensant si convindria aprofitar la presència de les Santes Relíquies en la processó que se’ls dedica l’últim dia de les festes Patronals quan són portades fins la dita Capella on es canten els Gojos, i breument beneïr les reformes que s’han dut a terme, i el relleu del Sant Sopar.  De ser així seria el diumenge dia 26 d’agost.

Expressem el nostre agraïment i felicitació a l’Excelentíssim Ajuntament per la gran aportació que suposa les millores que s’han realitzat, perquè tot va començar suprimint els panells que cubrien les parets provocant humetats i concentrant els panells de la mostra del Pare Moreno a un costat i disposant noves peces, però l’Ajuntament va accedir al canvi de línea eléctrica i d’il·luminació, la reconstrucció de desperfectes i la pintura decorativa i per si no fóra poc, també s’ha abrillantat el pis de tota la Capella, tot és signe evident de l’estima que professen a eixe lloc tan entrañable: la Capella de l’antic Convent de franciscans fundat pel Venerable Cristóbal Moreno, així com a les peces del patrimoni parroquial que ara allí se exposen.  Ix beneficiat el nostre poble i els visitants que aniran acudint.  
Quasi sense pretendre-ho estem donant els primers passos per a una commemoració imporant que convindrà tindre en compte: en el 2020 es complirà el V Centenari (500 anys) del Naixement del Pare Moreno, el nostre insigne paisà.  Podem considerar que estes millores del que ja és Museu Pare Moreno ens impulsen a anar preparant junts eixa próxima efeméride, cita important per a la Parròquia i per al nostre poble.

El Museu Pare Moreno, Campaners de Moixent el obrirem els próxims dies 15, 18 i 19 d’agost de 17:30 a 18:30hs