31 de julio de 2018

ARTICLE DE L'ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT, PUBLICAT EN EL LLIBRE DE FESTES PATRONALS 2018

Campana Sant Pere Apòstol
75 aniversari

Associació Campaners de Moixent.

La campana dedica al Patró i qui dóna títol a l’Església Parroquial Sant Pere Apòstol, a més de ser la més gran, entre totes les altres campanes, és la més visible, perquè el finestral que li alberga al carrer Màrtirs i a la Plaça Major, se li veu des de molt lluny.  Marca el pas de les hores perquè els seus repics ens avisen de l’hora exacta en què vivim.  Enguany complix els 75 anys en eixe finestral del campanar. 
Substituïx a una altra anterior campana clevillada de semblants dimensions dedicada també a Sant Pere “La Petra” i va caldre fondre la nova.  La van sufragrar la Parròquia Sant Pere Apòstol i l’Ajuntament de Moixent.  Es va beneir el diumenge 27 de juny de 1943, després de la missa, essent Rector En José Galiana i Vicari En Isidro Morant.  Van ser Padrins de la campana Antonio Saus i la seua dona.  Després de la benedicció es va pujar al campanar tardant 75 minuts fins arribar a la sala de les campanes. El dia següent va ser col·locada sent voltejada.

Té un diàmetre de 125cm, i un pes aproximat de 1.131kg, té la nota musical Re, i va ser fosa pels germans Roses en Silla.  Té gravats, entre altres decoracions: una Creu, Custòdia l’inscripció SAN / PEDRO/ APÓSTOL, la marca de fàbrica rodejat de l’Escut Nacional i al voltant “Ctrs ROSES Hermanos  Silla (Valencia).   També “Siendo Cura Parroco D.Jose Galiana Fons Alcalde D.Pedro Aracil Martinez Mogente Año 1943.

La seua veu es inconfundible.  En estos 75 anys el seu jou es canviá de fusta a metàl·lic amb la mecanització de les campanes en 1974.  Ja en la restauració de les campanes 2006-2007 se li va tornar l’aspecte tradicional amb el jou de fusta. 
A més de señalar les hores, realitza els avisos de missa, indicant de quin toc es tracta, participa en el toc continu de difunts, toc tradicional d’alçar a Déu amb Sant Antoni, però la seua funció més solemne i sonora es el volteig que ho realitza 15 dies a l’any, segons l’any litúrgic: Vigilia Pasqual, Diumenge de Resurrecció, Vespra i dia de Pentecosta, del Corpus Christi, Sant Pere i Sant Pau (essent per aquesta Solemnitat l’última campana en parar en els voltejos generals), baixà del Santíssim Crist, vespra i dia del Santíssim Crist del Mont Calvari, Festa de les Santes Relíquies, Aniversari de la Consagració de l’Església Parroquial, i vespra i dia del Naixement de Jesús.  També quant hi ha algún aconteciment especial en la Parròquia com una Confirmació…  També precidix el Vol de les Tres Grans.  Antigament realitzaba el toc de foc i el Angelus.

Des del 21 d’agost de 2010 només es volteja de forma manual per a protegir l’estructura del campanar i la propia campana.  En alguns moments de l’any ens emociona més intensament, perquè oferix els seus millors sons, el seus eloquents votlejos quan el Santíssim Sagrament en la processó del Corpus, o les imatges de Sant Pere, el Santíssim Crist del Mont Calvari o les Santes Relíquies pujen per el carrer Màrtirs a l’Església Parroquial, i així pareix contagiar-se de la nostra profunda emoció festiva i al mateix temps contribuïx a aumentarla. 

A causa de les seues enormes dimensions, per a poder armonitzar els sons de les altres campanes, resultava necessari comptar amb la campana Santa Maria Mare de Déu que equilibra la distancia entre esta de Sant Pere i la de Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  Ara hi ha més harmonia sonora entre totes elles, i així a la mencionada de S.Isidre li seguix en menor grandària Santes Relíquies, Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament i Sant Antoni, completant esta sèrie de campanes, com saps, les procedents de les Alcusses: Sant Jaume i Nieves.

Tots els anys en la setmana de festes Patronals oferim l’oportunitat de visitar la sala de les campanes de 17:30 a 18:30hs.  Enguany amb motiu del 75 aniversari de la campana Sant Pere Apòstol, seria magnífic que pogueres saludar-la i felicitar-la amb una caricia i agrair el seu servici a la nostra Parròquia i al nostre poble.

L’Associació Campaners de Moixent. Desitja a tots i totes unes bones festes Patronals.