28 de mayo de 2013

AGENDA 2013: TRIDUO AL SAGRAT COR DE JESÚS

Com Associacions vinculades a la devoció del Santíssim Sacrament, que han tingut vigència a Moixent, cal citar:
- En els llibres de Visites Pastorals de 1658 al 1819 de l’Arxiu Parroquial de Moixent, es cita que existien quatre Confraries entre elles: “Santísimo Sacramento.. y Sangre de Cristo”.
- En febrer de 1726, el Papa Benet XIII, segons el Llibre de Capitols, Institueix la devoció de les Quaranta hores y concessió d’indulgencies.
- En gener de 1955, es crea la “Pia Union de las  tres Marias para los Sagrarios-Calvarios” encaregades d’acompanyar i buscar visitants als sagraris, abandonats, solitaris i poc visitats. 
- Segons fa referencia el Aleluya, el dia 16 de maig de 1964, es va inaugurar a Moixent, l’Adoració Nocturna Espanyola, secció 142 de l’Arxidiòcesi de València, amb el Decret d’Erecció firmat el dia 23 d’abril de 1964.

- (Actualment esta la Asociació Sagrat Cor de Jesús que celebra cult a l’Eucaristia, i que en pròxims dies parlarem d’ella)

En el Presbiteri on veiem la imatge del Crist del Perdó en la Seu, hi havia un dosser amb la pintura de Jesús Eucarístic, i allí va estar fins a 1974, que per a situar la Seu, es va procedir a substituir l'esmentat dosser per l'actual imatge del Crist del Perdó.  El peculiar d'eixa taula amb la pintura de Jesucrist Eucarístic, es que al baixar i pujar (estirant una cordeta des d'una porta xicoteta que esta d'accés al presbiteri des de la sacristia) fent la funció d'ostensori.  
Al baixar deixava al descobert el Santíssim Sacrament, que es trobava sobre un Expositor-Tabernacle de fusta bellament adornat amb tapissos rojos amb vidres.  També es trobava el Copó amb les formes per a combregar ja que es tractava d'un espai ampli que sèrbia de Sagrari, però que la porta del mateix per a agafar el copó es trobava en el darrere del presbiteri, porta que també esta en mitat d'un arc de migpunt degudament adornat i decorat i que actualment es pot apreciar ja que només s'ha modificat la part que mira a la nau, de tal manera que l'espai del Sagrari, amb Expositor-Tabernacle seguix igual però sense adorns d'este, i amb l'abertutra per a l'Exposició del Santíssim tapidada en la que esta la imatge del Crist del Perdó.

Des de temps inmemorial, la setmana següent al Corpus Christi, el dimecres, dijous i divendres (Solemnitat litúrgica del Cor de Jesús), és celebra el Triduo al Sagrat Cor de Jesús, i a mes en l’any 1962 un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan va instituir una dotació econòmica en una Fundació per a garantir eixa celebració de manera solemne. 
Passats uns minuts del  primer toc, es realitza l'Exposició del Santíssim Sacrament en l'Altar Major, en la Custòdia mes antiga i valuosa que procedix del Convent de Franciscans (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús), és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim.

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 5, 6 i 7 de juny
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i tercer toc Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al final de la celebració.