22 de mayo de 2013

AGENDA 2013: MES DE JUNY I CORPUS CHRISTI

Durant tot el mes de juny dedicat al Cor de Jesús, la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament, sona diàriament.  L’Església en este mes celebra la dita devoció, i que a Moixent, compta amb un gran arrelament.  La Campana volteja de dilluns a divendres a migdia recordat en l'Àngelus i a la vesprada en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sacrament en l'Exposició menor. 

En la Solemnitat del Corpus Christi també es celebra el día de la Caritat: día grandisim per a les Campanes, per a tant gran festa, Voltejen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció mes asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sacrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia de Moixent, en l'epigraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar"; la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia.
A més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sacrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol.  Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia que procedix de l’antic Convent de Franciscans de Sant Antoni de Pàdua. Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música.  Tota la processó es deté en les “estacions” del recorregut, els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia.  La tauleta esta meravellosament guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 
Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar". 
Vespra del Corpus Christi, 1 de juny
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu. I Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
- Vol General al final de la celebració.

Corpus Christi, 2 de juny
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu. I Vol General.  El segon i tercer toc Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
•  Vol General a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.
•  Vol de Sant Pere Apòstol, al pujar el Santíssim per el carrer “Màrtirs”.
•  Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament al entrar el Santíssim a la Parròquia.
• Vol General, al finalizar la processó.