24 de enero de 2013

AGENDA 2013: 1er DIVENDRES DE MES, PURIFICACIÓ DE LA MARE DE DÉU - CONFIRMACIONS I SANT BLAI


Primer divendres de mes, Exposició del SantíssimFebrer comensa amb el primer divendres dedicat al Sagrat Cor de Jesús, per aixo, como es fa de octubre a juny es volteja al migdia la campana que te dedica Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament. 
A més de l’Exposició del Santíssim, per a enguany s’ha traslladat per a este dia la celebració de la benedicicó de les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any, perque el dia 2 son les Confirmacions.  Per tant en els tres tocs d’avís a missa es fara un Vol de Santa Maria Mare de Déu.  En el primer toc seguit del Vol de Santa Maria, es Voltejara també Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.  I en el moment de l’Exposició del Santíssim es realitzara el toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Cor de Jesús.


Purificació de la Mare de Déu - Confirmacions:  El dia 2 de febrer se celebra la festa de la Presentació de Jesús en el Temple, o més popularment la Candelaria. Esta Festa ens fa fixar-nos en la Mare de Déu, i per això a migdia després de l’Àngelus, Volteja la campana Santa Maria Mare de Déu, anunciant esta festa.
A les 18:30 es celebrara el Sacrament de la Confirmació, per el Bisbe Auxliar de València En Enrique Benavent a un grup de jovens.  Per a esta celebració es convocara en els tres tocs d’avís amb la campana Sant Pere Apòstol, i al arribar el Bisbe a la Parròquia un Vol General, en el moment d’alçar es Déu es fara amb la campana Santa Maria Mare de Déu y al final de la missa es fara un Vol General.    

Sant Blai: Es el 3 de febrer, té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmic representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser patró de les malalties de la gola. En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia. El Sacerdot durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços.
Al caure enguany diumenge, en les dos misses (10:30 i 12) es realizaran els mateixos Vols: en el primer toc d’avís es fa un Volteig de Sant Antoni fins a Santes Relíquies,  per ser Sant de Devoció Popular.  El segon i tercer toc Volteja Santes Relíquies, perquè hi ha Relíquia del Sant.