24 de diciembre de 2012

AGENDA 2012: NAIXEMENT DE JESUCRIST


L’avís d’esta gran Solemnitat es el dia 24 al migdia seguint el toc de l'Àngelus, les Campanes anuncien el Naixement de Jesucrist, amb un Volteig General. 

A les 18 hores se celebra la missa dirigida als xiquets, els quals acudixen amb vestits de pastors, moixentins i moixentines que depositen unes ofrenes junt amb el Naixement que esta en el Presbiteri davant de l'Altar Major, i canten unes nadales o bé oferir versos relatius al Naixement. Es una de les misses en que l’Església mes s’ompli de tot l’any. Es convocara a la missa amb el Repic festiu seguit en el primer toc d'un Volteig General de Campanes, i el segon i tercer toc un Volteig de Sant Jaume i Nieves.  La presència real de Jesús en l'Eucaristia, s'avisara a tot el poble amb el toc d'alçar a Déu amb Santa Maria Mare de Déu, i al final de la celebració, quan s'adora al Xiquet Jesús s'executara un Vol General.
 
A les 24 hores es la missa del gall solemnitzada amb els cants del Cor Parroquial, es fara en els tres tocs d’avís el Repic festiu i Vol de Sant Pere Apòstol, també el toc d’alçar a Deú amb Santa Maria Mare de Déu, i al final de la missa en el moment d'adorar al Xiquet Jesús es fara un Volteig General de Campanes, les Campanes omplin la foscor habitant-la de sons alegres i festius.

El dia 25 de desembre la missa és a les 12 del migdia, concorreguda per les famílies i persones majors.  Celebració assossegada i lluminosa, a la que s’avisara Voltejant en el primer toc un Volteig General i en el segon i tercer toc amb un Vol de Sant Pere Apòstol, com es mereix en esta Solemnitat del Naixement de Jesucrist.  S'executara el toc d'alçar a Déu i al final de la celebració quan s'adora al Xiquet Jesús es fara un Volteig General de Campanes.