2 de abril de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SETMANA SANTA

Si bé la Quaresma és un temps sense voltejos ni tocs especials, sent com un temps penitencial, i en el que els seus altars apareixen sense flors i rebestits amb sobrietat. Quant arriba la Setmana Santa les campanes, reflectixen que els cristians celebrem en eixos dies els misteris de la nostra Salvació: Passió, Mort, Sepultura i Resurrecció de Jesucrist.

A Moixent les processons les organitzen la “Junta de Setmana Santa de Moixent” que es va fundar l'any 1985, on están integrades les Confraries: Jesús Nazareno (1953), Piedad de Nuestra Señora “La Dolorosa” (fundada en 1954, refundada en 1987), Santo Sepulcro (Reglamento consta de 1912), Virgen de la Soledad (segons tradició oral es funda al mateix temps que el Sant Sepulcre) y la Hermandad Cristo Crucificado (1991), junt als Confrares en les següents distintes vestes, estandarts, bandes de tambors que amb il·lusió desde mesos abans de la Quaresma es reuneixen per a asajar, també destacar la llavor dels portadors de les andes per a les procesons.

La "Junta de Setmana Santa de Moixent" en el Programa d'actes va tindre la magnífica idea de publicar cada any les Ceràmiques de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) que dataven del segle XVIII, i que foren la majoria robades en desembre de 2004, enguany podem vorer la estació nº 9.  
 Les imatges que ixen en processó son:
• Jesús Natzare del escultor moixenti Virgilio Sanchis Sanchis en 1943.
• Santíssim Crist del Mont Calvari, del escultor Enrique Bellido en 1941.
• Maria al peu de la Creu, del escultor Enrique Bellido en 1943.
• Cris Jacent, realitzat en Madrid l’any 1991 (en substitució d'altre Crist Jacent de l'any 1941 de Enrique Bellido, que esta en l’església parroquial, que va procesonar fins 1990, sobre un llit i amb un enrallat i un calze de fons).
• La Soledat, del moixenti Virgilio Sanchis en 1944.

Oració de la Comunió Espiritual amb la pintura del
Crist Eucarístic que está a la Sagristia de l'església de Moixent
Per a la Setmana Santa alguns balcons de les cases apareixen engalanats amb colgadures de les imatges del Santíssim Crist del Mont Calvari, Sant Sepulcre, Soletat, i de Jesús Natzare, inclús també apareixen les colgadures de les Santes Relíquies, Sant Pere Apòstol i el Xiquet Jesús.   Enguany ja hi han algunes col·locades desde el diumenge 15 en que la parroquia va sugerir el col·locar els colgadures en senyal de protecció per la pandemia del coronavirus.

Enguany per segon any consecutiu, s’han celebrat actes de devoció-homenatje a cada imatge amb una missa d’acció de gràcies i de record als membres difunts de cada confraria i Hermandad.  Però degut a la pandemia del covid-19 el homenatje a la imatge de la Verge de la Soledat  i la coronació a la imatge pel Bisbe auxiliar de Valencia D.Arturo Ros s’ha ajornat.  
Una Quaresma, en autentica quarentena de silenci, aislament, soletat, de penitencia i dijuni, oració prolongada, de escoltar la Paraula de Déu, de experiencia de caritat perque ens demana que estem atents als demés per no ampliar el contatgi...Si en l’hora que vivim cap la por i l’angoixa, la desesperança i la soledat, l’experiència del nostre llimit i pobresa, també cap l’agenollar-se, adorar, contemplar-lo en la Creu, resar com Ell per tots, sentir que el dolor de la humanitat esta sent ofrena als ulls de Déu...nguany podriem acompanyar desde les nostres cases a la Mare de Déu en la seua soletat, pregar-li, invocar la seua protección, el seu ampar en el desampar que vivim.  Seria recomanable que llegirem els relats de la Passió de Jesús, o resar el Via Crucis o adorar al crucificat amb un crucifixe.  (Paraules del Arquebisbe de Valencia en una recent Carta Pastoral)

Els actes de la Setmana Santa 2020 serán diferents tenint en compte les disposicions de l’Església i l’Estat per a frenar el contatgis.  
Les campanes tenen com sempre un paper important, a més de la Matraca.  Enguany no sonaran com sempre, sino que ens avisaran de alguns moments importants de lo que esta celebrant en l’interior de l’església, i així des de casa poder unir-nos, complint així una de les funcions que es propia de les campanes: anunciar i invitar a l’oració. Que el so de les campanes també ens conviden a pregar cridant a l’unitat en la plegaria per a pal·liar la pandemia que està assolant el nostre país i el mon.  Pels qui están patint en estos moments el coronavirus, a les persones que han perdut la vida, i pel consol dels seus familiars, i donant suport als sanitaris, forses i cos de seguritat .


DIUMENGE DE RAMS: Dóna inici a la Setmana Santa, es commemora l'entrada messiànica de Jesús de Natzaret a Jerusalem per a donar començament  així a la seua passió i mort en la creu.

Diumenge de Rams, 5 d’abril
- Volteig abans de començar la missa de 11 de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu (sobre el tercer toc)


DIJOUS SANT: En este dia l'Església catòlica commemora el Sopar del Senyor: Jesuscrist es reunix amb els seus Apòstols e insituiïx el Sagrament de l’Orde i l’Eucarsitia, i el llavoratori dels peus per Jesús. Aconteciment que també celebra d'una manera més festiva i fora de la Setmana Santa, en el dia del Corpus Christi.  Des de fa uns anys, l'Església celebra el Dia de l'Amor Fratern.

Matraca similiar a la de Moixent realitzada
en 2012 i altra  procedent de la
Ermita de la Puríssima Concepcióde la Casa Rabosa.  
A les 18h es celebració del Dijous Sant, l'Església canta el Glòria al que s'unix un Volteig de Campanes, després del Glòria les Campanes ja no tornen a tocar perquè l'Església entra en el silenci per la mort de Crist, ni tampoc la campana de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari. 

Al finalitzar la celebració, enguany, segons les Normes i Orientancions de l’eslgésia se reservara el Santíssim en el Sagrari, sense solemnitat, ni processó, ni incens, ni paño de hombros.  Tampoc es prepara el “Monument”
La misa concluix  amb l’oració per a després de la Comunió, es retira el celebrant a la sagristia, omitint la benedicció
És lleva el mantel de l’Altar Major i comença a sonar la Matraca, i és lleva el mantel de l'Altar Major. 

Sent Rector En José Pellicer, els acolits anaven amb una matraca de ma, de fusta rectangular amb ferros adossats que al moure-la proudient el so, recorrent els carrers fent oir els tocs respectius al veïnat "1er toc per a l’ofici, 2on toc per a l’ofici, 3er toc per a l’ofici”.  Desde 2012 es fa sonar manualment una Matraca en forma de creu grega, ubicada en el campanar, que té en una de les cares les iconografies: referents al Titular de la Parroquià (les claus i la tiarra papal, i la inscripció “TU ES PETRUS”), l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, el dibuix de estandart de la Cofradia Santo Sepulcro i damunt l’incripció “1er Centenari / de la Cofradia / Santo Sepulcro 1912-2012”, l’anagrama de Campaners de Moixent amb el text “5é Aniversari / de l’Associació / Campaners / de Moixent / 2007-2012” En l’altra part de la Matraca estan els estandarts de la Cofradia Jesús Nazareno, la Hermandad del Cristo Crucificado, la Cofradia de la Dolorosa i de la Soledat.  En la base del Campanar tenim una matraca xicoteta procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció (Casa Rabosa).

Dijous Sant, 9 d’abril
- Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre en el cant del “Glòria”.
- Vol de la Matraca al final de la celebració.


DIVENDRES SANT: Este dia es recorda la Mort de Jesucrist.  L'Església Catòlica mana als seus fidels guardar dejuni i abstinència de carn com a penitència. El Divendres Sant és l'únic dia del calendari litúrgic catòlic on no se celebra la Missa, com a dol per la mort del Senyor.

Viacrucis:  (camí de la creu), també conegut com “Via Dolorosa". Es tracta d'un acte de pietat, un camí d'oració, i meditació de la passió i mort de Jesucrist en el seu camí al Calvari. El camí es representa amb una sèrie de catorze imatges de la Passió, denominades estacions, diferents etapes o moments  viscuts per Jesús des del moment que va ser agarrat fins la seua crucifixió i sepultura, per la salvació de la humanitat.

Urna amb el Lignum Crucis regal de la Emperadriu
Maria de Austria al Pare Moreno; Calze de S.Joan de Ribera
va regalar al Pare Moreno i Replica del Sant Calze. 
Parroquia Sant Pere Apòstol Moixent 
Ofici de la Passió del Senyor: te lloc a les 18 hores amb la veneració de la imatge de la Creu. No es celebra l’Eucaristía, sinó que es conmemora la seua Passió.  Al celebrar-se sense poble, en la veneració de la Santa Creu, la creu es desvela sense realitzar aclamació alguna i el sacerdot la venera.  Si la celebració es retransmet, el sacerdot desvela la creu amb les tres aclamacions i després la venera.  Pot llavors, mantindre elevada un segons per a l’adoració dels fidels que seguixen la retransmissió.  El Santíssim es trasllada, sense cap solemnitat, des del Sagrari o Altar a què s’ha de vestir amb el mantel i col·locar el corporal abans del seu trasllat.  Finalitzada la comunió del sacerdot, es reserva com a costum, es comulga amb el pa consagrat de la Missa d’ahir.  Tots podem realizar la comunió espiritual amb el Cos de Jesús entregat per nosaltres que ens ajudarà a estar més units a ell, en espera de la gran celebració de la nit de Pasqua.

Processó Sant Soterrament:  Al finalitzar la celebració dels Oficis de la Passió, es realitzará una Adoració a la Imatge de Crist Jacent que está en l’Església, imatge de Enrique Bellido de l’any 1941.

Divendres Sant, 10 d’abril
- Vol de la Matraca abans de començar la Celebració de la Mort del Senyor  de 18hs
- Vol de la Matraca al final de la celebració.


VIGILIA PASQUAL:   Per el mati del Dissabte Sant es prepara la celebració més important del calendari cristia: Ciri Pasqual, i s'adorna el Presbiteri amb flors.
Una vegada ha fosquejat, té lloc la principal celebració cristiana de l'any, la més important de l’any, el ritual inclou els símbols de la llum i l'aigua: la Vetlla Pasqual.  La celebració es a les 19:30 hores, com es va celebrant des de l’any 2013.
Enguany al celebrar-se sense fidels en l’interior de l’Església, segons les Normes i Disposicions es desenvolupara de la següent manera: En la primera part de la celebració, denominada Lucernari, es realitzara tot en el presbiteri.  Després de la monició inicial, que pot ometre’s, se suprimix la benedicció del foc i es procedix a la benedicció del Ciri Pasqual, s’encen i es col·loca en el seu lloc.  Omitint la processó i les aclamacions, es canta o llig el Pregó Pasqual. 
Després de les lectures de l’antic testament, l'Església canta el Glòria i de nou, les Campanes tornen a sonar amb renovada alegria, amb un Volteig General.  És el primer Volteig de la Pasqua que anuncia a tot Moixent la gran notícia que s'esta celebrant: Jesucrist ha ressucitat, ha vençut a la mort.  Este Volteig és el més solemne de tot l'any i el que dóna sentit a tots els altres, perquè totes les celebracions de l'Església tenen sentit gràcies a la Resurecció de Crist. 
La liturgia baptismal es redüix únicament a la renovació de les promeses del Baptisme.  S’omet la benedcció de l’aigua i l’aspersió.  Es finalitza esta part amb l’oració dels fidels.  La litúrgia eucarística, tal como indica el Missal.
Acabada la celebració, es fara Volteig General de Campanes, anunciant al mateix temps a tots que l'Església ha celebrat la Solemne Vigília Pasqual.

Vigilia Pasqual, 20 d’abril
- Volteig General de Campanes en el cant del “Glòria”.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.


DIUMENGE DE PASQUA:  És la festa central del cristianisme, en la que es commemora, d'acord amb els evangelis canònics, la resurrecció de Jesús al tercer dia després d’haver sigut crucificat.   A la Setmana Santa li seguix  li seguix  un període de cinquanta dies anomenat Temps Pasqual, que acaba amb el Diumenge de Pentecostés.

Diumenge de Resurrecció, 21  d’abril
- Volteig General abans de començar la missa de 11 (sobre el tercer toc).
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al finalitzar la missa.


L'Associació Campaners de Moixent vos desitja Bones Pasques!.