17 de noviembre de 2017

EL CALZE DEL CAMPANAR LLIURE

Els altaveus i les seues instal·lacions eren ja molt antigues (col·locades en el calze que corona el campanar segurament en la restauració d’este l’any 1987), causant alguns problemas de sonoritat, per la qual cosa un empleat de “Vidal Juan Electrics“ ha pujat varies vegades a lo més alt de la torre campanar per a reparacions i comprovacions.  També esta el factor d’alltura, sense cap protección, per tant un sistema molt exposat a vents forts, pluges, canvis de temperatura, etc.  Dijous passat, 9 de novembre, un electricista i Felipe van pujar fins el calze del campanar dos vegades, per a trovar una solució.  Van pujar els tres tams diferents d’escala que hi ha, un total de 42 escalons.  Ja a la vesprada es va decidir a llevar els altaveus de megafonía, un d’ells estaba quasi solt. 
El calze ha quedat lliure de totes eixes instal·lacions.  Al mirar-ho si et fitxes, voras que queda lliure d’objectes aliens a la seua propia funció, i així el veiem en la seua disposició original, amb la selua elegancia, sense la recarrega que durant estos últims vint anys a hagut de sostrindre.  Per a millorar la situació de l’audició dels bans, s’han instal·lat dos altaveus més moders en un dels cantons de la Capella del Santíssim Sagrament, horientats cap a la plaça de l’Església i l’altre cap al carrer Sant Jerónim. 
Ens alegrem de veure la torre campanar lliure, i en la seua millor disposició, també  se li descarga d’eixes pujades per a reparacions, ja que ara només obliga a pujar per a revisar el calze del campanar a fi de que la seua impermeabilitat continue funcionant i els desaigues del calze quedent nets de pols, plomes, coets i altres si esta peça desaigua bé, el campanar es conserva en bon estat.
Açí teniu dos noticies interesants sobre menteniment del campanar i sobre l’estat de la torre: