30 de mayo de 2015

AGENDA 2015: MES DE JUNY, CORPUS CHRISTI, TRIDUO I FESTA AL SAGRAT COR DE JESÚS

MES DE JUNY – DEDICAT AL SAGRAT COR DE JESÚS: Durant tot este mes l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament.
Al finalitzar la Missa de dilluns a divendres hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oración propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.
A més es fa un Triduo preparatori per a la Festa, la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se prop del del dia del Patró Sant Pere Apòstol, al final de mes; es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits.
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, volteja de dilluns a divendres a migdia recordant en l'Àngelus i a la vesprada en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició menor.  


CORPUS CHRISTI: es una festa destinada a venerar l'eucaristia, d’origen medieval. És una festa mòbil dins del calendari litúrgic  que la situa el dijous següent a l'octava de Pentecosta

Juliana de Mont Cornillón, priora de l'abadia de Cornillón a Bèlgica, va ser la impulsora de la celebració. Ella va pertànyer a un moviment eucarístic de finals del segle XIII, que va donar origen a varies costums eucarístics com l'exposició i benedicció amb el Santíssim Sagrament, l'ús de les campanetes durant l'elevació en la Missa i la festa del Corpus Christi.

El papa Urbà IV va publicar la butla "Transiturus" en 1264, en la qual, després d'exalçar l'amor de Crist expressat en la Santa
Eucaristia, va ordenar celebrar la solemnitat del Corpus Christi en el dijous després del diumenge de la Santíssima Trinitat.
La mort del papa Urbà IV en 1264 i poc després de la publicació del decret, es va obstaculitzar la difusió de la festa, però el papa Clement V en el concili general de Viena de 1311, va ordenar l'adopció de la festa. Ell va publicar un nou decret incorporant el d'Urbà IV. Joan XXII successor de Clement V, va instar a la seua observança. 
Abans quant la Solemnitat es celebraba el Dijous amb horari de misses de diumenge amb la processó i solia començar el Novenari al Cor de Jesús, i el Dijous de la Octava es celebrava una processó fins l’any 1955.  Desde 1990 la Solemnitat del Corpus Christi es celebra el Diumenge.

A més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sagrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol.  Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia. Alguns balcons per on transcorre la processó apareixen engalantas amb colgadures.  Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música que el Rector convida amb uns mesos abans i que després agraïx la seua participació. 

La processó es deté en les “estacions” del recorregut els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia. Hi han quatre “tauletes” (una en el carrer major, dos en el Venerable Pare Moreno, una en la Plaça de l’Església),  La tauleta esta meravellosament guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 
Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar".  Al arribar a l'Església s'adora al Santíssim, un cant d'acció de gràcies,  l'oració de desagravi, el Rector beneïx amb la Custodia i es reserva. 


En la Solemnitat del Corpus Christi també es celebra el día de la Caritat: día grandisim per a les Campanes. Per a tant gran festa, Voltejen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia de Moixent que procedeix del Convent de Franciscans, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar"; i la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia.

Dita popular: Tres dijous hi ha l’any que lluïxen més que el sol: Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l’Ascensió.

Vespra del Corpus Christi, 6 de juny
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Vol General al final de la celebració.

Corpus Christi, 7 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament. El tercer toc Vol General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol General a l’eixir el Santíssim Sacrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol de Sant Pere Apòstol, al pujar el Santíssim per el carrer “Màrtirs”.
•  Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament al entrar el Santíssim a la Parròquia.
• Vol General, al finalizar la processó.


TRIDUO AL COR DE JESÚS: La setmana abans de la festa del Cor de Jesús es fa un Triduo preparatori a dita festa, el dimecres, dijous i divendres. 
En el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent ja apareix un Triduo al Cor de Jesús el dia 24 de juny de 1892 "Predico P.Dalmares".  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs), i a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es es pasa a fer un Triduo.  

De dilluns a divendres la campana dedicada al Cor de Jesús-Santíssim Sagrament volteja, però este dia voltejara més asiduament.   Passats uns minuts del primer toc, es realitza l'Exposició del Santíssim Sagrament en l'Altar Major, és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim.  
Durant alguns anys l’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga i valuosa que procedix del Convent de Franciscans (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús) i que està exposada en el Museu Pare Moreno

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 11, 12 i 13 de juny
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i tercer toc Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS: L’Església Católica celebra la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús  el divendres després del II diumenge de Pentecosta, es celebra de color blanc. L'origen d'aquesta devoció es deu a Santa Margarita Maria Alacoque, una religiosa d'una Congregació coneguda com a Orde de la Visitació. Santa Margarita va tenir revelacions extraordinàries per Jesucrist, que personalment la va instruir per difondre i propagar al món aquesta devoció piadosa.  
Aquesta devoció també es celebra tot el mes de juny i els primers divendres de cada mes.  
La devoció al Cor de Jesús, en el mes de juny es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim, inclou també un Triduo preparatori.
Abans es feia un Novenari al Cor de Jesús que solia començar la Solemnitat del Corpus Christi, i el “dijous Eucaristic”, desde 1935 hi han devotes que durant l’any oferixen la missa al “amor misericordioso”.
En el llibre de la Visita Pastoral de 1819, en la pàgina 30 apareix la següent data sobre l'Associació del L'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es): “La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús esta agregada al Apostolado de la Oración, que a su vez goza de todas las Indulgencias concedidas a la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en Roma”.  Després de la guerra civil torna a ressorgir.   L’Associació està Erigida canònicament i aprovats els Estatus pel Arquebisbe Monsenyor Carlos Osoro el dia 30 de març del 2011.

En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Este retaule té adosats a cada lateral a Santa Margarita Maria Alacoque i San Juan Eudes,  sants que propagaren la devoció. També formen part del conjunt del retaule, dos religiosos en xicotetes capelles, i en el frontó dos àngels adoradors.  El retaule està coronat amb el monograma de Jesús “JHS” (Jesús, Hijo de Dios, Salvador), i damunt hi ha una vidriera d'estil gòtic, que representa al Sagrat Cor de Jesús. 
L’església també té un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat.

En Moixent la Capella en la Venta del Potro està dedicada al Sagrat Cor de Jesús presidint amb una imatge amb Jesús amb les mans obertes.  Hi ha una estatua en el Altet de Garrido.  Una Ceràmica en el Terme de les Alcusses prop del Pou del Consell.   En el Museu Pare Moreno hi ha xicoteta una imatge del Cor de Jesús y segons documentació de l’Ajuntament de Moixent de 1940. En la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa)  fins 1978 tenia en l’Altar Major, sobre l’imatge de la Titular, la talla del Sagrat Cor de Jesús de 1943, que ara es processona i que des de 1978 es va portar per evitar l’esforç de baixar i pujar la del Retaule de l’Església.
En la missa del diumenge de 12 hores, en que participen zeladores del Cor de Jesús, es beneixen tres imatges del Cor de Jesús, que al final de la processó es rifen entre les socies i socios.  En la processó acompanyen a l’imatge, els membres de l’Associació i altres fidels. 
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, volteja  durant tot el mes de juny al migdia i al primer toc de missa, cada 1er divendres de mes (de octubre a juny) i de manera particular el dia del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 

Festa del Sagrat Cor de Jesús, 24 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
El  tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir el Cor de Jesús del Temple Parroquial
• Durant la processó “Vol” de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre al entrar el Cor de Jesús a la Parròquia.
•  Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre, al finalizar la processó.