26 de septiembre de 2014

AGENDA 2014: TOMA DE POSESSIÓ D'ARQUEBISBE DE VALÈNCIA DEL CARDENAL CAÑIZARES I SANT FRANCESC D'ASSÍS

TOMA DE POSSESIÓ DEL CARDENAL ANTONIO CAÑIZARES: En atenció a la disposició publicada per l'Administrador Apostòlic i Arquebisbe electe de Madrid En Carlos Osoro en la que mana "que en todas las parroquias y temolos de la Archidiócesis realicen Volteo General de Campanas con los toques tradicionales que en cada población reservan, para los dias de mayor festividad, tanto el sabado 4 de octubre, como en la víspera de esta gran fiesta, el viernes 3, a las 12 del mediodia". Nosaltres procurarem eixe Volteig mes solemne, però en compte de les 12 del migdia nosaltres des de l'electrificació de les campanes es realitza a les 13hs, i així ho farem també per a esta ocasió voltejant les huit campanes del campanar unint-se així a la de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari que volteja cada dia a les 13hs per a recordar l'oració mariana de l'Àngelus
Este divendres dia 3, coincidix en ell primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús, abans de la Missa es farà Exposició Major del Santíssim Sacrament, i  voltejara la campana que te dedica.

Vespra de la Toma de Posessió de En Antonio Cardenal Cañizares, 3 d’octubre
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.


SANT FRANCESC D’ASSÍS  (Toma de Possesió d'Arquebisbe de València del Cardenal Cañizares: Es el dia 4 d’octubre, así a Moixent va instituir la vida franciscana conventual el Venerable Pare Moreno, insigne moixenti francisca (segle XVI).   La Festa de Sant Francesc d’Assís la celebra amb intensitat particular la 3ª Orde Fransciscana, o rama seglar que manté viu eixe esperit franscisca a Moixent.

En la Capella del Santíssim Sagrament te un Retaule amb altar e imatge, i en el Reliquiari de la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Reliquia del Sant.  
En el poble té un llarc carrer en la part més antiga i alta, el qual en una casa tenen una imatge. En este mateix carrer hi ha un plafó ceràmic; hi ha altra ceràmica de Sant Francesc en el carrer Raval i en Sant Bonaventura.
Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial (1952-1968) per a la festa hi havien festers.

Els dies anteriors a la festa es resa una Oració de Sant Francesc. En la missa en el Presbiteri es col·loca un Estandart amb l’estampa del Sant, i es beneïxen dos imatges de Sant Francesc que al final de la celebració se sortegen entre els membres de la Tercera Orde.  
Enguany este dia de Sant Francesc d’Assís coincidix en la Toma de Possesió de Arquebisbe de València del Cardenal Antonio Cañizares Llovera i com es mana en un disposició, es voltejaran totes les campanes al migdia, com es fara el dia anterior.

Sant Francesc d’Assís, (Toma de PosSesió d’Arquebisbe de València EN ANTONIO Cardenal Cañizares llovera), 4 d’octubre
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General. 

- Tres Vols d’avís a missa de 20, amb Santes Relíquies.  El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.