6 de julio de 2013

AGENDA 2013: MARE DE DÉU DEL CARME, SANT JAUME (ANIVERSARI ARRIBADA DE LES RESTES MORTALS DEL P.MORENO), I SERVENT DE DÉU EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT

El dia 16 de juliol, se celebra a la Mare de Déu del Carme.  A Moixent, antigament en el Llibre de la Visita Pastoral de l’any 1819 de l’Arxiu Parroquial, en un tros de paper xicotet, es fa referencia a una Confraria del Carme instalada en esta Vila l’any 1866.  En les Visites Pastorals del 1758 al 1819 es cita una Ermita baix l’advocació de Nostra Senyora del Carme en el Mas Monserrat en les Alcusses, que segurament d’eixa d’existir al voltant de l’any 1722, ja que en l’ultima Visita Pastoral (1819) l’Oratori estaba arruinat. 
Actualment l’Església té una xicoteta imatge i en la part més antiga del poble, un carrer que porta el seu nom amb un plafo ceramic representant a la Mare de Déu del Carme. 

Mare de Déu del Carme, 16 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santa Maria Mare de Déu.


Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el  25 de juliol, la seua imatge esta en el Retaule del Presbiteri en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia. En el Campanar de Moixent, té una campana dedica, que procedix de la Casa Orà, es volteja exclusivament de forma manual.  
Este dia a més la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda el 175 Aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino desde l’Església de Sant Martí de València fins a Moixent, durant la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es ressen les Lletanies dels Sants del Reliquiari, per tal aconteciment també voltejara la campana Santes Reliquies.

Sant Jaume (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 175 anys), 25 de juliol
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Sant Jaume, i després de Santes Relíquies

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies


El 29 de juliol, se celebra el Martiri de Juan José Calabuig Revert, nascut en Moixent en les Cases de Lloma el 14 de febrer de 1883.  Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”  en la página 286 diu: “Ordenat Prevere en Roma el 21 de desembre de 1907.  Després d’exercir el ministeri sacerdotal en Guadassuar, Alfara del Patriarca, en una Parròquia de Cartagena i de la Basílica de Sant Francesc el Gran de Madrid el nombraren Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica de Madrid l’any 1930, va morir com a testimoni de la Fe el 29 de juliol de 1936 a Madrid”.  Persona il·lustre,  publicà diversos llibres, visitava Moixent per les Festes segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent. Som la seua comunitat Cristiana d'orige i la campana Santes Relíquies que celebra la memòria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari, també sonara pel seu Martiri,

En Juan José Calabuig Revert, Màrtir, 29 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.