6 de enero de 2021

PROGRAMA DE TOCS: FESTA SANT ANTONI ABAT, PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE I SANT BLAI

SANT ANTONI ABAT: El dia de la festa Litúrgica, es el 17 de gener, enguany cau en diumenge.  En Moixent la festa de Sant Antoni Abat l’organitzen cada any els veïns del carrerque porta el seu nom se celebra el diumenge més pròxim a la festa litúrgica. És de reconéixer que en tant els carrers de Sant Antoni com la del Raval que dedica a la Mare de Déu dels Ángels, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria, son les uniques festes de carrer al voltant dels trasllats de les imatges. En estes dos festes, es trasllada al cap de setmana per facilitar la participació dels veïns.  Dies abans es prepara l’imatge i es neteja la ceràmica on esta el Sant corresponent del carrer, es pengen senyeres, trauen plantes.  Dissabte es celebren diversos actes segons la disponibilitat econòmica dels festers (loteries) i la col·laboració del poble.  I el diumenge es el dia de la festa religiosa, amb trasllat de la imatge a l’Església, pa benëit, traques…

En la Capella del Santíssim Sagrament está la imatge de Sant Antoni Abat que procedix de l'Ermita de la Purissima Concepció (Casa Rabosa).

El Campanar de Moixent, té dos Campanes dedicades a Sant Antoni Abat: una amb el nom de Sant Antoni datada l'any 1927(campana que en les misses dominicals volteja en el primer toc); i la més antiga del campanar de 1792, dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  Per este motiu estes dos campanes tenen especial protagonisme. Per ser festa de carrer, correspon un Volteig de quatre campanes que compren les dues Campanes dedicades a Sant Antoni: la menuda del Volteig Sant Antoni, i la que fa de campana major Sant Isidre, dedica també a Sant Antoni a més del Titular de la Parroquia Sant Pere Apòstol.   

Enguany amb motiu de la pandemia del Covid-19 no es celebrara igual, ja que no es fara la benedicció d’animals; sinó que, la imatge del Sant estará a la vista dels fidels en les tres misses dominicals, i també les persones que vullgen portar desde s’ha casa pa el poden portar per a que es beneixca en les misses.

 Festa de Sant Antoni Abat, 17 de gener
- Tres Repics festius d'avís a missa de 10:30h i volteig de Sant Antoni i Sant Isidre. El tercer de Sant Jaume hasta Sant Isidre.
-Volteig al final de la celebracio de Sant Jaume hasta Sant Isidre-
 
 
PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE: El dia 2 de febrer se celebra la festa coneguda popularment com la Candelaria i la Purificació de la Mare de Déu. També es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.
 
La missa s'oferix en sufragi dels religiosos/es difunts que han nascut en Moixent.  Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any.  
Es realitzara per a convocar a la missa en els tres tocs el repic festiu amb Santes Reliquies i els trancs amb Sant Isidre i S.María, similar al repic dominical tradiconal pero amb uns trancs de més.
 

SANT BLAI: Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola.
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del Jesuita Moixenti H.Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços, mentres es resen les Lletaníes dels Sants del Reliquiari.  
Voltejara la campana Santes Relíquies, perquè hi ha Reliquia del Màrtir i per ser Sant de Devoció Popular.
 
Sant Blai,  3 de febrer
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19 amb Santes Relíquies.