8 de enero de 2020

PROGRAMA DE TOCS: FESTA SANT ANTONI ABAT, PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE I SANT BLAI

SANT ANTONI ABAT:  El dia de la festa Litúrgica, es el 17 de gener.  En Moixent la festa de Sant Antoni Abat l’organitzen cada any els veïns del carrer que porta el seu nom se celebra el diumenge més pròxim a la festa litúrgica. És de reconéixer que en tant els carrers de Sant Antoni com la del Raval que dedica a la Mare de Déu dels Ángels, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria, son les uniques festes de carrer al voltant dels trasllats de les imatges. En estes dos festes, es trasllada al cap de setmana per facilitar la participació dels veïns.  Dies abans es prepara l’imatge i es neteja la ceràmica on esta el Sant corresponent del carrer, es pengen senyeres, trauen plantes.  Dissabte es celebren diversos actes segons la disponibilitat econòmica dels festers (loteries) i la col·laboració del poble.  I el diumenge es el dia de la festa religiosa, amb trasllat de la imatge a l’Església, pa benëit, traques…

En la missa de 10:30, traslladen l’imatge de Sant Antoni al so de tabalet i dolçaina, ademes porten unes grans cistelles amb el pa de Sant Antoni per a beneir i repartir durant la benedicció dels animals.
Al final de la missa mentres es canta el “Cant a Sant Antoni” els fidels s'acosten al peu del Presbiteri on se repartixen els trossos de pa,  i es deixa un espai perquè puguen anar a casa a pels animals per a beneir-los.  En este moment es fa un un Volteig de Sant Antoni fins a Sant Isidre que servix per a avisar que la missa a acabat i falten minuts per a començar la Benedicció dels Animals domèstics, inclús algun cavall i burro, reben la benedicció, tot i que desde moments abans la plaça ja s’ompli de gent.
(L'Ajuntament habilita una balles marcant un camí per on passar).

Després l’imatge acompanyada de alguns veins del poble i de pa beneit i darrere els cavalls, recorre el passeig Pare Moreno, carrer Sant Vicent fins al seu carrer.  Cada any l’imatge està en una casa, i durant els dies de Sant Antoni, els xiquets poden anar per a tocar la campaneta.

En la Capella del Santíssim Sagrament está la imatge de Sant Antoni Abat que procedix de l'Ermita de la Purissima Concepció (Casa Rabosa).
El Campanar de Moixent, té dos Campanes dedicades a Sant Antoni Abat: una amb el nom de Sant Antoni popularment coneguda com “Samboriet” datada l'any 1927; i la més antiga del campanar de 1792, dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.  Per este motiu estes dos campanes tenen especial protagonisme. Per ser festa de carrer, correspon un Volteig de quatre campanes que compren les dues Campanes dedicades a Sant Antoni: la menuda del Vol Sant Antoni, i la que fa de campana major en el Vol Sant Isidre, dedica també a Sant Antoni a més del Titular de la Parroquia Sant Pere Apòstol.  

Festa de Sant Antoni Abat, 18 de gener
- Tres Vols d’avís a missa de 10:30 amb Sant Isidre. El tercer de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  

- Tres Voltejos d’avís a la Benedicció d’animals de 11:30, amb Sant Antoni. 
  El tercer Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre.


PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE: El dia 2 de febrer se celebra la festa coneguda popularment com la Candelaria i la Purificació de la Mare de Déu. També es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.

La missa s'oferix en sufragi dels religiosos/es difunts que han nascut en Moixent.  Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any.  

Presentació de Jesús en el Temple,  2 de febrer
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, en el primer toc Vol de Sant Antoni hasta S.Relíquies.  SANT BLAI: Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola.
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del Jesuita Moixenti H.Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços, mentres es resen les Lletaníes dels Sants del Reliquiari.  
Voltejara la campana Santes Relíquies, perquè hi ha Reliquia del Màrtir i per ser Sant de Devoció Popular.

Sant Blai,  3 de febrer
- Tres Vols d’avís a missa de 18:30 amb Santes Relíquies.